RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TAHUN 6

MING GU 1 1. SAYANGI DIRI a. Hak tanggungjawab kanak-kanak. - Kehidupan iii. Menghormati hak tanggungjawab kanak-kanak. TEMA TAJUK HASIL SEMESTER SATU i. Menerangkan hak dan tanggungjawb kanak-kanak. ii. Mengamalkan hak tanggungjawab kanak-kanak. CADANGAN AKTIVITI

2

a. Hak tanggungjawab kanak-kanak. - Perlindungan

i. Menerangkan hak dan tanggungjawab kanak-kanak. ii.Mengamalkan hak tanggungjawab kanak-kanak. iii. Menghormati hak tanggungjawab kanak-kanak. iv. Menghargai hak tanggungjawab kanak-kanak.

dan i. Membincangkan kehendak diri dan membandingkan dan dengan rakan. ii Mengadakan aktiviti dan sumbang saran tentang peranan dan tanggungjawab murid di sekolah dan di rumah. dan i Membincangkan kehendak diri dan membandingkan dan dengan rakan. ii Mengadakan aktiviti dan sumbang saran tentang peranan dan dan tanggungjawab murid di rumah. iii Menghasilkan poster bertemakan hak kanakkanak.

Rancangan Tahunan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Tahun 6

membincangkan ciri-ciri keluarga harmoni . menghuraikan konsep keharmonian keluarga mengikut perspektif pelbagai agama ii. 4 dan i Membincangkan kehendak diri dan membandingkan dan dengan rakan ii Mengadakan aktiviti dan sumbang saran tentang peranan dan dan tanggungjawab murid di rumah. iii. Iv Lawatan ke pusat Kesihatan Kanak-kanak yang berhampiran. ii. Sayangi Keluarga CUTI TAHUN BARU CINA Keluarga yang mengikut perspektif pelbagai agama dan kepercayaan . i. menyayangi ibubapa dan anggota keluarga seperti mana tuntutan agama Rancangan Tahunan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Tahun 6 . Hak tanggungjawab kanak-kanak. iii Mendeklamasikan puisi yang bertemakan hak dan tanggungjawab kanakkanak. Menerangkan hak dan tanggungjawab kanak-kanak. iv.3 a. menghasilkan lukisan bertemakan kehidupan keluarga yang harmoni mengikut perspektif pelbagai agama 5 6 2. Menghargai hak tanggungjawab kanak-kanak. menjalinkan hubungan yang erat dengan anggota keluarga seperti mana tuntutan agama iii. Perkembangan Penyertaan i. Mengamalkan hak tanggungjawab kanak-kanak.Agama i.nyanyi lagu ‘ keluarga bahagia’ . Menghormati hak tanggungjawab kanak-kanak.menyaranaikan contohcontoh keluarga harmoni ( solat berjemaah) ii.

mengumpul dan membincangkan kata-kata hikmat mengikut perspektif pelbagai agama dan kepercayaan tentang keharmonian keluarga ii. menghormati anggota keluarga i.meraihkan Hari Ibu dan Hari Bapa iii. menghuraikan konsep keharmonian keluarga mengikut perspektif pelbagai agama ii.Menghargai harta benda sekolah i. Mengelaskankan kepentingan kemudahan awam kepada masyarakat ii. . menjalinkan hubungan yang erat dengan anggota keluarga seperti mana tuntutan agama iii.7 2. Sayangi keluarga Keluarga yang mengikut perspektif pelbagai agama dan kepercayaan . menulis surat atau e-mail kepada keluarga untuk meluahkan perasaan kasih sayang dan mengucapkan terima kasih atas jasa mereka. 8 9 3. Hidup bersama di sekolah dan masyarakat a) Tanggungjawab terhadap kawasan persekitaran -Harta benda sekolah -Kemudahan awam UJIAN PROGRESIF 1 i.Mendemonstrasikan cara mengguna dan menjaga kemudahan awam di sekolah. melakonkan cara menghormati anggota keluarga. Rancangan Tahunan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Tahun 6 . Menglibatkan diri dalam penjagaan kemudahan awam dan persekitaran iii . ii. Membuat kajian tentang keperluan kemudahan awam di kawasan setempat.Kepercayaan i.

Menunjukkan sikap bertanggungjawab terhadap agensi i.Menjelaskan agensi tempatan.Menghargai peranan agensi tempatan i. ii. iii. Mengumpul maklumat dan menghasilkan risalah tentang agensi yang boleh membantu komuniti setempat. 10 3.dan kemudahan awam. ii.Menjalankan projek kebersihan dan keceriaan persekitaran -sekolah -kawasan tempat tinggal murid i. Menghuraikan cara menjaga kebersihan dan keceriaan persekitaran ii. ii. Hidup bersama di sekolah dan masyarakat b) Pemeliharaan kebersihan dan keceriaan persekitaran -Kawasan sekolah -Kawasan persekitaran i.Mengumpul maklumat dan menghasilkan risalah tentang agensi yang boleh Rancangan Tahunan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Tahun 6 . Berbangga dengan kebersihan dan keceriaan persekitaran i.Menemu bual anggota bomba dan penyelamat tentang peranan mereka dan menyediakan laporan 10 3. Melibatkan diri dalam dalam penjagaan kemudahan awam dan persekitaran iii.Menunjukkan sikap bertanggungjawab terhadap agensi tempatan.Menjelaskan agensi tempatan. Hidup bersama di sekolah dan masyarakat c) Peranan agensi tempatan -Bomba dan penyelamat 11 12 CUTI PERTENGAHAN SEMESTER SATU c) Peranan agensi tempatan i.

Kenali dan asprisiasi kekayaan budaya Rancangan Tahunan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Tahun 6 . Mengunjungi rumah guru.Menghargai peranan agensi tempatan membantu komuniti setempat. 16 4 KENALI BUDAYA MALAYSIA a. Memberi contoh-contoh budaya Malaysia. Menjelasan kepelbagaian warisan i. adat resam sesuatu kaum yang terdapat di negara ii. Menghuraikan kepentingan mengekalkan kepelbagaian I. rakan dan jiran tetangga iii. ii. Menghormati amalan budaya kaum lain.Agama dan kepercayaan i. Menunjukkan gambar suku kaum dan amalan kepercayaan masingmasing. ii. i. Membincangkan kepentingan perayaan 17 4 KENALI BUDAYA MALAYSIA a. Kenali dan asprisiasi kekayaan budaya Malaysia . iii. Menghuraikan kepentingan mengekalkan kepelbagaian warisan budaya Malaysia. Menghormati kepelbagaian pelbagai kaum dan warisan budaya Malaysia. menghasilkan catatan ringkas tentang budaya yang diamalkan i.Adat resam i. ii. iii. 14 4 KENALI BUDAYA MALAYSIA 15 UJIAN PERTENGAHAN SEMESTER SATU a. Menganjur dan meraikan sambutan hari perayaan sesuatu kaum di kelas. Melibatkan diri dalam usaha kita.13 -Majlis Daerah -Rukun tetangga tempatan. ii. Hidup bersama dalam masyarakat pelbagai kaum. mengekalkan kepelbagaian warisan budaya Malaysia.Menemu bual anggota majlis Daerah atau Rukun Tetangga tentang peranan mereka dan menyediakan laporan. Kenali dan asprisiasi kekayaan budaya Malaysia .

ii.Malaysia warisan budaya Malaysia. Menghuraikan kepentigan mengekalkan kepelbagaian warisan budaya Malaysia. Membincangkan kepelbagaian warisan yang terdapat di dalam negara. Membuat simulasi berkaitan perayaanperayaan yang disambut oleh semua kaum di Malaysia. Melibatkan diri dalam usaha mengekalkan kepelbagaian warisan budaya Malaysia. Rancangan Tahunan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Tahun 6 . Membincangkan tanggungjawab setiap individu dalam mengekalkan warisanwarisan yang terdat di Malaysia. Menglibatkan diri dalam usaha mengekalkan kepelbagaian warisan budaya Malaysia. ii.Berbangga dengan keunikan dan kepelbagaian budaya Malaysia. iii. Membuat kajian tentang sesuatu warisan yang terdapat disesuatu kawasan. iii. . ii. iii . iii. Berbangga dengan keunikan dan kepelbagaian budaya Malaysia.Membantu rakan atau jiran tetangga berlainan kaum dalam membuat persiapan menyambut perayaan i. II.Perayaan 18 4 KENALI BUDAYA MALAYSIA b) Tanggungjawab mengekalkan kepelbagaian warisan Malaysia -Diri i. yang disambut oleh rakyat Malaysia.

berpengetahuan luas dalam warisan-warisan yang terdapat di Malaysia. 19 20 & 21 4 KENALI BUDAYA MALAYSIA PEPERIKSAAN SEMESTER SATU b) Tanggungjawab mengekalkan kepelbagaian warisan Malaysia -Sekolah i. Membantu rakan atau jiran tetangga berlaianan kaum dalam membuat persiapan menyambut ii. Menghormati kepelbagaian mengekalkan warisan warisan budaya Malaysia. Main peranan dalam iii. Hidup bersama dalam masyarakat warisan Malaysia. pelbagai kaum.Kemerdekaan 1957 ii. i. pelbagai kaum.Malaysia Negaraku . 22 & 23 CUTI SEMESTER SATU SEMESTER DUA 1 5. Menjelaskan kepelbagaian warisan budaya Malaysia. Menghormati amalan budaya perseorangan yang kaum lain. Hidup bersama dalam masyarakat perayaan. II.4 KENALI BUDAYA MALAYSIA b) Tanggungjawab mengekalkan kepelbagaian warisan Malaysia -Keluarga i. a. Mencipta lagu patriotic Menjelaskan tanggungjawab atau Rancangan Tahunan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Tahun 6 . Menyanyikan lagu tokoh-tokoh kemerdekaan dan “Tanggal 31” pembentukkan Malaysia. Menghuraikan perjuangan I. Menemu bual orang iii. i. Menghuraikan kepentigan mengekalkan kepelbagaian warisan budaya Malaysia. ii. Perjuangan tokohtokoh kebanggaan negara i. ii. sesuatu kaum di ruang persekitaran murid. Mengumpul maklumat daripada pelbagai sumber tentang kepelbagaian ii.

Membuat buku skrap. mengadaka gotongroyong sempena bulan kemerdekaan di sekolah. 5 5. iii. menjelaskan tanggungjawab sebagai warganegara untuk mengekalkan ( PLBD) I.2&3 5. Menghuraikan perjuangan tokohtokoh kemerdekaan dan Pembentukan Malaysia. iv.Malaysia Negaraku b. III. Mencari gambar tokohtokoh yang terlibat dalam pembentukan Malaysia. II. puisi. Membuat simulasi latihan kawad kaki.Semangat patriotik III. ii.Malaysia Negaraku a.Pembentuka Malaysia sebagai warganegara untuk mengekalkan kemerdekaan negara. I.Malaysia Negaraku b. Membuat kajian biografi dan sumbangan peminpin yang memperjuangkan kemerdekaan. Mengekalkan tingkahlaku patriotic. Mencontohi semangat perjuangan tokoh kemerdekaan. Mencontohi semangat perjuangan tokoh-tokoh. Mengamalkan tingkahlaku patriotik. i. Rancangan Tahunan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Tahun 6 . Tanggungjawab mengekalkan kemerdekaan . Menjelaskan tanggungjawab sebagai warganegara untuk kekalkan kemerdekaan. iv. Mencipta lagu-lagu patriotik V. 4 5. iii. Berbangga dengan kemerdekaan negara i. ii. Tanggungjawab mengekalkan kemerdekaan i. Menghormati dan menghargai peranan dan pemimpin negara. Mengamalkan tingkahlaku patriotik iii. IV. Perjuangan tokohtokoh kebanggaan negara . Mengambil bahagian dalam aktiviti bulan kemerdekaan di kelas atau sekolah.

8&9 5. Mencontohi semangat perjuangan kemerdekaan. Membuat keputusan yang bijak untuk mengelakkan daripada pengaruh budaya negatif. III. II. iii. Menemu bual guru disiplin.6 . guru penolong kanan Hal Ehwal Murid tentang gejala sosial di sekolah. Rancangan Tahunan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Tahun 6 . ii. Mengamalkan tingkalaku patriotik. kaunseling . v. II. Bangga dengan kemerdekaan negara. iv. Membincangkan dan seterusnya membuat laporan gotong-royong daripada setiap murid. iii. Sedia Hadapi Cabaran a Hidup sihat dan cergas .Menjauhi gejala sosial I Ponteng main peranan menolak pelawaan negatif secara sopan. Menghormati dan menghargai peranan pemimpin negara. I. Menjelaskan kepentingan Ketahanan diri untuk menjauhi gejala sosial. Tanggungjawab mengekalkan kemerdekaan Keharmonian dan keselamatan negara 10 & 11 6. Menjelaskan tanggungjawab sebagai warganegara untuk mengekalkan kemerdekaan.Malaysia Negaraku b. vi. II.Perpaduan rakyat kemerdekaan negara. ii. I Mengumpul dan membincangkan keratin akhbar tentang kemerdekaan Negara. Menghuraikan perjuangan tokohtokoh kemerdekaan dan pembentukan Malaysia. Bangga dengan kemerdekaan negara. 7 UJIAN PROGRESIF 2 i. Menghargai ketahanan I. Menghormati dan menghargai peranan peminpin negara.

IV. Sedia Hadapi Cabaran 19 -20 a Hidup sihat dan cergas . Mengadakan ceramah berkaitan cara menjauhi gejala sosial. Menjelaskan kepentingan Ketahanan diri untuk menjauhi gejala sosial. III. II. 14 15 6. Menjelaskan kepentingan cergas Ketahanan diri untuk . Menghargai ketahanan diri untuk menjauhi gejala sosial. Mengadakan ceramah berkaitan pendidikan kesihatan atau akil baligh atau Rancangan Tahunan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Tahun 6 .Gaya hidup sihat VI. 6.Menjauhi gejala sosial (iii) Buli I. Sedia Hadapi Cabaran 16 . 12 13 6. Mengadakan ceramah berkaitan cara menjauhi gejala sosial. III. Menghargai gaya hidup sihat.diri untuk menjauhi gejala sosial. gejala sosial II. Sedia Hadapi Cabaran CUTI PERTENGAHAN SEMESTER DUA a Hidup sihat dan I. Menghargai ketahanan diri untuk menjauhi gejala sosial. Menghasilkan buku panduan tentang keselamatan diri. main peranan menolak pelawaan negatif secara sopan. Mengamalkan gaya hidup sihat. III. main peranan menolak pelawaan negatif secara sopan.18 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN SEMESTER 2 / PRA UPSR 2 UPSR a Hidup sihat dan cergas . III. I. Membuat keputusan yang bijak untuk mengelakkan daripada pengaruh budaya negatif. VI.Menjauhi menjauhi gejala sosial. Menghuraikan gaya hidup sihat II. Membuat keputusan ii) Vandalisme yang bijak untuk iii) Buli mengelakkan daripada pengaruh budaya negatif. V. VII.

Menghasilkan poster bertemakan gaya hidup sihat. VIII.keselamatan diri. 21 22 ULANGKAJI PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN / SEMESTER DUA Rancangan Tahunan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Tahun 6 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful