Anda di halaman 1dari 39

ZAINAB

ALYAA

ZAINAB

ALYAA

1. Latar Belakang Masyarakat di Malaysia 2. 10 Prinsip Islam Hadhari 3. Islam Hadhari Dalam Konteks
Pembangunan Di Malaysia

1. Latar Belakang Masyarakat di Malaysia

Negara Malaysia masyarakat majmuk perlu


ada polisi untuk wujud masyarakat Malaysia

Selepas merdeka timbul kesedaran kuat para

pemimpin;gubal polisi & langkah untuk wujudkan interaksi & hubungan yang lebih rapat antara kaum
UMNO, MIC, MCA bentuk Kerajaan Perikatan

Bermula dengan penubuhan Parti Perikatan Di perkenalkan Dasar Kerajaan iaitu Penyata
Abdul Razak 1956 & Penyata Abdul Rahman Talib 1960

Selepas peristiwa 13 Mei 1969 Rukun Negara


& Jabatan Perpaduan Negara telah dibentuk pelaksanaan dasa pendidikan kebangsaan & pelaksanaan bahasa kebangsaan sebagai pengantar pendidikan telah dipesatkan mengurangkan jurang pemisahan antara kaum dan perpaduan serta muhibah dpat disemai

DEB (1971-1990) diperkenalkan

Rancangan Jangka Panjang Pembangunan Kedua


(1990-2000) dilancarkan untuk menyusuri dan melengkapkan DEB

1991 Wawasan 2020 diperkenalkan sembilan


cabaran diperkenalkan : diringkaskan - pembentukan sebuah negara bangsa yang bersatu padu yang meletakkan masa hadapannya secara perkongsian bersama

- Berintegrasi wilayah & kelompok etniknya - Menikmati kehidupan bersama yang sepenuhnya
berasaskan persamaan hak dan keadilan

- Membentuk sebuah bangsa Malaysia dengan


rasa taat setia & pengabdian yang tidak berbelah bagi

Kenapa ini dilakukan?


Nyatanya walaupun pembentukan sebuah
negara bangsa Malaysia yang padu yang boleh menjadi asas pembinaan sebuah tamadun Malaysia yang tersendiri belum jelas kelihatan namun bahasa Melayu merupakan satu-satnya aset dan khazanah yang paling berharga & berwibawa untuk membawa Malaysia ke arah itu

Suasana perhubungan yang baik antara kaum &


pemeluk agama perlu wujud di Malaysia

Penyampaian dan interaksi orang islam

dengan kumpulan etnik yang lain akan meningkatkan keterbukaan di kalangan mereka & keupayaan menerankan Islam secara rasional, waras & penuh hikmah

Pelaksanaan Islam Hadari dilaksanakan

oleh YAB Perdana Menteri Malaysia bertujuan mengurangkan sangka buruk & prejduis kaum lain terhadap Islam

Konsep Islam Hadari

Definisi hadari - yang bertamadun Islam Hadari Islamic Civilizational Approach atau Comprehensive

Civilizational Approach To The Development In Malaysia

Takrif lengkap
suatu pendekatan pembangunan manusia, masyarakat dan negara Malaysia yang bersifat menyeluruh berdasarkan kepada perspektif tamadun Islam

Berdasarkan takrif Konsep Islam Hadari


- Memberi penekanan kepada pembangunan
& pembinaan tamadun dengan teras pandangan semesta paradigma tauhid

- Melahirkan kesedaran baru kepada

masyarakat terhadap Islam yang sebenar umat Islam & mengubah persepsi masyarakat terhadap agama Islam

- Merangsang kepada perubahan minda

Visi, Misi Dan Objektif Islam Hadari Visi Untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara Islam contoh iaitu sebuah negara maju mengikut acuan sendiri Misi Melaksanakan agenda pembangunan negara dan ummah berlandaskan pendekatan Islam yang universal, maju, bertamadun, bertoleransi dan seimbang Objektif Bagi melahirkan individu dan masyarakat Islam yang mempunyai kekuatan spritual (rohani), akhlak, intelektual, material, mampu berdikari, berdaya saing, melihat ke hadapan, inovatif serta cekap menangani cabaran-cabaran semasa secara bijaksana, rasional, praktikal dan damai.

Memperkenalkan Pendekatan Islam Hadhari

Memperkenalkan Islam sebagai suatu agama


yang syumul dan komprehensif

Merupakan salah satu usaha kerajaaan untuk

menguatkan & mengembangkan semula agama Islam


yang bersepadu & seimbang bagi melahirkan umat yang berilmu & beriman, bertamadun tinggi, berakhlak mulia dll dalam menangani cabaran semasa dunia global

Membuat penekanan kepada pembangunan

Juga penekanan kepada pembangunan ekonomi


& tamadun menyeluruh

Menjadikan warisan dan tamadun Islam

yang memperlihatkan kejayaan umat Islam masa lampau sebagai pendorong kepada pembangunan & kemajuan umat Islam masa kini dalam semua aspek kehidupan manusia

Dijadikan satu kerangka Dasar Nasional

yang akan dijadikan sebagai asas dalam perancangan pembangunan Malaysia sebagi sebuah negara Islam maju menjelang tahun 2020

2. 10 PRINSIP ISLAM HADARI

Keimanan & Ketakwaan Kepada Ilahi Kerajaan adil & beramanah Rakyat Yang Merdeka Penguasaan Ilmu Pengetahuan Pembangunan Ekonomi Seimbang & Komprehensif Kehidupan Berkualiti Pembelaan Hak Kumpulan Minoriti & Wanita Keutuhan Budaya & Moral Pemeliharaan Alam Semula jadi Kekuatan Pertahanan

Keimanan & Ketakwaan Kepada Allah - Faham makna keimanan & ketakwaan - Teras utama kepada Islam Hadari - Al-Quran & Al-Hadis teras pegangan & rujukan bagi
pelaksanaan pemerintahan

- Gabungan kemantapan akidah, syariah & akhlak -faham


makna akidah, syariah & akhlak dengan mendalam

- Ketiga2 teras perancangan & pelaksanaan pembangunan


diri & pengurusan
dalam Islam

- Menerangkan tentang kebebasan agama & tiada paksaan

Kerajaan Adil & Beramanah


- Faham maksud adil & beramanah - Adil dalam semua aspek ekonomi, politik,
sosial dll

- Adil kepada semua manusia - Melahirkan negara Islam yang baik & maju

Rakyat Yang Merdeka


- Melahirkan masyarakat yang cintakan
negara, kreatif, inovatif, terbuka, toleransi dll

- Merdeka dalam semua aspek bukan


ketenteraan sahaja

Penguasaan Ilmu Pengetahuan

- Ilmu asas penting kekuatan tamadun


- Meningkatkan kualiti sistem pendidikan - Pembangunan intelek, jasmani, rohani & emosi yang seimbang - Tanpa ilmu masyarakat mundur & lemah penting ilmu agama - Mundur & lemah umat Islam : Kurang penghayatan agama - Ibnu Khaldun Jumud (beku) pemikiran & tersebar banyak hadis tidak sahih (daif)
Sheikh Muhammad Abduh

Masyarakat Islam masih banyak percaya kepada khurafat


Jamaludian al-Afghani

Pembangunan Ekonomi Seimbang & Komprehansif


- Pembangunan ekonomi penting seimbang

- Moral & etika elak penyelewengan


- Sistem ekonomi Islam diperkenalkan

- Peranan sektor swasta & awam


- Membuka peluang kepada semua kaum tanpa mengira
status - Kemajuan ekonomi selari dengan keluhuran budaya dan ketinggian
akhlak masyarakat berbilang kaum

Kehidupan Berkualiti
- Melalui penguasaan ilmu & kepakaran - Pembangunan insan & kerohanian - Pembangunan kesihatan & fizikal

- Pembangunan ekonomi

Pembelaan Hak Kumpulan Minoriti & Wanita

- Kumpulan minoriti orang asli & peribumi,


golongan kurang upaya, kaum2 lain

- Diberi hak yang sama faham warganegara - Perlukan perlindungan

- Keupayaan menjaga hak Islam dipandang


tinggi modul negara Madinah

Keutuhan Budaya Dan Moral


- Identiti masyarakat Identiti Negara

Kepelbagaian budaya dan agama berasaskan sistem nilai


dan akhlak yang murni dan luhur.

Gejala keruntuhan akhlak, kelemahan budaya integriti


dan budaya ilmu sebagai cabaran utama
etika dan kerohanian yang luhur.

Kemajuan kebendaan perlu didasari oleh nilai-nilai moral, - Peranan semua pihak pastikan disemai dalam diri setiap
individu

Pemeliharaan Alam Semulajadi


- Konsep hubungan manusia dengan alam sekitar dalam Islam Pembangunan mesti mengambilkira aspek kestabilan eko-sistem Deklarasi Rio De Janerio (1993) dan protokol Kyoto (1997) Deklarasi Langkawi memastikan pembangunan negara secara lestari dan mesra alam. Pengurusan alam sekitar menggunakan kaedah yang seimbang dan menyeluruh

Kekuatan Pertahanan
- Kekuatan pertahanan meliputi aspek kekuatan persenjataan, ketenteraan dan kekuatan diri, fizikal dan spiritual (al-Anfal:60) Kekuatan ketenteraan untuk mempertahankan diri bukan untuk menyerang, menceroboh dan menguasai bangsa lain Kekuatan ketenteraan menjamin kestabilan, keamanan, keselamatan negara dan proses pembangunan berterusan Senario politik dunia menuntut kekuatan ketenteraan

Rumusan
Oleh itu, Islam Hadari memberi penekanan
kepada pembangunan yang menjurus kepada pembinaan peradaban

Dicanai menurut ajaran Islam tanpa

mengenepikan usaha untuk mempertingkatkan mutu kehidupan rakyat Malaysia

Semua prisip ini nadi kepada masyarakat


Malaysia untuk berubah

3. Islam Hadari Dalam Konteks Pembangunan Di Malaysia

Prinsip-Prinsip Islam Hadari Dalam Perlembagaan Malaysia

Per 3 (1) Islam agama rasmi negara Per 11 (4) Menyekat pengembangan apa2
iktikad atau kepercayaan agama antara orang2 yang menganut agama Islam

Per 12 (2) Hak Berkenaan Pelajaran Per 160 erti Melayu

Islam Hadari Dalam Konteks Ketamadunan, Budaya Dan Agama Di Malaysia

Islam Hadari diertikan sebagai Melayu yang

dikembalikan kepada akar budaya tradisinya dipengaruhi komitmen keislamannya dan ketamadunannya jiwa & citra baru kepada umat Melayu, suatu revolusi budaya yang memebrikan mereka seperingkat nilai-nilai dinamik terpancar dari ajaran shariah Islamiyyah. Melayu-Muslim yang cemerlang, gemilang dan terbilang

Islam Hadari (Melayu Baru) adalah Melayu yang

Suatu proses transformasi manusiawi yang memberikan

Ungkapan bersesuaian dengan zaman bagi mewujudkan

Beberapa Aspek Utama Merealisasikan :

i.

Kualiti Tauhid Dan Jiwa Merdeka

Bangsa berkualiti bangsa yang membawa makna, positif & mampu bertahan merentasi taufan sejarah Umat Islam yang berparadigma tauhid sewajarnya telah bebas dari perhambaan Dinamika tauhid membentuk worldview dan sistem nilai Melayu yang berasaskan Islam Tanpa jiwa merdeka sesuatu bangsa tidak akan mampu mencapita kegemilangan dalam sejarahnya

ii. Sejarah Dan Orientasi Masa Hadapan

Perlu ada kesedaran tentang masa hadapan kerana tidak


boleh dijangka

Orientasi sedemikian ciri bangsa berdaya maju &


sentiasa ingin mencipta keunggulan

Islam memiliki semangat pemikiran berorientasikan


masa depan menoleh kepada sejarah silam adalah wajar
sahaja bahkan menjangkaui alam ukhrawi merancang strategi

Masa hadapan umat Islam bukan terhad kepada duniawi Menekankan juga kepentingan menelaah masa hadapan &

iii. Budaya Ilmu Dan Keintelektualan

Budaya tidak terbatas kepada maksud seni & hiburan semata2 Realiti budaya satu cakupan luas

Islam main peranan penting dalam pembinaan budaya Melayu


Mencipta kecemerlangan budaya individu perlu mengenali potensi
diri, temukan nilai-nilai dasar berakar kepada Melayu-Islam substance

Nilai tradisi utama ilmu & intelek dalam konteks intellectual


Sejarah membuktikan proses pengislaman di rantau ini suatu proses
pembudayaan & pemasyarakatan ilmu menerusi al-Quran & ilmu2 teras keagamaan sentiasa diperbaharui bersesuaian dengan zaman mendatang

Sentiasa ke arah penyegaran nilai ilmu & pastikan pengarahan

iv. Jati Diri Bangsa Dan Perpaduan

Pembentukan jati diri Melayu-Hadari seharusnya

mendasari undang-undang Ilahi perubahan nasib sesuatu bangsa harus bermula dengan usaha bangsa itu sendiri nasionalisme wajahnya dalam budaya keilmuan yang menepati tuntutan pengabdian kepada Ilahi & kebaktian kepada negara yang sentiasa berkait dengan agama tidak boleh dipisahkan sama sekali kerana wujudnya cinta kepada agama, bangsa dan negara melalui istilah patriotisme dan nasionalisme yang telah disesuaikan dengan nilai-nilai Islam

Setiap individu perlu memiliki sifat patriotisme &

Islam-hadari & masyarakat madani mudah dibentuk

v. Budaya Kerja Cemerlang Dan Masyarakat Hadari

Aspek budaya cemerlang tidak boleh dipinggirkan

Lebih lagi dalam kemajuan ekonomi kemajuan Jepun

diakitkan dengan Zen-Buddhisme begitu juga Korea Selatan, China & Hong Kong perindustrian turut dilatari oleh agama motivasi & nilai suci kepada ekonomi

Realiti agama dapat memberikan aspek kerja yang berupa

Disamping semangat, kepercayaan dll Melayu-Muslim

hendak menjadi masyarakat perindustrian. Mereka perlu manfaatkan aspek kerja yang digariskan oleh Islam

Kesimpulan

Nyatalah Islam-Hadari mewarnai setiap aspek kehidupan


manusia yang mendasari agama, budaya dan tamadun sebagai tunjuang utama menghadapi sebarang bentuk cabaran unggul, cemerlang dan berkualiti

Pemahaman dalam aspek ini melahirkan manusia yang

Menepati hasrat Islam-Hadari yang menerima secara

terbuka pandangan baik dan nilai-nilai sejagat yang sempurna dalam mewarnai suasana masyarakat Ma;aysia yang beraneka agama, tamadun dan budaya yang bersifat asing tetapi ada kemampuan untuk menilai & memilih

Dalam era globalisasi tidak harus menolak secara total