Anda di halaman 1dari 23

RANCANGAN TAHUNAN MATAPELAJARAN MUZIK TAHUN 5

MINGGU ASPEK / ITEM


PERSEPSI ESTETIK IRAMA 1.1.1 Detik Detik Berkala 1.1.2 Meter 4 4 PENGALAMAN MUZIKAL PEGETAHUAN TEKNIK 2.1.1 Teknik dalam nyanyian Aplikasi teknik Postur, Sebutan , Pernafasan

HASIL PEMBELAJARAN
1.1.1 ARAS 3 a) Bermain detik secara konsisten sepanjang 12 bar dalam meter 4 4 1.1.2 ARAS 1 a) Mengenalpasti jenis meter pada lagu lagu yang diperdengar dengan betul 2.1.1 ARAS 1 a) Mempraktikkan teknik nyanyian yang betul ketika menyanyi

CATATAN CADANGAN AKTIVITI / LAGU 1. Mengesan detik berkala pada lagu


2. Memain detik berkala dengan perkusi badan atau alat perkusi 3. Mendengar dan menyanyikan lagu dalam meter 4 4 4. Membuat latihan latihan nyanyian dengan memberi tumpuan kepada teknik teknik yang dipelajari LAGU Negara Ku Melaka Maju Jaya Wawasan Pendidikan Melaka

PERSEPSI ESTETIK IRAMA 1.1.2 Meter 2 4

1.1.2 ARAS 2 a) Menyatakan ciri - ciri meter 2 4 4 4 dengan jelas

1. Mendengar dan menyanyikan lagu dalam meter 2 4 4 4

1.3 Ekspresi 1.3.2 Mud Riang Bersemangat PENGALAMAN MUZIKAL 2.1 PENGETAHUAN TEKNIK 2.1.1 Teknik dalam nyanyian Aplikasi teknik Postur, Sebutan , Pernafasan, Penghasilan ton, Ekspresi 2.2 PERMAINAN ALAT PERKUSI 2.2.2 Memainkan alat perkusi Kemahiran bermain alat perkusi

1.3.2 ARAS 1 a ) Menyatakan jenis mud 4 buah lagu yang didengar dengan betul 2.1.1 ARAS 3 Mengamalkan lebih daripada 3 teknik nyanyian dengan baik ketika menyanyi

2. Membuat lakuan kreatif bagi menunjukkan mud dalam lagu yang didengari atau dinyanyikan 3. Membuat latihan latihan nyanyian dengan memberi tumpuan kepada teknik teknik yang dipelajari Cadangan corak irama perkusi Kastenet memainkan corak irama lagu Kerincing detik lagu Lagu Hati Mulia

2.2.2 ARAS 2 b) Memainkan corak irama dengan betul dari segi detik, tekanan, tempo dan dinamik

PERSEPSI ESTETIK 1.4 SISTEM NOTASI 1.4.1 Simbol PENGALAMAN MUZIKAL 2.2 PERMAIANAN ALAT PERKUSI 2.2.2 Memainkan alat perkusi Kemahiran bermain alat perkusi

1.4. 1 ARAS 2 a) Mengenalpasti simbol notasi muzik dalam skor lagu yang diberi dengan betul 2.2.2 ARAS 2 c) Memainkan corak irama dengan betul dari segi detik, tekanan, tempo dan dinamik

1.

Membaca dan menulis notasi muzik

Lagu Hati Mulia Skor Perkusi - rujuk buku teks

PENGALAMAN MUZIKAL 2.1 PENGETAHUAN TEKNIK 2.1.3 Aplikasi teknik Postur Embouchure 2.2 2.2.3 PENGALAMAN MUZIK Bermain rekoder secara muzikal Kemahiran bermain dan membaca notasi

2.1.3 ARAS 2 a) Mempraktikkan teknik bermain rekoder yang dipelajari dengan betul semasa bermain rekoder dengan bimbingan guru

1. Latihan penjarian dengan atau tanpa tiupan 2. Latihan meniup dengan tumpuan kepada teknik pernafasan dan penglidahan 3. Tunjukcara dan latihan teknik Lagu Kuih Pau / Bun Mary had a little lamb

2.2.3 ARAS 1 a) Memainkan not not berkaitan dengan penjarian yang betul

PENGALAMAN MUZIKAL 2.1 PENGETAHUAN TEKNIK 2.1.3 Aplikasi teknik Postur Embouchure

2.1.3 ARAS 2 a) Mempraktikkan teknik bermain rekoder yang dipelajari dengan betul semasa bermain rekoder dengan bimbingan guru

