RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TAHUN 6

MING GU 1 1. SAYANGI DIRI a. Hak tanggungjawab kanak-kanak. - Kehidupan iii. Menghormati hak tanggungjawab kanak-kanak. TEMA TAJUK HASIL SEMESTER SATU i. Menerangkan hak dan tanggungjawb kanak-kanak. ii. Mengamalkan hak tanggungjawab kanak-kanak. CADANGAN AKTIVITI

2

a. Hak tanggungjawab kanak-kanak. - Perlindungan

i. Menerangkan hak dan tanggungjawab kanak-kanak. ii.Mengamalkan hak tanggungjawab kanak-kanak. iii. Menghormati hak tanggungjawab kanak-kanak. iv. Menghargai hak tanggungjawab kanak-kanak.

dan i. Membincangkan kehendak diri dan membandingkan dan dengan rakan. ii Mengadakan aktiviti dan sumbang saran tentang peranan dan tanggungjawab murid di sekolah dan di rumah. dan i Membincangkan kehendak diri dan membandingkan dan dengan rakan. ii Mengadakan aktiviti dan sumbang saran tentang peranan dan dan tanggungjawab murid di rumah. iii Menghasilkan poster bertemakan hak kanakkanak.

Rancangan Tahunan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Tahun 6

menghasilkan lukisan bertemakan kehidupan keluarga yang harmoni mengikut perspektif pelbagai agama 5 6 2. Iv Lawatan ke pusat Kesihatan Kanak-kanak yang berhampiran. menyayangi ibubapa dan anggota keluarga seperti mana tuntutan agama Rancangan Tahunan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Tahun 6 . iv. 4 dan i Membincangkan kehendak diri dan membandingkan dan dengan rakan ii Mengadakan aktiviti dan sumbang saran tentang peranan dan dan tanggungjawab murid di rumah. i.nyanyi lagu ‘ keluarga bahagia’ . menjalinkan hubungan yang erat dengan anggota keluarga seperti mana tuntutan agama iii.Agama i. Menerangkan hak dan tanggungjawab kanak-kanak. ii.menyaranaikan contohcontoh keluarga harmoni ( solat berjemaah) ii. Hak tanggungjawab kanak-kanak. membincangkan ciri-ciri keluarga harmoni . Perkembangan Penyertaan i. menghuraikan konsep keharmonian keluarga mengikut perspektif pelbagai agama ii. Mengamalkan hak tanggungjawab kanak-kanak. Sayangi Keluarga CUTI TAHUN BARU CINA Keluarga yang mengikut perspektif pelbagai agama dan kepercayaan . iii Mendeklamasikan puisi yang bertemakan hak dan tanggungjawab kanakkanak.3 a. Menghormati hak tanggungjawab kanak-kanak. iii. Menghargai hak tanggungjawab kanak-kanak.

mengumpul dan membincangkan kata-kata hikmat mengikut perspektif pelbagai agama dan kepercayaan tentang keharmonian keluarga ii.Menghargai harta benda sekolah i.Kepercayaan i. . Sayangi keluarga Keluarga yang mengikut perspektif pelbagai agama dan kepercayaan . ii.Mendemonstrasikan cara mengguna dan menjaga kemudahan awam di sekolah. Rancangan Tahunan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Tahun 6 . menghormati anggota keluarga i. Mengelaskankan kepentingan kemudahan awam kepada masyarakat ii. menulis surat atau e-mail kepada keluarga untuk meluahkan perasaan kasih sayang dan mengucapkan terima kasih atas jasa mereka. Membuat kajian tentang keperluan kemudahan awam di kawasan setempat.meraihkan Hari Ibu dan Hari Bapa iii. Hidup bersama di sekolah dan masyarakat a) Tanggungjawab terhadap kawasan persekitaran -Harta benda sekolah -Kemudahan awam UJIAN PROGRESIF 1 i. Menglibatkan diri dalam penjagaan kemudahan awam dan persekitaran iii .7 2. melakonkan cara menghormati anggota keluarga. 8 9 3. menjalinkan hubungan yang erat dengan anggota keluarga seperti mana tuntutan agama iii. menghuraikan konsep keharmonian keluarga mengikut perspektif pelbagai agama ii.

Menghargai peranan agensi tempatan i. ii. Menghuraikan cara menjaga kebersihan dan keceriaan persekitaran ii. iii.Menemu bual anggota bomba dan penyelamat tentang peranan mereka dan menyediakan laporan 10 3. Mengumpul maklumat dan menghasilkan risalah tentang agensi yang boleh membantu komuniti setempat. Hidup bersama di sekolah dan masyarakat c) Peranan agensi tempatan -Bomba dan penyelamat 11 12 CUTI PERTENGAHAN SEMESTER SATU c) Peranan agensi tempatan i. 10 3.Menjalankan projek kebersihan dan keceriaan persekitaran -sekolah -kawasan tempat tinggal murid i. Melibatkan diri dalam dalam penjagaan kemudahan awam dan persekitaran iii.Mengumpul maklumat dan menghasilkan risalah tentang agensi yang boleh Rancangan Tahunan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Tahun 6 . Hidup bersama di sekolah dan masyarakat b) Pemeliharaan kebersihan dan keceriaan persekitaran -Kawasan sekolah -Kawasan persekitaran i.dan kemudahan awam.Menjelaskan agensi tempatan.Menjelaskan agensi tempatan. Berbangga dengan kebersihan dan keceriaan persekitaran i. ii. ii.Menunjukkan sikap bertanggungjawab terhadap agensi tempatan.Menunjukkan sikap bertanggungjawab terhadap agensi i.

mengekalkan kepelbagaian warisan budaya Malaysia. Mengunjungi rumah guru.Menghargai peranan agensi tempatan membantu komuniti setempat. ii.Agama dan kepercayaan i. Menghuraikan kepentingan mengekalkan kepelbagaian warisan budaya Malaysia. ii. Menghormati amalan budaya kaum lain. Menunjukkan gambar suku kaum dan amalan kepercayaan masingmasing.Menemu bual anggota majlis Daerah atau Rukun Tetangga tentang peranan mereka dan menyediakan laporan. Menghuraikan kepentingan mengekalkan kepelbagaian I. Kenali dan asprisiasi kekayaan budaya Malaysia . 14 4 KENALI BUDAYA MALAYSIA 15 UJIAN PERTENGAHAN SEMESTER SATU a. Hidup bersama dalam masyarakat pelbagai kaum. 16 4 KENALI BUDAYA MALAYSIA a. menghasilkan catatan ringkas tentang budaya yang diamalkan i. Kenali dan asprisiasi kekayaan budaya Malaysia . rakan dan jiran tetangga iii. iii. adat resam sesuatu kaum yang terdapat di negara ii. Kenali dan asprisiasi kekayaan budaya Rancangan Tahunan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Tahun 6 . ii. Membincangkan kepentingan perayaan 17 4 KENALI BUDAYA MALAYSIA a. Menganjur dan meraikan sambutan hari perayaan sesuatu kaum di kelas.13 -Majlis Daerah -Rukun tetangga tempatan. i. Menjelasan kepelbagaian warisan i. Melibatkan diri dalam usaha kita.Adat resam i. ii. Menghormati kepelbagaian pelbagai kaum dan warisan budaya Malaysia. Memberi contoh-contoh budaya Malaysia. iii.

Perayaan 18 4 KENALI BUDAYA MALAYSIA b) Tanggungjawab mengekalkan kepelbagaian warisan Malaysia -Diri i. Melibatkan diri dalam usaha mengekalkan kepelbagaian warisan budaya Malaysia. Membuat kajian tentang sesuatu warisan yang terdapat disesuatu kawasan. ii. iii. Membincangkan kepelbagaian warisan yang terdapat di dalam negara. Berbangga dengan keunikan dan kepelbagaian budaya Malaysia. ii. iii. ii. Menglibatkan diri dalam usaha mengekalkan kepelbagaian warisan budaya Malaysia. Membuat simulasi berkaitan perayaanperayaan yang disambut oleh semua kaum di Malaysia.Membantu rakan atau jiran tetangga berlainan kaum dalam membuat persiapan menyambut perayaan i. yang disambut oleh rakyat Malaysia. iii. .Malaysia warisan budaya Malaysia. Menghuraikan kepentigan mengekalkan kepelbagaian warisan budaya Malaysia. Membincangkan tanggungjawab setiap individu dalam mengekalkan warisanwarisan yang terdat di Malaysia. Rancangan Tahunan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Tahun 6 .Berbangga dengan keunikan dan kepelbagaian budaya Malaysia. II. iii .

ii. pelbagai kaum.4 KENALI BUDAYA MALAYSIA b) Tanggungjawab mengekalkan kepelbagaian warisan Malaysia -Keluarga i. Menghuraikan perjuangan I. Main peranan dalam iii. pelbagai kaum. 19 20 & 21 4 KENALI BUDAYA MALAYSIA PEPERIKSAAN SEMESTER SATU b) Tanggungjawab mengekalkan kepelbagaian warisan Malaysia -Sekolah i. i. Mengumpul maklumat daripada pelbagai sumber tentang kepelbagaian ii. II. a. Membantu rakan atau jiran tetangga berlaianan kaum dalam membuat persiapan menyambut ii. Menghormati amalan budaya perseorangan yang kaum lain. Mencipta lagu patriotic Menjelaskan tanggungjawab atau Rancangan Tahunan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Tahun 6 .Malaysia Negaraku . Hidup bersama dalam masyarakat perayaan. Menghormati kepelbagaian mengekalkan warisan warisan budaya Malaysia. Hidup bersama dalam masyarakat warisan Malaysia. Perjuangan tokohtokoh kebanggaan negara i. Menemu bual orang iii. Menghuraikan kepentigan mengekalkan kepelbagaian warisan budaya Malaysia. berpengetahuan luas dalam warisan-warisan yang terdapat di Malaysia. i.Kemerdekaan 1957 ii. Menjelaskan kepelbagaian warisan budaya Malaysia. sesuatu kaum di ruang persekitaran murid. 22 & 23 CUTI SEMESTER SATU SEMESTER DUA 1 5. Menyanyikan lagu tokoh-tokoh kemerdekaan dan “Tanggal 31” pembentukkan Malaysia. ii.

I. IV. Membuat buku skrap. Tanggungjawab mengekalkan kemerdekaan i. iv.Pembentuka Malaysia sebagai warganegara untuk mengekalkan kemerdekaan negara.Semangat patriotik III.Malaysia Negaraku a.2&3 5. iv. Mencari gambar tokohtokoh yang terlibat dalam pembentukan Malaysia.Malaysia Negaraku b. Mengamalkan tingkahlaku patriotik. mengadaka gotongroyong sempena bulan kemerdekaan di sekolah. Tanggungjawab mengekalkan kemerdekaan . Mencontohi semangat perjuangan tokoh-tokoh. i. Berbangga dengan kemerdekaan negara i. Membuat kajian biografi dan sumbangan peminpin yang memperjuangkan kemerdekaan. ii. 5 5. iii. Rancangan Tahunan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Tahun 6 . Mencontohi semangat perjuangan tokoh kemerdekaan.Malaysia Negaraku b. Menghuraikan perjuangan tokohtokoh kemerdekaan dan Pembentukan Malaysia. puisi. Menjelaskan tanggungjawab sebagai warganegara untuk kekalkan kemerdekaan. Membuat simulasi latihan kawad kaki. Mengamalkan tingkahlaku patriotik iii. menjelaskan tanggungjawab sebagai warganegara untuk mengekalkan ( PLBD) I. Mengekalkan tingkahlaku patriotic. ii. Perjuangan tokohtokoh kebanggaan negara . iii. III. Mencipta lagu-lagu patriotik V. II. 4 5. Mengambil bahagian dalam aktiviti bulan kemerdekaan di kelas atau sekolah. Menghormati dan menghargai peranan dan pemimpin negara.

Menjelaskan tanggungjawab sebagai warganegara untuk mengekalkan kemerdekaan. iii. ii. 8&9 5. Menghormati dan menghargai peranan peminpin negara. Bangga dengan kemerdekaan negara. kaunseling .Menjauhi gejala sosial I Ponteng main peranan menolak pelawaan negatif secara sopan. II. II. vi. Membincangkan dan seterusnya membuat laporan gotong-royong daripada setiap murid. Mencontohi semangat perjuangan kemerdekaan. I. Mengamalkan tingkalaku patriotik. Menjelaskan kepentingan Ketahanan diri untuk menjauhi gejala sosial. guru penolong kanan Hal Ehwal Murid tentang gejala sosial di sekolah. Bangga dengan kemerdekaan negara. ii. Menghargai ketahanan I. iii. Menemu bual guru disiplin. Rancangan Tahunan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Tahun 6 .6 . III. 7 UJIAN PROGRESIF 2 i.Malaysia Negaraku b. iv. Menghuraikan perjuangan tokohtokoh kemerdekaan dan pembentukan Malaysia. II.Perpaduan rakyat kemerdekaan negara. Menghormati dan menghargai peranan pemimpin negara. Tanggungjawab mengekalkan kemerdekaan Keharmonian dan keselamatan negara 10 & 11 6. v. Sedia Hadapi Cabaran a Hidup sihat dan cergas . Membuat keputusan yang bijak untuk mengelakkan daripada pengaruh budaya negatif. I Mengumpul dan membincangkan keratin akhbar tentang kemerdekaan Negara.

I.Menjauhi menjauhi gejala sosial. Menghargai ketahanan diri untuk menjauhi gejala sosial. III. Mengadakan ceramah berkaitan pendidikan kesihatan atau akil baligh atau Rancangan Tahunan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Tahun 6 . main peranan menolak pelawaan negatif secara sopan. V. Mengadakan ceramah berkaitan cara menjauhi gejala sosial.Menjauhi gejala sosial (iii) Buli I.diri untuk menjauhi gejala sosial. Menghuraikan gaya hidup sihat II. Mengamalkan gaya hidup sihat. Menghargai ketahanan diri untuk menjauhi gejala sosial. Menghargai gaya hidup sihat. main peranan menolak pelawaan negatif secara sopan. Menjelaskan kepentingan Ketahanan diri untuk menjauhi gejala sosial.Gaya hidup sihat VI. Menjelaskan kepentingan cergas Ketahanan diri untuk . Membuat keputusan ii) Vandalisme yang bijak untuk iii) Buli mengelakkan daripada pengaruh budaya negatif. III. VII. Membuat keputusan yang bijak untuk mengelakkan daripada pengaruh budaya negatif. Sedia Hadapi Cabaran CUTI PERTENGAHAN SEMESTER DUA a Hidup sihat dan I. Menghasilkan buku panduan tentang keselamatan diri. II. 14 15 6. gejala sosial II. Sedia Hadapi Cabaran 16 . IV. III.18 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN SEMESTER 2 / PRA UPSR 2 UPSR a Hidup sihat dan cergas . VI. Mengadakan ceramah berkaitan cara menjauhi gejala sosial. III. 6. 12 13 6. Sedia Hadapi Cabaran 19 -20 a Hidup sihat dan cergas .

VIII. Menghasilkan poster bertemakan gaya hidup sihat. 21 22 ULANGKAJI PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN / SEMESTER DUA Rancangan Tahunan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Tahun 6 .keselamatan diri.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful