Anda di halaman 1dari 2

CoRT 1 & kognitif. Fokus : akademik.

CoRT1 PMI CAF C&S AGO FIP OPV Kegunaan Untuk menangani idea dari segi kelebihan, kekurangan dan keistimewaan Mengambil kira semua faktor yang terlibat Meramalkan kesan dan akibat yang berturutan Tujuan, matlamat dan objektif Memberi keutamaan kepada yang terpenting Mendapatkan pandangan orang lain Contoh kognitif Membantu ibu di rumah. Bincangkan Apakah faktor-faktor yang menyebabkan pekerja asing datang ke Malaysia ? Apakah kesan yang timbul jika siaran televisyen 24 jam dilaksanakan ? Apakah tujuan dan matlamat maharaja Hirohito menjadikan sebuah negara moden ? Apakah perkara yang perlu diberi keutamaan oleh Raja Mongkut dalam pemodenan kerajaan Siam ? Pak Sako dilabel sebagai penghasut rakyat oleh Kerajaan British di Malaya. Apakah pandangan anda ? Senaraikan kemungkinan kekangan dalam pembinaan industri otomobil di Malaysia dan pilihan-pilihan yang ada dalam mengatasi kekangan kekangan itu

APS

Pilihan-pilihan dan kemungkinan

CoRT 1 & meta kognitif. Fokus : Penyelesaian masalah kendiri. CoRT1 PMI Kegunaan Untuk menangani idea dari segi kelebihan, kekurangan dan keistimewaan Mengambil kira semua faktor yang terlibat Contoh kognitif Pilih lembaran pengurusan grafik yang sesuai untuk melihat masalah itu dari pelbagai perspektif. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan kita tidak bermotivasi untuk mencapai kecemerlangan akademik ? Apakah kesan yang timbul jika saya memilih untuk menghafal berbanding dengan memahamkan fakta- fakta penting dalam tajuk hakisan dan luluhawa ? Apakah objektif saya semasa belajar teknik-teknik belajar yang betul ? Apakah perkara yang perlu diberi keutamaan dalam menyelesaikan kekangan masa belajar di rumah ? Apakah pendapat anda cara penyelesaian masalah saya ini berkesan selepas dilaksanakan ? Apakah pilihan yang ada untuk saya membaiki

CAF

C&S

Meramalkan kesan dan akibat yang berturutan

AGO FIP

Tujuan, matlamat dan objektif Memberi keutamaan kepada yang terpenting

OPV APS

Mendapatkan pandangan orang lain Pilihan-pilihan dan kemungkinan

kelemahan saya dalam pelajaran ?

CoRT 1 & meta kognitif. Fokus : Persekitaran. CoRT1 PMI Kegunaan Untuk menangani idea dari segi kelebihan, kekurangan dan keistimewaan Malaysia melaksana program gunasama basikal secara percuma dan dimiliki kerajaan. Mengambil kira semua faktor yang terlibat Contoh kognitif Malaysia melaksana program gunasama basikal secara percuma dan dimiliki kerajaan. Anda mengguna basikal dan meninggalkannya untuk digunakan oleh orang lain pula. Keluarga anda meilih satu tempat untuk berkelah. Apakah faktor-faktor yang perlu diambil kira untuk pergi ke percutian tersebut ? Beberapa negara menggunakan tol untuk lebuhraya. Apakah alternatif lain kepada pengguna untuk menjelaskan bayaran selain dari tol yang digunakan ? Apakah objektif saya semasa belajar teknik-teknik belajar yang betul ? Apakah perkara yang perlu diberi keutamaan dalam menyelesaikan kekangan masa belajar di rumah ? Apakah pendapat anda cara penyelesaian masalah saya ini berkesan selepas dilaksanakan ? Apakah pilihan yang ada untuk saya membaiki kelemahan saya dalam pelajaran ?

CAF

C&S

Meramalkan kesan dan akibat yang berturutan

AGO FIP

Tujuan, matlamat dan objektif Memberi keutamaan kepada yang terpenting

OPV APS

Mendapatkan pandangan orang lain Pilihan-pilihan dan kemungkinan