IKRAR PENGAKAP

BAHAWA DENGAN SESUNGGUHNYA SAYA BERJANJI DAN BERSETIA YANG SAYA DENGAN SEBERAPA DAYA UPAYA SAYA AKAN TAAT KEPADA TUHAN,RAJA DAN NEGARA MENOLONG ORANG PADA SETIAP MASA DAN MEMATUHI UNDANG-UNDANG PENGAKAP

UNDANG – UDANG PENGAKAP

1. Seorang pengakap hendaklah sentiasa bermaruah dan mempunyai kehormatan diri. 2. Pengakap hendaklah taat kepada DYMM Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong, raja-raja, pemimpin, ibu bapa, majikan dan orang-orang yang di bawahnya, 3. Pangakap adalah berguna dan sanggup menolong orang setiap masa.

Pengakap bersahabat dengan semua pengakap di seluruh dunia tanpa mengira keturunan. ketua patrol dan pemimpin tanpa soal. 6. Pengakap adalah seorang yang sempurna pekerti dan sentiasa berbudi. negara. Pengakap adalah seorang yang sentiasa tersenyum dan manis mukanya walaupun dalam masa kesusahan. kebudayaan. bangsa. 7. 5. 9. Pengakap itu bersih dan suci fikirannya. Pengakap adalah orang yang sentiasa menurut perintah dan suruhan ibu bapa. 10. . perkataannya dan perbuatannya.4. agama. warna kulit dan pangkat. Pengakap adalah baik dan kasihkan binatang. 8. Pengakap itu seorang yang jimat dan cermat.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful