Anda di halaman 1dari 3

FAIL MEJA SETIAUSAHA PEPERIKSAAN UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH

OBJEKTIF SEKOLAH

1 2. OBJEKTIF UNIT PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN 1 3. CARTA ORGANISASI SEKOLAH 2 4. CARTA ORGANISASI KEDUDUKA4.1 4.2 Carta Organisasi Unit Penilaian dan Peperiksaan Sekolah

Carta Organisasi Setiausaha Peperiksaan

N PEGAWAI

5. 6.

SENARAI TUGAS/ KUASA DAN HUBUNGAN SETIAUSAHA PEPERIKSAAN UPSR DENGAN PEGAWAI LAIN PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN 6.1 Syarat Pendaftaran Peperiksaan UPSR 6.2 Bayaran Yuran Peperiksaan 6.3 Proses Pendaftaran Calon Sekolah 6.4 Kod Agama 6.5 Calon Istimewa 6.6 Calon Cicir 6.7 Perpindahan Calon 6.8 Mata Pelajaran Yang Ditawarkan 6.9 Pelaksanaan Pentaksiran Berasaskan Sekolah 6.10 Pusat Peperiksaan

5 10

iii iii iii

6.11 6.12 6.13 6.14 6.15 6.16 6.17 6.18

Alatan Dan Perkakasan Peperiksaan Salah Laku Dalam Peperiksaan Pengumuman Keputusan Peperiksaan Rayuan Semak Semula atau Kes T Kehilangan atau Kerosakan Slip Keputusan Calon Hospital Penyimpanan Bahan Dan Dokumen Kes Luar Jangka

7.

8.

PROSES KERJA 7.1 Pengurusan Pendaftaran Calon Peperiksaan UPSR 7.2 Pengurusan Pendaftaran Calon Istimewa 7.3 Pengurusan Pendaftaran Calon Cicir 7.4 Pengurusan Perpindahan Calon 7.5 Pengurusan Kemasukan Markah PEKA Dan PAFA 7.6 Pengurusan Kemasukan Markah Peperiksaan Percubaan 7.7 Pengurusan Bahan Peperiksaan Bertulis 7.8 Pengurusan Peperiksaan Bertulis 7.9 Pengurusan Calon Hospital atau Calon Tahanan 7.10 Pengurusan Penangguhan atau Pembatalan Peperiksaan Calon 7.11 Pengurusan Pengeluaran Keputusan Peperiksaan 7.12 Pengurusan Pentadbiran UPP Sekolah CARTA ALIR KERJA

19

37

iv iv iv

9.

10. 11. 12. 13. 14.

8.1 Pengurusan Pendaftaran Calon Peperiksaan UPSR 8.2 Pengurusan Pendaftaran Calon Istimewa 8.3 Pengurusan Pendaftaran Calon Cicir 8.4 Pengurusan Perpindahan Calon 8.5 Pengurusan Kemasukan Markah PEKA Dan PAFA 8.6 Pengurusan Kemasukan Markah Peperiksaan Percubaan 8.7 Pengurusan Bahan Peperiksaan Bertulis 8.8 Pengurusan Peperiksaan Bertulis 8.9 Pengurusan Calon Hospital atau Calon Tahanan 8.10 Pengurusan Penangguhan atau Pembatalan Peperiksaan Calon 8.11 Pengurusan Pengeluaran Keputusan Peperiksaan 8.12 Pengurusan Pentadbiran UPP Sekolah SENARAI SEMAK 9.1 Pengurusan Pendaftaran Calon Peperiksaan UPSR 9.2 Pengurusan Pendaftaran Calon Istimewa 9.3 Pengurusan Pendaftaran Calon Cicir 9.4 Pengurusan Perpindahan Calon 9.5 Pengurusan Kemasukan Markah PEKA Dan PAFA 9.6 Pengurusan Kemasukan Markah Peperiksaan Percubaan 9.7 Pengurusan Bahan Peperiksaan Bertulis 9.8 Pengurusan Peperiksaan Bertulis 9.9 Pengurusan Calon Hospital atau Calon Tahanan 9.10 Pengurusan Penangguhan atau Pembatalan Peperiksaan Calon 9.11 Pengurusan Pengeluaran Keputusan Peperiksaan 9.12 Pengurusan Pentadbiran UPP Sekolah SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN SENARAI JAWATANKUASA YANG DIANGGOTAI SENARAI BORANG NORMA KERJA SENARAI TUGAS HARIAN AKRONIM LAMPIRAN

53

69 70 71 72 73 74 75

v v v

Anda mungkin juga menyukai