Anda di halaman 1dari 3

ISI KANDUNGAN FAIL BAWAH BIDANG HAL EHWAL MURID 2013 NAMA UNIT: _______________________ BIL 1 PERKARA PENDAHULUAN

1.1 MAKLUMAT DIRI 1.2 MATLAMAT UNIT OBJEKTIF SM ST JOHN 2.1 FALSAFAH SEKOLAH 2.2 VISI SEKOLAH 2.3 MISI SEKOLAH 2.4 VISI UNIT 2.5 MISI UNIT SURAT MENYURAT 3.1 SURAT MASUK 3.2 SURAT KELUAR MINIT MESYUARAT 4.1 MINIT MESYUARAT UNIT 4.2 LAPORAN TUGAS RASMI LUAR CARTA ORGANISASI 5.1 CARTA ORGANISASI SEKOLAH 5.2 CARTA ORGANISASI HEM 5.3 CARTA ORGANISASI UNIT SENARAI TUGAS/ KUASA DENGAN PEGAWAI LAIN SURAT-SURAT JPN/KPM PERANCANGAN OPERASI PEKELILING DAN HUBUNGAN ADA/TIA DA

6 7 8 9 10

IKHTISAS/SIARAN

STATEGIK/TAKTIKAL/PELAN

TAKWIM UNIT/CARTA GANTT SENARAI SEMAK 10.1 PROSES KERJA 10.2 CARTA ALIRAN 10.3 SENARAI SEMAK/CONTOH BORANG DIGUNA LAPORAN 11.1 LAPORAN SUKU TAHUN 11.2 LAPORAN SETENGAH TAHUN 11.3 LAPORAN AKHIR TAHUN LAIN - LAIN

11

12

SENARAI SEMAK PEMANTAUAN FAIL HEM 2013


BI L PERKARA NOV 2012 SEMAKAN BAGI... CATATAN MAC 2013 MEI 2013 OGOS 2013 NOV 2013

PENDAHULUAN
1.1 1.2 MAKLUMAT DIRI MATLAMAT UNIT

OBJEKTIF SM ST JOHN
2.1 FALSAFAH SEKOLAH 2.2 VISI SEKOLAH 2.3 2.4 2.5 MISI SEKOLAH VISI UNIT MISI UNIT /PIAGAM

SURAT MENYURAT
3.1 3.2 SURAT MASUK SURAT KELUAR

MINIT MESYUARAT
4.1 4.2 LUAR MINIT MESYUARAT UNIT LAPORAN TUGAS RASMI

CARTA ORGANISASI
5.1 CARTA ORGANISASI SEKOLAH 5.2 CARTA ORGANISASI HEM 5.3 CARTA ORGANISASI UNIT Hanya bagi unit unit bawah HEM

7 8

9 1 0

SENARAI TUGAS/ KUASA DAN HUBUNGAN DENGAN PEGAWAI LAIN SURAT-SURAT PEKELILING IKHTISAS/SIARAN JPN/KPM PERANCANGAN STATEGIK/TAKTIKAL/PELAN OPERASI TAKWIM UNIT/CARTA GANTT SENARAI SEMAK
10.1 10.2 PROSES KERJA CARTA ALIRAN

Rujuk Fail Berasingan: XFE4353/ 100/ 2/ 5

10.3 SENARAI SEMAK/CONTOH BORANG DIGUNA

1 1

LAPORAN
11.1 LAPORAN SUKU TAHUN LAPORAN SETENGAH

11.2 TAHUN

11.3

LAPORAN AKHIR TAHUN

1 2

LAIN - LAIN

SEMAKAN NOV 2012


T/TANGAN PK HEM:

SEMAKAN MAC 2013 (SUKU TAHUN)


T/TANGAN PK HEM:

SEMAKAN MEI 2013 (PERTENGAHAN TAHUN)


T/TANGAN PK HEM:

SEMAKAN OGOS 2013 (SUKU KETIGA)


T/TANGAN PK HEM:

SEMAKAN NOV 2013 (AKHIR TAHUN)


T/TANGAN PK HEM:

Tarikh: Tarikh: T/TANGAN PENGETUA: T/TANGAN PENGETUA:

Tarikh:

Tarikh: Tarikh:

T/TANGAN PENGETUA:

T/TANGAN PENGETUA:

T/TANGAN PENGETUA:

Tarikh: Tarikh:

Tarikh: Tarikh: Tarikh:

Anda mungkin juga menyukai