Anda di halaman 1dari 5

Rancangan Pengajaran Harian Dengan Aplikasi Model ADDIE Tahun : 2 UKM Tajuk : Mengenal pasti bentuk bentuk daun

Perinkat Analyse ( Analisis ) Aktiviti pengajaran Sasaran Masa Objektif : Tahun 2 : 30 minit : i) murid dapat menulis 4 jenis nama bentuk daun ii) murid dapat memadan 3 jenis bentuk daun dengan pokoknya . Pengetahuan Sedia ada: Murid murid pernah melihat pelbagai bentuk daun Akitiviti : memadankan memerhati

Design ( Reka bentuk )

Strategi penyampaian Langkah pertama : murid cuba melukis satu bentuk daun yang diketahui Langkah dua: memerhati bentuk daun yang paparkan dalam bentuk visual dengan nama bentuk daun

Langkah tiga

: pengelasan

Teknik Permainan: memadankan bentuk daun dengan pokoknya.

.
Bentuk daun tidak sekata Jenis daun oval

Bentuk daun tidak sekata

Jenis daun oval

Langkah empat

:Rumusan dapat menyebutkan nama bentuk daun

Reka bentuk visual Pembangunan Penghasilan grafik Teknik Tujuan . : Jarak dekat : murid dapat membuat pemerhatian dengan jelas berdasar ciri-cirinya

teknik Tujuan

: Jarak sederhana : murid dapat membuat pengelasan mengikut bentuk daun dengan pokoknya

Teknikal

: ISO Kelajuan Kehimbulan

Komponsi : i) Sudut pengambilan gambar ii) jarak objek iii) keseimbangan

Implement Laksana

1) Penggujian visual yang direka 2) Mengenal pasti kelemahan proses pembentukan gratik 3) Menjalankan penambahbaikan untuk mencapai objektif P&P sebelum dijalankandidalam kelas

Evaluate Nilai

2 jenis a. Penilai formatif untuk menguji keberkesaran setiap frasa ADDIE b. Penilaian Sumatif merupakan pengujian spesifik pemahaman munil terhadap kemahiran atau isi pelajaran di yang dipelajari melalui lembaran kerja , penghasilan projek .

Disediakan Oleh: Shahril Affandi bin Mat Yusof 770309115393 Sains Kumpulan 3

Anda mungkin juga menyukai