Anda di halaman 1dari 5

BAB 1 : SEJARAH DAN KITA

SEJARAH TINGKATAN 1
NOTA & LATIHAN
PINTAR PADAT PINTAS

1.1 MAKSUD SEJARAH Sejarah ditakrif sebagai peristiwa-peristiwa masa lalu yang berlaku dalam kehidupan manusia. Dalam bahasa Arab sejarah dikenali sebagai SYAJARATUN. Syajaratun bermaksud; Pokok Pohon Salasilah Riwayat Keturunan Asal usul

BAB 1 : SEJARAH DAN KITA


Ibn Khaldun

PENGERTIAN SEJARAH

Herodotus

Muhd. Yusof Ibrahim

Sejarah membicarakan tentang masyarakat manusia, atau peradaban manusia tentang perubahan-perubahan yang berlaku pada sifat-sifat masyarakat tersebut.

Penceritaan tentang tindakan manusia dan sebab mereka melakukannya.

Sejarah merupakan catatan ataupun rekod mengenai sesuatu peristiwa yang berlaku pada masa lalu.

Fakta yang Tepat dan Benar Segala peristiwa, tarikh, tempat dan tokoh penting dianggap sebagai fakta sejarah. Fakta sejarah hendaklah dibuktikan melalui sumber.

1.2 Ciri-ciri Sejarah

Penting dan Bermakna Peristiwa sejarah mestilah penting dan membawa kesan kepada pelajar, ahli keluarga, masyarakat dan negara.

Sebab dan Akibat Untuk mengetahui sebab dan akibat sesuatu peristiwa, pengkaji perlu mengetahui apa, siapa, bila, di mana, mengapa dan bagaimana sesuatu peristiwa berlaku.

BERSAMA CIKGU T.LOGAN


1 2

1.3 SUMBER SEJARAH 1.5 Pentafsiran Sejarah Untuk membuat tafsiran sejarah yang betul dan tepat memerlukan penyelidikan Tafsiran boleh berbeda antara sejarawan, kerana ada kepentingan diri, bangsa, negara dan sebagainya. Contoh: Sejarawan Malaysia menulis Tok Janggut sebagai pejuang bangsa Sejarawan Barat menulis Tok Janggut sebagai pemberontak 1.6 Kepentingan Sejarah Sumber Pertama / Primer Sumber yang belum diolah dan dicetak. Untuk mengenali tokoh yang telah Untuk mengajar kita sikap berhati Sumbernya bersifat asli. menyumbang khidmat bakti demi hati supaya kesilapan masa tidak Contohnya: mempertahankan kedaulatan akan berulang. Fail rasmi kerajaan bangsa dan negara. Ini menyebabkan generasi sekarang Surat peribadi merangka wawasan masa depan. Diari Fosil * Artifak * Tujuan Mempelajari Manuskrip* yang belum dicetak Sejarah Batu bersurat Akbar sezaman Minit mesyuarat Untuk memperolehi banyak pengetahuan supaya dapat membuat penilaian. Untuk memahami tamadun awal bangsa kita supaya dapat melahirkan perasaan jati diri dan keperibadian bangsa.

Sumber Pertama / Primer Sumber yang belum diolah dan dicetak. Sumbernya bersifat asli. Contohnya: Fail rasmi kerajaan Surat peribadi Diari Fosil * Artifak * Manuskrip* yang belum dicetak Batu bersurat Akbar sezaman Minit mesyuarat

Sumber Kedua / Sekunder Sumber yang telah diolah dan dicetak. Sumber yang tidak asli. Contohnya: Buku Majalah Jurnal Ensiklopedia Akhbar Risalah Laporan tahunan jabatan Dokumentasi

* Fosil - tinggalan haiwan atau tumbuhan yang wujud pada zaman lampau * Artifak barang yang dicipta oleh seperti kapak , pisau , dan pinggan mangkuk * Manuskrip naskhah tulisan tangan atau bahan yang disediakan oleh penulis untuk dicetak

Kaedah lisan Maklumat yang diperolehi melalui temu bual dan ucapan. Maklumat terus diperolehi daripada respondan melalui penceritaan, pengisahan, dan perbualan. Sejarawan harus memilih, mentaksir dan membandingkan fakta yang diperolehi. Ada unsur tokok tambah seperti dongeng, mitos, dan lagenda.

1. 4 KAEDAH PENGKAJIAN SEJARAH

Kaedah bertulis Maklumat yang diperolehi daripada sumber yang bertulis, dilakar atau dipahat pada batu , dinding gua, kulit kayu, daun kayu, gading dan kertas.

Untuk memberi iktibar kepada kita untuk memperbaiki sebarang kesilapan yang telah dilakukan.

Untuk memberi perangsang. Contohnya, Keagungan Kesultanan Melayu Melaka (KMM).

Faedah Mempelajari Sejarah

Kaedah arkeologi Maklumat yang diperolehi melalui kajian saintifik. Ada tiga bidang angkasa lepas , maritim dan gali cari. Maklumat yang diperolehi daripada bahan tinggalan sejarah. Contoh : fosil , binaan daripada batu, peralatan daripada logam, tembikar dan kulit siput. Kaedah ini yang paling sesuai untuk mengkaji ketamadunan.

Memupuk semangat patriotisme* dan cintakan negara.

SOALAN SUBJEKTIF Sudut Informasi Mitos - cerita zaman dahulu yang dianggap benar, terutamanya yang mengandungi unsur-unsur kepercayaan. Lagenda - cerita dongeng yang bersangkutan dengan kisah-kisah yang bersejarah. Patriotisme - semangat cintakan tanah air. Kurun atau abad - seratus tahun. Masihi - tahun atau kurun yang dikira sesudah kelahiran Nabi Isa. Hijrah - tahun Islam bermula dari tarikh Nabi Muhammad s.a.w. berpindah dari Makkah ke Madinah. Kronologi berurutan mengikut masa kejadian. Dekad jangka masa sepuluh tahun atau dasawarsa. Penulis sejarah awal negara; i. Tun Sri Lanang - Sejarah Melayu ii. Raja Ali Haji - Tuhfat al-Nafis iii. Abdul Hadi Hassan - Sejarah Alam Melayu 1. (a) Perkataan sejarah berasal daripada perkataan Arab yang membawa maksud i. ________________________________________________________ ii. ________________________________________________________ iii. ________________________________________________________ (b) Namakan tiga tokoh yang telah member pengerian sejarah? i. ________________________________________________________ ii. ________________________________________________________ iii. ________________________________________________________ (c) Apakah unsur-unsur yang boleh menjadi fakta sejarah? i. ________________________________________________________ ii. ________________________________________________________ iii. ________________________________________________________ iv. ________________________________________________________ (d) Senaraikan tiga ciri sejarah? i. ________________________________________________________ ii. ________________________________________________________ iii. ________________________________________________________

2.

(a) Nyatakan empat contoh sumber primer/pertama. i. ________________________________________________________ ii. ________________________________________________________ iii. ________________________________________________________ iv. ________________________________________________________ (b) Berikan empat contoh sumber sekunder/kedua. i. ________________________________________________________ ii. ________________________________________________________ iii. ________________________________________________________ iv. ________________________________________________________ (c) Nyatakan dua tanggungjawab yang perlu anda pikul sebagai warganegera Malaysia. i. ________________________________________________________ ii. ________________________________________________________ (d) Berikan dua nilai yang boleh dipelajari daripada mata pelajaran sejarah. i. ________________________________________________________ ii. ________________________________________________________

SOALAN TAHUN-TAHUN LEPAS (2005-2008) 2005 1. Antara berikut manakah sumber sejarah yang diperolehi melalui kaedah arkeologi? I Fosil III Manuskrip II Artifak IV Batu bersurat A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV 2006 Bertulis Kaedah pengkajian sejarah Arkeologi X

1.

Rajah di atas merujuk kepada kaedah penkajian sejarah. Apakah X?


A B Lisan Tafsiran C D Saintifik Rekonstruksi

2007

1.

Dialog di atas menunjukkan penggunaan kaedah lisan dalam mendapatkan maklumat sejarah. Apakah kelemahan maklumat sejarah yang diperoleh melalui kaedah di atas? I Wujud tokok tambah III Kesahihan fakta diragui II Orang sumber berbeza IV Terkandung unsure mitos A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV

2008 1. Mengapakah sumber sejarah berikut diklasifikasikan sebagai sumber kedua? A B Maklumat terkini Fakta telah diolah
7

Ensiklopedia Laporan belanjawan negara C D Kandungan ditokok tambah Berasaskan kajian secara ilmiah
8

10

Anda mungkin juga menyukai