Borang Pemerhatian

Nama Murid : Kelas Teknik : :

Aspek Psikomotor

Fokus Penilaian Lemah Melukis Mengikut Sifat semulajadi Sesuatu Benda

Tahap Pencapaian Sederhana Baik

Catatan

Menggunakan beraneka Jenis Bahan dan Alat untuk Membuat Corak

Mempunyai Pengamatan Yang Tajam Selaras dengan Koodinasi Tangan dan Mata

Aspek Kognitif Fokus Penilaian Lemah Murid Mengetahui Asas Teknik Kolaj Tahap Pencapaian Sederhana Baik Catatan Memahami Konsep Penyusunan Motif dan Corak Menyedari Ada Perkaitan Antara Warna dan Rekaan Corak .

Aspek Afektif Fokus Penilaian Lemah Murid Merasa Seronok Semasa Aktiviti Tahap Pencapaian Sederhana Baik Catatan Murid Dapat Meningkatkan Tahap Keyakinan Tahap Komunikasi Dengan Rakan-rakan .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.