Anda di halaman 1dari 12

Disediakan oleh: Murniyati bt Ramali

Budaya Musyawarah
Usaha di mana guru membentuk jaringan atau permuafakatan profesional yang disebut collegiality. Tujuan: bertukar-tukar fikiran dan memperbaiki amalan mengendalikan tugas dan tanggungjawab dalam pendidikan guru.

Kepentingan Musyawarah:
Berkongsi pengalaman Komunikasi terbuka dan jelas Meringankan kerja guru Tingkatkan kepuasan kerja Tingkatkan motivasi guru Hormati pendapat orang

Faktor yang menyokong pelaksanaan musyawarah dan berbincang:


Mempunyai matlamat yang sama. Dialog dilakukan secara berterusan dan terbuka. Membuat keputusan bersama atas persetujuan ahli. Tindakan yang diambil haruslah terancang. Ada amalan reflektif dan maklum balas berkala.

Dimensi musyawarah dan berbincang di sekolah:


Kepimpinan yang meyakini kelebihan kerja berpasukan antara disiplin. Keanggotaan pasukan diagihkan dalam kalangan guru dan pentadbir, serta bilangan setiap pasukan dibuat mengikut keperluan. Kebebasan diberi kepada guru dalam hal-hal penting kurikulum dan pengajaran dari segi membuat keputusan, pemilihan bahan, tugasan dan pentaksiran kemajuan murid. Jadual waktu pengajaran disusun supaya ada kesempatan untuk proses musyawarah dan berbincang. Latihan dan pertolongan juga mesti dirancang bagi mengurangkan kejutan meninggalkan kelaziman bekerja secara individu. Sokongan material seperti bahan bacaan dan kelengkapan, serta intervensi.

Kekangan yang dihadapi guru dalam pelaksanaan musyawarah:


Guru hanya bertemu rakan dalam masa tertentu, serta dalam bilangan dan kekerapan yang tidak tetap. Banyak juga yang berpegang pada prinsip autonomi dan hanya bersedia berkongsi idea apabila diminta. Sebilangan guru veteran enggan mempedulikan pemikiran baharu dalam pedagogi daripada guru yang terlibat dengan sesuatu inovasi. Pengasingan kelas murid mengikut aras menyebabkan guru lebih cenderung bergaul dengan rakan daripada aras dan bidang yang sama. Terpisah dari segi fizikal.

Asas Musyawarah:
Eleman sumber: Merangkumi kepakaran, kurikulum, amalan terbaik, latihan, data pencapaian, pedagogi dan masa Elemen prosedur: Pembelajaran dewasa, saling menyokong, penilaian berterusan, pengurangan beban, dan peluang penglibatan. Eleman ketelusan: Kepercayaan pentadbiran, tolak ansur, tiada keterikatan bidang, keserasian kurikulum, rasa kepunyaan program, panduan memilih program, struktur pengurusan dan pernyataan dokumen polisi.

Kebaikan Musyawarah:
Hayat perubahan Perancangan jangka panjang, komitmen menjayakan program, budaya demokratik, kepercayaan terhadap program, pemilihan idea terbaik, keyakinan terhadap idea baharu, komunikasi profesional dan menepati perubahan persekitaran. Kualiti pedagogi Ialah kepekaan kurikulum, interaksi guru lama-baharu, strategi menghadapi murid bermasalah, perkongsian idea pengkhususan, jurang pengkhususan mengecil dan perkongsian strategi. Pembangunan organisasi Merangkumi semangat baharu perubahan, kepuasan kerja, keprluan profesional dipenuhi, pengetahuan dan kemahiran baharu, pengurangan arahan, budaya demokratik dan kurang pergantungan program luar.

Budaya Kolaborasi
Kolaborasi melibatkan kerjasama antara kumpulan. Kolaborasi didefinisikan sebagai bekerja dengan orang lain atau orang-orang lain dalam satu gabungan. Kolaborasi juga sebagai satu kaedah di mana murid murid atau guru-guru bekerjasama sebagai suatu kumpulan bagi menyelesaikan masalah

Kolaborasi Berpasukan
Guru kelas

Kolaborasi guru dan murid


Murid HEM

Guru kelas

Kolaborasi antara guru


Guru BM Guru BI

Guru SN

Kebaikan Kolaborasi

Perkongsian dan menajamkan kepakaran. Mengekalkan dan memantapkan lagi kecemerlangan diri. Memantapkan lagi organisasi. Dapat menjayakan projek, seminar atau rancangan. Meningkatkan lagi mutu profesionalisme keguruan dan mencapai matlamat pendidikan negara. Menggalakkan sikap kerjasama yang positif. Menyelesaikan masalah. Teacher On Line.

Kolaborasi Profesional:
Lembaga Disiplin Panitia Mata Pelajaran Penilaian Sebaya Pengubalan dan moderasi soalan-soalan peperiksaan Menjalankan penyelidikan tindakan Mengikuti latihan dalaman Mengendalikan program latihan dalaman Membuat kolaborasi dengan sekolah-sekolah lain Membuat kolaborasi dengan guru-guru daripada negara lain melalui internet dan e-mel.