Anda di halaman 1dari 1

PEMETAAN DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 3 IBADAH BAND Band 1 Tahu PENYATAAN STANDARD B1 Mengetahui asas

ibadah DESKRIPTOR B1D10 B1D11 B1D12 B1D13 Band 2 Tahu dan Faham B2 Memahami asas ibadah B2D10 B2D11 B2D12 B2D13 B3D8 B3D9 B3D10 EVIDENS B1D10E1 B1D10E2 B1D11E1 B1D12E1 B1D13E1 B2D10E1 B2D11E1 B2D12E1 B2D13E1 B3D8E1 B3D9E1 B3D10E1

Band 3 Tahu, Faham dan Boleh Buat

B3 Mempamerkan kebolehan asas melakukan asas ibadah