Borang 1 (Form 1) JLKN /P/:01/Pin 2/10

AKTA LATIHAN KHIDMAT NEGARA 2003 (NATIONAL SERVICE TRAINING ACT 2003) PERATURAN-PERATURAN LATIHAN KHIDMAT NEGARA (PENANGGUHAN TANGGUNGAN) 2004 (NATIONAL SERVICE TRAINING (POSTPONEMENT OF LIABILITY) REGULATIONS 2004) PERMOHONAN BAGIPERAKUAN PENANGGUHAN (Peraturan 3) (APPLICATION FOR POSTPONEMENT OF LIABILITY/ POSTPONEMENT CERTIFICATE) (Regulation 3) *(Sila baca arahan di muka surat 5 dan 6sebelum mengisi borang ini) (Please read the instructions on page 5 and 6before filling up this form)

1. Nama(Name):

2. No kad pengenalan(NRIC number):

Kegunaan rasmi (Official use)— Diterima oleh (Received by) :.......................................................................................................

Tarikh diterima(Date received) :....................................................................................................... Siri (Series) Kumpulan (Group) :............../.................... :1 2 3

Kod (Code)

:1

2

3

Keputusan(Decision)

: Lulus (Approved) / Tidak Lulus (Not Approved)

.............................................. Ketua Pengarah (Director General) /bagi pihak Ketua Pengarah (on behalf of Director General)

............................. Tarikh (Date)

1/6

Butir-butir peribadi(Personal Particulars) a) Alamat tetap(Permanent address): Poskod(Postcode): Negeri(State): Bandar (City): b) Alamatsurat-menyurat [Jika berbeza daripada di atas] (Postal address [If different from above]): Poskod(Postcode): Negeri(State): Bandar (City): c) Nombor telefon(Telephone numbers): Rumah (House): Bimbit (Handphone): Lain-lain (Others): d) Alamat e-mel(E-mail address): …………………………………………………………………………....... 4................): ..................................................... Rujukan(Reference No.... Butir-butir tentang Program Latihan Khidmat Negara (Particulars relating to National Service Training) a) Nombor rujukan dan tarikh surat pemberitahuan(Reference number and date of notification letter): No............ Tarikh(Date): Hari (Date) Bulan (Month) Tahun (Year) b) Tarikh melapor diri untuk latihan: (Date to report for training) Tarikh(Date): Hari (Date) Bulan (Month) Tahun (Year) 2/6 .3..............

.......................................... 5........... c) Keadaan yang akan menimbulkan kesusahan luar biasa(Circumstances that will give rise to exceptional hardships) Sedang hamil (Currently pregnant) Tarikh dijangka bersalin (Expected date of giving birth) : Hari : (Date) Bulan (Month) Tahun (Year) Lain-lain......................................................................... Silatandakan( X ) di mana berkenaan dan kepilkan bersama dokumen sokongan yang berkaitan................ (Please specify) : .....) Berada di Tingkatan Enam Bawah/Atas dan akan mengambil peperiksaan STPM pada tahun ini/ tahun hadapan.... Others............................) a) Akan menduduki peperiksaan utama (Will be sitting for a major examination) Masihberada di Tingkatan Lima dan akan mengambil peperiksaan SPM pada tahun ini.. Others............ (Currently studying in Form Five and will be sitting for SPM examination this year............... Please mark ( X ) where appropriate and attach all relevant supporting documents.... b) Sedang meneruskan pengajian (Currently pursuing studies) Sedang meneruskan pengajian di mana-mana institusi pengajian tinggi (Pursuing studies inany higher educational institutions) Tarikh mula belajar (Date of commence) Tarikh dijangka tamat belajar (Expected date of completion) : Hari : (Date) : Hari : (Date) Bulan (Month) Bulan (Month) Tahun (Year) Tahun (Year) Lain-lain......c) Nama kem untuk latihan(Camp allocated for training): ....................................... Butir-butir sebab memohon penangguhan................................................................ Others........... (Please specify) : ................. (Silanyatakan) : ……………………………………………………………………………........... (Please specify) : ................... (Currently studying In Form Lower 6/Upper 6 and will be sitting for STPM examination this year/ next year............... 3/6 ...............) Lain-lain................... (Sila nyatakan) : ……………………………………………………………………………. (Particulars on the reason that cause for postponement........................................ (Sila nyatakan) : ……………………………………………………………………………..............

.................6......... Tandatangan pemohon(Applicant’s signature) ....... address and telephone numbers of referees) Nama (Name) a) Alamat (Address) Rumah (House) Bimbit (Handphone) b) ... Nama. Tarikh(Date) 4/6 ............... Senarai dokumen sokongan (List of supporting documents) a) b) c) d) ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… 7..................... alamat dan nombor telefon penyokong (Name...................................

Seksyen 5 Wangsa Maju 53300 Kuala Lumpur 5. Institusi Pengajian Tinggi Swasta (IPTS) 3. ATAU Surat pengesahan rasmi daripada Lembaga Peperiksaan Malaysia.2.2. Jaksa Pendamai. Bagi yang sedang meneruskan pengajian 3. 3. Permohonan yang mengandungi maklumat yang tidak tepat atau tidak boleh dibaca tidak akan dilayan. 3. Apa-apa keadaan yang akan menimbulkan kesusahan luar biasa 3. 3.1. Sekiranya permohonan pihak tuan / puan anda ditolak.3.2. Lain-lain kesusahan luar biasa 3.2.2.1. Surat rasmi mengesahkan bahawa pemohon sedang menghadiri kursus (sila nyatakan tempoh pengajian) daripada institusi pengajian tinggi. ATAU Salinan surat tawaran biasiswa. DAN Salinan resit pembayaran yuran pengajian (TERKINI) yang telah dibayar (sekurang-kurangnya ½ daripada jumlah yuran sebenar). Penghulu. Rayuan itu bolehlah dialamatkan kepada:Majlis Latihan Khidmat Negara Kementerian Pertahanan Malaysia Aras 2-5.1.2.2.4. Seksyen 5 Wangsa Maju 53300 Kuala Lumpur 5/6 .1.3. Surat pengesahan rasmi daripada doktor.1.2.2. ATAU Surat rasmi mengesahkan bahawa pemohon sedang menghadiri kursus (sila nyatakan tempoh pengajian) daripada institusi pengajian tinggi.3.1.2. 4. 3. DAN 3. Semua permohonan bagi perakuan penangguhan hendaklah dibuat dalam masa sepuluh (10) hari selepas penyiaran perintah Menteri yang menghendaki peserta menjalani Latihan Khidmat Negara atau dalam tempoh masa yang dipanjangkan sebagaimana yang boleh dibenarkan oleh pihak berkuasa yang sepatutnya. 3. Bangunan Zetro Jalan 9/27C. Untuk meluluskan permohonan anda. tepat dan mudah dibaca.2. anda boleh membuat rayuan kepada Majlis Latihan Khidmat Negara dengan menggunakan Borang 3 (JLKN/P/:03/Pin2/10). 3. 3. sila pastikan butir-butir adalah diisi dengan betul. sila pastikan Borang ini diisi dengan lengkap. Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) 3. Bagi yang akan menduduki peperiksaan utama 3.2. Surat Sokongan yang jelas menyatakan kesusahan yang dialami oleh pelatih daripada Pesuruhjaya Sumpah.1. Bangunan Zetro Jalan 9/27C.2. ditandatangani dan dilampirkan dengan dokumen yang lengkap iaitu: 3.2.2. Penggawa.2. Majistret.3. Komandan atau Pengetua Sekolah.2.1. sila hubungi:Jabatan Latihan Khidmat Negara Kementerian Pertahanan Malaysia Aras 2-5.1. Tok Sidang. 3.3.3.2.1. Isi borang dengan HANYAmenggunakan huruf besar dan pen mata bola. 3.1. Salinan surat tawaran belajar daripada institusi pengajian tinggi yang dinyatakan tempoh pengajian.1. Surat pengesahan rasmi daripada pihak sekolah. Untuk makluman lanjut. ATAU 3. 2. Sedang hamil 3.2.Arahan untuk Borang 1 (JLKN /P/:01/Pin 2/10) 1.2.2. Salinan surat tawaran belajar daripada institusi pengajian tinggi yang dinyatakan tempoh pengajian. Salinan dokumen sokongan yang berkaitan.1. Bagi memastikan pemprosesan segera permohonan tuan / puan.3.

2.2 3. OR A copy of the Scholarship Offer Letter proving that the course that the applicant is attending will be sponsored by a third party.2.1 3. signed by the applicant and enclosed with all the required documents: 3.1.2. For further enquiries. 3. please contact :National Service Training Department Ministry of Defence Malaysia Aras 2-5.2. OR A formal letter from the Examination Council of Malaysia 2.2 A formal letter from the current school. AND A copy of the receipt (LATEST) proving payment of fees to the current Higher Educational Institution that the applicant is attending. AND 3.3.3. Seksyen 5 Wangsa Maju 53300 Kuala Lumpur 6/6 .1 Higher Educational Institution (Public) 3.2 Higher Educational Institution (Private) 3.2 A copy of the Letter of Offer stating the duration of the course by the current Higher Educational Institution that the applicant is attending.2. OR A formal letter certifying that the applicant is attending the course (state the course duration) by the current Higher Educational Institution. an appeal shall lie to the National Service Training Council by using form JLKN/P/:03/PIN 2/10.2 4. Commandant or School Principal certifying that the applicant is undergoing that particular hardship.1 3.3.1 A formal appeal letter certified by a Commissioner for Oath. Justice of Peace. accurate and legible. Magistrate. Tok Sidang.2.3.1 For those that will be sitting for a major examination 3.2. To expedite this application.2 3.1.2. 3.1.Instructions for Form 1 (JLKN/P/:01/Pin 2/10) 1. Bangunan Zetro Jalan 9/27C. Kindly fill up this application form using ONLY block letters and ball point pen. For those who are pursuing studies 3. Bangunan Zetro Jalan 9/27C.2. All applications for a postponement certificate must be made within ten (10) days after the publication of the order of the Minister requiring participants to undergo national service training or within such extended time as the proper authority may allow.1 A formal confirmation letter from a doctor Other exceptional hardship 3. 3.2 A copy of any supporting documents proving that the applicant is undergoing that particular hardship. please make sure that this form is filled upcompletely.2.3.2.3 Any other circumstances that will give rise to exceptional hardship 3.3 A copy of the Letter of Offer stating the duration of the course by the current Higher Educational Institution that the applicant is attending. Penggawa. The appeal shall be addressed to :National Service Training Council Ministry of Defence Malaysia Aras 2-5.1 3. To ensure prompt process of your application. 3.1.1. please make sure that all details filled up are correct.2.4 A formal letter certifying that the applicant is attending the course (state the course duration) by the current Higher Educational Institution. OR 3. Penghulu.2. If your application is rejected. Seksyen 5 Wangsa Maju 53300 Kuala Lumpur 5.2.1 Currently pregnant 3. The National Service Training Department reserves the right to reject application that is incomplete.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful