Anda di halaman 1dari 26

1

[TERKINI : 2 OKTOBER 2012] Rancangan Pengajaran Harian [RPH] (Pengajaran Aspek Tatabahasa Tahun 1: Pendekatan Komunikatif) Tarikh /Hari Tahun Bil Murid Masa Mata Pelajaran Tema Tajuk : : 1 Kreatif :34 orang : 8.10 9.10 pagi : Bahasa Malaysia : Kesihatan danKebersihan : Lagu Bangun Pagi STANDARD PEMBELAJARAN 5.1.1 Memahami dan menggunakankata nama am yang mudah dengan betul mengikut konteks.

STANDARD KANDUNGAN 5.1Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

Objektif: i.

Pada akhir proses pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat:

Mengecam sekurang-kurangnya lima daripada tujuh perkataan kata nama am konkrit yang terdapat dalam lirik lagu bertajuk Bangun Pagi dengan betul. Menjawab sekurang-kurangnya tujuh daripada sembilan soalan kuiz teka teki tentang lirik lagu bertajuk Bangun Pagi dengan menggunakan kata nama am konkrit dengan betul.

ii.

Sistem Bahasa Tatabahasa :morfologi - kata nama am konkrit Kosa kata : putik kapas Pengisian Kurikulum (Elemen Merentas Kurikulum) Ilmu : PJK, Sains Nilai Murni : Kebersihan fizikal dan mental Pendidikan Alam Sekitar : bertanggungjawab terhadap kebersihan diri dan persekitaran Teknologi Maklumat dan Komunikasi : Belajar melalui TMK Kreativtii : Pergerakan kreatif - Imaginasi dan visualisasi , mencipta lirik lagu Elemen Keusahawanan EK 1: 1.4 Daya kreativiti dan inovasi : memerhati dengan bertujuan dan menghasilkan banyak idea EK 1: 1.10 Berorientasikan pencapaian EK 2: 2.2 Menganalisis dan menyatakan kebaikan/keburukan sesuatu EK 5: 5.1 Prinsip tanggungjawab sosial : menjaga persekitaran

Kepelbagaian Strategi KB : Penyoalan, menghubung kait dengan pengalaman, sebab akibat menjaga kebersihan gigi dan muka KP : Verbal linguistik, Intrapersonal dan kinestatik BCB : Mengumpul maklumat dan memproses maklumat tentang lirik lagu

Zainiyah binti Md Zain/Hamidah binti Abd Hamid Jabatan Bahasa Melayu IPG KBM

2
Pembelajaran kontekstual : Menghubung kait denganamalan kebersihan dalam kehidupan seharian. Pembelajaran konstruktivisme Bahan bantu mengajar Jenis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Komputer riba LCD Lirik lagu :Bangun pagi Grafik peta pemikiran : Carta pelbagai alir Beg kertas Model anak patung, kerusi dan meja Gambar keadaan gigi yang rosak, muka yang comot Lembaran kerja pemulihan Borang rekod penilaian i. Pemerhatian mengecam kata nama am konkrit ii. Kuiz kata nama am konkrit lagu bangun Pagi Bilangan 1 1 18 1 1 1 1 5 1 1

Pengetahuan Sedia Ada : Murid biasa mengamalkan kebersihan diri dalam kehidupan seharian mereka. Isi pelajaran Langkah dan Aktiviti / Aktiviti P dan P Set Induksi (5 minit) Soalan 1. Namakan benda-benda yang dipegang dan dilihat di dalam beg kertas. Beberapa orang murid diminta menyentuh dan meneka objek yang terdapat di dalam beg kertas. Guru mengemukakan soalan untuk mencungkil ciri objek. Catatan BBM Bahan maujud KB Menghubung kaiit BCB Memproses maklumat Pembelajaran Kontekstual Menghubungkait kan dengan pengalaman dalam kehidupan

Jangkaan jawapan o Anak patung o Model kerusi o Model meja Ciri Fizikal : Deria : boleh dipegang boleh dilihat 2. Isi pelajaran [Kata nama am konkrit] Perkaitan objek dengan tajuk dan isi pelajaran. Nama-nama objek yang boleh disentuh dan dilihat. Guru menghubungkaitkan jawapan murid dengan isi pelajaran pada hari ini.

Zainiyah binti Md Zain/Hamidah binti Abd Hamid Jabatan Bahasa Melayu IPG KBM

3
BBM Teks lagu Bangun Pagi Rakaman lagu LCD Peta carta alir pelbagai Gambar keadaan gigi yang rosak dan muka yang kotor

Kata nama am konkrit Lagu: Bangun Pagi Bangun pagi, Gosok gigi, Cuci muka, Pakai baju, Sikat rambut, Pakai kasut, Otak cergas, ke sekolah.
sebab akibat

Langkah 1 (10 minit) Aktiviti 1 Murid diperdengarkan rakaman lagu Bangun Pagi Murid-murid diminta menyanyikan lagu berdasarkan seni kata yang dipaparkan bersama-sama dengan guru. Murid diminta melakukan gerak kreatifsambil bernyanyi. Guru memaparkan peta carta alir pelbagai dipaparkan Guru bersoal jawab tentang sebab akibat menjaga kebersihan gigi dan muka berdasarkan paparan gambar. Murid dibimbing membuat kesimpulan akan kepentingan menjaga kebersihan. Murid diminta menyatakan anggota badan yang lain yang perlu dijaga kebersihan.

Gosok gigi Cuci muka

Anggota badan yang lain Jangkaan jawapan 1. Telinga 2. Mata 3. Kuku 4. Rambut 5. Jari

KB sebab akibat Teknik Pemerhatian Tunjuk cara Pergerakan kreatif KP Intrapersonal Verbal linguistik Kinestatik Nilai Murni Kebersihan Pembelajaarn kontekstual Menghubungkaitkan dengan kebersihan diri EK EK 2: 2.2

Kata nama am konkrit Langkah 2 ( 15 minit) Lirik Lagu: Bangun Pagi Bangun pagi, Gosok gigi, Cuci muka, Pakai baju. Sikat rambut, Pakai kasut, Badan bersih, ke sekolah. Lirik lagu Aktiviti i Guru mengedarkan seni kata lagu [berpasangan] Murid-murid diminta menggarisi dan menyebut perkataan yang menunjukkan objek yang dapat disentuh atau dipegang dan dilihat berdasarkan lirik lagu. Murid diminta memberikan contoh kata nama am konkrit berdasarkan objek yang

BBB Lirik lagu Pendekatan Induktif Teknik Nyanyian Penyoalan KP Intrapersonal Verbal linguistik

Zainiyah binti Md Zain/Hamidah binti Abd Hamid Jabatan Bahasa Melayu IPG KBM

4
[mengandungi kata nama am konkrit] Sapu lantai, Cuci tingkap, Susun meja, dan kerusi, Bilik bersih, Otak cergas, Guru tiba, Baca buku. Kata nama am konkrit : objek dalam kelas ada di dalam kelas. Aktiviti ii Guru memilih beberapa perkataan yang disebut oleh murid. Nilai Murni Kebersihan fizikal dan mental PAS Bertanggungjawab

Murid dibimbing untuk menyambung rangkap ketiga lirik lagu dengan cara memilih kata kerja yang sesuai untuk menjaga kebersihan setiap objek. Guru memaparkan rangkap keempat. Murid dan guru menyanyikan lagu sambil melakukan gerak kreatif yang sesuai dengan maksud lagu.

EK EK1: 1.4 EK 5: 5.1 Penilaian objektif Pemerhatian [lembaran kerja : kata nama ama konkrit yang digarisi dan disebut] dalam seni kata lagu. BBM Gambar kanak-kanak Gambar bahan pembersih Kad perkataan anggota tubuh dan peralatan/objek bilik darjah Borang penilaian rakan sebaya.

Kata Nama Am Konkrit Soalan kuiz Bangun Pagi Contoh: 1. Setiap hujung minggu saya mengetip anggota ini supaya kotoran tidak ada di bawahnya. Siapa saya? 2. Selepas bermain di luar kelas anggota badan yang perlu dibersihkan ialah ..... . 3. Putik kapas sesuai digunakan untuk membersihkan saya. Siapa saya? 4. Sapulah saya setiap pagi supaya kelas anda tidak berhabuk. Siapa saya? Jangkaan jawapan kuiz i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. ix. kaki kuku tangan rambut telinga kerusi meja tingkap lantai

Langkah 3 ( 25 minit) Aktiviti i 1. Guru mempamerkan gambar tubuh kanakkanak dan gambar bilik darjah 2. Guru mengadakan kuiz kata nama am konkrit mengikut kumpulan untuk tujuan penilaian. Murid dikehendaki menjawab menggunakan kata nama am konkrit Murid menjawab dalam tempoh 30 saat Satu set kad perkataan anggota badan dan peralatan kelas diberikan kepada setiap kumpulan. Setiap orang ahli mendapat satu kad perkataan. Murid diminta menampal kad perkataan pada anggota badan dan peralatan kelas yang perlu dijaga kebersihan berdasarkan soalan kuiz. Pemenang pertama, kedua dan ketiga ditentukan berdasarkan jumlah markah.

KP Verbal Linguistik Intrapersonal EK

Zainiyah binti Md Zain/Hamidah binti Abd Hamid Jabatan Bahasa Melayu IPG KBM

5
Jangkaan jawapan pengayaan i. ii. iii. iv. v. kaki - sabun rambut -syampu gigi - ubat gigi lantai - penyapu tingkap - kain Aktiviti ii Pengayaan 1. Murid diminta menamakan bahan-bahan yang digunakan untuk membersihkan anggota badan 2. Murid diminta menyesuaikan bahan yang digunakan membersihkan anggota badan dengan anggota badan berdasarkan gambar bahan pembersih dalam lembaran kerja. 3. Murid menulis nama bahan pembersih dalam lembaran kerja. Pemulihan Membaca dan mengeja kv + kv 1. Melengkapkan petak kosong untuk membina kata nama am konkrit. Lembaran kerja aktiviti pemulihan m_t_ k_k_ EK 1: 1.10 Penilaian objektif Pemerhatian : Borang penilaian skor[kuiz]

Jangkaan jawapan pemulihan i. ii. iii. iv. v. vi. mata kaki meja buku gigi muka

m_ j _ b __ k __

k __ k __
Penutup 5 minit Murid diminta menyebut kata nama am yang telah dipelajari dan ciri kata nama am konkrit. Murid diminta memberi satu contoh kata nama am konkrit yang terdapat di dalam bag sekolah. Guru memberi pujian atas sikap murid menjaga kebersihan diri dan persekitaran BBB LCD Skrin Lirik lagu KB Merumus Nilai Kebersihan Kesyukuran PAS bertanggungjawab KP: Verbal linguistik Intrapersonal

Kognitif Rumusan isi pelajaran Objek yang boleh dilihat dan dipegang : di luar bilik darjah Kepentingan menjaga kebersihan diri dan persekitaran [ bilik darjah]

Sosial : Pujian atas usaha dan kejayaan.

Zainiyah binti Md Zain/Hamidah binti Abd Hamid Jabatan Bahasa Melayu IPG KBM

Zainiyah binti Md Zain/Hamidah binti Abd Hamid Jabatan Bahasa Melayu IPG KBM

Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Zainiyah binti Md Zain/Hamidah binti Abd Hamid Jabatan Bahasa Melayu IPG KBM

Mengajarkan satu standard pembelajaran bagi setiap tempoh pembelajaran [ kemahiran bahasa : kemahiran mendengar dan bertutur, keamhiran membaca dan kemahiran menulis] [ aspek seni bahasa dan aspek tatabahasa ] Contoh Isnin : mendengar dan bertutur Selasa : membaca Rabu : menulis Khamis : seni bahasa Jumaat : tatabahasa Aktiviti pengayaan dan pemulihan tidak ada bagi p dan p aspek seni bahasa.

Zainiyah binti Md Zain/Hamidah binti Abd Hamid Jabatan Bahasa Melayu IPG KBM

serapkan yang sesuai dengan isi pelajaran dan aktiviti bagi mencapai objektif pelajaran.

Tidak perlu menyerapkan semua elemen EKM yang terkandung dalam pengisian kurikulum pada setiap tempoh pengajaran. Ilmu dan nilai adalah dua EMK yang mesti diserapkan. Rujuk cara penyerapan berdasarkan panduan dalam slaid ppt yang terakhir.

Zainiyah binti Md Zain/Hamidah binti Abd Hamid Jabatan Bahasa Melayu IPG KBM

10

Zainiyah binti Md Zain/Hamidah binti Abd Hamid Jabatan Bahasa Melayu IPG KBM

11

banyak idea
LANCAR

boleh menghasil idea baharu

ASLI

LUWES

idea boleh dikembang dan dipelbagaikan

JELAS

menghurai idea dengan terperinci dan sistematik


Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

19

Zainiyah binti Md Zain/Hamidah binti Abd Hamid Jabatan Bahasa Melayu IPG KBM

12

NILAI MURNI PENDIDIKAN ALAM SEKITAR 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Rendah diri Bekerjasama Menghormati alam/bumi Kehidupan seimbang Mementingkan kemampanan ekosisitem Mengekalkan kehidupan dan kepelbagaian hidup Kerosakan minimum Perubahan berterusan Ekonomi bukanlah segalanya

10. Mengiktiraf hak mereka yang belum lahir/generasi akan datang 11. Tanggungjawab setiap individu 12. Kesederhanaan 13. Perlindungan dan pemuliharaan alam sekitar 14. Etika melebihi hukum 15. Mengalami dan menghayati sendiri adalah lebih baik 16. Mencintai persekitaran

Zainiyah binti Md Zain/Hamidah binti Abd Hamid Jabatan Bahasa Melayu IPG KBM

13
KONSEP TATABAHASA Aspek tatabahasa merujuk kepada keupayaan murid menguasai perkara asas dalam pembentukan kata dan ayat serta menggunakan tatabahasa mengikut cara dan sistem yang betul semasa membina ayat. Pengajaran dan pembelajaran tatabahasa diberi penekanan melalui penggabungjalinan kemahiran bahasa dalam pengajaran dan pembelajaran.

[ KBSR tatabahasa diajar secara penyerapan atau sisipan manakala KSSR pula tatabahasa diajar secara PER SE/ secara langsung ]

Objektif Aspek Tatabahasa adalah untuk memastikan murid mengetahui dan berkeupayaan; [ TAHAP 1]
i. memahami dan menggunakan kata nama am dan kata nama khas hidup yang merujuk bukan manusia dan penjodoh bilangan dengan betul mengikut konteks; memahami dan menggunakan kata ganti nama diri sebagai kata sapaan dengan betul mengikut konteks; memahami dan menggunakan kata kerja aktif transitif dan tak transitif, pelbagai jenis kata adjektif, kata hubung gabungan, kata sendi nama dan kata seru dengan betul mengikut konteks; memahami dan menggunakan kata terbitan awalan mengikut situasi; beR-, meN-, peN-, teR- dan di- dengan betul

ii. iii.

iv.

v.

memahami dan menggunakan kata ganda penuh sebagai penanda nama haiwan, makna kesamaan atau keserupaan, dan kata majmuk rangkai kata bebas dengan betul dalam pelbagai konteks; memahami dan membina ayat tunggal susunan biasa dan ayat majmuk dengan betul dalam pelbagai situasi; dan memahami dan membina ayat penyata, ayat tanya dengan kata tanya dan ayat tanya tanpa kata tanya, ayat seru dan ayat perintah dengan betul dalam pelbagai situasi.

vi.

vii.

PENDEKATAN PENGAJARAN TATABAHASA

Pendekatan Komunikatif

i. ii.

Versi kukuh ( shallow- endCLT : tatabahasa komponen utama- Littlewood, 1992) Versi lemah (deep-endCLT : kelancaran berkomunikasi fungsi komunikasi task based Savingnon, Prabu)

Kontekstual degree to which meanings and situations from the world outside the classroom are present in an instructional approach, method or classroom activity (Shrum & Glisan, 2005 p.41). Komunikatif : memanipulasikan bentuk-bentuk linguistik secra gramatis dan menggunakan dalam konteks bermakna bagi tujuan komunikasi autentik.

Zainiyah binti Md Zain/Hamidah binti Abd Hamid Jabatan Bahasa Melayu IPG KBM

14
Peraturan untuk mengajarkan tatabahasa (Thornbury, 2000) : Pertama, peraturan konteks dan kedua, peraturan makna. Walaupun sesuatu item linguistik dikeluarkan daripada konteks bagi tujuan menarik perhatian/memberi kesedaran/pengetahuan kepada pelajar, item itu perlu diletakkan dalam situasi konteksnya semula. Tatabahasa diajarkan kepada pelajar bagi membolehkan kefahaman dan penghasilan bahasa autentik.
RUMUSAN Cara terbaik untuk memberikan tumpuan pada bentuk-bentuk linguistik dan menggabungjalinkan bentukbentuk lingustik secara berkesan dengan pendekatan komunikatif (Stern, 1987; Long, 1991; Huangjing Zhao, 2011). PRINSIP P &P ASPEK TATABAHASA i. ii. iii. iv. v. vi. Menitikberatkan makna dan aspek tatabahasa mengikut konteks berdasarkan teks petikan yang digunakan. Memulakan proses pengajaran daripada yang mudah kepada lebih kompleks. Tidak menggalakkan pelajar menghafaz rumus atau hukum bahasa. Diajarkan secara terancang dalam sesi pengajaran kemahiran bahasa. Perlu banyak latih tubi bagi mengekalkan ingatan dalam bentuk lisan dan tulisan. Mengajar secara konkrit dengan menggunakan alat bantu mengajar, bahan rangsangan yang menarik dan berkesan. vii. Menggunakan pengantaraan deria yang dibantu dengan contoh-contoh dan bentuk simulasi secara berkesan. viii. ix. x. xi. Mengenal pasti struktur isi dengan jelas. Perancangan yang rapi mesti dibuat terlebih dahulu. Tatabahasa diajar dan digunakan dalam konteks. Istilah dan fungsi tatabahasa boleh diperkenalkan untuk pengetahuan dan kefahaman. (BPK , 2010 dan 2012)

Zainiyah binti Md Zain/Hamidah binti Abd Hamid Jabatan Bahasa Melayu IPG KBM

15

Zainiyah binti Md Zain/Hamidah binti Abd Hamid Jabatan Bahasa Melayu IPG KBM

16

1. Mata Pelajaran, Kelas dan Masa 2. Tema/Tajuk 3. Standard Pembelajaran (Kod Sahaja) 4. Objektif Pembelajaran 5. Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran 6. Elemen Merentas Kurikulum (EMK) Kreativiti dan Inovasi, Keusahawanan dan TMK merupakan EMK yang diberi penekanan dalam KSSR. EMK sedia ada seperti Bahasa, Sains dan Teknologi, Pendidikan Alam Sekitar, Nilai Murni dan Patriotisme masih diterapkan dalam P&P 7. Bahan Bantu Belajar 8. Penilaian P&P 9. Refleksi : i. nyatakan bilangan murid yang mencapai objektif P&P ii. Tindakan susulan (pemulihan, pengukuhan dan pengayaan) ( JNJK, Jun 2010 )

Zainiyah binti Md Zain/Hamidah binti Abd Hamid Jabatan Bahasa Melayu IPG KBM

17
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA [Rancangan sekolah] Mata Pelajaran dan Kelas Tema/Tajuk Masa Standard Pembelajaran (satu standard pembelajaran sahaja) Objektif Pembelajaran Bahasa Malaysia Tahun 2 Bestari Kebudayaan - Makanan Kita 7.30 8.30 pagi 1.4.4/ Literasi 3.2 Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat; i. Bertutur untuk menyatakan permintaan dengan betul. ii. Bertutur untuk menyatakan permintaan dengan intonasi yang betul secara bertatasusila. iii. Literasi; Menyebut dan memadankan frasa yang mengandungi suku kata terbuka dan suku kata tertutup dengan gambar. 1. 2. 3. Menuturkan ayat-ayat permintaan yang telah didengar daripada dialog. Main peranan sebagai penjual dan pembeli. (Keusahawanan) Berbincang tentang cara yang betul membina ayat permintaan berdasarkan situasi dan menuturkannya semula. 4. Menulis ayat permintaan berdasarkan gambar, slaid powerpoint atau situasi pada komputer, papan tulis atau lembaran kerja. Aktiviti Literasi 1. Menyebut frasa menunjukkan permintaan dengan bimbingan guru. 2. Memadankan frasa menunjukkan permintaan dengan gambar yang sesuai. Nilai Murni berbudi bahasa, jujur Keusahawanan sikap dan pemikiran keusahawanan TMK belajar melalui TMK Radio/komputer, slaid powerpointgambar-gambar tunggal, kad gambar, lembaran kerja Murid menuturkan ayat-ayat permintaan berdasarkan gambar situasi atau slaid powerpoint yang dipaparkan. 30 orang daripada 36 orang murid telah mencapai objektif P&P. Murid yang belum menguasai akan diberi bimbingan. Murid yang telah menguasai akan diberi latihan pengayaan.

Aktiviti

EMK

Bahan Bantu Belajar Penilaian Pengajaran dan Pembelajaran Refleksi

Zainiyah binti Md Zain/Hamidah binti Abd Hamid Jabatan Bahasa Melayu IPG KBM

18
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN [ contoh BPK] Mata pelajaran :Dunia Sains dan Teknologi Kelas Tajuk Standard Kandungan: Standard Pembelajaran: 2.4.1 Menjelaskan cara haiwan bergerak seperti berjalan, merangkak, terbang, berenang, menjalar, mengengsot, merayap, berlari dan melompat Menaakul kepentingan pergerakan kepada haiwan : Tahun 2 Cemerlang : Sains Hayat/Haiwan Memahami pergerakan haiwan

2.4.3

Objektif pembelajaran: Diakhir pengajaran murid dapat: 1. Membuat pemerhatian cara bergerak 3 jenis haiwan seperti burung, katak dan ikan [ bgm mentaksir pencapain objektif?] 2. Memadankan nama haiwan dengan cara pergerakannya [2.4.1 menjelaskan bertutur, memadankan bukan bertutur] 3. Melakonkan pergerakan haiwan iaitu terbang, melompat dan berenang 4. Mengaitkan pergerakan haiwan dengan kehiupan seharian.[2.4.3] Elemen merentas kurikulum: TMK: Tayangan Video dan komputer Bahasa: Penggunaan ayat Bahasa Malaysia dengan betul EMK:EK 1: EK 1.2, EK 1.4,EK 1.6, EK 1.10 EK 2: EK 2.1,EK 2.2, EK 2.4, EK 2.7 Bahan Bantu Belajar: Kad perkataan Haiwan di sekitar sekolah Gambar haiwan Video pergerakan haiwan Video pergerakan kenderaan.

Zainiyah binti Md Zain/Hamidah binti Abd Hamid Jabatan Bahasa Melayu IPG KBM

19
Aktiviti pengajaran dan pembelajaran:

Fokus/Fasa Orientasi Set Induksi (5 minit) Pencetusan Idea (15 minit)

Organisasi/Aktiviti Murid menyanyikan lagu Katak Si Katak Lompat beramai-ramai

Catatan/Komunikasi

Murid dibahagikan kepada 3 kumpulan: A, B dan C Murid keluar dari bilik darjah mengikut kumpulan untuk membuat pemerhatian tentang pergerakan haiwan yang terbang, melompat dan berenang di persekitaran sekolah dengan bimbingan guru Murid memberi reaksi segera untuk menyebut nama haiwan yang ditemui dan menceritakan cara pergerakannya.

EMK: EK1- EK 1.2

EMK: EK2- EK 2.1

EMK: EK1- EK 1.6

Murid kumpulan A: Burung terbang Murid kumpulan B: Katak melompat Murid kumpulan C: Ikan berenang

Menjana Idea (20 minit)

Guru menyediakan kad perkataan pergerakan haiwan seperti terbang, melompat dan berenang. Murid dikehendaki memadankan kad perkataan pergerakan haiwan dengan gambar yang diberikanGuru menyoal murid tentang cara pergerakan haiwan.

EMK: EK2- EK 2.4 Contoh soalan: Bagaimanakah burung bergerak?

Bagaimanakah katak bergerak?

Zainiyah binti Md Zain/Hamidah binti Abd Hamid Jabatan Bahasa Melayu IPG KBM

20

Bagaimanakah ikan bergerak?

Penstrukturan semula idea (15 minit)

Murid melihat tayangan video sambil menganalisis pemerhatian secara kritis dan kreatif Video 1: pergerakan burung Video 2: pergerakan katak Video 3: pergerakan ikan

EMK: EK2- EK 2.2 Tayangan Video pergerakan haiwan ditayangkan.

Pentaksiran Aktiviti Pemulihan

Murid menjawab lembaran kerja Murid melakonkan pergerakan burung, katak dan ikan dalam kumpulan Murid melihat video pergerakan kenderaan seperti kapal terbang, kapal selam. EMK: EK1- EK1.4 Murid mengaitkan pergerakan burung, katak dan ikan dengan pergerakan kenderaan EMK: EK2- EK2.7 EMK: EK1- EK1.10

Aktiviti Pengayaan

Refleksi (5 minit)

Semua murid dapat mengikuti setiap langkah pembelajaran yang diikuti Murid sangat seronok dan kreatif ketika melakonkan pergerakan haiwan

NOTA: Contoh Modul Dunia Sains dan Teknologi ini menerapkan elemen keusahawanan dengan Pendekatan Penyebatian.Proses p&p yang dicadangkan adalah secara terus membincangkan halhal yang berkaitan dengan elemen keusahawanan dari mula aktiviti-aktiviti p&psehingga ke akhir proses pengajaran dan pembelajaran.

Zainiyah binti Md Zain/Hamidah binti Abd Hamid Jabatan Bahasa Melayu IPG KBM

21

Dalam aktiviti p&p 1: Elemen yang diterapkan ialah elemen keusahawanan EK1.2 (Peka kepada peluang - suka mengambil tahu) dalam aktiviti p&p 2, murid diminta bersoal jawab untuk menyatakan nama-nama haiwan yang dilihat semasa proses pemerhatian bersama-sama guru di sekitar sekolah.

Seterusnya, elemen keusahawanan EK 2.1 ( Memerhati persekitaran dengan sengaja dan bertujuan) dimana murid membuat pemerhatian sifat dan cara-cara haiwan bergerak.

Elemen EK 1.6 (Keinginan kepada maklumbalas segera) dimana murid memberi reaksi segera apabila diminta menceritakan haiwan-haiwan dan cara pergerakan haiwan tersebut.

Elemen EK 2.4 ( Memilih idea terbaik daripada banyak idea) dimana murid berupaya membuat penilaian terhadap idea semasa aktiviti memadankan haiwan dengan pergerakan haiwan dengan betul.

Elemen EK 2.2

(Menganalisis pemerhatian secara kritis dan kreatif ) dimana murid boleh dan boleh membuat penilaian semasa

menyatakan kebaikan/keburukan sesuatu pergerakan menonton tayangan video yang ditunjukkan oleh guru

Elemen EK 1.10 ( Berorientasikan pencapaian) dimana murid berusaha mencapai objektif dan menyiapkan tugasan melakonkan pergerakan haiwan dalam masa yang ditetapkan. EK1.4 ( Daya kreativiti dan inovasi - boleh memberi banyak idea) dimana murid menonton tayangan video pergerakan kenderaan dan mengaitkan dengan pergerakan haiwan yang telah mereka perhatikan dan lakonkan.

