Trust vs Mistrust (percaya vs tidak percaya) 0-1 tahun Integrity vs despair (integritas vs putus asa) 65 tahun ke atas Autonomi (Autonomy

) VS malu dan raguragu (shame and doubt) 1-3 tahun

Generativity vs Stagnation (Bangkit vs Stagnan) 41-65 tahun

Teori Perkembangan Emosi Erik Erikson

Inisiatif (Initiative) vs rasa bersalah (Guilt) 4-5 tahun

Intimacy vs isolation (keintiman vs keterkucilan) 21-40 tahun

Industry vs inferiority (tekun vs rasa rendah diri) 6-11 tahun Identity vs identify confusion (identitas vs kebingungan identitas) 12-20 tahun

Asas kepercayaan lawan asas ketidakpercayaan (Trust VS Mistrust) 0-1 tahun  Bayi perlu mempunyai hubungan yang erat. Sekiranya gagal. ketidakpercayaan akan timbul.  . mendapat kasih sayang dan kerpecayaan daripada penjaga.

Autonomi lawan keraguan (Autonomy VS Shame and Doubt) 1-3 tahun  Perkembangan kanak-kanak pada tahap ini tertumpu kepada perkembangan fizikal. Sekiranya gagal. mereka mula raguragu terhadap keupayaan kendiri. Sekiranya berjaya dan menerima sokongan menimbulkan rasa percaya kepada keupayaan kendiri.  .

Inisiatif lawan rasa bersalah (Initiative VS Guilt) 4-5 tahun  Kanak-kanak cuba untuk berdikari.  . ada inisiatif untuk melakuan sesuatu sendiri. Sekiranya gagal boleh membawa kepada rasa bersalah.

Kegagalan menguasai kemahirankemahiran di sekolah akan membawa kanak-kanak rasa rendah diri serta tidak keupayaan.Industri lawan rasa rendah diri (Industry vs inferiority) 6-11 tahun  Kanak-kanak perlu menguasai kemahiran-kemahiran tertentu di alam persekolahan.  .

Identiti lawan kekeliruan identity (Identity vs identify confusion) 12-20 tahun Mencari identity diri bagai golongan remaja dalam pekerjaan. kemahiran. . jantina dan bersosial.

Keintiman lawan keasingan (Intimacy vs isolation) 21-40 tahun  Mula membentuk keintiman dalam hubungan. menuju ke arah perkahwinan dan membina kerjaya.  . Kegagalan membawa kepada perasaan terasing dan tersisih.

Generativiti lawan kekakuan (Generativity VS Stagnation) 41-65 tahun  Kehidupan berkeluarga dan kerjaya yang baik. Kegagalan membawa kepada perasaan mementingkan diri sendiri.  .

Intergriti lawan kekecewaan (Integrity VS despair) 65 tahun ke atas  Kejayaan di dalam hidup berkeluarga dan karier. Kegagalan membawa kepada kesedihan dan kekecewaan.  .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful