Trust vs Mistrust (percaya vs tidak percaya) 0-1 tahun Integrity vs despair (integritas vs putus asa) 65 tahun ke atas Autonomi (Autonomy

) VS malu dan raguragu (shame and doubt) 1-3 tahun

Generativity vs Stagnation (Bangkit vs Stagnan) 41-65 tahun

Teori Perkembangan Emosi Erik Erikson

Inisiatif (Initiative) vs rasa bersalah (Guilt) 4-5 tahun

Intimacy vs isolation (keintiman vs keterkucilan) 21-40 tahun

Industry vs inferiority (tekun vs rasa rendah diri) 6-11 tahun Identity vs identify confusion (identitas vs kebingungan identitas) 12-20 tahun

Sekiranya gagal. mendapat kasih sayang dan kerpecayaan daripada penjaga.Asas kepercayaan lawan asas ketidakpercayaan (Trust VS Mistrust) 0-1 tahun  Bayi perlu mempunyai hubungan yang erat.  . ketidakpercayaan akan timbul.

 . Sekiranya gagal.Autonomi lawan keraguan (Autonomy VS Shame and Doubt) 1-3 tahun  Perkembangan kanak-kanak pada tahap ini tertumpu kepada perkembangan fizikal. Sekiranya berjaya dan menerima sokongan menimbulkan rasa percaya kepada keupayaan kendiri. mereka mula raguragu terhadap keupayaan kendiri.

Inisiatif lawan rasa bersalah (Initiative VS Guilt) 4-5 tahun  Kanak-kanak cuba untuk berdikari. ada inisiatif untuk melakuan sesuatu sendiri. Sekiranya gagal boleh membawa kepada rasa bersalah.  .

Industri lawan rasa rendah diri (Industry vs inferiority) 6-11 tahun  Kanak-kanak perlu menguasai kemahiran-kemahiran tertentu di alam persekolahan.  . Kegagalan menguasai kemahirankemahiran di sekolah akan membawa kanak-kanak rasa rendah diri serta tidak keupayaan.

kemahiran.Identiti lawan kekeliruan identity (Identity vs identify confusion) 12-20 tahun Mencari identity diri bagai golongan remaja dalam pekerjaan. . jantina dan bersosial.

menuju ke arah perkahwinan dan membina kerjaya.Keintiman lawan keasingan (Intimacy vs isolation) 21-40 tahun  Mula membentuk keintiman dalam hubungan.  . Kegagalan membawa kepada perasaan terasing dan tersisih.

Generativiti lawan kekakuan (Generativity VS Stagnation) 41-65 tahun  Kehidupan berkeluarga dan kerjaya yang baik.  . Kegagalan membawa kepada perasaan mementingkan diri sendiri.

 . Kegagalan membawa kepada kesedihan dan kekecewaan.Intergriti lawan kekecewaan (Integrity VS despair) 65 tahun ke atas  Kejayaan di dalam hidup berkeluarga dan karier.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful