PENILAIAN KOKURIKULUM MURID

PASUKAN SUKAN / PERMAINAN : TUNAS KADET REMAJA SEKOLAH Nama Murid: ……………………………………………… Aspek Penilaian a b c d Kehadiran Jawatan Disandang Penglibatan Pencapaian Jumlah Prestasi Kelas: ………………………… Markah Tahun: 2011

Aspek yang dinilai Kehadiran Jawatan Disandang Penglibatan Pencapaian Jumlah Markah

Agihan markah 50 10 20 20 100

I Pasukan Badan Beruniform

II Kelab/Persatuan

III Sukan/ Permainan