Anda di halaman 1dari 1

Entalpi

Entalpi adalah istilah dalam termodinamika yang menyatakan jumlah energi internal dari suatu sistem termodinamika ditambah energi yang digunakan untuk melakukan kerja. Entalpi tidak boleh diukur, yang boleh dikira adalah nilai perubahannya. Secara matematik, perubahan entalpi dapat dirumuskan sebagai berikut:

H = U + PV di mana: H = entalpi sistem (joule) U = energi internal (joule) P = tekanan dari sistem (Pa) V = volume sistem ()