1. Latihan penjarian dengan atau tanpa tiupan 2. Latihan meniup dengan tumpuan kepada teknik pernafasan dan penglidahan 3. Tunjukcara dan latihan teknik Lagu American Indian Dance Farewell

2.2 2.2.3

PENGALAMAN MUZIK Bermain rekoder secara muzikal Kemahiran bermain dan membaca notasi

2.2.3 ARAS 1 a) Memainkan not not berkaitan dengan penjarian yang betul

PERSEPSI ESTETIK IRAMA 1.1.1 Deti k Detik berkala 1.1.3 Nilai not dan tandarehat

1.1.1 ARAS 3 a) Memainkan detik secara konsisten sepanjang lagu dalam meter 3 4 1.1.3 ARAS 1 a) Mengecam nilai not dan tandarehat yang dimainkan dengan betul 2.1. 2 ARAS 2 a) Memainkan corak irama sepanjang lagu dengan lancar dan betul mengikut notasi

1. Mengesan detik berkala pada lagu 2. Memainkan etik berkala dengan alat perkusi 3. Memadankan corak irama yang diperdengar dengan memilih kad imbasan / notasi yang dipaparkan

PENGALAMAN MUZIKAL 2.1 PENGALAMAN MUZIK 2.1.2 Memain alat perkusi Kemahiran bermain sambil membaca notasi

Lagu Waktu Fajar Skor perkusi Waktu Fajar Mengulangkaji tiupan rekoder

PENGALAMAN MUZIKAL 2.1 PENGETAHUAN TEKNIK 2.1.3 Aplikasi Teknk Postur, penjarian, pernafasan, penghasilan ton 2.2 PENGALAMAN MUZIK 2.2.3 Bermain rekoder secara muzikal Memainkan rekoder bagi mengiringi muzik

2.1.3 ARAS 2 a) Mempraktikkan teknik bermain rekoder yang dipelajari dengan betul semasa bermain rekoder dengan bimbingan guru 2.2.3 ARAS 1 a) Memainkan lagu sepanjang 8 bar yang pelbagai corak irama dengan betul

Tunjuk cara dan latihan teknik

2. Meniup lagu dengan iringan kibod

instrumental pic B A G C D F PENGHARGAAN ESTETIK 4.1 NYANYIAN Memberi respon mud 4.1 ARAS 1 a) Membandingbea konsep muzik dengan betul bagi 2 buah lagu yang diperdengarkan 3. Memberi respon secara gerakan Lagu Bertemu dan berpisah Latihan not F

PENGALAMAN MUZIKAL 2.1 PENGETAHUAN TEKNIK 2.1.3 Aplikasi Teknk Postur, penjarian, pernafasan, penghasilan ton 2.2 PENGALAMAN MUZIK 2.2.3 Bermain rekoder secara muzikal Memainkan rekoder bagi mengiringi muzik instrumental pic B A G C D F

2.1.3 ARAS 2 b) Mempraktikkan teknik bermain rekoder yang dipelajari dengan betul semasa bermain rekoder dengan bimbingan guru

Tunjuk cara dan latihan teknik

2.2.3 ARAS 1 b) Memainkan lagu sepanjang 8 bar yang pelbagai corak irama dengan betul

2. Meniup lagu dengan iringan kibod

1.4.2 ARAS 2 a) Mengenalpasti tanda isyarat dan PERSEPSI ESTETIK istilah dalam skor muzik dengan 1.5 Tanda Isyarat dan Istilah betul. Baluk, garis bar, garis tamat , klef trebel

1. Menyatakan istilah yang diberi 2. Memadankan istilah dengan maksud yang diberi Lagu Night Train / Pigeon

PENGALAMAN MUZIKAL 2.2 PENGALAMAN MUZIK 2.2.2 Memainkan alat Perkusi Kemahiran bermain alat perkusi 2.2.3 Memainakan rekoder bagi mengiringi muzik instrumental Melodi yang mengandungi pic BAGC D F Irama - meter 2 3 4 4

2.2.2 ARAS 1 a) Memainkan corak irama dengan betul dari segi detik tekanan, tempo dan dinamik 2.2.3 ARAS 2 b) Memainkan lagu sepanjang 8 bar yang pelbagai corak irama dalam pelbagai meter dengan lancar dan betul

1. Memainkan pelbagai lagu dalam meter 2 3 secara berkumpulan 4 4 ( skor perkusi lagu Night Train / Pigeon ) kerincing kastenet Cadangan skor perkusi untuk lagu Pigeon Kerincing main detik lagu Kastenet corak irama lagu Lagu Night Train / Pigeon

4 4 1.1.3 ARAS 2 a) Menyatakan perbedzaan dan perubahan tempo lagu yang didengar dengan betul 2.2.1 ARAS 1 a) Menyanyi lagu dengan baik dari segi pic, tempo, dinamik dan mud dengan bimbingan.

