Anda di halaman 1dari 19

EKOSISTEM APA ITU ? (Rujuk Essentials of Ecology, G.

Tyler Miller)

Ekosistem
Aras Organisasi Ekosistem

Individu/Organisma Populasi Komuniti Ekosistem Biosfera


Ekosistem terdiri drpd. semua organisma yang hidup dalam satu / beberapa komuniti secara berinteraksi dengan faktor-faktor abiotik.
2

KOMUNITI
Suatu komuniti biologi terdiri drpd. semua populasi spesis berbeza yang hidup dan berinteraksi dalam satu kawasan.
Ia merupakan satu rangkaian kompleks tumbuhan, haiwan dan mikrorganisma. Struktur satu komuniti adalah hasil banyak interaksi spt. berikut: - Persaingan [competitive interactions] - interspecies, intraspecies - Simbiosis [Symbiosis] - mutualisma, komensalisma, parasitisma - Pemangsaan [Predation] hubungan pemangsa-mangsa; rantai makanan; siratan makanan - Evolusi - Perubahan persekitaran
3

Komuniti Tepi Pantai satu contoh


Berbagai siput, liputan alga, siput babi herbivor atas batu dsbnya..
Pemangsaan dan persaingan mempengaruhi pengagihan sesuatu spesies cth. Siput babi yang makan spora alga, siput babi karnivor yang makan siput babi herbivor.

Komuniti Tepi Pantai


4

Satu ekosistem terdiri daripada of 2 komponen utama:


bukan hidup (abiotik) hidup (biotik)

Hidupan atas Bumi bergantung kepada:


Sumber tenaga (matahari) Oksigen, karbon, nitrogen dan unsur-unsur lain yang terlibat dalam kitaran geologi dan kimia secara global; graviti

Matahari
Menghasilkan tenaga aras tinggi yang mengalir melalui bahan dan bahan hidup (interaksi pemakanan) dan akhirnya meresap kembali ke persekitaran udara dan air sebagai tenaga aras rendah; iaitu haba. Pengaliran tenaga adalah sehala. Tenaga tidak boleh dikitar semula (cannot be recycled)

Kitaran
Kitaran bahan sangat penting untuk hidupan memandangkan biosfera kita adalah satu sistem tertutup dan tiada input secara signifikan dari angkasa lepas. Jadi bekalan tetap nutrien Bumi perlu dikitar semula secara berterusan untuk kelestarian hidupan. Pengaliran nutrien dalam ekosistem adalah kitaran lengkap.
7

Graviti

Menarik dan mengekal kedudukan atmosfera Bumi Mewujudkan pergerakan ke arah bawah bagi unsur-unsur kimia dalam kitaran jirim.

Ekosistem mempunyai DUA fungsi / ciri

Pengaliran tenaga Kitaran bahan

1. Pengaliran Tenaga

Pengaliran tenaga adalah sehala (unidirectional)

Ini bermaksud ekosistem perlu input tenaga yang berterusan Mod aliran tenaga:

Sumber tenaga autotrof heterotrof

10

Autotrof
(cth. tumbuhan, algaa) organisma yang berupaya mensintesis molekul organik kompleks yang perlu daripada unsur organik ringkas dan sumber tenaga (cahaya matahari).

Heterotrof
(cth. haiwan) organisma yang tidak berupaya mensintesis sebatian organik kompleks dan terpaksa makan organisma lain untuk peroleh tenaga dan bahan membina tisu untuk metabolisma and tumbesaran.

11

Semua hidupan perlukan tenaga


maintenance, growth, reproduction, and movement

Sumber asal semua jenis tenaga dalam biosfera adalah sinaran matahari.
Hanya 1% cahaya nampak ditukar menjadi tenaga kimia 120 billion ton bahan organik baru dihasilkan setiap tahun 99% bahan organik di biosfera adalah autotrof
12

Produk Primar

Fotosintesis
6 CO2 + 12 H2O
(+ solar energy)

C6H12O6 + 6 O2 + 6H2O

Respirasi
Tenaga (dari fotosintesis) digunakan oleh organisma bila dibebaskan apabila diurai semasa proses metabolisma.

13

2. Kitaran Bahan
Bahan (cth. karbon, nitrogen, fosforus) dikitar dari persekitaran abiotik menerusi organisma hidup,dan kembali ke persekitaran abiotik. Ini berlaku melalui akt. metabolik tumbuhan, haiwan, dan mikrorganisma (cth. bakteria, fungi) yang menguraikan bahan organik.

14

Productivity in ecosystems

A measure of net primary productivity is the change in biomass per unit time
(but be aware of what may have been lost)

Biomass - the weight of living tissue per unit area (e.g. kg/ha)

15

Mana satu ekosistem yang paling produktif?


Ekosistem Net primary production (g/m2/yr) World primary production (billion t/yr) 37.4 6.0 5.4 1.6 4.0 41.5 0.2 1.6
16

Hutan hujan tropika 2200 Hutah berkayu /renek 700 Kawasan rumput temperat 600 Gurun dan semak 90 Kawasan berpaya 2000 Lautan terbuka 125 Zone lautan berubah 500 Dasar alga dan batu karang 2500

EKOSISTEM Adalah jaringan interaksi pengeluar primer, herbivor, karnivor, parasit, pengurai. ...tenaga, nutrien & air dikitar melalui jaringan kumpulankumpulan organisma berbeza tersebut di atas.

17

Systems approach to ecosystem function


Miller Ch 4 Fig 4.6

Flow of energy and materials through an ecosystem

18

Reading list
1. Khrone, D.T.(2001). General Ecology. Brooks/Cole Thompson Learning. Chapter 14: Energy Flow and Trophic Structure; Chapter 15: Biogeochemical and Nutrient Cycles 2. Miller, G.T. (2005). Essentials of Ecology. Brooks/Cole Thompson Learning. Chapter 4: Ecosystems: What are they and how do they work?
19

Anda mungkin juga menyukai