Anda di halaman 1dari 4

Sampel Borang

Borang Pemerhatian
Pemerhatian mengenai kekerapan yang berlaku semasa proses pengajaran dan pembelajaran. Tajuk : Kekerapan tingkah laku desruptif yang menumpukan / tidak menumpukan perhatian semasa guru mengajar. Tandakan ( / ) pada bilangan pemerhatian untuk setiap kali tingkah laku dilakukan berulang kali. 1. 2. 3. 4. 5. A- Tingkah Laku Aktif (berjalan dan berlari) B- Tingkah laku Menggangu (Mengusik kawan dan berbuat bising) C- Mengasingkan Diri ( berdiam diri dan tidak mempunyai kawan) D- Tingkah laku tidak focus (menconteng-conteng kertas. Mengasah pensel) E- Mengundur Diri ( mengangkat tangan bila ada soalan tetapi tidak dapat menjawab bila disoal)

Jenis-jenis Tingkah Laku Yang diperhatikan Semasa Proses Pengajaran dan Pembelajaran

BORANG SOAL SELIDIK


Kajian Tentang Masalah Yang Dihadapi Oleh Guru Semasa Mengajar Tatabahasa Sekolah Rendah Tuan/Puan, Sukaciti dimaklumkan bahawa saya sedang menjalankan penyelidikan bagi mengetahui masalah yang dihadapi oleh guru semasa mengajar aspek tatabahasa iaitu ________-. Dapatan kajian ini penting untuk keberkesanan teknik yang digunakan dalam memastikan tahap penguasaan murid dalam aspek tatabahasa meningkat. Soal selidik ini mengandungi dua bahagian, iaitu Bahagian A dan B. Justeru itu, saya memohon kerjasama tuan/puan untuk menjawab soalan yang disediakan secara ikhlas. Segala maklumat yang anda diberikan adalah sulit dan hanya digunakan untuk tujuan penyelidikan semata-mata. Kerjasama dari pihak tuan/puan saya dahului dengan ucapan terima kasih. Sekian, Terima Kasih. Nama :

Bahagian A Arahan: Sila isi maklumat latar belakang tuan/puan. Tandakan (/) pada jawapan pilihan. Jantina : Lelaki Kaum : Melayu Kelas Yang diajar Pengkhususan Bahasa Malaysia sewaktu Mengikuti Latihan Perguruan Major Minor BUkan Pengkhususan Tempoh Pengalaman Mengajar Bahasa Malaysia 0-5 tahun 6-10 tahun 11-15 tahun 16-20 tahun 20 tahun ke atas Tempoh Pengalaman Mengajar Bahasa Malaysia Tahap 2 0-5 tahun 6-10 tahun 11-15 tahun 16-20 tahun 20 tahun ke atas Status Guru Guru Mata Pelajaran BM Ketua Penitia BM Guru Sumber BM Guru Cemerlang BM Perempuan CIna India Lain-lain

BAHAGIAN b

Bahagian ini mengandungi item-item yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi oleh pihak guru semasa mengajar tatabahasa Bahasa Melayu 1. Kemahiran tatabahasa murid rendah 2. Murid keliru dengan media cetak yang banyak melakukan kesalahan tatabahasa 3. Murid-murid biasa menggunakan sesuatu konsep berdasarkan kebiasaan 4. Murid murid tidak memahami maksud perkataan 5. Murid-murid tidak menumpukan perhatian terhadap sesi pengajaran guru.

BORANG SOAL SELIDIK KAJIAN TINDAKAN TAHUN 2 SETIA SK ST PETER, SRATOK 2012 Sila jawab dengan Jujur Ya(/) atau Tidak (x) BIl Perkara Ya Teknik belajar sambil bermain membantu saya dalam mengeja dan membaca Saya suka belajar dengan menggunakan teknik belajar sambil bermain Teknik belajar sambil bermain dapat membantu saya membaca dengan yakin Teknik belajar sambil bermain daoat membantu saya mencerakinkan perkataan mengikut sukukata Saya dapat memperbaiki bacaan saya dengan menggunakan teknik belajar sambil main Teknik belajar sambil bermain digunakam oleh guru dalam pengajaran dan pembelajaran cukup menarik Latihan bacaan yang diberi guru menarik Teknik belajar sambil bermain membantu saya cara menulis perkataan digraph dalam penulisan Teknik belajar sambil bermain membantu saya berfikir secara kreatif. Tidak Catatan