EK 2.7 ( Melaksanakan idea dalam bentuk produk teknologi abstrak atau konkrit) di mana murid boleh mengaplikasi ilmu/teknologi untuk merealisasikan idea yang telah dipilih. Dalam aktiviti mengaitkan tayangan video kenderaan dengan pergerakan haiwan , murid diberi peluang berfikir secara kritis tentang cara pergerakan haiwan dengan pergerakan dan bentuk kenderaan-kenderaan yang mereka tonton.

Zainiyah binti Md Zain/Hamidah binti Abd Hamid Jabatan Bahasa Melayu IPG KBM

22
INDIKATOR PENERAPAN ELEMEN KEUAHAWANAN Proses penerapan elemen keusahawanan merupakan satu proses yang perlu dilaksanakan secara berterusan. Dalam tempoh-tempoh tertentu, perubahan tingkah laku dalam diri murid sudah boleh dilihat menggunakan indikator-indikator tertentu berdasarkan jenis elemen yang diterapkan oleh guru di dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Buku Panduan ini menyenaraikan indikator yang boleh diguna pakai oleh guru sebagai alat penentu ukur keberkesanan penerapan elemen tersebut. EK1EK 1.1 Mengamalkan sikap keusahawanan Amalan yang diterapkan ialah: Bertanggungjawab terhadap keputusan Peka kepada peluang Indikator yang boleh diukur, murid 1.5 Fleksibiliti menepati masa yang ditetapkan. menyiapkan tugasan sehingga selesai. suka mengambil tahu. mengambil berat terhadap perubahan persekitaran. tahu menggunakan sumber/ruang. lebih berhati-hati untuk bertindak. menyenaraikan kesan dan akibat. sedia menerima teguran. suka memerhati persekitaran dengan sengaja dan bertujuan. boleh memberi banyak idea. boleh menilai idea untuk memilih idea yang terbaik. boleh mencipta/mereka cipta sesuatu. boleh menyesuaikan diri dalam apa juga situasi. boleh mengadaptasi mengikut persekitaran. boleh menimbang pandangan rakan. bersedia mendengar dan didengar. Murid memberi reaksi segera apabila diminta.

1.2

1.3

Berani mengambil risiko

1.4

Daya kreativiti dan inovasi

1.6

Keinginan kepada maklum balas segera Berorientasikan masa depan

1.7

boleh berimaginasi terhadap sesuatu yang belum berlaku. boleh menyenaraikan kesan dan akibat terhadap sesuatu tindakan. boleh menjangkakan sesuatu. boleh membuat perancangan. bersedia menerima teguran/pandangan orang lain. bersedia mengubah tindakan/keputusan yang silap.

1.8

Kesanggupan belajar daripada kesilapan

Zainiyah binti Md Zain/Hamidah binti Abd Hamid Jabatan Bahasa Melayu IPG KBM

23
1.12 Bertoleransi terhadap ketidaktentuan yang tinggi -

1.9

Berkeupayaan memimpin

boleh bekerjasama dalam kumpulan. boleh bertolak ansur. boleh berkongsi pendapat. boleh meneraju/memimpin. tahu matlamat/objektif tindakan. berusaha untuk mencapai objektif. menyiapkan tugasan dalam masa yang diberikan. tidak mudah berputus asa. sanggup menerima kritikan. menyelesaikan tugasan walaupun terdapat halangan. sabar dengan tugasan yang berat. sentiasa bersedia untuk bertindak dengan apa juga perubahan. mengambil tindakan yang sesuai dengan keperluan persekitaran. sedia berunding dengan rakan-rakan pada bila-bila masa. menerima teguran/pandangan orang lain. meneruskan sesuatu tindakan sehingga berjaya. boleh berkomunikasi dengan baik. mesra dengan semua orang. boleh mengekalkan hubungan baik.

1.10

Berorientasikan pencapaian

1.11

Berdaya tahan

1.13

Daya ketabahan yang tinggi

1.14

Boleh membina jaringan sosial

EK2- Mengamalkan cara berfikir ke arah keusahawanan dalam situasi yang diperlukan EK 2.1 Amalan yang diterapkan ialah: Memerhati persekitaran dengan sengaja dan bertujuan Indikator yang boleh diukur, murid boleh menyenaraikan/mengumpul maklumat. boleh mendapatkan maklumat daripada manamana sumber. boleh menyatakan kebaikan/keburukan sesuatu perkara. boleh membuat penilaian. boleh mengemukakan/mencadangkan idea baru/alternatif berasaskan maklumat.

2.2

Menganalisis pemerhatian secara kritis dan kreatif

2.3

Menghasilkan idea dari pemerhatian

Zainiyah binti Md Zain/Hamidah binti Abd Hamid Jabatan Bahasa Melayu IPG KBM

24
2.4 Memilih idea terbaik daripada banyak idea Menambahbaik idea yang dipilih (inovasi) Menilai idea secara kritis dalam konteks Melaksanakan idea dalam bentuk produk teknologi abstrak atau konkrit Menyesuaikan idea baharu dengan keperluan masyarakat dan persekitaran boleh membuat penilaian terhadap idea

2.5

boleh mencadangkan cara/teknik/strategi/ idea/kaedah yang lebih baik. boleh memodifikasi/mengubahsuai/ menambahbaik idea mengikut situasi/ keperluan. boleh mengaplikasi ilmu/teknologi untuk merealisasikan idea yang telah dipilih.

2.6

2.7

2.8

boleh menghasilkan sesuatu yang boleh digunakan oleh orang ramai. boleh memodifikasi idea untuk disesuaikan dengan keperluan/kehendak semasa. boleh membuat penambahbaikan secara berterusan terhadap idea asal. berupaya mencari idea baharu. berupaya membuat penyelidikan.

2.9

Meneruskan peningkatan kualiti idea

EK3EK 3.1

Mengamalkan cara-cara pengurusan asas jual beli yang mudah Amalan yang diterapkan ialah: Merancang sesuatu projek dengan teliti Melaksana projek mengikut langkah-langkah yang telah disediakan Memantau projek Indikator yang boleh diukur, murid boleh mengumpulkan maklumat. boleh menyenaraikan langkah-langkah kerja. berupaya menjalankan tugasan mengikut perancangan.

3.2

3.3

akan memastikan kualiti tugasan/projek di tahap yang tinggi. boleh menyenaraikan kesan/faedah/kelemahan/kekuatan projek. boleh membuat keputusan. boleh mengambil tindakan susulan.

3.4

Menilai pelaksanaan projek

Zainiyah binti Md Zain/Hamidah binti Abd Hamid Jabatan Bahasa Melayu IPG KBM

25
EK4Menghasilkan produk berasaskan pengetahuan serta kemahiran teknologi vokasional Amalan yang diterapkan ialah: Menghasilkan produk berasaskan pengetahuan serta kemahiran teknologi dan vokasional Indikator yang boleh diukur, murid boleh menggunakan pengetahuan/teknologi yang dipelajari untuk melaksanakan sesuatu idea hingga terhasilnya sesuatu produk. boleh menghasilkan sesuatu produk berdasarkan kemahiran yang dimiliki. boleh merekacipta suatu produk. boleh menukar idea asal kepada idea komersial/mengkomersialkan idea. boleh mencadangkan teknologi lain untuk menghasilkan produk yang sama. boleh melakarkan reka bentuk proses penghasilan produk menggunakan teknologi yang berlainan. boleh mencadangkan sumber alternatif/bahan kitar semula untuk menghasilkan sesuatu produk. boleh menggunakan sumber alternatif/bahan kitar semula untuk menghasilkan sesuatu produk. dan

EK 4.1

4.2

Menggunakan teknologi berlainan untuk menghasilkan produk yang sama

4.3

Menggunakan sumber yang pelbagai/sumber alternatif/sumber kitar semula

EK5EK 5.1

Mengamalkan nilai moral dan etika yang baik dalam konteks keusahawanan Amalan yang diterapkan ialah: Prinsip Tanggungjawab sosial Indikator yang boleh diukur, murid menjaga kebersihan sekolah/bilik darjah. menjaga kesejahteraan bilik darjah/sekolah. mengelak perselisihan faham/salah sangka/buruk sangka. mengikut giliran/beratur. tidak mengambil hak/barang rakan. membahagikan tugasan sama rata. menyayangi dan menjaga barang sendiri/rakan sekelas. tidak mengambil barang rakan lain tanpa izin. menghormati rakan berlainan bangsa dan agama. menyatakan/menyampaikan maklumat dengan betul/jelas. tidak berselindung.

5.2

Prinsip Keadilan

5.3

Prinsip Hak Manusia

5.4 5.5

Prinsip Autonomi Prinsip Ketelusan

Zainiyah binti Md Zain/Hamidah binti Abd Hamid Jabatan Bahasa Melayu IPG KBM

26

Zainiyah binti Md Zain/Hamidah binti Abd Hamid Jabatan Bahasa Melayu IPG KBM