Anda di halaman 1dari 3

HARI RAYA SARASWATI Suksma antuk galah sane kapaica ring sikian tityang.

Maka pamungkah ngiring sareng sami ngaturang pangayu bagia malarapan antuk pangastunkara panganjali: Om Swastyastu Pinih riin tityang ngaturang parama suksma majeng ring Ida Hyang Widhi Wasa dwaning prasida kacunduk ring ida dane sareng sinamian ring galahe becik puniki. Punika taler suksma antuk pangrauh ida dane sareng sinamian sane baget sih tresnain tityang. Kehormatan bagi sikian tityang prasida majujuk iriki ring arep ida dane sareng sinamian dwaning kajudi pacang matur amatra ring para semeton ngenenin indik rainan Saraswati. Tityang puniki wantah jatma belog tuna sastra, riantuk punika yaning wenten iwang atur tityang malih abosbos, tityang nunas geng rena pengampura ping banget. Ida dane sareng sinamian sane banget baktinin tityang. Manawita ida dane sareng sami sampun uning ri kawentenan rainan Saraswati punika. Nyabran nganem sasih ring raina Saniscara Umanis Watugunung ida dane sampun lumrah ngatur bhakti ring ida maraga Hyang Saraswati. Yadyastun asapunika kawentenannyane manawi ida dane during uning sapunapi polah palih taler kasuksman rainane puniki. Riantuk punika ring galahe mangkin, tityang jaga nguningayang indike punika. Dewi Sarasawti ring sakatah lontar ring Bali taler kasengguh Hyang Hyangning Pangweruh. Punika boya ja iwang. Santukan iraga sareng sami sampun tatas uning ring ajaran Agama Hindu, Hyang Saraswati pinaka dewanya pengetahuan utawi dewaning pangweruh. Ring semeng rainane punika iraga ngaturang banten ring sakancan pustaka, kitab, buku, lontar pinaka gudang pengetahuan, ngaturang bhakti ring kahyangan desa wyadin kahyangan jagat. Suksman ipun ring rainane puniki iraga sareng sami teleb ngaturang bhakti ring Ida satmaka atur parama suksma antuk kaweruhan, kapranjnyanan sane kapaica ring iraga sareng sami. Ring rainan puniki taler iraga ngelaksanayang brata Saraswati, nenten ngwacen utawi nyurat sastra. Ring wengine puniki iraga patut ngawentenang malam sastra miwah sambang Samadhi. Benjangnyane, ring raina Redite Paing Sinta kalaksanayang upacara Banyu Pinaruh. Banyu Pinaruh suksman ipun toya ilmu pengetahuan. Iraga wenang ngaturang laban nasi pradnyam, toya kumkuman lan loloh (jamu) sad rasa. Ring puncak upacara,

samian punika kaajeng taler inum. Wus nika kapuputang antuk matirtha. Suksman ipun iraga sampun nginum toya suci ilmu pengetahuan. Para semeton punika sampun polah palih utawi tata upacara rainan Saraswati. Nanging ring kawentenan jagat Kali puniki, doh pisan tityang cingak kawentenannyane. Napi riantukan punika? Tityang matur akadi punika santukan akeh tityang nyingak ring margine truna-truni yan istilahe kadi mangkin STMJ (sembahyang taat maksiat jalan). Sausan ngaturang bhakti nenten je ngalaksanayang brata nanging ngarereh genah pacang nyalarang semara. Riantuk punika tityang matur ring ida dane sareng sami, ngiring sane mangkin mulat sarira. Gentosin laksanane iwang punika ring rainane puniki pinaka pangebhaktin iraga majeng ring Ida Sang Hyang Widhi. Mangda tulus tumus bhaktin ida dane sareng sinamian. Inggih para semeton sane banget sih tresnain tityang, nenten panjang atur tityang akadi punika. Dwaning kabanda antuk galah, wantah akadi punika prasida atur tityang. Cutet ipun, pabesen tityang ngiring tincapang sradha lan bhaktine mangda nemonin rahayu. Maka pamuput atur tityang, ngiring sareng sami ngaturang parama santi. Om Santih Santih Santih Om.

TUGAS BAHASA BALI DHARMA WACANA

HARI RAYA SARASWATI

OLEH : KADEK EDY MERTA SURYADANA KELAS : XI IPA 3 NO : 11

SMA PGRI 1 PARIWISATA AMLAPURA TAHUN 2012