Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATAPELAJARAN PENDIDIKAN SENI VISUAL PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI BERMASALAH PEMBELAJARAN SK TAMAN JOHOR

JAYA 2 TAHUN 2013


MINGGU TAJUK STANDARD KANDUNGAN 1.1 Melukis secara terkawal STANDARD PEMBELAJARAN 1.1.1 Menghasilkan lukisan menggunakan unsur garisan i. garisan lurus ii. garisan beralun CATATAN

MENGGAMBAR

MENGGAMBAR

1.1 Melukis secara terkawal

1.1.2 Menghasilkan lukisan menggunakan unsur jalinan tampak

MENGGAMBAR

1.1 Melukis secara terkawal

1.1.3 Menghasilkan lukisan menggunakan unsur jalinan sentuh

MENGGAMBAR

1.2 Mewarna secara terkawal

1.2.1 Mewarna rupa organik

MENGGAMBAR

1.2 Mewarna secara terkawal

1.2.2 Mewarna rupa geometri i. bulat, bujur, bintang ii. kiub, silinder, kun

MENGGAMBAR

1.3 Melukis menggunakan media yang sesuai

1.3.1 Menamakan media yang digunakan i. Media kering ii. Media basah 1.3.1 Melukis dengan media yang sesuai

MENGGAMBAR

1.4 Meneroka unsur seni

1.4.1 Menghasilkan garisan

MENGGAMBAR

1.4 Meneroka unsur seni

1.4.2 Menghasilkan jalinan i. jalinan tampak ii. jalinan sentuh

MENGGAMBAR

1.4 Meneroka unsur seni

1.4.3 Menghasilkan rupa i. rupa organik ii. rupa geometri

10

MENGGAMBAR

1.4 Meneroka unsur seni

1.4.4 Menghasilkan bentuk i. bentuk dua dimensi

11

MENGGAMBAR

1.4 Meneroka unsur seni

1.4.5 Menghasilkan ruang i. ruang luas ii. ruang sempit

12

MENGGAMBAR

1.4 Meneroka unsur seni

1.4.6 Menghasilkan projek berdasarkan unsur-unsur seni yang telah dipelajari

13

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

14

CORAK DAN REKAAN

2.1 Menghasilkan corak tidak terancang

2.1.1 Menghasilkan corak menggunakan teknik tiupan

15

CORAK DAN REKAAN

2.1 Menghasilkan corak tidak terancang

2.1.2 Menghasilkan corak menggunakan teknik renjisan

16

CORAK DAN REKAAN

2.1 Menghasilkan corak tidak terancang

2.1.3 Menghasilkan corak menggunakan teknik titisan

17

CORAK DAN REKAAN

2.1 Menghasilkan corak tidak terancang

2.1.4 Menghasilkan corak menggunakan teknik kolaj

18

CORAK DAN REKAAN

2.2 Menghasilkan corak terancang

2.2.1 Menghasilkan corak menggunakan teknik ikat dan celup

19

CORAK DAN REKAAN

2.2 Menghasilkan corak terancang

2.2.2 Menghasilkan corak menggunakan teknik titisan

20

CORAK DAN REKAAN

2.2 Menghasilkan corak terancang

2.2.3 Menghasilkan projek berdasarkan rekaan dan corak yang telah dihasilkan

21 22 23

CUTI PERTENGAHAN TAHUN

24

MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN

3.1 Menghasilkan binaan mudah

3.1.1 Menghasilkan binaan secara bebas menggunakan doh

25

MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN

3.1 Menghasilkan binaan mudah

3.1.2 Menghasilkan bentuk buah buahbuahan atau kuih muih dengan menggunakan teknik meramas

26

MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN

3.1 Menghasilkan binaan mudah

3.1.2 Menghasilkan bentuk buah buahbuahan atau kuih muih dengan menggunakan teknik menguli

27

MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN

3.1 Menghasilkan binaan mudah

3.1.2 Menghasilkan bentuk buah buahbuahan atau kuih muih dengan menggunakan teknik menggentel

28

MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN

3.2 Menghasilkan binaan mudah menggunakan bahan kitar semula

3.2.1 Mengenal dan menyebut bahan kitar semula bagi kegunaan binaan mudah

29

MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN

3.2 Menghasilkan binaan mudah menggunakan bahan kitar semula

3.2.2 Menghasilkan binaan dengan bahan kitar semula menggunakan teknik renyukan

30

MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN

3.2 Menghasilkan binaan mudah menggunakan bahan kitar semula

3.2.2 Menghasilkan binaan dengan bahan kitar semula menggunakan teknik cantuman

31

MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN

3.2 Menghasilkan binaan mudah menggunakan bahan kitar semula

3.2.2 Menghasilkan binaan dengan bahan kitar semula menggunakan teknik tampalan

32 33

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

34

MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN

3.2 Menghasilkan binaan mudah menggunakan bahan kitar semula

3.2.2 Menghasilkan binaan dengan bahan kitar semula menggunakan teknik guntingan

35

MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN

3.2 Menghasilkan binaan mudah menggunakan bahan kitar semula

3.2.2 Menghasilkan binaan dengan bahan kitar semula menggunakan teknik tebukan

36

MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN

3.2 Menghasilkan binaan mudah menggunakan bahan kitar semula

3.2.3 Menghasilkan projek berdasarkan binaan yang telah dipelajari

37

KRAF TRADISIONAL

4.1 Mengenal kraf tradisional

4.1.1 Mengenal dan menyebut jenis-jenis kraf tradisional

38

KRAF TRADISIONAL

4.1 Mengenal kraf tradisional

4.1.2 Mengenal dan menyebut bahan dan peralatan kraf tradisional

39

KRAF TRADISIONAL

4.1 Mengenal kraf tradisional

4.1.3 Menyebut kegunaan kraf tradisional

40

KRAF TRADISIONAL

4.2 Menghasilkan kraf menggunakan bahan kitar semula

4.2.1 Mengenal dan menyebut bahan kitar semula

41

KRAF TRADISIONAL

4.2 Menghasilkan kraf menggunakan bahan kitar semula

4.2.2 Mengenal dan menyebut bahan kitar semula yang boleh dijadikan hiasan

42

KRAF TRADISIONAL

4.2 Menghasilkan kraf menggunakan bahan kitar semula

4.2.3 Menghasilkan kraf tradisional berasaskan bahan kitar semula

43

KRAF TRADISIONAL

4.3 Menghasilkan projek kraf tradisional

4.3.1 Memilih dan menamakan jenis kraf tradisional

44

KRAF TRADISIONAL

4.3 Menghasilkan projek kraf tradisional

4.3.2 Memilih dan menyebut bahan yang sesuai

45

KRAF TRADISIONAL

4.3 Menghasilkan projek kraf tradisional

4.3.3 Menghasilkan projek kraf tradisional

46

KRAF TRADISIONAL

4.3 Menghasilkan projek kraf tradisional

4.3.3 Menghasilkan projek kraf tradisional

47-52

CUTI PERSEKOLAHAN AKHIR TAHUN