LEMBARAN KERJA Gariskan kata hubung yang paling sesuai

1. Kamu mahu belajar tarian zapin (atau,jikalau) tarian inang?

2. Ahmad membuat persembahan tarian zapin (lalu,tetapi) Zainal

membuat persembahan teater.

3. Arif (dan,atau) bersama-sama menari tarian zapin di sekolah.

4. Arina membuat persembahan tarian zapin di sekolah

(kerana,sambil) disuruh oleh guru-gurunya.

5. Peringkat pecahan tarian ditarikan (setelah,sambil) peringkat

pembukaan.

6. Rosma menarikan tarian zapin (dan,sambil) menyanyikan lagu

irama asli.