10

PERSEPSI ESTETIK IRAMA 1.1.3 Tempo Lambat , Cepat PENGALAMAN MUZIKAL 2.2 PENGALAMAN MUZIK 2.2.1 Menyanyi Kemahiran menyanyi pic, tempo, dinamik, mud

1.

Mendengar dengan menyanyikan lagu dalam tempo cepat dan lambat kemudian menyatakan tempo mana yang lebih sesuai bagi lagu tersebut 2. Menyanyi secara solo atau kumpulan dengan tumpuan kepada pic, tempo, dinamik dan mud

2.2.2 Memainkan alat Perkusi Kemahiran bermain sambil membaca notasi

2.2.2

ARAS 3 a) Memainkan corak irama sepanjang 8 bar atau lebih dengan lancar dan betul mengikut notasi

Lagu Hidup Berjiran Skor Perkusi Hidup Berjiran rujuk buku teks Tunjuk cara dan latihan teknik

11

PENGALAMAN MUZIKAL 2.1 Pengetahuan Teknik 2.1.3 Aplikasi Teknik Penjarian Penghasilan ton PERSEPSI ESTETIK 1.4 Sistem Notasi

2.1.3 ARAS 2 a) Mempraktikkan teknik bermain rekoder yang dipelajari dengan betul semasa bermain rekoder dengan bimbingan guru 1.4.1 ARAS 1 a) Mengecam pic pada baluk dengan betul

2. Membaca dan menulis notasi muzik pada baluk 3. Memainkan rekoder mengikut skor yang disediakan Lagu Latihan rekoder Not CDE

1.4.1

Kedudukan not CDE pada baluk

12

PENGALAMAN MUZIKAL 2.2 PENGALAMAN MUZIK 2.2.3 Bermain rekoder secara muzikal Memainkan rekoder bagi mengiringi melodi - Harmoni - Kaunter Melodi

2.2.3 ARAS 1 c) Mengiringi lagu dengan kaunter melodi yang pendek dengan betul mengikut skor dengan bimbingan guru

1. Latihan memainkan kaunter lagu frasa demi frasa 2. Mengabungjalinkan permainan kaunter melodi dengan melodi / nyanyian Lagu Hidup Berjiran

13

PENGALAMAN MUZIKAL 2.2 PENGALAMAN MUZIK 2.2.1 Aplikasi Teknik Memegang Memain

2.2.1 ARAS 3 b) Memainkan dram samping dan kerincing dengan betul mengikut skor lengkap secara berpandu

1. Latihan memegang dan memainkan dram samping dan kerincing 2. Memainkan alat perkusi untuk mengiringi lagu nyanyian / instrumental secara ensemble 3. Mengabungjalinkan aktiviti perkusi , nyanyian dan rekoder 4. Permainan alat perkusi, rekoder dan nyanyian secara kumpulan / ensemble Lagu Hidup Berjiran Skor Perkusi / rekoder rujuk buku teks 1. Memainkan corak irama rentak inang dengan alat perkusi
D. Samping D. Tenor

2.3 KRITERIA PERSEMBAHAN Kesepaduan, keseimbangan, koordinasi

2.3 ARAS 1 a) Mengawal kesepaduan keseimbangan dan koordinasi suara serta bunyi dengan baik semasa persembahan muzik nyanyian dan instrumental dengan bimbingan guru 1.1.5 ARAS 3 a) Memainkan semula corak irama ostinato yang didengari dengan betul.

14

PERSEPSI ESTETIK 1.1 IRAMA 1.1.5 Rentak Inang

1.2 MELODI 1.2.1 Pic Aras pic tinggi , rendah ,tertinggi, terendah Pergerakan pic melompat, mendatar,

1 2 1 ARAS 1 a) Mengenalpasti pic tinggi, rendah, tengah,terendah tertinggi daripada sekumpulan bunyi yang didengar dengan betul. b) Mengecam pergerakan pic dengan betul berdasarkan not not yang

2 Mengecam aras pic dalam siri bunyi yang dimainkan 3. Membuat gerakan berdasarkan aras pic yang dimainkan Lagu Gerai Kecil Ku

bertangga

diperdengar. 1.3.1 ARAS 2 a) Menandakan dinamik dengan betul pada lirik / skor lagu seperti yang diperdengar 3.1 ARAS 2 a) Menghasilkan satu gubahan kreatif daripada pelbagai kesan bunyi yang ditetapkan dengan bimbingan guru

Mengulang meniup KLN Hidup Berjiran 1. Mendengar lagu dan menuliskan lambang dinamik pada senikata atau skor lagu / menyanyi lagu dengan mengikut tanda dinamik 2. Menghasilkan gubahan kreatif lalu mengiringi lagu gerai kecil ku / Kopi Susu dengan gubahan tersebut Lagu Gerai Kecil Ku Mengulang meniup lagu Night Train / Pigeon / Farmer

15

PERSEPSI ESTETIK 1.3 EKSPRESI 1.3.1 Dinamik Lembut, kuat, ansur lembut , beransur kuat EKSPRESI KREATIF 3.1 PENEROKAAN Pengalaman menemui - meneroka perkusi badan

16

PERSEPSI ESTETIK 1.1 IRAMA 1.1.1 Detik Detik berkala EKSPRESI KREATIF 3.2 Pengalaman kreatif Corak irama Melodi

1.1.1 ARAS 3 a) Memainkan detik secara konsisten sepanjang 12 bar dalam meter 4 4 3.2 ARAS 1 a) Mengimprovisasi corak irama sepanjang 2 bar dari segi nilai not dan meter b) Mengimprovisasi satu melodi yang muzikal dengan menggunakan pic yang ditetapkan dengan bimbingan guru

1. Memainkan detik berkala dengan alat perkusi / bahan improvisasi

2. Murid dibimbing mencipta corak irama bagi 2 bar penghabisan lagu The Donkey 3. Murid dibimbing memcipta melodi untuk 2 bar penghabisan lagu The Donkey Lagu The Donkey

17

PERSEPSI ESTETIK 1.2.2 Harmoni Lapisan suara PENGALAMAN MUZIKAL 2.1.3 Aplikasi Teknik Postur, penjarian , ton

1.2.2 ARAS 1 a) Mengenal pasti kehadiran lapisan suara dalam muzik nyanyian dengan betul 2.1.3 ARAS 2 a) Mempratikkan teknik bermain rekoder yang dipelajari dengan betul semasa bermain rekoder dengan bimbingan guru 2.2.3 ARAS 2 b ) Memainkan lagu melebihai 8 bar yang pelbagai corak irama dalam meter 4 dengan lancar dan betul

1. Menyanyi lagu The Donkey sebagai lagu pusingan

2.2.3

Bermain rekoder secara muzikal Memainkan rekoder bagi mengiringi muzik insrumental - melodi yang mengandungi not BAGCD FED

Lagu The Dokey Snow ( rekoder )

18

PENGALAMAN MUZIKAL 2.2.2 Memainkan alat perkusi Kemahiran bermain sambil membaca notasi 2.2.3 Bermain rekoder secara muzikal Memainkan rekoder bagi mengiringi muzik insrumental

2.2.2 ARAS 3 b) Memainkan corak irama sepanjang 8 bar atau lebih dengan lancar dan mengikut notasi 2.2.3 ARAS 1 c ) Mengiringi lagu dengan kaunter melodi dengan betul mengikut skor

1. Memain corak irama di bawah dengan kerincing untuk mengiringi lagu Snow

2. Meniup lagu sebagai lagu pusingan Lagu Snow

10

Harmoni 1.1.3 ARAS 1 a) Mengenalpasti jenis tepo pada lagu yang diperdengarkan 1.1.5 ARAS 2 a) Mengenalpasti corak irama rentak inang dengan betul 1.2.3 ARAS 2 a) Menyatakan dengan betul jenis tekstur muzik nyznyian dan muzik instrumental yang diperdengar 1. Menyanyi lagu dalam tempo sederhana

19

PERSEPSI ESTETIK 1.1.3 Tempo Sederhana 1.1.5 Corak Irama Rentak Inang

2. Memainkan rentak Inang untuk mengiringi lagu Kopi Susu


D. Samping D. Tenor

1.2.3 Tekstur Deskripsi tekstur tebal , nipis

3. Memberi deskripsi tekstur lagu yang diperdengarkan Lagu Kopi Susu 1. Menyanyi pelbagai jenis lagu secara solo / kumpulan

20

PENGALAMAN MUZIKAL 2.1 PENGETAHUAN TEKNIK 2.1.1 Teknik dalam nyanyian Aplikasi teknik Postur, Sebutan , Pernafasan, Penghasilan ton, Ekspresi PENGHARGAAN ESTETIK 4.1 Nyanyian Memberi respon - warna ton - tekstur - tempo - mud

