Anda di halaman 1dari 1

Borang Penyeliaan Kemahiran Variasi Ransangan

Nama (orang yang dinilai) : ................................................................ Masa : .........................................


Mata Pelajaran : .............................................................................

Tarikh : ........................................

Tandakan ( / ) dalam ruangan yang berkenaan.


Sangat baik ( 4 ), Baik ( 3 ), Sederhana baik ( 2 ), Lemah ( 1 )
Kemahiran komponen Variasi Rangsangan

1. Pergerakan guru
- Bergerak aktif
- Sentiasa memantau murid
2. Gerak geri semulajadi guru (eye contact, body
language)
- Kontaks dan pergerakan mata
- Pergerakan anggota badan
- Kepelbagaian ekspresi wajah
3. Perubahan corak pertuturan.
-Nada suara yang pelbagai (rendah, tinggi, lantang)
4. Interaksi
- Interaksi guru dan kumpulan murid
- Interaksi murid dan murid
- Interaksi guru dan bahan
- Interaksi murid dan bahan
4. Perubahan fokus deria murid
- Melibatkan pelbagai aktiviti yang merangkumi
murid mendengar, menonton, melihat, merasa dan
lain-lain.
5. Bentuk penglibatan murid
- Kepelbagaian aktiviti yang melibatkan murid
menyoal, menjawab, menulis, membaca dan lainlain.
6. Bentuk penglibatan fizikal murid
- Murid duduk, berdiri, menulis, melukis dan lainlain.

Catatan / Ulasan / Cadangan : __________________________________________________


___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________