Anda di halaman 1dari 18

Islam dan Kesehatan

Titik Kuntari

PRINSIP
Afatanada? Kola: Naam. Yaaibadallahi tadaawaw. Fainnallaha lam yadha daaan illa wadhaalahu syifaaan ghayra daain wahidin huwal haramu Mereka bertanya, Ya Rasulullah, apakah kami berobat? beliau menjawab, Ya, wahai hamba-hamba Allah. Sesungguhnya Allah meletakkan penyakit dan diletakkan pula penyembuhannya, kecuali satu penyakit yaitu penyakit ketuaan (pikun)).{HR.Ashabussunnah}

Artinya: Mereka itu orang yang beriman, yang berhati tenang karena selalu ingat kepada Allah. Ketahuilah, dengan Zikir kepada Allah, hati menjadi tenang {QS. Ar-Rad: 28}

PRINSIP PENGOBATAN
Tidak berobat dengan zat yang diharamkan Nabi Muhammad bersabda: Innallaha lam yajal sifaaakum fiimaa hurrimaalaykum (Allah tidak menjadikan penyembuhanmu dengan apa yang diharamkan atas kamu). {H.R.Al-BAIHAQI}.

Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. {Q.S.Al-BAQARAH:208}

Berobat Kepada ahlinya Man tathobbaba wa lam yulam minhu tibbun fahuwa dhaaminun (Barangsiapa mengobati sedang dia tidak dikenal sebagai ahli pengobatan maka dia bertanggung jawab).{HR.Ibnu Majah}

Tidak menggunakan mantra (sihir) Nabi Muhammad bersabda: Innarruka wattamaaima wattuwalata syirkun (sesungguhnya pengobatan dengan mantra-mantra, kalunggelang penangkal sihir dan guna-guna adalah syirik).{H.R.IBNU MAJAH}

Islam dan Kedokteran Pencegahan

Artinya: Hai manusia, makanlah segala yang dihasilkan dari bumi ini, yang halal dan yang baikbaik, dan janganlah kamu ikuti jejak langkah setan, karena setan adalah nyata-nyata musuh bagimu. {QS. Al Baqarah: 168}

Artinya: Allah hanya mengharamkan kepadamu bangkai, darah, daging babi dan sembelihan yang diperuntukkan selain Allah, mereka yang terpaksa makan dengan tidak berniat melanggar dan melampaui batas, tidaklah berdosa. Allah sungguh Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. {QS. Al Baqarah: 173}

Artinya: Katakan Muhammad, Di dalam wahyu yang diberikan kepada saya, saya tidak mendapatkan sesuatu yang dilarang untuk dimakan, kecuali bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi, yang sungguh-sungguh kotor, atau cacat karena disembelih bukan atas nama Allah. Barang siapa yang terpaksa tanpa bermaksud dosa dan melanggar, maka Tuhanmu sungguh Maha Pengampun lagi Maha Penyayang {QS. Al Anaam: 145}

Artinya: Hari ini Aku halalkan semua yang baik-baik, juga makanan orang-orang ahli kitab halal bagimu, dan makananmu pun halal bagi mereka...{QS. Al. Maaidah: 5}

Artinya: Mereka bertanya tentang arak dan judi. Katakanlah, Di dalam arak dan judi ada dosa besar dan ada manfaat bagi manusia, tetapi dosanya jauh lebih besar daripada manfaatnya..{Q.S. Al Baqarah: 219}

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sungguh arak, judi dan sajian untuk berhala serta undian, tak lain adalah barang- barang keji perbuatan setan. Maka hindarilah barang-barang itu agar kamu bahagia {Q.S. Al Maaidah:90}

Alkohol sbg obat??


Thariq bin Suwaid RA bertanya khamar pada Nabi SAW tentang khamar (arak) dan beliau melarangnya. Lalu Thariq berkata, Aku hanya menjadikannya campuran untuk obat, Lalu Nabi berkata lagi, Itu bukan obat tetapi penyakit. (H.R. Ahmad)

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya...{QS.Al Baqarah:233}

Profil Dokter Muslim

Artinya: dan tidaklah Kami mengutus Para Rasul itu melainkan untuk memberikan kabar gembira dan memberi peringatan. Barangsiapa yang beriman dan Mengadakan perbaikan, Maka tak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami, mereka akan ditimpa siksa disebabkan mereka selalu berbuat fasik {Al-Anam:48-49}

Akhlaq karimah Artinya: dan Sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung (Al-Qalam:4}

Ketika Aisyah r.a. ditanya tentang akhlak Rasulullah Saw, maka dia menjawab, Kaana khulukul Quran (akhlaknya adalah AlQuran).

Artinya: dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya {Al-Muminuun:8}

Artinya: Tiadakah kamu mengetahui bahwa kerajaan langit dan bumi adalah kepunyaan Allah? dan tiada bagimu selain Allah seorang pelindung maupun seorang penolong {AlBaqarah:107}