RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TAHUN 6

MING GU 1 1. SAYANGI DIRI a. Hak tanggungjawab kanak-kanak. - Kehidupan iii. Menghormati hak tanggungjawab kanak-kanak. TEMA TAJUK HASIL SEMESTER SATU i. Menerangkan hak dan tanggungjawb kanak-kanak. ii. Mengamalkan hak tanggungjawab kanak-kanak. CADANGAN AKTIVITI

2

a. Hak tanggungjawab kanak-kanak. - Perlindungan

i. Menerangkan hak dan tanggungjawab kanak-kanak. ii.Mengamalkan hak tanggungjawab kanak-kanak. iii. Menghormati hak tanggungjawab kanak-kanak. iv. Menghargai hak tanggungjawab kanak-kanak.

dan i. Membincangkan kehendak diri dan membandingkan dan dengan rakan. ii Mengadakan aktiviti dan sumbang saran tentang peranan dan tanggungjawab murid di sekolah dan di rumah. dan i Membincangkan kehendak diri dan membandingkan dan dengan rakan. ii Mengadakan aktiviti dan sumbang saran tentang peranan dan dan tanggungjawab murid di rumah. iii Menghasilkan poster bertemakan hak kanakkanak.

Rancangan Tahunan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Tahun 6

3 a. menghuraikan konsep keharmonian keluarga mengikut perspektif pelbagai agama ii. 4 dan i Membincangkan kehendak diri dan membandingkan dan dengan rakan ii Mengadakan aktiviti dan sumbang saran tentang peranan dan dan tanggungjawab murid di rumah. iii Mendeklamasikan puisi yang bertemakan hak dan tanggungjawab kanakkanak. Perkembangan Penyertaan i.nyanyi lagu ‘ keluarga bahagia’ .Agama i.menyaranaikan contohcontoh keluarga harmoni ( solat berjemaah) ii. iv. ii. Hak tanggungjawab kanak-kanak. i. menjalinkan hubungan yang erat dengan anggota keluarga seperti mana tuntutan agama iii. Iv Lawatan ke pusat Kesihatan Kanak-kanak yang berhampiran. Mengamalkan hak tanggungjawab kanak-kanak. Menghormati hak tanggungjawab kanak-kanak. menghasilkan lukisan bertemakan kehidupan keluarga yang harmoni mengikut perspektif pelbagai agama 5 6 2. Menghargai hak tanggungjawab kanak-kanak. Menerangkan hak dan tanggungjawab kanak-kanak. iii. Sayangi Keluarga CUTI TAHUN BARU CINA Keluarga yang mengikut perspektif pelbagai agama dan kepercayaan . menyayangi ibubapa dan anggota keluarga seperti mana tuntutan agama Rancangan Tahunan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Tahun 6 . membincangkan ciri-ciri keluarga harmoni .

Menglibatkan diri dalam penjagaan kemudahan awam dan persekitaran iii . menghuraikan konsep keharmonian keluarga mengikut perspektif pelbagai agama ii. Rancangan Tahunan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Tahun 6 . menghormati anggota keluarga i. ii.meraihkan Hari Ibu dan Hari Bapa iii. melakonkan cara menghormati anggota keluarga. mengumpul dan membincangkan kata-kata hikmat mengikut perspektif pelbagai agama dan kepercayaan tentang keharmonian keluarga ii. Hidup bersama di sekolah dan masyarakat a) Tanggungjawab terhadap kawasan persekitaran -Harta benda sekolah -Kemudahan awam UJIAN PROGRESIF 1 i.Menghargai harta benda sekolah i. Mengelaskankan kepentingan kemudahan awam kepada masyarakat ii. Sayangi keluarga Keluarga yang mengikut perspektif pelbagai agama dan kepercayaan .Kepercayaan i.Mendemonstrasikan cara mengguna dan menjaga kemudahan awam di sekolah. menjalinkan hubungan yang erat dengan anggota keluarga seperti mana tuntutan agama iii. . 8 9 3. menulis surat atau e-mail kepada keluarga untuk meluahkan perasaan kasih sayang dan mengucapkan terima kasih atas jasa mereka. Membuat kajian tentang keperluan kemudahan awam di kawasan setempat.7 2.

Mengumpul maklumat dan menghasilkan risalah tentang agensi yang boleh membantu komuniti setempat.Menemu bual anggota bomba dan penyelamat tentang peranan mereka dan menyediakan laporan 10 3. Menghuraikan cara menjaga kebersihan dan keceriaan persekitaran ii. Hidup bersama di sekolah dan masyarakat b) Pemeliharaan kebersihan dan keceriaan persekitaran -Kawasan sekolah -Kawasan persekitaran i.Menjalankan projek kebersihan dan keceriaan persekitaran -sekolah -kawasan tempat tinggal murid i. 10 3.Menunjukkan sikap bertanggungjawab terhadap agensi i. ii. ii.dan kemudahan awam. Melibatkan diri dalam dalam penjagaan kemudahan awam dan persekitaran iii. ii.Mengumpul maklumat dan menghasilkan risalah tentang agensi yang boleh Rancangan Tahunan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Tahun 6 .Menunjukkan sikap bertanggungjawab terhadap agensi tempatan. iii.Menjelaskan agensi tempatan. Hidup bersama di sekolah dan masyarakat c) Peranan agensi tempatan -Bomba dan penyelamat 11 12 CUTI PERTENGAHAN SEMESTER SATU c) Peranan agensi tempatan i.Menjelaskan agensi tempatan. Berbangga dengan kebersihan dan keceriaan persekitaran i.Menghargai peranan agensi tempatan i.

Membincangkan kepentingan perayaan 17 4 KENALI BUDAYA MALAYSIA a. Menjelasan kepelbagaian warisan i. Mengunjungi rumah guru. iii. i. Kenali dan asprisiasi kekayaan budaya Malaysia .Menghargai peranan agensi tempatan membantu komuniti setempat. 16 4 KENALI BUDAYA MALAYSIA a. adat resam sesuatu kaum yang terdapat di negara ii. iii. Menganjur dan meraikan sambutan hari perayaan sesuatu kaum di kelas. 14 4 KENALI BUDAYA MALAYSIA 15 UJIAN PERTENGAHAN SEMESTER SATU a. Menghuraikan kepentingan mengekalkan kepelbagaian I. Menghormati kepelbagaian pelbagai kaum dan warisan budaya Malaysia.Menemu bual anggota majlis Daerah atau Rukun Tetangga tentang peranan mereka dan menyediakan laporan. mengekalkan kepelbagaian warisan budaya Malaysia.Agama dan kepercayaan i. rakan dan jiran tetangga iii. Memberi contoh-contoh budaya Malaysia.Adat resam i.13 -Majlis Daerah -Rukun tetangga tempatan. ii. Menghuraikan kepentingan mengekalkan kepelbagaian warisan budaya Malaysia. ii. menghasilkan catatan ringkas tentang budaya yang diamalkan i. Kenali dan asprisiasi kekayaan budaya Malaysia . Hidup bersama dalam masyarakat pelbagai kaum. Menunjukkan gambar suku kaum dan amalan kepercayaan masingmasing. Kenali dan asprisiasi kekayaan budaya Rancangan Tahunan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Tahun 6 . ii. Melibatkan diri dalam usaha kita. Menghormati amalan budaya kaum lain. ii.

II. . Melibatkan diri dalam usaha mengekalkan kepelbagaian warisan budaya Malaysia. Rancangan Tahunan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Tahun 6 . iii. Membuat simulasi berkaitan perayaanperayaan yang disambut oleh semua kaum di Malaysia. ii. Menglibatkan diri dalam usaha mengekalkan kepelbagaian warisan budaya Malaysia.Perayaan 18 4 KENALI BUDAYA MALAYSIA b) Tanggungjawab mengekalkan kepelbagaian warisan Malaysia -Diri i. Membuat kajian tentang sesuatu warisan yang terdapat disesuatu kawasan. yang disambut oleh rakyat Malaysia. Membincangkan kepelbagaian warisan yang terdapat di dalam negara. iii. iii. Menghuraikan kepentigan mengekalkan kepelbagaian warisan budaya Malaysia. Berbangga dengan keunikan dan kepelbagaian budaya Malaysia.Malaysia warisan budaya Malaysia. ii.Membantu rakan atau jiran tetangga berlainan kaum dalam membuat persiapan menyambut perayaan i. Membincangkan tanggungjawab setiap individu dalam mengekalkan warisanwarisan yang terdat di Malaysia. ii.Berbangga dengan keunikan dan kepelbagaian budaya Malaysia. iii .

Menghuraikan perjuangan I. Membantu rakan atau jiran tetangga berlaianan kaum dalam membuat persiapan menyambut ii. a. Menghormati kepelbagaian mengekalkan warisan warisan budaya Malaysia. ii. pelbagai kaum. Menghuraikan kepentigan mengekalkan kepelbagaian warisan budaya Malaysia. Menjelaskan kepelbagaian warisan budaya Malaysia.Malaysia Negaraku . Menemu bual orang iii. i. pelbagai kaum. Mencipta lagu patriotic Menjelaskan tanggungjawab atau Rancangan Tahunan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Tahun 6 . Main peranan dalam iii. Hidup bersama dalam masyarakat warisan Malaysia. sesuatu kaum di ruang persekitaran murid. ii. Menyanyikan lagu tokoh-tokoh kemerdekaan dan “Tanggal 31” pembentukkan Malaysia. berpengetahuan luas dalam warisan-warisan yang terdapat di Malaysia. Menghormati amalan budaya perseorangan yang kaum lain. 22 & 23 CUTI SEMESTER SATU SEMESTER DUA 1 5. 19 20 & 21 4 KENALI BUDAYA MALAYSIA PEPERIKSAAN SEMESTER SATU b) Tanggungjawab mengekalkan kepelbagaian warisan Malaysia -Sekolah i. Hidup bersama dalam masyarakat perayaan.4 KENALI BUDAYA MALAYSIA b) Tanggungjawab mengekalkan kepelbagaian warisan Malaysia -Keluarga i.Kemerdekaan 1957 ii. Perjuangan tokohtokoh kebanggaan negara i. II. i. Mengumpul maklumat daripada pelbagai sumber tentang kepelbagaian ii.

i. Menjelaskan tanggungjawab sebagai warganegara untuk kekalkan kemerdekaan. iv. Mencari gambar tokohtokoh yang terlibat dalam pembentukan Malaysia.Semangat patriotik III.Pembentuka Malaysia sebagai warganegara untuk mengekalkan kemerdekaan negara. Perjuangan tokohtokoh kebanggaan negara . Tanggungjawab mengekalkan kemerdekaan . Membuat kajian biografi dan sumbangan peminpin yang memperjuangkan kemerdekaan. Mengamalkan tingkahlaku patriotik iii. Membuat simulasi latihan kawad kaki. iii. Menghormati dan menghargai peranan dan pemimpin negara. Berbangga dengan kemerdekaan negara i. Mencontohi semangat perjuangan tokoh kemerdekaan. Mencipta lagu-lagu patriotik V. III. Mencontohi semangat perjuangan tokoh-tokoh. 5 5. mengadaka gotongroyong sempena bulan kemerdekaan di sekolah.Malaysia Negaraku a. menjelaskan tanggungjawab sebagai warganegara untuk mengekalkan ( PLBD) I.2&3 5. Rancangan Tahunan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Tahun 6 . puisi. ii. Mengambil bahagian dalam aktiviti bulan kemerdekaan di kelas atau sekolah. 4 5. IV.Malaysia Negaraku b. Tanggungjawab mengekalkan kemerdekaan i. I. ii. iii. II.Malaysia Negaraku b. Mengamalkan tingkahlaku patriotik. Membuat buku skrap. Menghuraikan perjuangan tokohtokoh kemerdekaan dan Pembentukan Malaysia. iv. Mengekalkan tingkahlaku patriotic.

Menjelaskan tanggungjawab sebagai warganegara untuk mengekalkan kemerdekaan. Rancangan Tahunan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Tahun 6 . 7 UJIAN PROGRESIF 2 i. iii. Bangga dengan kemerdekaan negara. Menghormati dan menghargai peranan peminpin negara. Membincangkan dan seterusnya membuat laporan gotong-royong daripada setiap murid. I. ii. iv. Menemu bual guru disiplin. ii.6 . Membuat keputusan yang bijak untuk mengelakkan daripada pengaruh budaya negatif. III. II. guru penolong kanan Hal Ehwal Murid tentang gejala sosial di sekolah.Malaysia Negaraku b. Menjelaskan kepentingan Ketahanan diri untuk menjauhi gejala sosial. II. 8&9 5. Menghargai ketahanan I.Menjauhi gejala sosial I Ponteng main peranan menolak pelawaan negatif secara sopan. I Mengumpul dan membincangkan keratin akhbar tentang kemerdekaan Negara. Menghormati dan menghargai peranan pemimpin negara. vi. Mengamalkan tingkalaku patriotik. iii. Sedia Hadapi Cabaran a Hidup sihat dan cergas . Bangga dengan kemerdekaan negara. Menghuraikan perjuangan tokohtokoh kemerdekaan dan pembentukan Malaysia. Tanggungjawab mengekalkan kemerdekaan Keharmonian dan keselamatan negara 10 & 11 6. v.Perpaduan rakyat kemerdekaan negara. II. kaunseling . Mencontohi semangat perjuangan kemerdekaan.

Sedia Hadapi Cabaran 16 .Menjauhi menjauhi gejala sosial.Menjauhi gejala sosial (iii) Buli I. III. gejala sosial II. Sedia Hadapi Cabaran 19 -20 a Hidup sihat dan cergas . V.18 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN SEMESTER 2 / PRA UPSR 2 UPSR a Hidup sihat dan cergas . I. Mengamalkan gaya hidup sihat. Menghasilkan buku panduan tentang keselamatan diri. Menghuraikan gaya hidup sihat II. Sedia Hadapi Cabaran CUTI PERTENGAHAN SEMESTER DUA a Hidup sihat dan I. III. 14 15 6. Menghargai ketahanan diri untuk menjauhi gejala sosial. VII. main peranan menolak pelawaan negatif secara sopan. Mengadakan ceramah berkaitan cara menjauhi gejala sosial. VI.Gaya hidup sihat VI. Menghargai gaya hidup sihat. 6. IV. III. 12 13 6. Menghargai ketahanan diri untuk menjauhi gejala sosial. Menjelaskan kepentingan cergas Ketahanan diri untuk . Mengadakan ceramah berkaitan pendidikan kesihatan atau akil baligh atau Rancangan Tahunan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Tahun 6 . III. main peranan menolak pelawaan negatif secara sopan. II. Membuat keputusan ii) Vandalisme yang bijak untuk iii) Buli mengelakkan daripada pengaruh budaya negatif. Menjelaskan kepentingan Ketahanan diri untuk menjauhi gejala sosial. Membuat keputusan yang bijak untuk mengelakkan daripada pengaruh budaya negatif. Mengadakan ceramah berkaitan cara menjauhi gejala sosial.diri untuk menjauhi gejala sosial.

keselamatan diri. VIII. Menghasilkan poster bertemakan gaya hidup sihat. 21 22 ULANGKAJI PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN / SEMESTER DUA Rancangan Tahunan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Tahun 6 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful