Anda di halaman 1dari 2

IMPLIKASI FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN TERHADAP SISTEM PENDIDIKAN Kurikulum Perubahan pada sukatan pelajaran yang berorientasikan kepada

a program bersepadu. Bahan-bahan pelajaran yang mengutamakan nilai-nilai murni diserapkan dalam semua mata pelajaran berubah. Program pendidikan yang berorientasikan untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis. Perubahan pada sistem pendidikan yang berorientasikan ke arah pendidikan umum. Perubahan sukatan pelajaran yang sesuai.

Pendidik perubahan pada sikap peribadi pendidik dengan pandangan dan visi yang positif terhadap tugasnya mengubah strategi dan teknik pengajaran yang sesuai

Institusi pendidikan perubahan pada organisasi sekolah perubahan pada pada kemudahan-kemudahan perubahan berlaku pada aktiviti budaya sekolah yang kondusif

\\\\\\\ \\

IMPLIKASI FALSAFAH PENDIDIKAN GURU TERHADAP SISTEM PENDIDIKAN

Nilai keguruan harus diamalkan dalam menjalankan tanggungjawab terhadap profesion keguruan.

melahirkan pendidik yang berpandangan progresif dan saintifik. Pendidik hendaklah berkembang mengikut peredaran zaman pendidik yang bersedia menjunjung aspirasi negara dapat dilahirkan. menyanjung warisan kebudayaan negara. pendidik mampu memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif, dan berdisiplin dapat dilahirkan.

Anda mungkin juga menyukai