Anda di halaman 1dari 20

KPSA: MEMERHATI

SCE 3106 PISMP SEM 3 Oleh Rohaya Mee

MEMERHATI
Spesimen : Kacang tanah Aktiviti
secara individu periksa spesimen yang
diberikan. catatkan semua ciri yang diperoleh. letakkan semula spesimen ke dalam kotak dan campurkan dengan spesimen yang lain. cuba kenal pasti spesimen anda berdasarkan ciri-ciri yang telah dicatatkan sebelumnya.

SCE3106_RM2011

Anda adalah memerhati apabila anda

SCE3106_RM2011

1. Menggunakan kelima-lima deria secara berkesan

2. Mengenal pasti keterangan berkaitan


sesuatu objek atau persekitaran

3. Tumpuan kepada butir-butir yang berkaitan daripada sesuatu maklumat

4. Mengenal pasti turutan dengan betul

5. Menggunakan peralatan yang sesuai untuk mendapatkan maklumat

MIKROSKOP

STETOSKOP

Apakah yang dimaksudkan dengan memerhati?


Memerhati melibatkan pengumpulan maklumat mengenai objek atau fenomena menggunakan lima deria: Penglihatan
Pendengaran Sentuhan Rasa Bau

Memerhati objek atau bahan berdasarkan ciriciri : warna, bau, tekstur, bentuk, berat, isipadu, bunyi, suhu.

MEMERHATI MENGGUNAKAN DERIA


BAU
It smells .(odor) It smells like ..

MELIHAT
It looks .(color, size, shape, measurements) It looks like ..

MERASA
It tastes . It tastes like ..

MEMERHATI

MENDENGAR
It sounds . It sounds like ..

SENTUHAN
It feels .(texture, temperature, pressure) It feels like ..

SCE3106_RM2011

10

Kenapa kita perlu memerhati?


Untuk mengumpul seberapa banyak maklumat sesuatu objek atau fenomena.

Bagaimana Kita Memerhati?


1. Fokus kepada objek atau fenomena yang dikaji. 2. Kenal pasti ciri-ciri. 3. Bandingkan objek atau fenomena. 4. Kenal pasti perubahan dan turutan peristiwa. 5. Gunakan peralatan yang sesuai untuk mendapatkan pemerhatian yang terperinci.

JENIS-JENIS MEMERHATI
PEMERHATIAN KUALITATIF
Hanya menggunakan organ deria untuk mendapatkan maklumat Eg:
Daun berwarna hijau. (penglihatan) Ia berbau wangi. (bau) Ia berasa masam. (rasa) Daunnya berlilin dan licin. (sentuhan) Semua penonton bertepuk tangan. (pendengaran)

SCE3106_RM2011

13

JENIS-JENIS MEMERHATI
PEMERHATIAN KUANTITATIF
Pemerhatian yang melibatkan nombor atau kuantiti Melibatkan unit piawai Memerlukan alat seperti pembaris, alat timbang, silinder penyukat untuk memberikan maklumat yang tepat. Anggaran dan perbandingan adalah tidak tepat tetapi ia juga merupakan pemerhatian kuantitatif Eg:
Sehelai daun10 cm panjang dan 6 cm lebar. (pembaris meter) Jisim sehelai daun ialah 5g. (alat timbang) Suhu air mendidih ialah 100C. (termometer) Tumbuhan A adalah lebih besar daripada tumbuhan B. Lebar setiap bunga dari hujung ke hujung adalah sama dengan lebar 3 klip kertas.
SCE3106_RM2011 14

JENIS-JENIS MEMERHATI
PEMERHATIAN PERUBAHAN - Memerhati objek atau fenomena yang
mengalami perubahan secara fizikal atau kimia, pemerhatian mungkin samada secara kualitatif atau kuantitatif - Perubahan yang berlaku perlu dinyatakan samada sebelum, semasa dan selepas. - Eg : i. Warna air bertukar menjadi merah
ii. Saiz gula-gula semakin kecil
SCE3106_RM2011 15

AKTIVITI MENYALAKAN LILIN


Terangkan sekurang-kurangnya 7 (4 kualitatif dan 3 kuantitatif) pemerhatian sebelum perubahan, 3 pernyataan umum semasa memerhati perubahan, dan 5 pemerhatian (4 kualitatif dan 1 kuantitatif) selepas perubahan berlaku. Catatkan pemerhatian anda dalam jadual di bawah.

SCE3106_RM2011

16

APA YANG SAYA PERHATIKAN


PEMERHATIAN KUALITATIF Sebelum 1. 2. 3. 4. 5. Semasa 1. 2. 3. Selepas 1. 2. 3. 1. PEMERHATIAN KUANTITATIF

1. 2. 3.

SCE3106_RM2011

17

SELF CHECK
QUALITATIVE OBSERVATIONS Before 1. Color: white 2. Slight odor 3. Undetectable taste 4. Cylindrical shape 5. One end flat, other end cone shaped 6. From cone extends a tuft of white, fuzzy, fibrous, composed of strands 7. Each strand is cylindrical and irregularly coiled QUANTITATIVE OBSERVATIONS 1. Mass: 2 g 2. 5 cm long 3. 1 cm diameter 4. Each strand is 0.5 mm in diameter 5. Coil of strands is 1 mm in diameter 6. Coil extends 5 mm above tip of cone soft material

During 1. Fibrous strand turn black 2. Flame is elliptical in shape 3. Flame flickers in slight wind 4. Upper part of flame is bright yellow, lower part of flame is dull yellow with a blue margin 5. A puddle of liquid forms in place of the cone 6. Liquid material drips down side of candle; some solidifies on a cooler part of the candle, some drips to the table top. After 1. Color: white 2. Solid irregular in shape 3. Small portion of fibrous strands protrudes from wax 4. Exposed part of fibrous strands is black 1. Mass: 1 g 2. Height of wax at highest point: 3 mm 3. Distance across wax at the widest point: 1.5 cm

SCE3106_RM2011

18

KEPENTINGAN
Merupakan kemahiran paling asas dalam sains. Diperlukan untuk membentuk KPS yang lain seperti membuat inferens, meramal, mengukur dan mengelas. Ia penting kerana:
Menimbulkan rasa ingin tahu Merangsangkan pemikiran Membolehkan tafsiran dibuat tentang persekitaran Membawa kepada penyiasatan selanjutnya

SCE3106_RM2011

19

PETUNJUK MEMERHATI
Menggunakan pelbagai deria dengan berkesan Mengenal butiran yang relevan mengenai sesuatu objek dan sekitarannya Memberi tumpuan yang lebih ke atas butiran relevan yang terkandung di dalam maklumat yang banyak Mengenal persamaan dan perbezaan Mengenal ciri-ciri yang ganjil atau yang mempunyai kelainan Menyedari perubahan di dalam persekitaran Mengenal pasti tertiban kejadian yang berlaku Menggunakan alat bagi membantu deria untuk membuat kajian terperinci
SCE3106_RM2011 20