Anda di halaman 1dari 18

Majlis Guru Cemerlang Daerah Pasir Gudang ________________________________________________________________________________ Tiap-tiap soalan diikuti tiga pilihan jawapan A, B dan C atau

empat pilihan jawapan A, B, C dan D. Antaranya, ada satu jawapan sahaja yang betul. Pilih jawapan itu. Kemudian, tandakan jawapan kamu dengan menghitamkan ruangan pada kertas jawapan.

Soalan 1 hingga Soalan 10 Isi tempat kosong dalam ayat-ayat di bawah dengan jawapan yang paling sesuai. 1. Mengapakah tuan puteri bersedih ? Katakanlah kepada ________, kata Mak Inang Suri kepada Tuan Puteri Mayang Sari.

A. beta B. patik

C. hamba D. tuan hamba

Soalan 2 berdasarkan gambar di bawah.

Gambar 1

2. Terdapat dua batang pokok kelapa yang ditanam di __________ rumah.

A. belakang B. tepi

C. penjuru D. depan

3. Sejak kebelakangan ini badannya semakin __________ kerana hilang selera makan.

A. kecil B. susut

C. nipis D. kempis Bahasa Melayu 011 (Pemahaman Set 2


1

Majlis Guru Cemerlang Daerah Pasir Gudang ________________________________________________________________________________

Soalan 4 berdasarkan gambar di bawah.

Gambar 2

4. __________ letakkan buku yang dibaca di tempat asal, kata Nabilah kepada rakanrakannya.

A. Sila B. Jangan

C. Tolong D. Usah

5. Kamu __________ melakukan senaman __________ menurunkan berat badan. A. mesti untuk B. boleh.agar C. harussupaya D. dapat .. semoga

6. Pegawai itu ___________ supaya mangsa banjir dipindahkan ke balai raya dengan segera.

A. cadangan B. dicadangkan

C. bercadang D. mencadangkan

7. Zainal tidak dibenarkan masuk ke dalam dewan pameran itu. ___________ , dia tetap berusaha untuk mendapatkan kebenaran daripada pihak penganjur.

A. Oleh itu B. Di samping itu

C. Selain itu D. Namun begitu

Bahasa Melayu 011 (Pemahaman Set 2


2

Majlis Guru Cemerlang Daerah Pasir Gudang ________________________________________________________________________________

Soalan 8 berdasarkan gambar di bawah.

Gambar 3

8. Semua jemputan yang hendak ke majlis rumah terbuka itu perlu meneliti peta kerana jalannya ________________.

A. bersimpang-siur B. berbolak-balik

C. berlekak-lekuk D. bersesat-barat

9. Peminat-peminat bola sepak berebut-rebut membeli tiket ____________ mereka percaya pertandingan itu sangat hebat__________________ pertandingan itu akan diadakan sekali sahaja.

A. sungguhpun / kerana B. kerana / dan

C. walaupun / juga D. kerana / serta

10. Sebelum meninggalkan majlis itu, para jemputan dihadiahkan _____bunga rampai dan_______ nasi kunyit. A. secubit . sesuap B. sekepal . sebutir C. segenggam .. sebungkus D. sejemput .. secubit

Bahasa Melayu 011 (Pemahaman Set 2


3

Majlis Guru Cemerlang Daerah Pasir Gudang ________________________________________________________________________________ Soalan 11 hingga soalan 12 Isikan tempat kosong dengan simpulan bahasa yang sesuaI. 11. Sultan Mahmud menjadi ____________ apabila melihat kejelitaan Tuan Puteri Gunung Ledang.

A. gundah-gulana B. mabuk kepayang

C. membuta tuli D. tawar hati

12 Pak Mail hanya _________________ mengatakan Amir yang mencuri buah-buahan di dusunnya tanpa menyiasat terlebih dahulu.

A. tangkap muat B. serkap jarang

C. tangkap basah D. hentam keromo

Soalan 13 hingga soalan 14

Pilih perkataan seerti dengan perkataan bergaris

13. Kereta mainan yang baru dibeli oleh ayah sudah rosak kerana adik menghumbannya ke lantai beberapa kali.

A. menyeret C. menghentak

C. menghempas D. menolak

14. Pihak kerajaan telah menggubal semula Kanun Tanah Negara.

A. menggubah B. mereka

C. menubuh D. membuat

Bahasa Melayu 011 (Pemahaman Set 2


4

Majlis Guru Cemerlang Daerah Pasir Gudang ________________________________________________________________________________ Soalan 15 hingga soalan 16

Pilih perkataan berlawan dengan perkataan yang bergaris

15. Ayah mengizinkan saya menyertai lawatan yang dianjurkan oleh pihak sekolah pada cuti nanti.

A. melarang B. mendesak

C. menyuruh D. membantah

16. Encik Wong menaikkan gaji semua pekerjanya kerana syarikatnya memperoleh laba yang berlipat ganda tahun lepas.

A. keuntungan B. kerugian

C. kekayaan D. kemewahan

Soalan 17 hingga soalan 19 Pilih ayat yang paling sesuai sebagai jawapan kepada soalan yang bergaris.

17. Apakah pengajaran yang kita perolehi daripada cerita ini?

A. Kita memang banyak menerima pengajaran daripada cerita ini. B. Saya tidak banyak memperolehi pengajaran daripada cerita ini. C. Pengajarannya ialah kita jangan mementingkan diri sendiri sahaja. D. Jika dikaji,banyak pengajaran yang kita perolehi daripada cerita ini.

18. Bagaimanakah keadaan nenek kamu sekarang?

A. Ya,beliau sihat. B. Neneknya memang sihat sekarang. C. Saya belum pernah mengunjunginya sejak akhir-akhir ini. D. Keadaannya pada masa ini agak baik.

Bahasa Melayu 011 (Pemahaman Set 2


5

Majlis Guru Cemerlang Daerah Pasir Gudang ________________________________________________________________________________

19. Kamukah yang memenangi pertandingan pidato itu?

A. Ya, saya memang memenangi pertandingan pidato itu. B. Ya, saya yakin saya akan memenangi pertandingan pidato itu. C. Ya, sayalah yang telah memenangi pertandingan pidato itu. D. Ya, sayalah yang telah dipilih oleh hakim pertandingan pidato itu.

Soalan 20 hingga soalan 22 Pilih soalan yang paling sesuai untuk ayat bergaris.

20. Para penonton menunjukkan sokongan mereka kepada pasukan negara dengan bertepuk kuatkuat.

A. Siapakah yang menunjukkan sokongan mereka kepada pasukan negara? B. Apakah yang dibuat oleh para penonton yang sedang bertepuk tangan itu? C. Apakah yang dibuat oleh para penonton untuk menunjukkan sokongan mereka kepada pasukan negara? . D. Mengapakah para penonton bertepuk kuat-kuat?

21. Saya hendak ke rumah Rubiah dahulu, kemudian barulah ke rumah Rohani.

A. Bilakah kamu hendak ke rumah Rubiah dan Rohani? B. Siapakah yang hendak ke rumah Rubiah dan Rohani? C. Kamu hendak ke rumah Rubiahkah atau ke rumah Rohani dahulu? D. Kemanakah kamu hendak pergi selepas ke rumah Rubiah?

22. Persatuan Bahasa Melayu akan melawat Muzium Negara pada hari Sabtu ini.

A. Apakah tujuan Persatuan Bahasa Melayu melawat Muzium Negara? B. Bagaimanakah anggota Persatuan Bahasa Melayu melawat Muzium Negara? C. Bilakah Persatuan Bahasa Melayu akan melawat Muzium Negara? D. Mengapakah Persatuan Bahasa Melayu akan mengadakan lawatan ke Muzium Negara?

Bahasa Melayu 011 (Pemahaman Set 2


6

Majlis Guru Cemerlang Daerah Pasir Gudang ________________________________________________________________________________

Soalan 23 hingga soalan 26

Pilih ayat yang menggunakan perkataan bergaris yang betul

23. I Emak sedang membancuh air limau nipis untuk tetamu. II Buku cerita yang Azura baca semalam nipis sahaja. III Mentimun itu dihiris nipis oleh Puan Ani. IV Air dalam telaga itu nipis sahaja

A I dan II sahaja B II dan IV sahaja C I, II dan III sahaja D. II, III dan IV sahaja

24. I

Punca pendapatannya ialah daripada perniagaannya

II Tiada siapa mengetahui apakah punca pergaduhan itu. III Punca tali itu diikat pada sebatang pokok. IV Kemalangan itu punca daripada kelalaian pemandu lori itu.

A I dan II sahaja B I, II dan III sahaja C II dan III sahaja D I, II dan IV sahaja

25. I Nelayan itu menyelam untuk melepaskan jalanya yang tersangkut. II Mereka menyelam dicelah-celah orang ramai yang beratur untuk membeli tiket. III Aku mesti menyelam isi hati anak yatim itu. IV Tugas saya ialah membaca surat dan menyelam maksud kandungannya.

A. I dan II C. I, III dan IV

B. I dan III D. II, III dan IV

Bahasa Melayu 011 (Pemahaman Set 2


7

Majlis Guru Cemerlang Daerah Pasir Gudang ________________________________________________________________________________ 26. I Aliran sungai itu menuju ke laut. II Rakyat negara ini menolak politik aliran komunis. III Bapa saya berpendidikan sekolah menengah aliran Inggeris. IV Pemuda yang malang itu telah tersentuh aliran tenaga elektrik secara tidak sengaja.

A. I dan II C. I,II dan III

B. I dan III D. I,II,III dan IV

Soalan 27 hingga soalan 28 Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang bergaris

27. Makanan yang tamat tempoh akan menghasilkan racun yang mendatangkan mudarat kepada penggunanya.

A. Racun yang terdapat di dalam makanan yang telah luput tempohnya akan membahayakan sesiapa yang memakannya. B. Pengguna yang makan makanan yang mengandungi racun akan membahayakan dirinya sendiri. C. Setelah tamat tempohnya, racun yang terdapat di dalam makanan itu akan menjadi mudarat kepada makanan tersebut. D. Kemudaratan racun, setelah habis tempohnya, akan menjadikan makanan itu merbahaya untuk dimakan.

28. Ketika matahari menegak, Mak Limah memanggil anaknya yang masih berada di tengah bendang untuk sama-sama makan bekalan yang dibawa.

A. Menjelang tengah hari, Mak Limah yang sedang berada di tengah bendang memanggil anaknya untuk sama-sama makan bekalan yang dibawa. B. Semasa masih berada di tengah sawah, pada waktu tengah hari itu, Mak Limah dan anaknya bersama-sama menjamah bekalan yang dibawa. C. Pada waktu tengah hari, Mak Limah meneriakkan anaknya yang sedang berada di tengah sawah untuk sama-sama makan bekalan yang dibawa. D. Sewaktu matahari menegak tinggi, Mak Limah diteriak oleh anaknya, yang masih berada di tengah sawah untuk sama-sama menjamah bekalan yang dibawa.

Bahasa Melayu 011 (Pemahaman Set 2


8

Majlis Guru Cemerlang Daerah Pasir Gudang ________________________________________________________________________________

Soalan 29 dan Soalan 30

Pilih ayat-ayat yang betul

29. I Semoga Tuhan mencucurkan kami dengan rahmat dan berkat II Apabila tiba musim kemarau, daun-daun getah itu akan keguguran. III Puan Hasmah gemar mengumpul pelbagai jenis bunga kertas. IV Encik Razlan mengikuti kursus itu kerana ingin mendalami lagi bidang keusahawanan

A. I, II dan III sahaja B. I, II dan IV sahaja C. I, III dan IV sahaja D. II, III dan IV sahaja

30. I Azmanuddin merupakan pelari terpantas di sekolah itu. II Mak Cik Zainab menamai kucing itu sebagai Si Belang. III Pemain yang memakai jersi nombor 17 itulah yang paling terhandal. IV Cikgu Aminah mengagumi kebolehan muridnya melukis potret itu.

A. I, II dan III sahaja B. I, II dan IV sahaja C. I, III dan IV sahaja D. II, III dan IV sahaja

Bahasa Melayu 011 (Pemahaman Set 2


9

Majlis Guru Cemerlang Daerah Pasir Gudang ________________________________________________________________________________

Soalan 31 hingga 35

Baca petikan di bawah dengan teliti dan kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya.

Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis,para hakim yang adil lagi bijaksana,Guru Besar,guru-guru, barisan para pembangkang dan rakan-rakan seperjuangan. Assalamualikum dan salam sejahtera saya ucapkan

Sebagai pencadang ketiga,saya tetap mempertahankan hujah pasukan kami atas tajuk Negara Pertanian Lebih Baik Daripada Negara Perindustrian.Manusia memerlukan makanan untuk hidup.Bagi memenuhi keperluan tersebut,negara perlulah menjurus kepada kegiatan ekonomi yang berteraskan pertanian.Sebaliknya,jika negara kita mengutamakan sektor perindustrian,lambat-laun kita terpaksa mengimport bahan-bahan makanan dari negara lain.Tambahan pula,jika kadar pertambahan penduduk di negara berkenaan tinggi.Ini akan mengakibatkan kadar pertukaran wang asing yang bukan sedikit.

Sekiranya pertanian menjadi keutamaan,rakyat akan mendapat banyak faedah.Di samping hasil-hasil pertanian itu boleh dieksport,malah kekurangan makanan tidak akan timbul,terutama dalam keadaan darurat. Jika dibandingkan dengan negara pertanian,negara perindustrian lebih teruk mengalami pencemaran.Hal ini berlaku kerana kilang-kilang bukan sahaja mengeluarkan asap, malahan sisa-sisa toksid lainnya.

Saya ingin membidas hujah pembangkang kedua yang mengatakan taraf hidup rakyat di negara perindustrian lebih baik berbanding dengan negara perindustrian.Apa gunanya mempunyai wang yang banyak sedangkan kesihatan dan keindahan alam semula jadi tercemar?Ingatlah wang ringgit tidak boleh membeli kesihatan dan keselesaan. Kegiatan pertanian yang terancang,bersistem akan dapat menarik pelancong.Ini kerana pelancong luar inginkan suasana hijau yang berbeza dengan negara mereka yang dipenuhi dengan cerobong kilang. Berdasarkan hujah-hujah saya tadi,sekali lagi saya tegaskan bahawa Negara Pertanian Lebih Baik Daripada Negara Perindustrian.

Sekian,terima kasih. Bahasa Melayu 011 (Pemahaman Set 2


10

Majlis Guru Cemerlang Daerah Pasir Gudang ________________________________________________________________________________ 31. Mengimport bahan-bahan makanan dari negara lain akan berrlaku apabila

A. penduduk bertambah dengan pesatnya B. negara mementingkan sektor perindustrian. C. D. 32. negara memerlukan pertukaran wang asing negara perindustrian lebih baik daripada negara pertanian

Perkataan darurat dalam petikan di atas bermaksud

A. keadaan yang menyusahkan B. keadaan penduduk bertambah C. D. keadaan huru-hara dan kacau-bilau keadaan kekurangan makanan yang ketara

33.

Mengapakah pencemaran berlaku dengan teruknya di negara industri?

A. Kerana negara itu tidak mengutamakan pertanian. B. Kerana pokok-pokok diganti dengan kilang-kilang. C. Kerana pengeluaran utama kilang ialah sisa-sisa toksid D. Kerana sisa-sisa toksid beracun yang dikeluarkan oleh kilang-kilang

34.

Apakah faedah yang diperolehi sekiranya pertanian diutamakan?

A. Petani akan menjadi kaya kerana dapat menjual hasil pertanian. B. Makanan adalah merupakan salah satu keperluan manusia. C. Tidak berlaku pencemaran dan kesihatan penduduk terjaga D. Masalah kekurangan makanan tidak berlaku.

35.

Semua pernyataan berikut adalah benar tentang negara industri kecuali

A. taraf hidup rakyat negara industri lebih baik daripada negara pertanian. B. negara yang mengutamakan industri terpaksa mengimport makanan. C. berlaku pencemaran yang teruk di kebanyakan negara industri D. kilang-kilang mengeluarkan asap dan juga sisa-sias toksid.

Bahasa Melayu 011 (Pemahaman Set 2


11

Majlis Guru Cemerlang Daerah Pasir Gudang ________________________________________________________________________________ Soalan 36 hingga 40 Baca petikan laporan di bawah,kemudian jawab soalan-soalan berikut.

Laporan Aktiviti Persatuan Bahasa Malaysia Sekolah Kebangsaan Talang Dusun Kuala Kangsar Perak Darul Ridzuan

Guru Penasihat Pengerusi Setiausaha Bendahari Ahli Jawatankuasa

: : : : : : : :

Encik Abdullah bin Abdul Hamid Abdul Samad bin Muhammad Ahmad Radzil bin Abdul Majid Raja Habibah binti Raja Shariff Mohd Fuad bin Alang Ahmad Mohd Zaman bin Haji Salleh Yahya Al-Mubarak bin Haji Ibrahim Norusnani binti Rashid

Persatuan Bahasa Malaysia Sekolah Kebangsaan Talang Dusun telah ditubuhkan pada tahun 1990.Persatuan ini mempunyai ahli seramai 100 orang yang terdiri daripada pelajar-pelajar Tahun Empat,Tahun Lima dan Tahun Enam.Dalam tempoh lima tahun penubuhannya,persatuan ini telah menempuh berbagai rintangan jika dibandingkan dengan sejarah penubuhan sekolah ini.

Matlamat utama penubuhan persatuan ini ialah meningkatkan penguasaan bahasa Malaysia di kalangan pelajar.Selain daripada itu,persatuan ini ingin menaikkan mutu dan tahap prestasinya di samping membentuk kreativiti minda pelajar dalam menguasai kemahiran syarahan,perbahasan dan sebagainya.Persatuan juga bertanggungjawab mengeratkan perhubungan di kalangan pelajar pelbagai kaum dan guru di sekolah ini.

Sepanjang semester pertama,persatuan telah menganjurkan berbagai-bagai aktiviti, seperti Pertandingan Bercerita dan Kuiz Bahasa Malaysia untuk pelajar Tahun Empat dan Tahun Lima,Pertandingan Menulis Esei dan Pertandingan Mendeklamasikan Sajak untuk pelajar Tahun Enam.Semua pertandingan terbuka kepada semua ahli dan pelajar.

Seorang pelajar Tahun Enam Temenggong,Siti Hajar binti Johari telah berjaya menjadi johan dalam pertandingan syarahan anjuran Jabatan Pendidikan Negeri.Kejayaannya itu mendapat pujian daripada Guru Besar dan diraikan bersama-sama pelajar sekolah ini.

Bahasa Melayu 011 (Pemahaman Set 2


12

Majlis Guru Cemerlang Daerah Pasir Gudang ________________________________________________________________________________ Pada cuti semester kedua yang lalu,Persatuan Bahasa Malaysia telah mengadakan lawatan untuk mendedahkan pelajar tentang fungsi Dewan Bahasa dan Pustaka di dalam perkembangan bahasa Melayu dan melihat cara-cara sesebuah buku diterbitkan.

Akhir sekali,kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Tuan Guru Besar Sekolah Kebangsaan Talang Dusun Kuala Kangsar dan Guru Penasihat kami kerana sokongan dan tunjuk ajar yang diberikan.Kami berharap agar persatuan akan dapat bergerak dengan lebih aktif dan dapat mencungkil bakat-bakat baru dalam segenap bidang yang dianjurkan.

Laporan disediakan oleh;

26 Januari 1996

Fadzil (AHMAD FADZIL ABDUL HAMID) Setiausaha, Persatuan Bahasa Malaysia, Sekolah Kebangsaan Talang Dusun

36.

Laporan di atas adalah tentang

A. sejarah penubuhan persatuan tersebut. B. perlantikan ahli jawatankuasa persatuan tersebut. C. laporan tahunan Persatuan Bahasa Malaysia Sekolah Kebangsaan Talang Dusun Kuala Kangsar. D. kegiatan yang dijalankan oleh Persatuan Bahasa Malaysia Sekolah Kebangsaan Talang Dusun Kuala Kangsar. 37. Siapakah yang bertanggungjawab menggerakkan segala aktiviti persatuan tersebut?

A. Setiausaha Persatuan Bahasa Malaysia B. Guru Penasihat Persatuan Bahasa Malaysia C. Ahli Jawatankuasa Persatuan Bahasa Malaysia D. Pengerusi dan Setiausaha Persatuan Bahasa Malaysia

Bahasa Melayu 011 (Pemahaman Set 2


13

Majlis Guru Cemerlang Daerah Pasir Gudang ________________________________________________________________________________

38.

Berikut adalah matlamat penubuhan persatuan tersebut kecuali

A. Mengeratkan hubungan di kalangan guru di sekolah itu. B. Mengeratkan silaturrahim di kalangan pelajar Melayu di sekolah itu. C. Membentuk kreativiti minda pelajar dalam kemahiran Bahasa Malaysia. D. Meningkatkan kualiti pencapaian pelajar dalam Bahasa Malaysia.

39.

Apakah matlamat utama penubuhan Persatuan Bahasa Malaysia tersebut?

A. Merangka aktiviti-aktiviti yang berfaedah kepada para pelajar. B. Untuk mengisi masa lapang pelajar dengan kegoiatan yang berfaedah. C. Untuk meningkatkan penguasaan Bahasa Malaysia di akalngan pelajar. D. Untuk mengeratkan hubungan dua hala antara pelajar-pelajar dengan guru.

40.

Apakah harapan pelapor di atas terhadap persatuan tersebut?

A. Agar persatuan ini mendapat tunjuk ajar daripada guru penasihat. B. Agar persatuan ini terus berjaya dalam setiap aktiviti yang dipertandingkan. C. Agar persatuan ini terus bergiat cergas pada masa akan datang. D. Agar persatuan ini bertambah ahlinya.

SOALAN TAMAT

Bahasa Melayu 011 (Pemahaman Set 2


14

Majlis Guru Cemerlang Daerah Pasir Gudang ________________________________________________________________________________

JADUAL SPESIFIKASI ITEM BM 011 SET 2

NO. SOALAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Kata Ganti Diri Kata Arah Kata Adjektif Kata Perintah Kata Hubung Pengimbuhan

TAJUK

RENDAH

SEDERHANA

TINGGI

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Penanda wacana Kata Ganda Kata Hubung Penjodoh bilangan Simpulan bahasa Simpulan Bahasa Perkataan Seerti Perkataan Seerti Perkataan Berlawan Perkataan Berlawan Soalan bagi Jawapan Soalan bagi Jawapan Soalan bagi Jawapan Jawapan bagi soalan Jawapan bagi soalan Jawapan bagi soalan Kata banyak makna Kata banyak makna Kata banyak makna Kata banyak makna Ayat yang sama maksud Bahasa Melayu 011 (Pemahaman Set 2

15

Majlis Guru Cemerlang Daerah Pasir Gudang ________________________________________________________________________________ 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Ayat yang sama maksud Ayat yang betul Ayat yang betul Pemahaman (Ucapan) Pemahaman (Ucapan) Pemahaman (Ucapan) Pemahaman (Ucapan) Pemahaman (Ucapan) Pemahaman (Laporan) Pemahaman (Laporan) Pemahaman (Laporan) Pemahaman (Laporan) Pemahaman (Laporan) JUMLAH 12 / / / / / / 24 4 / / / / / / /

Bahasa Melayu 011 (Pemahaman Set 2


16

Majlis Guru Cemerlang Daerah Pasir Gudang ________________________________________________________________________________

SKEMA JAWAPAN BM 011 SET 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

C A B C A D D A B C B B C D A B C D C C

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

C C C B B C A C C B B C D C A C B B C C

Bahasa Melayu 011 (Pemahaman Set 2


17

Majlis Guru Cemerlang Daerah Pasir Gudang ________________________________________________________________________________

Bahasa Melayu 011 (Pemahaman Set 2


18

Anda mungkin juga menyukai