Anda di halaman 1dari 1

Salah satu peranan Teknologi Pendidikan dalam pengajaran dan pembelajaran adalah Mengubah Pengalaman Pembelajaran.

Penggunaan teknologi pendidikan pengalaman pembelajaran dan ia menjadikan pembelajarannya lebih dapat mengubah

berkesan lalu dapat

mengubah tingkah laku murid. Justeru itu pengalaman pembelajaran merupakan aspek yang penting di dalam pelaksanaan kurikulum. Perancangan yang teliti dan rapi perlu diatur untuk membantu murid mendapatkan pengalaman pembelajaran berlandaskan objektif yang ditentukan oleh guru berdasarkan sukatan pelajaran yang telah digubal dan seterusnya menjayakan

kurikulum . Salah satu contoh media seperti penggunaan komputer dapat membantu murid memahami pembelajaran dan dapat menentukan agar pemikiran secara kritis dan kreatif dapat dijana di dalam kelas supaya murid mampu mengaplikasikan pembelajaran dengan kehidupan seharian mereka. Pelbagai kaedah dan teknik-teknik pembelajaran seperti pembelajaran koperatif dan melibatkan murid secara aktif disamping menggalakkan murid berfikir dengan lebih kritis dan kreatif. Perubahan ini penting bagi memberikan pengalaman pembelajaran yang bermakna kepada murid bagi menguasai sesuatu pelajaran. Kesimpulannya Teknologi pendidikan ini telah mengubah sistem pengajaran dan pembelajaran dalam kurikulum.