(KEMENTERIAN PERUSAHAAN PERLADANGAN DAN KOMODITI

)

LEMBAGA KENAF DAN TEMBAKAU NEGARA (LKTN)

KENYATAAN TENDER
Tawaran adalah dipelawa kepada pembekal/kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan di bawah Kod Bidang 120101 atau 070101 serta Lembaga Kenaf dan Tembakau Negara yang masih layak membuat tawaran sebut harga untuk bekalan seperti berikut:Bil. Tawaran LKTN(S)/90/4/3 JLD 39(21) Jenis Bekalan Membekal dan menghantar Baja Sebatian NPK (15% N, 15% P2O5, 15% K2O) ke sekitar Negeri Kelantan, Terengganu, Pahang, Kedah dan Perlis seperti dinyatakan dalam Jadual Kadar Harga Taraf

Terbuka

Dokumen Tender boleh diperolehi daripada Ibu Pejabat Lembaga Kenaf dan Tembakau Negara, Kubang Kerian, Peti Surat 198, 15720 Kota Bharu, Kelantan pada waktu pejabat, bermula pada 24 Februari 2013 (Ahad) dengan harga RM 50.00 senaskah dibuat secara Draf Bank atau Kiriman Wang Pos atas nama Ketua Pengarah LKTN. Petender adalah dikehendaki membawa bersama Surat Asal Pendaftaran dengan Kementerian Kewangan ketika hendak membeli dokumen tender. Tawaran di atas hendaklah dimasukkan ke dalam peti tender di Ibu Pejabat LKTN, Kubang Kerian, Kota Bharu, Kelantan sebelum atau pada 19 Mac 2013 (Selasa) sebelum jam 12.00 tengahari. Tarikh Iklan : 20 Februari 2013 (Rabu)