P. 1
BORANG-PENANGGUHAN PLKN

BORANG-PENANGGUHAN PLKN

|Views: 3,928|Likes:
Dipublikasikan oleh Wei Tatt

More info:

Published by: Wei Tatt on Mar 04, 2013
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/15/2014

pdf

text

original

Borang 1 (Form 1) JLKN /P/:01/Pin 2/10

AKTA LATIHAN KHIDMAT NEGARA 2003 (NATIONAL SERVICE TRAINING ACT 2003) PERATURAN-PERATURAN LATIHAN KHIDMAT NEGARA (PENANGGUHAN TANGGUNGAN) 2004 (NATIONAL SERVICE TRAINING (POSTPONEMENT OF LIABILITY) REGULATIONS 2004) PERMOHONAN BAGIPERAKUAN PENANGGUHAN (Peraturan 3) (APPLICATION FOR POSTPONEMENT OF LIABILITY/ POSTPONEMENT CERTIFICATE) (Regulation 3) *(Sila baca arahan di muka surat 5 dan 6sebelum mengisi borang ini) (Please read the instructions on page 5 and 6before filling up this form)

1. Nama(Name):

2. No kad pengenalan(NRIC number):

Kegunaan rasmi (Official use)— Diterima oleh (Received by) :.......................................................................................................

Tarikh diterima(Date received) :....................................................................................................... Siri (Series) Kumpulan (Group) :............../.................... :1 2 3

Kod (Code)

:1

2

3

Keputusan(Decision)

: Lulus (Approved) / Tidak Lulus (Not Approved)

.............................................. Ketua Pengarah (Director General) /bagi pihak Ketua Pengarah (on behalf of Director General)

............................. Tarikh (Date)

1/6

.......................... Butir-butir tentang Program Latihan Khidmat Negara (Particulars relating to National Service Training) a) Nombor rujukan dan tarikh surat pemberitahuan(Reference number and date of notification letter): No.. 4.....................): .............. Rujukan(Reference No.................... Butir-butir peribadi(Personal Particulars) a) Alamat tetap(Permanent address): Poskod(Postcode): Negeri(State): Bandar (City): b) Alamatsurat-menyurat [Jika berbeza daripada di atas] (Postal address [If different from above]): Poskod(Postcode): Negeri(State): Bandar (City): c) Nombor telefon(Telephone numbers): Rumah (House): Bimbit (Handphone): Lain-lain (Others): d) Alamat e-mel(E-mail address): …………………………………………………………………………........3.. Tarikh(Date): Hari (Date) Bulan (Month) Tahun (Year) b) Tarikh melapor diri untuk latihan: (Date to report for training) Tarikh(Date): Hari (Date) Bulan (Month) Tahun (Year) 2/6 ..............

.............................. 3/6 ............. 5......c) Nama kem untuk latihan(Camp allocated for training): . (Currently studying In Form Lower 6/Upper 6 and will be sitting for STPM examination this year/ next year............... Others...................... Others.............................................. (Please specify) : ............................................... (Silanyatakan) : ……………………………………………………………………………........................................ b) Sedang meneruskan pengajian (Currently pursuing studies) Sedang meneruskan pengajian di mana-mana institusi pengajian tinggi (Pursuing studies inany higher educational institutions) Tarikh mula belajar (Date of commence) Tarikh dijangka tamat belajar (Expected date of completion) : Hari : (Date) : Hari : (Date) Bulan (Month) Bulan (Month) Tahun (Year) Tahun (Year) Lain-lain..................) a) Akan menduduki peperiksaan utama (Will be sitting for a major examination) Masihberada di Tingkatan Lima dan akan mengambil peperiksaan SPM pada tahun ini.. Butir-butir sebab memohon penangguhan.....................) Berada di Tingkatan Enam Bawah/Atas dan akan mengambil peperiksaan STPM pada tahun ini/ tahun hadapan.. c) Keadaan yang akan menimbulkan kesusahan luar biasa(Circumstances that will give rise to exceptional hardships) Sedang hamil (Currently pregnant) Tarikh dijangka bersalin (Expected date of giving birth) : Hari : (Date) Bulan (Month) Tahun (Year) Lain-lain....... (Currently studying in Form Five and will be sitting for SPM examination this year.................... Please mark ( X ) where appropriate and attach all relevant supporting documents............................................ (Sila nyatakan) : ……………………………………………………………………………... (Particulars on the reason that cause for postponement..............) Lain-lain.. (Sila nyatakan) : ……………………………………………………………………………................................... (Please specify) : ........ Others.................. Silatandakan( X ) di mana berkenaan dan kepilkan bersama dokumen sokongan yang berkaitan.......................................... (Please specify) : ...........................

............6... Tarikh(Date) 4/6 ................ Senarai dokumen sokongan (List of supporting documents) a) b) c) d) ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… 7....................... Tandatangan pemohon(Applicant’s signature) ................... alamat dan nombor telefon penyokong (Name.......... Nama.............. address and telephone numbers of referees) Nama (Name) a) Alamat (Address) Rumah (House) Bimbit (Handphone) b) ...........

