KURIKULUM TRANSFORMASI PRASEKOLAH DAN SEKOLAH RENDAH

1

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

KurikulumKurikulumPrasekolah Kebangsaan & Standard Transformasi Prasekolah KurikulumKurikulum Prasekolah Kebangsaan & Standard Standard Sekolah Rendah dan Bahagian Pembangunan Standard Sekolah Rendah Kurikulum Kurikulum

LATAR BELAKANG
Kurikulum kebangsaan perlu dikaji semula bagi memastikan kurikulum yang holistik dan sentiasa relevan untuk melahirkan modal insan seimbang yang dapat menangani cabaran semasa dan masa depan

2

KurikulumKurikulumPrasekolah Kebangsaan & Standard Transformasi Prasekolah KurikulumKurikulum Prasekolah Kebangsaan & Standard Standard Sekolah Rendah dan Bahagian Pembangunan Standard Sekolah Rendah Kurikulum Kurikulum

PUNCA KUASA
• Konsep kurikulum transformasi prasekolah dan sekolah rendah telah diluluskan oleh Jawatankuasa Kurikulum Pusat Bil. 1/2008 pada 4 Ogos 2008

3

• Skop kandungan kurikulum transformasi prasekolah dan sekolah rendah telah diluluskan oleh Jawatankuasa Kurikulum Pusat Bil. 1/2009 pada 21 April 2009
KurikulumKurikulumPrasekolah Kebangsaan & Standard Transformasi Prasekolah KurikulumKurikulum Prasekolah Kebangsaan & Standard Standard Sekolah Rendah dan Bahagian Pembangunan Standard Sekolah Rendah Kurikulum Kurikulum

Perdana Menteri dalam Perhimpunan Agung UMNO 2006 yang menuntut supaya sistem pendidikan Negara memberi penekanan kepada: Pembangunan modal insan Penghasilan pelajar celik minda Pembentukan warga yang menguasai ilmu.A.B. kemahiran dan maklumat Program membangunkan akal manusia dalam melahirkan insan ulul al bab 4 KurikulumKurikulumPrasekolah Kebangsaan & Standard Transformasi Prasekolah KurikulumKurikulum Prasekolah Kebangsaan & Standard Standard Sekolah Rendah dan Bahagian Pembangunan Standard Sekolah Rendah Kurikulum Kurikulum .LATAR BELAKANG Gagasan ketiga Ucapan Dasar Y.

5 Penambahbaikan Program Prasekolah: 1986 – Buku Panduan Prasekolah Malaysia 1993 – 2003 – Garis Panduan Kurikulum Pendidikan Prasekolah Malaysia Kurikulum Prasekolah Kebangsaan (KPK) Kurikulum Transformasi Prasekolah 2010 /2011 – KurikulumKurikulumPrasekolah Kebangsaan & Standard Transformasi Prasekolah KurikulumKurikulum Prasekolah Kebangsaan & Standard Standard Sekolah Rendah dan Bahagian Pembangunan Standard Sekolah Rendah Kurikulum Kurikulum .LATAR BELAKANG Pembangunan kurikulum merupakan satu proses yang dinamik dan berterusan.

LATAR BELAKANG Penambahbaikan Kurikulum Sekolah Rendah 1983 – Kurikulum Baru Sekolah Rendah 1993 – Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) 2003 – KBSR (Semakan) 2010 /2011 – Kurikulum Transformasi Sekolah Rendah 6 KurikulumKurikulumPrasekolah Kebangsaan & Standard Transformasi Prasekolah KurikulumKurikulum Prasekolah Kebangsaan & Standard Standard Sekolah Rendah dan Bahagian Pembangunan Standard Sekolah Rendah Kurikulum Kurikulum .

7 PERUBAHAN KURIKULUM KurikulumKurikulumPrasekolah Kebangsaan & Standard Transformasi Prasekolah KurikulumKurikulum Prasekolah Kebangsaan & Standard Standard Sekolah Rendah dan Bahagian Pembangunan Standard Sekolah Rendah Kurikulum Kurikulum .

Pendekatan Bersepadu .Konsep Kurikulum Transformasi Prasekolah dan Sekolah Rendah   8 Berteraskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan Berasaskan prinsip-prinsip KBSR .Peluang dan Kualiti pendidikan yang Sama untuk Semua Murid .Pendidikan Seumur Hidup KurikulumKurikulumPrasekolah Kebangsaan & Standard Transformasi Prasekolah KurikulumKurikulum Prasekolah Kebangsaan & Standard Standard Sekolah Rendah dan Bahagian Pembangunan Standard Sekolah Rendah Kurikulum Kurikulum .Perkembangan Individu Secara Menyeluruh .

peruntukan masa. bahan kurikulum dan pengurusan sekolah 9 KurikulumKurikulumPrasekolah Kebangsaan & Standard Transformasi Prasekolah KurikulumKurikulum Prasekolah Kebangsaan & Standard Standard Sekolah Rendah dan Bahagian Pembangunan Standard Sekolah Rendah Kurikulum Kurikulum .Transformasi Dalam konteks transformasi kurikulum. transformasi membawa maksud proses melakukan satu bentuk perubahan yang holistik berdasarkan kurikulum persekolahan sedia ada dengan mengambil kira keperluan-keperluan perubahan kepada aspek asas kurikulum: struktur kandungan. pedagogi. kaedah pentaksiran.

Transformasi Kurikulum Perubahan dalam Kurikulum Prasekolah Kebangsaan (KPK) 2010 & Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) 2010:  Reka Bentuk Kurikulum • Organisasi kurikulum 10 • • • Bahan kurikulum Pentaksiran Peruntukan masa  Tahap Persekolahan KurikulumKurikulumPrasekolah Kebangsaan & Standard Transformasi Prasekolah KurikulumKurikulum Prasekolah Kebangsaan & Standard Standard Sekolah Rendah dan Bahagian Pembangunan Standard Sekolah Rendah Kurikulum Kurikulum .

Reka Bentuk Kurikulum Transformasi Komunikasi Penggabungjalinan kemahiran berbahasa semasa berinteraksi dalam bahasa Malaysia. Sikap & Nilai Penghayatan amalan agama. negara dan global Penghayatan semangat patriotisme dan perpaduan Fizikal & Estetika Perkembangan jasmani dan kesihatan untuk kesejahteraan diri Pemupukan daya imaginasi. sikap dan nilai Insan seimbang Kemanusiaan Penguasaan ilmu dan amalan tentang kemasyarakatan dan alam sekitar setempat. kreativiti. bakat dan apresiasi Keterampilan Diri Pemupukan kepimpinan dan sahsiah diri melalui aktiviti kurikulum dan kokurikulum KurikulumKurikulumPrasekolah Kebangsaan & Standard Transformasi Prasekolah KurikulumKurikulum Prasekolah Kebangsaan & Standard Standard Sekolah Rendah dan Bahagian Pembangunan Standard Sekolah Rendah Kurikulum Kurikulum . kemahiran dan sikap saintifik Penguasaan pengetahuan dan kemahiran matematik Penguasaan pengetahuan dan kemahiran berasaskan teknologi Kerohanian. bahasa Cina dan bahasa Tamil 11 Literasi Sains & Teknologi Penguasaan pengetahuan sains. bahasa Inggeris. kepercayaan.

KurikulumKurikulumPrasekolah Kebangsaan & Standard Transformasi Prasekolah KurikulumKurikulum Prasekolah Kebangsaan & Standard Standard Sekolah Rendah dan Bahagian Pembangunan Standard Sekolah Rendah Kurikulum Kurikulum . kemahiran dan nilai. Satu penetapan kriteria atau indikator kualiti pembelajaran dan pencapaian yang boleh diukur bagi setiap standard kandungan.Kurikulum Berasaskan Standard 12 Kurikulum Transformasi Prasekolah dan Sekolah Rendah digubal berasaskan standard kandungan dan standard pembelajaran Standard Kandungan Standard Pembelajaran Penyataan spesifik tentang perkara yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan merangkumi aspek pengetahuan.

using the correct counting sequence to tell how many objects are in a set KurikulumKurikulumPrasekolah Kebangsaan & Standard Transformasi Prasekolah KurikulumKurikulum Prasekolah Kebangsaan & Standard Standard Sekolah Rendah dan Bahagian Pembangunan Standard Sekolah Rendah Kurikulum Kurikulum .CONTOH STD KANDUNGAN & STD PEMBELAJARAN STD KANDUNGAN • Bahasa Malaysia Mendengar dengan penuh perhatian 13 13 STD PEMBELAJARAN • Bahasa Malaysia Mendengar pertuturan yang mudah • English Language Able to form letters and words in clear legible print including cursive writing • English Language Coordinate hand-eye movement Trace letters of the alphabet • Mathematics Count objects in a given set and write the corresponding numeral • Mathematics Count up to 100 objects.

Justifikasi Penggunaan Standard  Akauntabiliti guru • • 14 Memastikan SEMUA murid melepasi piawai standard yang ditetapkan Mengatasi masalah murid keciciran  Skema dan piawai pengukuran • • • Penetapan ilmu. kemahiran dan nilai yang perlu diukur dengan jelas Mengenal pasti strategi penambahbaikan (assessment for learning) Pelaksanaan pentaksiran berasaskan sekolah KurikulumKurikulumPrasekolah Kebangsaan & Standard Transformasi Prasekolah KurikulumKurikulum Prasekolah Kebangsaan & Standard Standard Sekolah Rendah dan Bahagian Pembangunan Standard Sekolah Rendah Kurikulum Kurikulum .

Tahap & Jangkamasa Persekolahan KBSR – sedia ada 11+ 10+ 9+ 8+ 7+ 6+ 5+ 6 5 4 3 2 1 15 Kurikulum transformasi 11+ 10+ 9+ 8+ 6 5 4 3 2 1 Tahap II Tahap II Tahap I 7+ 6+ 5+ Tahap I P 4+ Prasekolah P 4+ Prasekolah KurikulumKurikulumPrasekolah Kebangsaan & Standard Transformasi Prasekolah KurikulumKurikulum Prasekolah Kebangsaan & Standard Standard Sekolah Rendah dan Bahagian Pembangunan Standard Sekolah Rendah Kurikulum Kurikulum .

sikap. perkembangan sosioemosi. kerohanian. dan nilai Prasekolah perkembangan sosioemosi. fizikal. kognitif. kognitif. fizikal.Tahap Persekolahan Tahap ll Sekolah Rendah (Tahun 3 – 6) pengukuhan dan aplikasi 4M. sikap dan nilai 16 Tahap l Sekolah Rendah (Tahun 1 – 2) penguasaan 4M dan kemahiran asas ICT. perkembangan sosioemosi. kerohanian. persediaan ke sekolah rendah serta pendedahan kemahiran 4M KurikulumKurikulumPrasekolah Kebangsaan & Standard Transformasi Prasekolah KurikulumKurikulum Prasekolah Kebangsaan & Standard Standard Sekolah Rendah dan Bahagian Pembangunan Standard Sekolah Rendah Kurikulum Kurikulum . kemahiran asas ICT. fizikal. kerohanian. sahsiah.

17 KOMPOSISI KURIKULUM TRANSFORMASI KurikulumKurikulumPrasekolah Kebangsaan & Standard Transformasi Prasekolah KurikulumKurikulum Prasekolah Kebangsaan & Standard Standard Sekolah Rendah dan Bahagian Pembangunan Standard Sekolah Rendah Kurikulum Kurikulum .

Komposisi KPK 2010/2011 MODUL TERAS ASAS Bahasa Malaysia 1 Bahasa Bahasa Inggeris Bahasa Cina (SJKC) Bahasa Tamil (SJKT) 2 3 4 5 Aktiviti fizikal Pendidikan Islam/Pendidikan moral Matematik Awal MODUL TERAS TEMA Modul bersepadu merangkumi elemen-elemen dalam 6 tunjang dan unsur kreatif. kritis dan inovatif 18 KurikulumKurikulumPrasekolah Kebangsaan & Standard Transformasi Prasekolah KurikulumKurikulum Prasekolah Kebangsaan & Standard Standard Sekolah Rendah dan Bahagian Pembangunan Standard Sekolah Rendah Kurikulum Kurikulum .

Tamil/ B. Arab untuk SK KurikulumKurikulumPrasekolah Kebangsaan & Standard Transformasi Prasekolah KurikulumKurikulum Prasekolah Kebangsaan & Standard Standard Sekolah Rendah dan Bahagian Pembangunan Standard Sekolah Rendah Kurikulum Kurikulum 7 . kritis dan inovatif.Komposisi KBSR 2010/2011 Tahap I MODUL TERAS ASAS Bahasa Malaysia 1 Bahasa Inggeris Bahasa Cina (SJKC) 19 Bahasa Bahasa Tamil (SJKT) 2 3 4 5 Matematik Pendidikan Islam/Pendidikan Moral Malaysia Negaraku Pendidikan Jasmani MODUL TERAS TEMA 6 Modul bersepadu merangkumi elemen-elemen dalam 6 tunjang dan unsur kreatif. MODUL ELEKTIF B. Cina/B.

Komposisi KBSR 2010/2011 Tahap II BIL 1 20 TUNJANG Bahasa Malaysia Komunikasi Bahasa Inggeris MODUL Bahasa Cina (SJKC) / Bahasa Tamil (SJKT) BCSK/BTSK / Bahasa Etnik / Bahasa Arab Sains Matematik Reka Bentuk & Teknologi (Keusahawanan. Inovasi. Kreativiti) dan ICT 2 Literasi Sains & Teknologi 3 4 5 6 Kemanusiaan Kerohanian. Sikap & Nilai Fizikal & Estetika Keterampilan Diri Sejarah Malaysia Negaraku Pendidikan Islam / Pendidikan Moral Pendidikan Jasmani & Pendidikan Kesihatan Pendidikan Kesenian (Seni Visual & Muzik) Aspek Kepimpinan & Sahsiah melalui aktiviti kokurikulum & sukan KurikulumKurikulumPrasekolah Kebangsaan & Standard Transformasi Prasekolah KurikulumKurikulum Prasekolah Kebangsaan & Standard Standard Sekolah Rendah dan Bahagian Pembangunan Standard Sekolah Rendah Kurikulum Kurikulum .

Justifikasi Penggunaan Modul Kurikulum terbahagi kepada Modul: 21  Teras Asas. Teras Tema & Elektif Bersifat dinamik  Pertambahan dan pengurangan kandungan boleh dilakukan tanpa menjejaskan keseluruhan modul Pelaksanaan p&p yang fleksibel  Guru ada pilihan menggunakan modul mengikut kesesuaian KurikulumKurikulumPrasekolah Kebangsaan & Standard Transformasi Prasekolah KurikulumKurikulum Prasekolah Kebangsaan & Standard Standard Sekolah Rendah dan Bahagian Pembangunan Standard Sekolah Rendah Kurikulum Kurikulum .

refleksi) ELEKTIF BC/BT/BA (kecuali Prasekolah) - 2 1/2 jam seminggu KurikulumKurikulumPrasekolah Kebangsaan & Standard Transformasi Prasekolah KurikulumKurikulum Prasekolah Kebangsaan & Standard Standard Sekolah Rendah dan Bahagian Pembangunan Standard Sekolah Rendah Kurikulum Kurikulum .Wajaran Masa bagi Prasekolah dan Tahap I MODUL BM BAHASA BI BC/BT MATEMATIK PJ & PK PEND. makan. perbualan pagi. ISLAM / MORAL 22 Prasekolah Tahun 1 P1 P2 Tahun 2 P1 P2 TERAS ASAS Fleksibel (Awal tahun: 50 % Akhir tahun: 40%) 80% 80% 70% 70% TERAS TEMA MODUL BERSEPADU Fleksibel (Awal tahun: 20% Akhir tahun: 30%) 30% 20% 20% - 30% 30% AKTIVITI RUTIN (baca doa.

Free Play) Refleksi 100 150 50 100 150 50 Jumlah minit dalam seminggu 1050 1050 KurikulumKurikulumPrasekolah Kebangsaan & Standard Transformasi Prasekolah KurikulumKurikulum Prasekolah Kebangsaan & Standard Standard Sekolah Rendah dan Bahagian Pembangunan Standard Sekolah Rendah Kurikulum Kurikulum . makan. gosok gigi. kritis dan inovatif AKTIVITI RUTIN 230 170 7 8 9 Perbualan pagi Rehat (Doa.Peruntukan Masa Modul KPK 2010/2011 Mengikut Bahasa Pengantar Peruntukan masa (minit/seminggu) Bil Modul MODUL TERAS ASAS 1 2 3 4 Bahasa Malaysia Bahasa Inggeris Pendidikan Islam / Moral Bahasa Cina / Bahasa Tamil (untuk SJK) 120 120 120 120 60 120 120 Bahasa Kebangsaan Bahasa Pengantar lain 23 5 Aktiviti fizikal 100 100 6 Matematik MODUL TERAS TEMA 60 60 6 Modul bersepadu merangkumi elemen-elemen dalam 6 tunjang dan unsur kreatif.

BTSK . Sikap dan Nilai Fizikal dan Estetika Kemanusiaan Literasi Sains & Teknologi Pendidikan Islam / Moral Pendidikan Jasmani Malaysia Negaraku Matematik MODUL TERAS TEMA 60 60 210 6 Kesepaduan semua tunjang Modul Bersepadu (Pendekatan bertema) Jumlah minit dalam seminggu MODUL ELEKTIF 240 1350 150 1350 (+90) 150 1350 (+90) 7 Komunikasi BCSK. *Bahasa Arab 2 ½ jam seminggu * Dua waktu Bahasa Arab dimasukkan dalam jadual waktu persekolahan di SK KurikulumKurikulumPrasekolah Kebangsaan & Standard Transformasi Prasekolah KurikulumKurikulum Prasekolah Kebangsaan & Standard Standard Sekolah Rendah dan Bahagian Pembangunan Standard Sekolah Rendah Kurikulum Kurikulum .Peruntukan Masa Modul KBSR 2010/2011 Tahap I BIL TUNJANG MODUL SK MODUL TERAS ASAS Bahasa Malaysia 1 Komunikasi Bahasa Inggeris Bahasa Cina / Bahasa Tamil 2 3 4 5 360 240 180/180 60 60 210 360 60 360 90 (+90)/90 360 60 360 90 (+90)/90 60 60 210 PERUNTUKAN MASA SEMINGGU/MINIT SJKC SJKT 24 Kerohanian.

*B. Sikap dan Nilai Pendidikan Islam / Moral Matematik 3 Literasi Sains & Teknologi Sains Reka Bentuk & Teknologi (Keusahawanan. BTSK.Peruntukan Masa KBSR 2010/2011 Tahap II BIL TUNJANG Bahasa Malaysia 1 Komunikasi Bahasa Inggeris Bahasa Cina / Bahasa Tamil 2 Kerohanian. Kreativiti) dan ICT Pendidikan Kesenian(seni visual dan muzik) 90 90 MODUL SK 300 240 180/180 25 PERUNTUKAN MASA SEMINGGU/MINIT SJKC 300 90 300 90(+90) / 90 210 150 60 60 60 60 SJKT 300 90 300 90(+90) / 90 4 Fizikal dan Estetika Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Sejarah Malaysia Negaraku Jumlah minit dalam seminggu 90 90 30 60 90 5 Kemanusiaan 1440 1440 (+90) 1440 (+90) 6 Komunikasi BCSK. B.Etnik 2 ½ jam seminggu * Dua waktu Bahasa Arab dimasukkan dalam jadual waktu persekolahan di SK KurikulumKurikulumPrasekolah Kebangsaan & Standard Transformasi Prasekolah KurikulumKurikulum Prasekolah Kebangsaan & Standard Standard Sekolah Rendah dan Bahagian Pembangunan Standard Sekolah Rendah Kurikulum Kurikulum . Inovasi. Arab.

Contoh Modul Kurikulum Prasekolah Modul Teras Asas • • • • Bergembira Dengan Huruf 26 Getting To Know The Letters of The Alphabets Akidah Mengenali Pola Modul Teras Tema Diri saya • Anggota Badan Saya • Sekolah Saya • Keselamatan Diri Negara saya • Perayaan Hari Raya • Hari Kemerdekaan • Pelbagai kebudayaan Alam Hidupan • Haiwan • Tumbuhtumbuhan Alam Fizikal • Cahaya dan Bayang-bayang • Cuaca Alam Bahan •Air •Makanan •Pakaian •Peralatan KurikulumKurikulumPrasekolah Kebangsaan & Standard Transformasi Prasekolah KurikulumKurikulum Prasekolah Kebangsaan & Standard Standard Sekolah Rendah dan Bahagian Pembangunan Standard Sekolah Rendah Kurikulum Kurikulum .

..? • Do We Look The Same? • Who Am I? • Nice To Know You Plants! • Wonderful Animals • Similar But Not The Same 6. Living Things • Alive or Not? • How Do I Stay Alive? • My Body Parts • Why Do We Have.. Kreativiti & Muzik • Aku dan Muzik • Mulanya Di Sini • Dunia Muzik Ku • Alunan Muzik Ku 27 4. Kreativiti & Seni Visual • Menggambar • Mencorak • Membentuk • Kraf tradisional KurikulumKurikulumPrasekolah Kebangsaan & Standard Transformasi Prasekolah KurikulumKurikulum Prasekolah Kebangsaan & Standard Standard Sekolah Rendah dan Bahagian Pembangunan Standard Sekolah Rendah Kurikulum Kurikulum .. Diri Saya • Kesihatan Diri • Pemakanan • Penyalahgunaan Bahan • Pengurusan Emosi • Kekeluargaan • Perhubungan • Penyakit • Keselamatan 2. Dunia Teknologi Saya • Dunia Warna • Mata Oh Mata • Saya Seorang Jurubina • Bagaimana Saiznya? • Jom Susun • Emm… Wanginya • Emm… Bau Apa Tu? • Apa Rasanya? 5.Kurikulum Tahap I Contoh Modul Teras Tema 1. Perhubungan & Perpaduan • Saya dan Keluarga • Saya dan Masyarakat • Saya dan Sekolah • Malaysia Negaraku • Warisan Kita • Saya dan Persekitaran • Saya dan Ekonomi 3.

Bahan Kurikulum 1. Modul Pengajaran Panduan untuk guru melaksanakan p&p 3. Modul Pembelajaran Bahan pembelajaran untuk murid 28 KurikulumKurikulumPrasekolah Kebangsaan & Standard Transformasi Prasekolah KurikulumKurikulum Prasekolah Kebangsaan & Standard Standard Sekolah Rendah dan Bahagian Pembangunan Standard Sekolah Rendah Kurikulum Kurikulum . Dokumen Standard • Standard kandungan • Standard pembelajaran 2.

Pendekatan yang digunakan mesti memberi pembelajaran yang tidak terhad kepada murid 3. Kurikulum standard menegaskan penggunaan pelbagai pendekatan pengajaran dan pembelajaran seperti: • • • • • • • • hands-on learning pembelajaran melalui bermain inkuiri penemuan pembelajaran berasaskan projek pembelajaran luar bilik darjah pembelajaran secara kontekstual pembelajaran secara konstruktivisme pembelajaran masteri peluang 29 2. Mengambil kira kepelbagaian kecerdasan murid KurikulumKurikulumPrasekolah Kebangsaan & Standard Transformasi Prasekolah KurikulumKurikulum Prasekolah Kebangsaan & Standard Standard Sekolah Rendah dan Bahagian Pembangunan Standard Sekolah Rendah Kurikulum Kurikulum .Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran 1.

Pentaksiran • Pentaksiran formatif berasaskan sekolah:  Dijalankan secara berterusan untuk mengesan perkembangan dan pencapaian murid dalam pembelajaran  Menggunakan kaedah pentaksiran pelbagai  Bersifat autentik dan holistik 30 • Modul pengajaran dan pembelajaran mengandungi cadangan aktiviti pemulihan dan pengayaan KurikulumKurikulumPrasekolah Kebangsaan & Standard Transformasi Prasekolah KurikulumKurikulum Prasekolah Kebangsaan & Standard Standard Sekolah Rendah dan Bahagian Pembangunan Standard Sekolah Rendah Kurikulum Kurikulum .

pengurus kurikulum. pelaksana. ibu bapa serta pihak berkepentingan 31 KurikulumKurikulumPrasekolah Kebangsaan & Standard Transformasi Prasekolah KurikulumKurikulum Prasekolah Kebangsaan & Standard Standard Sekolah Rendah dan Bahagian Pembangunan Standard Sekolah Rendah Kurikulum Kurikulum .KESIMPULAN  Meningkatkan kualiti pendidikan prasekolah dan pendidikan rendah agar lebih relevan dengan cabaran masa kini dan cabaran abad ke-21  Kejayaan transformasi kurikulum memerlukan komitmen menyeluruh daripada semua pihak termasuk pembuat dasar.

32 KurikulumKurikulumPrasekolah Kebangsaan & Standard Transformasi Prasekolah KurikulumKurikulum Prasekolah Kebangsaan & Standard Standard Sekolah Rendah dan Bahagian Pembangunan Standard Sekolah Rendah Kurikulum Kurikulum .