2.1 ARAS 2 a) Menyanyi pelbagai jenis lagu dengan baik dari segi pic, tempo, dinamik dan mud dengan bimbingan

4.1 ARAS 2 a) Membandingbeza konsep muzik dengan betul bagi 3 buah lagu yang diperdengar

2. Memberi respon secara gerakan terhadap 3 buah lagu yang diperdengarkan Cadangan lagu - Bumi Malaysia Kopi Susu, Waktu Fajar Lagu

11

bentuk 2.2.1 ARAS 3 a) Menyanyi pelbaai jenis lagu dengan interpretasi yang baik

Bumi Malaysia , Ulangkaji lagu rekoder 1. Menyanyi pelbagai jenis lagu dalam meter 2 3 4 secara solo / kumpulan 4 4 4

21

PENGALAMAN MUZIKAL 2.2 Pengalaman Muzik 2.2.1 Menyanyi Kemahiran menyanyi pic, tempo, dinamik , mud PERSEPSI ESTETIK 1.1.5 Corak Irama Ostinato irama

115 ARAS 3 a) Memainkan semula corak irama ostinato yang didengari dengan betul

2. Memainkan ostinato irama dengan menggunakan alat perkusi

Cadangan corak irama


D. Samping D Tenor

Lagu Perajurit Tanah Airku

22

PERSEPSI ESTETIK 1.4.1 Lambang not muzik dan tandarehat Kedudukan not pada baluk

1.4. 1 ARAS 2 a) Mengecam 6 8 pic pada baluk dengan betul dan pantas

1. Meniup lagu Twinkle

12

1.4.2 Tanda isyarat dan istilah Klef treble,garis tamat, garis bar, baluk frasa, andante, fermata PENGHARGAAN ESTETIK 4.2 MUZIK INSTRUMENTAL Memberi respon - warna ton - tekstur - tempo - rentak - dinamik

1.4.2 ARAS 3 a) Menganalisis skor muzik dengan betul secara berpandu 4.2 ARAS 1 a) Membandingbeza konsep muzik dengan betul bagi dua karya muzik instrumental yang diperdengar

2. Menganalisis skor

3. Menginterpretasi muzik yang didengari dalam bentuk grafik Lagu dari kibod 350 Twinkle Symphony No 9 Titanic

23

PENGALAMAN MUZIK 2.2.1 Menyanyi Solfa do, re, mi, so, la EKSPRESI KREATIF 3.3 REKA CIPTA Pengalaman kreatif - mereka cipta ostinato irama

2.1.1 ARAS 3 a) Menyanyi dengsn tepat pic do, re, mi, so, la dalam lagu dengan tepat 3.3 ARAS 3 a) Membina satu ostinato irama yang sesuai untuk mengiringi sbuah lagu menggunakan nilai not dan tanda rehat yang ditetapkan

1. Menyanyi lagu Liling dengan pic so re mi so la 2. Memainkan ostinato irama dengan alat perkusi untuk mengiringi lagu Lagu Liling

24

PERSEPSI ESTETIK 1.1 IRAMA 1.1.2 Meter 3 4

1.1.2 ARAS 3 a) Membanding beza meter 2 3 4 4 4 4 dengan jelas.

1. Mendengar dan menyanyikan lagu dalam meter 2 3 4 4 4 4

13

1.1.4 Nilai not dan tanda rehat

1.14 ARAS 1 a) Mengecam nilai not dan tanda rehat yang dimainkan degan betul 2.2.2 ARAS 3 a) Memainkan corak irama dengan lancar dan betul mengikut notasi

2. Memadankan nilai not yang dimainkan dengan notasi yang diparkan 3. Memcaca dan memainkan corak irama skor perkusi Lagu Taman Negara Skor Perkusi Taman Negara Mengulang meniup lagu Twinkle

PENGALAMAN MUZIKAL 2.2 PENGALAMAN MUZIK 2.2.2 Memainkan alat perkusi Kemahiran bermain sambil membaca notasi

25

PENGALAMAN MUZIKAL 2.1.3 PENGETAHUAN TEKNIK Aplikasi teknik - Postur - Embouchure - Penjarian - Penglidahan - Penghasilan ton 2.2 2.2.3 PENGALAMAN MUZIK Bermain rekoder secara muzikal Kemahiran bermain dan membaca notasi

2.1.3 ARAS 2 a) Mengamalkan teknik bermain rekoder yang dipelajari dengan betul semasa bermain rekoder dengan bimbingan guru

1. Tunjuk cara dan latihan teknik

2.2.3 ARAS 1 a) Memainkan not not berkaitan dengan penjarian yang betul

2. Latihan membaca notasi secara lisan tanpa meniup 3. Latihan meniup dengan tumpuan kepada teknik pernafasan dan penglidahan

14

2.2.3

Bermain rekoder secara muzikal Memainkan rekoder bagi mengiringi melodi - Harmoni - Kaunter Melodi

2.2.3 ARAS 2 c) Mengiringi lagu dengan kaunter melodi dengan lancar dan betul mengikut skor

4. Latihan memainkan kaunter lagu frasa demi frasa 5. Memainkan rekoder untuk mengiringi nyanian atau muzik instrumental Lagu Taman Negara KLN Taman Negara

26

PENGALAMAN MUZIKAL 2.2.3 Bermain rekoder secara muzikal Memainkan rekoder bagi mengiringi melodi - Harmoni - Kaunter Melodi 2.3 KRITERIA PERSEMBAHAN Etika persembahan PERSEPSI ESTETIK 1.2.3 Tekstur Diskripsi tekstur tebal , nipis

2.2.3 ARAS 2 c) Mengiringi lagu dengan kaunter melodi dengan lancar dan betul mengikut skor

1. Memainkan rekoder untuk mengiringi nyanian atau muzik instrumental

2.3 ARAS 2 b) Mengamal displin dan tata cara persembahan dengan baik 1.2.3 ARAS 2 a) Menyatakan dengan betul jenis tekstur muzik instrumental yang diperdengar

2. Mengabungjalinkan aktiviti rekoder , nyanyian dan perkusi untuk merasai harmoni / lapisan / tekstur muzik 3. Memberi deskripsi tekstur lagu yang diperdengarkan Lagu Taman Negara Skor Lengkap Taman Negara

15

27

EKSPRESI KREATIF 3.1 PENEROKAAN Pengalaman menemui - Meneroka pelbagai bunyi , bahan improvisasi

3.1 ARAS 2 a) Menghasilkan satu gubahan kreatif daripada pelbagai kesan bunyi yang ditetapkan dengan bimbingan guru

1. Meneroka dan menemui kesan bunyi secara tidak konvensional dari sumber bunyi suara , alam sekitar dan bahan improvisasi Cadangan aktivit - guru membantu menyusun kesan bunyi serta corak irama dengan mengikut satu tema contoh suasana di tepi pantai Mengulang meniup KLN Taman Negara

28

PERSEPSI ESTETIK 1.2 MELODI 1.2.1 Bentuk Frasa 1.1.5 Corak Irama Rentak zapin

1.2.1 ARAS 1 a) Mengenal pasti frasa dalam lagu yang didengar dengan betul

1. Membuat gerkan kreatif berdasarkan unit unit frasa dalam lagu yang di nyanyikan Ciri ciri frasa - bilangan bar - melodi yang berulang - corak yang berulang - kontur

PENGALAMAN MUZIKAL 2. 2.2 Memainkan alat perkusi Kemahiran bermain alat perkusi

2.2.2 ARAS 1 a) Memainkan corak irama dengan betul dari segi detik, tekanan, tempo dan dinamik

Rentak Zapin

Lagu

16

Anak Ayam

29

PERSEPSI ESTETIK 1.4 SISTEM NOTASI 1.4.1 Lambang not muzik dan teandarehat 1.4.2 Tanda isyarat dan istilah Kaitan Harkat Andante Frasa PENGHARGAAN ESTETIK 4.2 MUZIK INSTRUMENTAL Tekstur Rentak Warna ton

1.4.1 ARAS 3 a ) Membaca notasi muzik dengan betul menggunakan alat muzik 1.4.2 ARAS 3 a) Menganalisis skor muzik secara berpandu

1. Membaca notasi muzik dan memainkan melodi mudah 2. Mengabungjalinkan aktiviti dan permainan alat perkusi

4.2 ARAS 1 a) Membanding beza 2 kosep muzik dengan betul 2 muzik istrumental yang diperdengarkan

2. Berbicara tentang tekstur, rentak dan warna ton lagu yang dimainkan oleh kawan Lagu Anak Ayam 1. Membuat latihan nyanyian

30

PENGALAMAN MUZIKAL 2.1 PENGETAHUAN TEKNIK 2.1.1 Teknik dalam nyanyian Aplikasi teknik - postur - sebutan - pernafasan - penghasilan - ekspresi 2.2.1 Kemahiran menyanyi Dinamik

