Anda di halaman 1dari 2

Tatabahasa

Ayat Majmuk Pancangan Komplemen


Nama: ________________(

Tarikh: ________________

Ayat majmuk pancangan komplemen ditandai oleh penggunaan kata hubung


komplemen bahawa dan untuk.
Contoh ayat:
1

Mutu menjelaskan bahawa disket kawannya hilang.

Ayat di atas terdiri daripada dua ayat, iaitu:a. Mutu menjelaskan sesuatu. (Ayat utama)
b. Disket kawannya hilang. (Ayat ini dipancangkan kepada ayat utama dengan
kata komplemen bahawa)

Untuk saya melengkapkan tugasan itu sungguh sukar .

Ayat di atas terdiri daripada dua ayat, iaitu:a. (Perkara itu) sungguh sukar.
b. Saya melengkapkan tugasan itu.

1. A) Ketua Pengarah Kesihatan mengumumkan sesuatu.

B) Kematian akibat wabak denggi semakin meningkat.


________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
2. A) Pengetua menjelaskan sesuatu.

B) Kelas tambahan akan mula diadakan pada bulan Mac.


________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

3. A) Pelajar itu memberitahu sesuatu.

B) Dia tidak dapat menghabiskan kerja sekolah yang diberi gurunya.


________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
4. A) Perkara itu amatlah wajar.
B) Dia menang pertandingan itu.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
5. A) Perkara itu bukanlah mudah.
B) Aliah menulis laporan itu.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
6. A) Ayah kami menyatakan sesuatu.
B) Dia terpaksa membatalkan rancangan percutian kami.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
7. A) Saya mahu menjelaskan sesuatu.
B) Keputusan yang saya buat adalah untuk kebaikan kita bersama.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Selesai

Anda mungkin juga menyukai