Anda di halaman 1dari 9

Tahun : 6 Bestari Tajuk : Menyiasat Bumi dan Alam Semesta Tarikh : 18 Ogos 2011 Bilangan murid : 20 orang Matapelajaran

: Sains Konsep : Menentukan Bumi berbentuk sfera Pendekatan : Teknik Awan Objektif : 1. Murid-murid dapat mengenalpasti bentuk Bumi 2. Murid-murid dapat menerangkan bentuk Bumi

Aplikasi di bilik darjah : - Guru bertanya kepada murid tentang bentuk Bumi (ketahui pengetahuan sedia ada murid) - Tayangan video - Penerangan tentang video yang telah dilihat

Isu / Masalah
Ada murid yang memberi jawapan bahawa bumi berbentuk rata dan ada murid yang menjawab bahawa bumi berbentuk sfera . Bagaimanakah untuk menentukan bentuk bumi yang sebenar?

Bumi berbentuk Bulat/rata

Bumi berbentuk Sfera

Pelopor

Samuel Rowbotham dan pengikutnya William Carpenter

Ferdinand Magellan dan Juan Sebastian Elcano

Teori

Bumi ialah rata dan berpusat di Kutub Utara

Bumi berbentuk sfera dan terapung

Alasan

Gunung-ganang dan iceberg kapal akan menghilang dari kelihatan rata pada pandangan kerana bentuk pandangan manusia lengkungan Bumi

1. Jalan kenderaan yang rata Pelajar melihat kenderaan bergerak lurus di jalan raya Pelajar A Membuktikan bentuk bumi Pelajar melihat kapal semakin hilang dari pandangan di lautan Pelajar B Bumi berbentuk sfera

Kehendak 1

Matlamat Bersama A

Bumi berbentuk rata

TEKNIK PENYELESAIAN WIN-WIN Guru menunjukkan video untuk pelajar melihat bentuk bumi yang betul. Bawa murid ke pantai

Kehendak 2

2. Permukaan bumi di tepi pantai tidak rata

Kesimpulan
Menerusi kaedah TOC pelajar dapat menguasai dan mengaplikasikan kemahiran berfikir dan penyelasaian masalah berdasarkan pemikiran yang logik dan sistematik. setiap keputusan yang dibuat oleh murid untuk menyelesaikan sesuatu masalah adalah dibuat dengan bertanggungjawab dan secara kolektif. murid mampu berkomunikasi dengan baik .

Bibliografi
Abdul Rahim Abdul Rashid.(2000). Panduan Latihan Mengajar. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Khaw Poh Seng. (2001). Kemahiran Berfikir dan Berkomunikasi TOC;Satu Teknik Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Berfikir dan Penyelesaian Masalah. Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan Kurikulum. Teknik Awan.(n.d.). Diakses 14 ogos,2011, dari http://www.scribd.com/doc/29901774/Teknik-AwanTecnique-Of-Constraints-TOC Theory Of Constraints.(n.d.). Diakses 14 ogos,2011, dari http://www.scribd.com/doc/12611549/Theory-of-Constraints