2.1.1 ARAS 3 a) Mengamalkan lebih daripada 3 teknik nyanyian dengan baik ketika menyanyi

2.2.1 ARAS 3 a) Menyanyi dengan interpretasi

2. Menyani secara kunpulan dengan tumpuan kepada dinamik dan mud

17

Mud

yang baik

2.2.2 Memainkan alat perkusi Kemahiran bermain alat perkusi

2.2.2 ARAS 1 a) Memainkan corak irama ( rentak zapin ) dengan betul dari segi detik, tekanan, tempo dan dinamik

3. Memainkan rentak zapin dengan alat perkusi Rentak Zapin Lagu Suara Ibu

31

PENGALAMAN MUZIKAL 2.1 Pengetahuan Teknik 2.1.3 Aplikasi Teknik Penjarian Penghasilan ton

2.1.3 ARAS 2 a) Mengamalkan teknik bermain rekoder yang dipelajari dengan betul semasa bermain rekoder dengan bimbingan guru.

1. Tunjuk cara dan latihan teknik

2.2.3

Bermain rekoder secara muzikal Memainkan rekoder bagi mengiringi melodi - Harmoni - Kaunter Melodi

2.2.2 ARAS 3 b) Memainkan lagu melebihi 8 bar dalam meter 4 4

2. Membaca dan memainkan lagu Brown Jug dalam 2 bahagian Lagu Little Brown Jug

18

32

PENGALAMAN MUZIK 2.2.1 Menyanyi Solfa do, re, mi, so, la

2.1.1 ARAS 3 a) Menyanyi dengsn tepat pic do, re, mi, so, la dalam lagu dengan tepat

1. Menyanyi lagu Jambatan Tamparuli dengan pic do re mi so la

EKSPRESI KREATIF 3.3 REKA CIPTA Pengalaman kreatif - mereka cipta ostinato irama

3.3 ARAS 3 a) Membina satu ostinato irama yang sesuai untuk mengiringi sbuah lagu menggunakan nilai not dan tanda rehat yang ditetapkan

2. Memainkan ostinato irama dengan alat perkusi untuk mengiringi lagu Lagu Jambatan Tamparuli

33

PENGHARGAAN ESTETIK 4.3 Muzik masyarakat Malaysia Meneliti - Fungsi

4.3 ARAS 1 b) Mengenal pasti fungsi muzik dan konsep muzk dengan betul bagi lagu masyarakat yang diperdengar

Fungsi Lagu seperti - perayaan - tempat asal - Upacara - Alat muzik Contoh Lagu Kuda Kepang, Dikir Bara, Dondang Sayang, Caklempung, Tarian Singa Muzik Nobat Menyediakan folio Ulangkaji Rekoder Lagu Little Brown Jug

34

PERSEPSI ESTETIK 1.2. 4 Bentuk Struktur AB PENGALAMAN MUZIKAL

1.2.4 ARAS 1 a) Mengecam jenis struktur lagu dengan betul berdasarkan 3 buah lagu yang diperdengar 2.2.1 ARAS 3

1. Menyanyi lagu berbentuk AB

2. Menyanyi lagu Happy Wanderer

19

2.2.1 Menyanyi Kemahiran menyanyipic, tempo, dinamik mud

a)

Menyanyi dengan interpretasi yang baik

2.1 PERMAINAN ALAT PERKUSI Memegang/ Mengendalikan 2.2.2 Memainkan alat perkusi Kemairan bermain alat perkusi

2.1.2 ARAS 1 b) Memainkan dram getar dan dram tenor dan alat perkusi lain mengikut notasi 2 bar 2.2.2 ARAS 1 a) Memainkan corak irama dengan betul dari segi detik, tekanan, temo dan dinamik

3. Latihan memegang dan memainkan dram

4. Memainkan rentak mac untuk mengiringi lagu Happy Wanderer

Lagu Happy Wanderer Ulangkaji Rekoder Lagu Little Brown Jug

35

PERSEPSI ESTETIK 1.2. 4 Bentuk Struktur AB PENGALAMAN MUZIKAL 2.2.1 Menyanyi Kemahiran menyanyipic, tempo, dinamik mud 2.2.2 Memainkan alat perkusi Kemairan bermain alat

1.2.4 ARAS 1 a) Mengecam jenis struktur lagu dengan betul berdasarkan 3 buah lagu yang diperdengar 2.2.1 ARAS 3 a) Menyanyi dengan interpretasi yang baik 2.2.2 ARAS 1 a) Memainkan corak irama dengan

1. Menyanyi lagu berbentuk AB

2. Menyanyi lagu Melaka

4. Memainkanalat perkusi dengan mengikut skor

20

perkusi

betul dari segi detik, tekanan, temo dan dinamik

Lagu Melaka Skor perkusi rujuk buku teks 1. Membuat latihan menulis dan amali

36

PERSEPSI ESTETIK 1.4.2 Tanda isyarat dan istillah Andante, legato, frasa, garisbar, klef trebel PENGALAMAN MUZIKAL 2.2.3 Kemahiran bermain dan membaca notasi FEDCBAGCD Memainkan rekoder bagi mengiringi nyanyian atau muzik instrumental

1.4.2 ARAS 3 a) Menganalisis skor muzik dengan betul secara berpandu 2.2.3 ARAS 1 a) Memainkan not not berkaitan dengan penjarian yang betul 2.2.3 ARAS 3 b) Memainkan lagu yang pelbagai corak irama dengan lancar betul dan berekspresi

2. Latiahan membaca skor dan latihan penjarian

3. Meniup KLN Melaka dengan iringan muzik / nyanyian Lagu Melaka Skor Kaunter Lagu rujuk buku teks

37

PENGALAMAN MUZIKAL 2.2.1 Menyanyi Kemahiran Menyanyi - pic - tempo - dinamik - mud 2.2.3 Memainkan rekoder bagi

2.2.1 ARAS 3 a) Menyanyi lagu dengan interpretasi yang baik

1. Menyanyi secara solo / kumpulan

2.2.3

ARAS 3

2. Mengabungjalinkan aktiviri rekoder

21

meniringi muzik instrumental Harmoni Kaunter Lagu PERSEPSI ESTETIK 1.2.3 Tekstur Deskrisi testur tebal , niipis

a) Memainkan lagu melebihai 8 bar yang pelbagai corak irama dalam pelbagai meter dengan lancar betul dan berekspresi 1.2.3 ARAS 3 a) Menyatakan perbedzaan tekstur dalam muzik nyanian dan muzik instrumental dengan deskripsi yang betul

dengan permaianan alat perkusi dengan iringan kibod

3. Memberi deskripsi tekstur lagu Sejahtera Malaysia dan Esemble Melaka yang dipersembahkan oleh murid Lagu Sejahtera Malaysia Ensemble Melaka

38

EKSPRESI KREATIF 3.2 IMPROVISASI Pengalaman Kreatif Mengimrovisasi - corak irama - melodi

3.2 ARAS 1 a) Mengimprovisasi corak irama sepanjang 2 bar dari segi nilai not ARAS 3 a) Mengimprovisasi lebih dari 2 melodi dengan menggunakan pic dan corak irama dengan bimbingan guru

1. Mengimprovisasikan corak irama dari lagu If Youre Happy 2. Mengisikan ciptaan corak irama dan pic pada 2 bar kosong pada melodi yang dimainkan oleh guru Lagu If Youre Happy Improvisasi Melodi & Pic

39

PENGALAMAN MUZIK 2.2.1 Menyanyi Solfa do, re, mi, so, la

2.1.1 ARAS 3 a) Menyanyi dengsn tepat pic do, re, mi, so, la dalam lagu dengan tepat

1. Menyanyi lagu Liling dengan pic so re mi so la

22

EKSPRESI KREATIF 3.3 REKA CIPTA Pengalaman kreatif - mereka cipta ostinato irama

3.3 ARAS 3 a) Membina satu ostinato irama yang sesuai untuk mengiringi sbuah lagu menggunakan nilai not dan tanda rehat yang ditetapkan 2.2.1 ARAS 3 a) Menyanyi lagu dengan interpretasi yang baik

2. Memainkan ostinato irama dengan alat perkusi untuk mengiringi lagu Lagu Anak Burung Baniong 1. Menyanyi lagu secara solo / kumpulan

40

PENGALAMAN MUZIKAL 2.2.1 Menyanyi Kemahiran menyanyi Pic, tempo, dinamik, mud PERSEPSI ESTETIK 1.2.2 Harmoni lapisan suara ostinato melodi

1.2.2 ARAS 3 a) Membanding beza jenis jenis lapisan suara dalam muzik nyanyian dengan pernyataan yang sesuai

2. Menyanyikan koras dan rangkap lagu Its A Small World untuk merasai lapisan Suara 3. Mengulang menyanyi lagu Anak Burung Baniong dengan ostinato melodinya dan lagu Its a small world untuk merasai jenis lapisan suara Lagu Anak Burung Baniong Its A Small World

23

Anda mungkin juga menyukai