Mohd Kamirul bin Mad Daud

RPH ASSURE

Topik 7

Rancangan Pengajaran Harian
(ASSURE)

Rancangan Pengajaran Harian KBSR Bahasa Melayu Tahun 4

Mata Pelajaran Tahun Tarikh Masa Bilangan Murid Tema Tajuk Fokus utama

: : : : : : : :

Bahasa Melayu SK(Analize) 4 Misteri 2 September 2012 60 minit (9.30-10.30 pagi) 20 orang Pendidikan Pendidikan untuk masa depan

2.1 Aras 2 (i) Menceritakan cerita yang didengar dan ditonton dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul. Fokus Sampingan :

1.1 Aras 1 (i) Berbual tentang sesuatu perkara yang dialami atau yang dilihat atau yang dibaca. Objektif :

Pada akhir pembelajaran, murid dapat: (State Objective) s1

Mohd Kamirul bin Mad Daud

RPH ASSURE

Topik 7

i)

Bercerita segala perkara yang pernah didengar dan ditonton dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul.

ii)

berbual mengenai sesuatu perkara yang pernah dialami atau yang dilihat atau yang dibaca.

iii)

berbincang mengenai sesuatu perkara yang pernah dialami atau yang dilihat atau yang dibaca.

Kemahiran Bahasa

: Kemahiran Mendengar dan Bertutur (Kemahiran Lisan)

Sistem Bahasa

: Tatabahasa : Kata Ganti Nama, Ayat Penyata, Ayat Tanya

KBKK Pengisian Kurikulum a) Ilmu b) Nilai Murni

: Bersoal-jawab (Select Method) s2

: Pendidikan Bahasa Melayu : Berani, peka, hormat-menghormati, sopan-

santun, kerjasama, menghargai, kepentingan ilmu, berfikiran positif c) Kemahiran Bernilai Tambah :      Kemahiran Berfikir - menjana idea Teori Kecerdasan Pelbagai – interpersonal, verbal linguistik Kontekstual – menghubung kait Belajar Cara Belajar – mendengar, membaca, mengingat, perbincangan Kajian Masa Depan – membuat ramalan

Pengetahuan Sedia ada Murid pernah dan tahu: i) ii)

:

Bercerita dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul. Cita-cita mereka apabila sudah dewasa

Mohd Kamirul bin Mad Daud

RPH ASSURE

Topik 7

Bahan Bantu Mengajar

: video, komputer riba, LCD, buku teks, pen marker, kertas mahjung, kad tajuk (Select Media) s2

Isi Pelajaran

Aktiviti Pengajaran dan Pembelaran

Catatan

Set induksi (5 minit)

-

Murid menonton video tentang Pendidikan di Malaysia.

BBM:  Video  Komputer riba

Soalan: - Apakah yang dapat dilihat dalam paparan video tadi? - Apakah pengajaran yang anda dapat daripada cerita tersebut? -

Bersoal jawab dengan  LCD murid mengenai cerita (Utilize Media) tersebut. Guru mengaitkan jawapan daripada murid-murid dengan tajuk pelajaran pada hari ini. KBT:  KB - menjana idea  TKP – interpersonal, verbal linguistik  Kontekstual – menghubung kait Nilai :
bercerita

(Require Learners Participation)

 Berani  Peka

Langkah 1(berpusatkan murid) (15 minit)

-

Murid menceritakan cita-cita mereka di hadapan kelas.

KBT:  TKP – interpersonal, verbal linguistik

-

Murid memainkan peranan watak

Mohd Kamirul bin Mad Daud

RPH ASSURE

Topik 7

berdasarkan cita-cita mereka. Soalan: - Cita-cita murid. - Sebab memilih cita-cita. - main peranan watak berdasarkan cita-cita murid.

Nilai :  Berani  Peka  Hormat Menghormati  Sopan santun Ilmu :  Pendidikan Bahasa

Cth: cita-cita doktor Murid main peranan selaku seorang doctor sedang mengubati pesakit. Langkah 2(berpusatkan bahan) (15 minit) - Membahagikan murid kepada kumpulan(satu kumpulan 5 orang) - Murid diminta membaca buku teks tahun 4 SK. - Simulasi perbincangan mengenai: >Cara-cara untuk mencapai cita-cita masing-masing. >Keperluan yang diperlukan dalam Murid membaca teks dialog dalam buku teks dalam kumpulan. Murid memahami teks dialog yang dibaca. Murid berbincang di dalam kumpulan. Murid membentangkan hasil perbincangan di hadapan kelas. Guru menegur kesilapan murid dan memperbetulkan kesilapan murid(jika ada)

Melayu

BBM:  Buku teks BM KBSR (m/s 16)  Kertas mahjung  Pen marker KBT:  TKP – interpersonal, verbal linguistic  Kontekstual – menghubung kait  BCB – Mendengar, Membaca, mengingat, perbincangan  KB - menjana idea

Mohd Kamirul bin Mad Daud

RPH ASSURE

Topik 7

mencapai cita-cita berdasarkan apa yang telah ditonton dan dibaca.

-

Guru meminta murid mengaitkan hasil perbincangan dengan situasi sebenar.

Nilai :  Berani  Kerjasama Ilmu :  Pendidikan Bahasa Melayu

Langkah 3(berpusatkan tugasan) (20 minit) - Guru memberikan tugasan kepada murid. - Setiap kumpulan diberi satu tajuk berkenaan situasi tertentu. Tajuk: Gagal peperiksaan Pembulian Ponteng kelas Tidak siap kerja rumah -

Ketua setiap kumpulan diminta datang ke hadapan untuk memilih tajuk tugasan mereka. Setiap kumpulan diminta memahami tajuk tersebut. Setiap kumpulan berbincang dan memahami berkenaan tajuk yang dipilih. KBT:  TKP – interpersonal, verbal linguistik  Kontekstual – menghubung kait BCB – Mendengar, Membaca, mengingat, perbincangan  KB - menjana idea  KMD – membuat ramalan Nilai :  Berani  Yakin diri  Sopan santun BBM:  Kad tajuk  Kertas mahjung  Pen marker  Ganjaran hadiah

-

Murid mencari sebab dan akibat berkenaan tajuk yang diberi. Murid menyelesaikan masalah berkenaan tajuk tersebut.

-

Murid membentangkan di hadapan kelas.

-

Guru bersoal jawab

Mohd Kamirul bin Mad Daud

RPH ASSURE

Topik 7

dengan murid tentang penyelesaian masalah tersebut.

 Hormat menghormati  Menghargai Ilmu : Pendidikan Bahasa Melayu

Penutup (5 minit) - Merumus tajuk pembelajaran hari ini. (Evaluate and Revise)

-

Murid menyatakan apa yang telah dipelajari di dalam kelas hari ini.

KBT:  TKP – interpersonal, verbal linguistik  Kontekstual – menghubung kait BCB – perbincangan  KMD – membuat ramalan Nilai:  Menghargai  Bekerjasama  Berani  Yakin diri  Kepentingan ilmu  Fikiran positif

-

Guru bersoal jawab kepada murid.

- Guru menyatakan kepentingan pendidikan kepada murid untuk masa depan. -

Guru meminta murid membuat rumusan tentang Pembelajaran untuk Masa Depan. Guru memberi pujian dan berterima kasih kepada murid kerana memberi tumpuan