Isi borang dengan HANYAmenggunakan huruf besar dan pen mata bola.2. sila hubungi:Jabatan Latihan Khidmat Negara Kementerian Pertahanan Malaysia Aras 2-5.3. anda boleh membuat rayuan kepada Majlis Latihan Khidmat Negara dengan menggunakan Borang 3 (JLKN/P/:03/Pin2/10). 3. Surat pengesahan rasmi daripada doktor.1.2.2.2.1. 3. ditandatangani dan dilampirkan dengan dokumen yang lengkap iaitu: 3. 3. Surat Sokongan yang jelas menyatakan kesusahan yang dialami oleh pelatih daripada Pesuruhjaya Sumpah. Permohonan yang mengandungi maklumat yang tidak tepat atau tidak boleh dibaca tidak akan dilayan. Bangunan Zetro Jalan 9/27C. Penggawa.1. 2.2.Arahan untuk Borang 1 (JLKN /P/:01/Pin 2/10) 1.3. Untuk meluluskan permohonan anda.2.1. 3.2.2. 3. Jaksa Pendamai. Bagi yang sedang meneruskan pengajian 3.1. Bangunan Zetro Jalan 9/27C. ATAU Surat rasmi mengesahkan bahawa pemohon sedang menghadiri kursus (sila nyatakan tempoh pengajian) daripada institusi pengajian tinggi.1. 3.1.3.3. Surat rasmi mengesahkan bahawa pemohon sedang menghadiri kursus (sila nyatakan tempoh pengajian) daripada institusi pengajian tinggi. sila pastikan Borang ini diisi dengan lengkap.3. ATAU Surat pengesahan rasmi daripada Lembaga Peperiksaan Malaysia.2. Seksyen 5 Wangsa Maju 53300 Kuala Lumpur 5/6 . Sekiranya permohonan pihak tuan / puan anda ditolak. Untuk makluman lanjut.1. Sedang hamil 3.2. Seksyen 5 Wangsa Maju 53300 Kuala Lumpur 5. tepat dan mudah dibaca. Surat pengesahan rasmi daripada pihak sekolah. Tok Sidang. ATAU Salinan surat tawaran biasiswa. Penghulu. Salinan surat tawaran belajar daripada institusi pengajian tinggi yang dinyatakan tempoh pengajian.1. Majistret. Bagi memastikan pemprosesan segera permohonan tuan / puan. 3.2.1.1. DAN Salinan resit pembayaran yuran pengajian (TERKINI) yang telah dibayar (sekurang-kurangnya ½ daripada jumlah yuran sebenar). Bagi yang akan menduduki peperiksaan utama 3.1.2. Institusi Pengajian Tinggi Swasta (IPTS) 3. ATAU 3. Semua permohonan bagi perakuan penangguhan hendaklah dibuat dalam masa sepuluh (10) hari selepas penyiaran perintah Menteri yang menghendaki peserta menjalani Latihan Khidmat Negara atau dalam tempoh masa yang dipanjangkan sebagaimana yang boleh dibenarkan oleh pihak berkuasa yang sepatutnya. 3. 3.2.2. Lain-lain kesusahan luar biasa 3.3.2. sila pastikan butir-butir adalah diisi dengan betul.2.2. Salinan dokumen sokongan yang berkaitan. Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) 3.2.1.2. Salinan surat tawaran belajar daripada institusi pengajian tinggi yang dinyatakan tempoh pengajian. DAN 3. Komandan atau Pengetua Sekolah.2. Apa-apa keadaan yang akan menimbulkan kesusahan luar biasa 3.3. Rayuan itu bolehlah dialamatkan kepada:Majlis Latihan Khidmat Negara Kementerian Pertahanan Malaysia Aras 2-5. 4.2.4.

1. Kindly fill up this application form using ONLY block letters and ball point pen. Seksyen 5 Wangsa Maju 53300 Kuala Lumpur 6/6 . 3. please make sure that all details filled up are correct.1 Currently pregnant 3.2 3. 3. OR 3. To expedite this application. please make sure that this form is filled upcompletely.2 A copy of any supporting documents proving that the applicant is undergoing that particular hardship. If your application is rejected.2.4 A formal letter certifying that the applicant is attending the course (state the course duration) by the current Higher Educational Institution. Magistrate.2 4. To ensure prompt process of your application.1.3 Any other circumstances that will give rise to exceptional hardship 3.2.1 3. an appeal shall lie to the National Service Training Council by using form JLKN/P/:03/PIN 2/10.2 A copy of the Letter of Offer stating the duration of the course by the current Higher Educational Institution that the applicant is attending.1 For those that will be sitting for a major examination 3. AND 3.2.3. Seksyen 5 Wangsa Maju 53300 Kuala Lumpur 5.2. AND A copy of the receipt (LATEST) proving payment of fees to the current Higher Educational Institution that the applicant is attending.1 A formal appeal letter certified by a Commissioner for Oath. OR A copy of the Scholarship Offer Letter proving that the course that the applicant is attending will be sponsored by a third party. Tok Sidang.2.3 A copy of the Letter of Offer stating the duration of the course by the current Higher Educational Institution that the applicant is attending. For further enquiries.1 A formal confirmation letter from a doctor Other exceptional hardship 3.2.2.2 Higher Educational Institution (Private) 3. OR A formal letter from the Examination Council of Malaysia 2.2.2. please contact :National Service Training Department Ministry of Defence Malaysia Aras 2-5.1. Bangunan Zetro Jalan 9/27C.3. Penggawa. Bangunan Zetro Jalan 9/27C. signed by the applicant and enclosed with all the required documents: 3.2.2. For those who are pursuing studies 3.3. Commandant or School Principal certifying that the applicant is undergoing that particular hardship. 3.2. All applications for a postponement certificate must be made within ten (10) days after the publication of the order of the Minister requiring participants to undergo national service training or within such extended time as the proper authority may allow.3.1. The appeal shall be addressed to :National Service Training Council Ministry of Defence Malaysia Aras 2-5. 3. Penghulu.3.1 3.2 A formal letter from the current school.2 3.1. The National Service Training Department reserves the right to reject application that is incomplete.Instructions for Form 1 (JLKN/P/:01/Pin 2/10) 1.1 3.2. Justice of Peace.2. OR A formal letter certifying that the applicant is attending the course (state the course duration) by the current Higher Educational Institution.1 Higher Educational Institution (Public) 3. accurate and legible.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->