DONGA

Dhuh Gusti Dzat Ingkang Maha Agung, matur sembah nuwun inggil samukawis nikmat ingkang sampun panjenengan paringna dhateng hamba, dinten punika, kalawingi, ugi dinten-dinten sadurungipun. Dhuh Gusti Dzat Ingkang Maha Pangapunten. Mugi-mugi panjenengan apunteni dosa-dosa hamba, sae ingkang disengaja utawi mboten disengaja. Ugi paringana hamba kekiyatan kagem mboten ngonduri dosa-dosa punika malih. Ya tuhan, tulung paringana hamba kapinteran, kegampilan gegulang, ugi keberuntungan. Amiin.

Nama Kelas Absen

: Hasyim Ali Shahab : 9E : 15