kekeluargaan dan kegotong-royongan (2) Tidak menganut unsur-unsur politik Pasal 5 Kepengurusan dan Masa Bhakti (1) Persatuan ini mempunyai struktur kepengurusan terdiri dari : Pembina / Penasehat. menshalatkan dan menguburkan jenazah. beberapa Pembantu Bendahara dan beberapa Seksi-seksi sesuai kebutuhan. Wakil Sekretaris. e. Pasal 3 Keanggotaan Keanggotaan Persatuan adalah Jema’ah Masjid al-Ulya khususnya dan masyarakat Buluran Kenali pada umumnya. (2) Pengurus bertanggungjawab kepada rapat anggota (3) Masa Bhakti pengurusan selama 3 tahun dan sesudahnya dapat dilakukan pemilihan kepengurusan priode berikutnya Pasal 6 Hak dan Kewajiban Semua Anggota Persatuan mempunyai hak. Wakil Ketua. kewajiban dan perlakuan yang sama. mensemarakkan dan memakmurkan Masjid. Mempererat tali silaturahmi dan menjalin Ukhuwah Islamiyah c. Melaksanakan salah satu Sunah Nabi Muhammad SAW b. Ketua. Turut belasungkawa / berduka cita dan membantu meringankan beban musibah yang menimpa keluarga anggota yang meninggal dunia.ANGGARAN DASAR PERSATUAN YASINAN DAN KEMATIAN JEMA’AH MASJID AL-ULYA BULURAN KENALI KECAMATAN TELANAIPURA KOTA JAMBI Pasal 1 Nama dan Kedudukan adalah Persatuan Yasibab dan Kematian Jema’ah Masjid Al-Ulya (1) Nama Persatuan Buluran Kenali. (2) Persatuan ini berkedudukan di Masjid Al-Ulya Buluran Kenali. Bendahara. . pembinaan dan pengkaderan tentang pengetahuan pengurus jenazah meliputi : memandikan. mengapani. Pasal 2 (1) Persatuan ini berazazkan Syariat Islam (2) Maksud dan Tujuan a. Melakukan pendidikan dan pelatihan. Membantu Pengurus Masjid Al-Ulya yang melaksakan salah satu programnya yaitu meramaikan. Pasal 4 Sifat (1) Persatuan ini bersifat sosial. Sekretaris. d.

30.000. (2) Iuran Wajib per musibah sesuai kesepakatan anggota ditetapkan sebesar Rp 10. Bagi yang masuk baru Rp. S. 20.-. Suhaimi .000.+ iuran yang berlalu.Pt Diketahui Oleh Pengurus Masjid Al-Ulya Buluran Kenali Ketua Rd.. Pasal 9 Musyawarah (1) Musyawarah pengurus sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali. Syakroni Baharuddin Saleh. Pasal 10 Lain-lain Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur lebih lanjut dalam ART Persatuan ini Ditetapkan : Di Jambi Pada Tanggal : 21 Juni 2012 PENGURUS PERSATUAN Ketua Bendahara Rd. (3) Musyawarah luar bisa disesuaikan dengan kebutuhan.Pasal 7 Keuangan Persatuan (1) Iuran Uang Pangkal Rp. Pasal 8 Tahun Buku Tahun Buku Persatuan ini adalah terhitung dari tanggal 01 Juni 2005 dan ditutup tanggal 31 Mei setiap tahun. (2) Musyawarah anggota sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.000. (4) Penggunaan keuangan diatur lebih lanjut dalam ART Persatuan ini. (4) Musyawarah sah apabila disetujui lebih dari separo anggota yang hadir. (3) Bantuan Dermawan yang tidak mengikat.

30. Seperangkat Peralatan Kematian yang terdiri atas seperangkat papan dan kain kafan lengkap senilai : Rp.ANGGARAN DASAR PERSATUAN YASINAN DAN KEMATIAN JEMA’AH MASJID AL-ULYA BULURAN KENALI KECAMATAN TELANAIPURA KOTA JAMBI BAB I KEANGGOTAAN Pasal 1 (1) Anggota Persatuan adalah Jema’ah Masjid Al-Ulya dan masyarakat Buluran Kenali yang sudah mendaftar dan didaftar keanggotaannya dalam buku anggota. d. (2) Pengurus mengelola organisasi secara transparan dan penuh tanggung jawab.000 b.000. Pasal 3 (1) Setiap anggota yang mendapat musibah kematian berhak mendapatkan bantuan berupa a. (5) Pengurus dan anggota berkewajiban menyelenggarakan pemakaman jika musafir muslim yang meninggal dunia di lingkungan Masjid Al-Ulya. (3) Menyampaikan laporan perkembangan keuangan kepada anggota secara lissan dan setiap ada musibah (anggota meninggal). (4) Pengurus memberikan Laporan Pertanggungjawaban kepada anggota pada akhir masa jabatan kepengurusan. 100. Anggota telah mengisi dan menyerahkan formulir keanggotaan dan telah didaftarkan pada Buku Anggota / Buku Induk b. 1. Bagi anggota baru diwajibkan membayar uang pangkal dan iuran wajib yang telah berlalu.BAB II TUGAS PENGURUS Pasal 2 (1) Pengurus mempunyai tugas melaksanakan program organisasi dan mengevaluasi kegiatan organisasi. Telah membayar iuran uang pangkal c.000. Bagi anggota baru yang pecahan atau pemekaran dari anggota lama yang mendaftar Kartu Keluarga hanya membayar uang pangkal dan iuran wajib Rp. Anggota Penanggung adalah kepala keluarga dan anggota keluarga yang terdaftar dalam Kartu Keluarga. (6) Biaya ditanggung oleh anggota. (3) Keanggotaan dinyatakan sah apabila : a. (2) Keanggotaan terdiri dari.000 . Biaya Memandikan Jenazah : Rp.

Berbicara dan bersuara dalam forum musyawarah d. Setiap anggota mempunyai hak untuk : a. Setiap angota diwajibkan mematuhi ketentuan AD dan ARD Persatuan. Bagi kepala keluarga yang meninggal dunia keanggotaanya dilanjutkan oleh ahli waris yang tercantum dalam Kartu Keluarga.000 : Rp. Setiap anggota diharuskan mengikuti pembacaan Surah Yasin dan Tahlil 3 malam berturut-turu apabila ada anggota dan atau warga masyarakat Buluran Kenali yang meninggal.c. biasa disesuaikan dengan kebutuhan.000 e. Mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan persatuan c. Bagi anggota yang meninggal dunia dan dimakamkan di luar Buluran Kenali haknya diberikan dalam bentuk uang. d. pikiran dan kritik membangun kepada pengurus secara sopan dan dan santun. Setiap anggota yang mendapat musibah kematian diwajibkan memberitahu kepada pengurus persatuan baik secara langsung maupun tidak langusng. Memperoleh perlakuan yang sama dari persatuan b. maka bantuan diberikan dalam bentuk uang senilai peralatan yang dimiliki. Anggota yang sudah terdaftara mulai berlaku hak dan kewajiban sebagai anggota. 150. bertempat di Masjid Al-Ulya. e. Biaya Penggalian Kubur 150. Anggota yang berhak mendapat bantuan adalah yang terdaftar namanya pada Kartu Keluarga yang bersangkutan termasuk yang baru lahir. Setiap Anggota berkewajiban berqziah ke rumah anggota/warga yang meninggal dunia. BAB IV PEMBERHENTIAN ANGGOTA (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) . Bagi anggota keluarga yang telah menikah tidak menjadi tanggung jawab Anggota Persatuan dan diwajibkan menjadi anggota baru atau pemekaran. mendapat penggantian sesuai dengan kebutuhan. (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Biaya Transportasi Anggota Jenazah : Rp. Bagi anak-anak yang meninggal dunia. Yasinan dilaksanakan di Masjid Al-Ulya. menshalatkan dan mengantarkan jenahjah ke pemakaman tempat peristirahatan terakhir. Menyampaikan saran. Menjaga dan menjunjung tinggi nama baik dan disiplin persatuan Berpatisipasi aktif setiap kegiatan Yasinan rutin setiap malam Jum’at bertempat di Masjid Al-Ulya. Keluarga anggota yang terkena musibh kematian yang sudah mempunyai peralatan kematian. Pasal 4 Setiap anggota harus membayar iuran wajib apabila adalah salah seorang anggota mendapat musibah kematian yang besarnya disesuaikan dengan kesepakatan anggota.

serta uang yang sudah diberikan melalui pengurus menjadi Amal untuk kegiatan organisasi. S.Pt Diketahui Oleh Pengurus Masjid Al-Ulya Buluran Kenali Ketua Rd. b. Tidak membayar atau melunasi iuran 3 kali berturut-turut dan sudah diberitahukan. dengan cara memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Anggota yang bersangkutan mengajukan permohonan dan menyatakan mengundurkan diri dari persatuan (2) Anggota yang sudah berhenti atau diberhentikan namanya dicoret pada buku anggota. sehingga hak dan kewajibannya sebagai anggota persatuan menjadi hilang. Ditetapkan : Di Jambi Pada Tanggal : 21 Juni 2012 PENGURUS PERSATUAN Ketua Bendahara Rd.Pasal 5 (1) Anggota dapat berhenti atau diberhentikan apabilan melakukan suatu pelanggaran: a. Syakroni Baharuddin Saleh. Suhaimi . (3) Anggota yang sudah berhenti atau diberhentikan dapat masuk kembali menjadi anggota persatuan.

S. Syakroni Baharuddin Saleh. Suhaimi .Pt Diketahui Oleh Pengurus Masjid Al-Ulya Buluran Kenali Ketua Rd.DIREVISI OLEH : BADAN PERWAKILAN ANGGOTA (BPA) PERSATUAN YASINAN DAN KEMATIAN JEMA’AH MASJID AL-ULYA BULURAN KENALI KECAMATAN TELANAIPURA KOTA JAMBI NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 NAMA JABATAN TANDA TANGAN Ditetapkan : Di Jambi Pada Tanggal : 21 Juni 2012 PENGURUS PERSATUAN Ketua Bendahara Rd.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful