Anda di halaman 1dari 14

Alam Belajar Kuliah M1

Konsep alam belajar Pengalaman belajar kanak-kanak Peranan & Kepentingan Bermain dalam Proses Pembelajaran

Apa maksud belajar melalui bermain?


Pendekatan yang terancang dan berstruktur bagi membolahkan murid itu belajar dalam suasana yang menggembirakan, bermakna, dan selamat.

Konsep Alam Belajar

Definisi Alam Belajar

Suatu keadaan atau suasana belajar yang dapat merangsang minat belajar kanak-kanak dalam mencapai matlamat perubahan tingkah laku ke arah yang positif dan daripada tidak tahu kepada tahu. Persekitaran yang dimaksudkan termasuklah psikososial, fizikal dan komuniti pembelajaran.

Keselamatan

Perapatan atau Kemesraan

Komponen Psikososial

Kesihatan

Kebersihan

Bilik Darjah

Keadaan Fizikal

Alat Bantu Mengajar

Persekitaran

Hubungan Kerjasama antara Rakan Sebaya

Komuniti Pembelajaran

Hubungan Kerjasama antara Keluarga

Hubungan Kerjasama antara Kakitangan Sekolah

Komuniti Pembelajaran (Teori Ekologi Bronfenbrenner)


Memberi fokus kepada konteks sosial iaitu di mana kanak-kanak membesar dan individu yang mampengaruhi kehidupan serta perkembangan kanak-kanak tersebut. i. Sistem Mikro ii. Sistem Meso iii. Sistem Ekso iv. Sistem Krono

Pengalaman Belajar Kanak-kanak

Setiap kanak-kanak akan menimba pengalaman dari apa yang dilakukan oleh dirinya.

Alam belajar akan memperkembangkan mental dan pengalaman kanak-kanak.

Terdapat tiga pembahagian melalui pengalaman belajar kanak-kanak yang optimum iaitu:

Pengalaman Belajar Kanakkanak


Pengalaman langsung
Penglibatan aktif Kebebasan belajar mengikut gaya belajar, gaya berfikir, minat, masa dan lain-lain.

Peranan dan kepentingan bermain dalam proses pembelajaran

Membentuk konsep abstrak


Menguasai situasi kehidupan harian

Peranan Bermain

Menguasai kemahiran bertutur dan menggunakan bahasa yang sesuai

Membentuk kemahiran literasi Memperkukuh dan mengaplikasi kemahiran mengira dalam situasi kehidupan harian.

Membentuk kemahiran fizikal


Membentuk kemahiran sosial

keseronokan

Menggalak / membina persahabatan

Merangsang/ mengembangk an pemikiran

Kepentingan Bermain
Belajar peraturan sosial : Berdisiplin Perkembanga n kekuatan fizikal , kemahiran motor Perkembangan kognitif