Anda di halaman 1dari 2

B1D1E1 Nama : ____________________________________ Kelas : _________________

Lengkapkan teka silang nombor di bawah.

Melintang

Ke Bawah

1. Tiga ribu tiga ratus dua puluh enam 2. Lapan ribu enam ratus tiga puluh lapan 3. Dua ribu enam ratus lima puluh lapan 5. Empat ribu tujuh ratus lima 4. Empat ribu tiga ratus empat puluh tujuh 6. Satu ribu enam ratus tujuh puluh lima 7. Lima ribu tujuh ratus sembilan puluh satu 8. Satu ribu satu ratus sembilan puluh 9. Tujuh ribu lapan ratus tiga puluh enam empat 10. Sembilan ribu sembilan ratus sembilan
1 3 4 5 2

10

puluh sembilan

Prestasi :

Menguasai / Tidak Menguasai

B1D1E1 Nama : ____________________________________ 1) Kelas : _________________

Susun nombor berikut dalam turutan menaik

2001 5001
2)

4001 3001

6001

Susun nombor berikut dalam turutan menaik

7300 7500

7600 7200

7400

3)

Susun nombor berikut dalam turutan menurun

8347 8353
4)

8344 8350

8356

Susun nombor berikut dalam turutan menurun

9181 9172
4) 5)

9199 9190

9163

Susun nombor berikut dalam turutan menaik

815 818
Prestasi :

817 816

819

Menguasai / Tidak Menguasai