Anda di halaman 1dari 10

Isu-isu Dalam

Sukan
Perjudiandan Sukan
Cabaran Sukan Negara
Membangun Masa Kini
Definisi
 Menurut kamus dewan edisi ke-3 (1997), Perjudian
bermaksud permainan dengan memakai wang dan lain-
lain sebagai taruhan.

 Menurut Tesaurus Umum Bahasa Melayu (1990), judi


didefinisikan sebagai memperjudikan, mempertaruhkan,
mempertarungkan dan menggadaiakan yang melibatkan
sebagai pertaruhan.

 Menurut kamus pelajar cetakan ke-13 (1997), Perbuatan


atau hal menjudikan dengan bertaruhkan wang.
 Menurut kamus besar Bahasa Melayu Utusan (1995),
Perjudian bermaksud menggunakan wang atau
sebagainya untuk dijadikan taruhan dalam permainan
judi, mempertaruhkan, mempetarungkan dan
menggadaikan

 “Perjudian ialah perihal berjudi iaitu permainan dengan


menggunakan wang atau barang-barang berharga
sebagai taruhan” :Pendidikan Jasmani dan Pendidikan
Kesihatan Tahun 6 (2007).
Perjudian Dan Sukan
Mengapa wujudnya
perjudian dalam sukan?????
 Kewangan
 Hiburan
 Bookie (individu atau organisasi yang
menjadi dalang dalam menguruskan
perjudian dalam sukan)
Jenis Perjudian Dalam Sukan

 Menentukan dan mengatur perlawanan


 Sebelum pertandingan bermula keputusan
perlawanan sudah ditentukan.
 Sogokan akan diberikan kepada atlet atau pegawai
perlawanan untuk mengatur keputusan pertandingan.
 Bertaruh keputusan pertandingan
 Peminat sukan akan bertaruh untuk sesuatu
pertandingan contoh bola sepak – keputusan
pertandingan jumlah jaringan.
Kesan Rasuah Dan Perjudian
 Mencemarkan imej sukan negara
 Mutu sukan merosot
 Kepercayaan peminat sukan terjejas
 Menjejaskan hubungan dalam pasukan
Cara-cara mengatasi rasuah dan
perjudian
 Menghayati dan mengamalkan Rukun Negara
 Memberi penerangan tentang gejala rasuah dan
perjudian
 Penglibatan dalam ceramah agama dan kursus
motivasi
 Peranan kelab penyokong
 Kebajikan atlet itu dijaga dengan baik
Cabaran Sukan Negara
Membangun Masa Kini

 Infrastruktur dan Fasiliti


 “World Class Player”
 Pembangunan atlet
 Kebajikan atlet
 Pusat kecermerlangan atlet