Anda di halaman 1dari 7

LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH MENENGAH RENDAH


GEOGRAFI

PENTAKSIRAN PUSAT
CONTOH TUGASAN JANGKA PANJANG

DRAF PPGeografi 28September2012

TUGASAN Anda dikehendaki menghasilkan satu model tentang bentuk muka bumi atau petempatan di kawasan tempat tinggal anda. Model tersebut hendaklah merangkumi aspek berikut : Tajuk model Ciri bentuk muka bumi atau petempatan Proses/rangka kerja penghasilan model Fungsi dan kepentingan muka bumi atau petempatan

PANDUAN PELAKSANAAN 1. 2. 3. 4. Calon dikehendaki merancang dan menghasilkan tugasan ini dan boleh mendapatkan bimbingan guru dalam pemilihan dan pelaksanaan tugasan. Calon digalakkan menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) untuk mencari dan mengumpul fakta geografi. Calon boleh melaksanakan tugasan secara individu atau berkumpulan (tidak melebihi 3 orang). Maklumat yang dikumpul hendaklah didokumentasikan dalam bentuk model mengikut format berikut : 1 2 3 4 5 5. 6. Tajuk, Nama Kumpulan, No. KP, dan Kelas Saiz model Saiz Minimum A4 Bahan - bebas Mempunyai label/petunjuk Warna mengikut kesesuaian dan menarik

Hasil kerja calon mestilah merupakan hasil usaha sendiri dan tidak ditiru daripada mana-mana pihak. Pentaksiran / Penilaian proses kerja calon dilakukan sepanjang masa tugasan dilaksanakan.

DRAF PPGeografi 28September2012

CONTOH MODEL PETEMPATAN

Pusat Bandar

KilangJagung

Kawasan Perumahan

Kawasan Industri

DRAF PPGeografi 28September2012

PANDUAN PENSKORAN

RUBRIK KRITERIA Daya tarikan dan keaslian 4 CEMERLANG


- Menampakkan kesungguhan dalam menghasilkan tugasan. - Reka bentuk dan pembinaan dirancang dengan teliti. - Menggambarkan kesempurnaan dan keaslian tugasan.

3 BAIK
- Menampakkan kesungguhan dalam menghasilkan tugasan. - Reka bentuk dan pembinaan dirancang dengan baik. - Menggambarkan keaslian tetapi terdapat sedikit kecacatan.

2 MEMUASKAN
- Reka bentuk dan pembinaan kurang terancang - Terdapat beberapa kecacatan yang jelas pada model

1 PENCAPAIAN MINIMUM
- Reka bentuk dan pembinaan tidak terancang - Hasil kerja tidak menarik

Ketepatan Maklumat

Butiran pada model tepat, mudah dilihat dan dikenal pasti.

Butiran pada model mudah dilihat dan dikenal pasti.

Butiran pada model kurang jelas dan sukar dikenal pasti.

Banyak butiran pada model tidak jelas dan sukar dikenal pasti. Mempunyai 1 sumber

Sumber rujukan Pengetahuan tentang model

Mempunyai 4 atau lebih sumber

Mempunyai 3 sumber

Mempunyai 2 sumber

Mampu menerangkan 3 aspek/elemen berkaitan model dengan jelas dan menarik Menggunakan masa P & P dan di luar bilik darjah secara berkesan untuk merancang dan mereka bentuk model

Mampu menerangkan 2 aspek/elemen berkaitan model dengan jelas

Mampu menerangkan 1 aspek/elemen berkaitan model dengan jelas

Tidak mampu menerangkan aspek/elemen berkaitan model

Masa dan daya usaha

Menggunakan masa P & P tetapi lebih banyak usaha dilakukan di luar bilik darjah untuk merancang dan mereka bentuk model

Tidak menggunakan masa P & P dengan sepenuhnya tetapi ada sedikit usaha dilakukan diluar bilik darjah

Tidak menggunakan masa P & P dan tidak ada usaha tambahan

DRAF PPGeografi 28September2012

Kerjasama

Pembahagian tugas dan tanggungjawab dalam kumpulan dilakukan pada setiap masa dengan berkesan

Pembahagian tugas dan tanggungjawab dalam kumpulan sering kali dilakukan dengan berkesan

Pembahagian tugas dan tanggungjawab dalam kumpulan kadang-kadang dilakukan dengan berkesan

Pembahagian tugas dan tanggungjawab dalam kumpulan jarang dilakukan

DRAF PPGeografi 28September2012

Lampiran 1 BORANG PENTAKSIRAN INDIVIDU GEOGRAFI

Nama sekolah Nama murid

:. :. :..

No. Kad Pengenalan Tingkatan Tugasan

:.. : Model Geografi (Bentuk Muka Bumi atau Petempatan) Kriteria Skor Catatan

Bil 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Daya tarikan dan Kreativiti Ketepatan Maklumat Sumber rujukan Pengetahuan tentang model Masa dan daya usaha * Kerjasama JUMLAH * Tugasan berkumpulan AKUAN PENGESAHAN Responden Nama Tandatangan Tarikh

1. Murid 2. Pentaksir 3. Ketua Pentaksir Sekolah


DRAF PPGeografi 28September2012 6

Lampiran 1 BORANG PENTAKSIRAN KUMPULAN GEOGRAFI Nama sekolah Nama murid :.. : 1. No. KP : : 2. No. KP : . : 3. Tingkatan Tugasan :.. : Model Geografi (Bentuk Muka Bumi atau Petempatan) Kriteria Daya tarikan dan Kreativiti Ketepatan Maklumat Sumber rujukan Pengetahuan tentang model Masa dan daya usaha Kerjasama JUMLAH Skor Catatan No. KP : .

Bil 1. 2. 3. 4. 5. 6.

AKUAN PENGESAHAN Responden 1. Murid 2. Pentaksir 3. Ketua Pentaksir Sekolah Nama Tandatangan Tarikh

DRAF PPGeografi 28September2012