Rekod Ujian Lencana Kemajuan Keris GANGSA

Perkara

Tarikh

T.t Penguji

1. Lagu Kebangsaan ’Negaraku’

.................................

....................................

2. Bendera Malaysia dan Bendera Negeri

.................................

....................................

3. Lambang Pengakap

.................................

....................................

4. Nama Kuasa Penganjur/Guru Besar/Pemimpin

.................................

....................................

5. Agama-agama di Malaysia

.................................

....................................

1. Kesihatan dan kebersihan diri

.................................

....................................

2. Bahaya pil dan gula-gula tanpa mengetahuinya

.................................

....................................

3. Bahaya bermain mercun, bunga api

.................................

....................................

4. Pertolongan jika berlaku kemalangan

.................................

....................................

5. Peraturan keselamatan jalanraya

.................................

....................................

1. Latihan Asas Kawad Kaki

.................................

....................................

2. Memanjat tali 3 meter

.................................

....................................

3. Tempat-tempat awam

.................................

....................................

4. Menjaga pakaian seragam Pengakap

.................................

....................................

5. Isyarat Sulit Pengakap

.................................

....................................

6. Simpul Buku Sila

.................................

....................................

1. Ahli Perpustakaan sekolah / awam

.................................

....................................

2. Permainan rekaan sendiri dari bahan terbuang

.................................

....................................

3. Persembahan pentas / membuka akaun

.................................

....................................

1. Membantu Ibu bapa di rumah setiap hari

.................................

....................................

2. Membantu menjaga kebersihan dan keceriaan

.................................

....................................

A. KESETIAAN

B. KESIHATAN DAN KESELAMATAN

C. KECEKAPAN

D. PENYERTAAN

E. PERKHIDMATAN

sekolah

Adalah dengan ini di perakui dan di sahkan bahawa Pengakap kanak-Kanak ini telah
menjalankan ujian-ujian seperti mana yang disyaratkan dan LULUS ujian tersebut.

Tarikh:..................................................

Diluluskan oleh..............................................