IKRAR PENGAKAP

BAHAWA DENGAN SESUNGGUHNYA SAYA BERJANJI DAN BERSETIA YANG SAYA DENGAN SEBERAPA DAYA UPAYA SAYA AKAN TAAT KEPADA TUHAN,RAJA DAN NEGARA MENOLONG ORANG PADA SETIAP MASA DAN MEMATUHI UNDANG-UNDANG PENGAKAP

UNDANG – UDANG PENGAKAP

1. Seorang pengakap hendaklah sentiasa bermaruah dan mempunyai kehormatan diri. 2. Pengakap hendaklah taat kepada DYMM Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong, raja-raja, pemimpin, ibu bapa, majikan dan orang-orang yang di bawahnya, 3. Pangakap adalah berguna dan sanggup menolong orang setiap masa.

8. negara. 6. Pengakap itu seorang yang jimat dan cermat.4. Pengakap adalah baik dan kasihkan binatang. kebudayaan. perkataannya dan perbuatannya. . bangsa. Pengakap adalah orang yang sentiasa menurut perintah dan suruhan ibu bapa. 9. agama. ketua patrol dan pemimpin tanpa soal. Pengakap adalah seorang yang sentiasa tersenyum dan manis mukanya walaupun dalam masa kesusahan. Pengakap itu bersih dan suci fikirannya. 10. 5. 7. Pengakap bersahabat dengan semua pengakap di seluruh dunia tanpa mengira keturunan. warna kulit dan pangkat. Pengakap adalah seorang yang sempurna pekerti dan sentiasa berbudi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful