Anda di halaman 1dari 9

BORANG RASMI PENJAGA MASA BOLA BALING

MAJLIS SUKAN SEKOLAH-SEKOLAH MALAYSIA


KUALA LUMPUR
KEJOHANAN
TARIKH
MASA
GELANGGANG
KEPUTUSAN A
PASUKAN
WARNA JERSI
NO

BIL PERTANDINGAN
KATEGORI
MASA MULA
MASA TAMAT
KEPUTUSAN B
PASUKAN
WARNA JERSI
NO
AMARAN

MASA

AMARAN

NO

MASA MULA

MASA TAMAT

GANTUNGAN

NO

NO

MASA

NO

NO

MASA

MASA

NO

MASA

SINGKIR

JARINGAN

REFRI :
REFRI :

MASA TAMAT

BATAL

SINGKIR

2
12
22

MASA MULA

GANTUNGAN

BATAL

1
11
21

MASA

3
13
23

4
14
24

5
15
25

6
16
26

JARINGAN

7
17
27

..
(
..
(

8
18
28

9
19
29

10
20
30

1
11
21

2
12
22

3
13
23

PENJAGA MASA :
)

4
14
24

5
15
25

6
16
26

7
17
27

8
18
28

9
19
29

10
20
30

..
(
(

DELEGASI TEKNIKAL:...

BORANG RASMI PENJAGA MASA BOLA BALING


MAJLIS SUKAN SEKOLAH-SEKOLAH MALAYSIA
2013
TARIKH
MASA
GELANGGANG
KEPUTUSAN A
PASUKAN
WARNA JERSI

KATEGORI
MASA MULA
MASA TAMAT
KEPUTUSAN B
PASUKAN
WARNA JERSI
NO

MASA

NO

AMARAN

MASA MULA

MASA TAMAT

GANTUNGAN

NO

NO

MASA

MASA

SINGKIR

NO

MASA

NO

MASA

SINGKIR

JARINGAN

REFRI :

MASA TAMAT

BATAL

NO

REFRI :

MASA MULA

GANTUNGAN

BATAL

2
12
22

MASA

AMARAN

NO

1
11
21

Bil.

3
13
23

4
14
24

5
15
25

6
16
26

JARINGAN

7
17
27

..
(
..
(

8
18
28

9
19
29

10
20
30

1
11
21

2
12
22

3
13
23

PENJAGA MASA :
)
)

4
14
24

5
15
25

6
16
26

7
17
27

8
18
28

..
(
(

9
19
29

10
20
30
)

KEJOHANAN BOLA BALING


MAJLIS SUKAN SEKOLAH-SEKOLAH MALAYSIA
2013

Bil

SEPARUH

TAMAT

MASA

TAMBAHAN

PERMAINAN

TAMBAHAN

MASA PERTAMA

Kategori

SELEPAS

MASA KEDUA

BALINGAN 7m

BALINGAN

TEAM TIME

KETUA PASUKAN

KETUA PASUKAN

TEAM TIME

BALINGAN

7 METER

Jersi

OUT

OUT

Jersi

7 METER

II

NAMA PASUKAN
NO

II

NAMA PASUKAN

JARINGAN

NO

JARINGAN

9 10 11 12 13 14

9 10 11 12 13 14

9 10 11 12 13 14

9 10 11 12 13 14

9 10 11 12 13 14

9 10 11 12 13 14

9 10 11 12 13 14

9 10 11 12 13 14

9 10 11 12 13 14

9 10 11 12 13 14

9 10 11 12 13 14

9 10 11 12 13 14

9 10 11 12 13 14

9 10 11 12 13 14

9 10 11 12 13 14

9 10 11 12 13 14

9 10 11 12 13 14

9 10 11 12 13 14

9 10 11 12 13 14

9 10 11 12 13 14

9 10 11 12 13 14

9 10 11 12 13 14

9 10 11 12 13 14

9 10 11 12 13 14

PEGAWAI

AMARAN

GANTUNGAN

BATAL

SINGKIR

PEGAWAI

JUMLAH

AMARAN

GANTUNGAN

BATAL

SINGKIR

JUMLAH

JARINGAN

JARINGAN

10

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

10

11

12

13

14

15

16

BALINGAN 7 METER
NOMBOR
PEMBALING

REFRI :
REFRI :

10

3
11

4
12

5
13

BALINGAN 7 METER

14

15

..
(

..
(

16

NOMBOR
PEMBALING

PENCATAT: ..
(
)

CATATAN PENGADIL

BORANG RASMI DELEGASI TEKNIKAL BOLA BALING MSSM


No Perlawanan :

Pasukan A: ..

Masa Bermula :

Jersi

No

Amaran

Masa Tamat :

Gantung 2" Gantung 2"

Singkir

..

Pasukan B :

Batal

.
Jaringan
1 st

Penjaring

2 nd

1 st

2 nd

1 13 1 13
P

2 14 2 14

3 15 3 15

4 16 4 16

5 17 5 17

6 18 6 18

7 19 7 19

8 20 8 20
9 21 9 21

10 22 10 22
11 23 11 23
12 24 12 24

Jersi

No

Amaran

Gantung 2" Gantung 2"

Singkir

Batal

Jaringan
1 st
2 nd

Penjaring
1 st
2 nd

1 13 1 13
P

2 14 2 14

3 15 3 15

4 16 4 16

5 17 5 17

6 18 6 18

7 19 7 19

8 20 8 20
9 21 9 21

10 22 10 22

No

11 23 11 23

Keputusan

12 24 12 24
Pasukan A

Pasukan B

Nama Pengadil 1

Nama Pengadil 2

Nama Delegasi Teknikal:

.
___________________

.
_____________

KEJOHANAN BOLA BALING


PERSATUAN BOLA BALING JOHOR
2010

Bil

SEPARUH

TAMAT

MASA

TAMBAHAN

PERMAINAN

TAMBAHAN

MASA PERTAMA

Kategori

SELEPAS

MASA KEDUA

BALINGAN 7m

BALINGAN

TEAM TIME

KETUA PASUKAN

KETUA PASUKAN

TEAM TIME

BALINGAN

7 METER

Jersi

OUT

OUT

Jersi

7 METER

II

NAMA PASUKAN
NO

II

NAMA PASUKAN

JARINGAN

NO

JARINGAN

9 10 11 12 13 14

9 10 11 12 13 14

9 10 11 12 13 14

9 10 11 12 13 14

9 10 11 12 13 14

9 10 11 12 13 14

9 10 11 12 13 14

9 10 11 12 13 14

9 10 11 12 13 14

9 10 11 12 13 14

9 10 11 12 13 14

9 10 11 12 13 14

9 10 11 12 13 14

9 10 11 12 13 14

9 10 11 12 13 14

9 10 11 12 13 14

9 10 11 12 13 14

9 10 11 12 13 14

9 10 11 12 13 14

9 10 11 12 13 14

9 10 11 12 13 14

9 10 11 12 13 14

9 10 11 12 13 14

9 10 11 12 13 14

PEGAWAI

PEGAWAI

AMARAN

GANTUNGAN

BATAL

SINGKIR

JUMLAH

AMARAN

GANTUNGAN

BATAL

SINGKIR

JUMLAH

JARINGAN

JARINGAN

10

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

10

11

12

13

14

15

16

BALINGAN 7 METER
NOMBOR
PEMBALING

REFRI :
REFRI :

10

3
11

4
12

5
13

BALINGAN 7 METER

14

15

..
(

..
(

16

NOMBOR
PEMBALING

PENCATAT: ..
(
)

CATATAN PENGADIL