FAIL MEJA SETIAUSAHA PEPERIKSAAN UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH

OBJEKTIF SEKOLAH

1 2. OBJEKTIF UNIT PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN 1 3. CARTA ORGANISASI SEKOLAH 2 4. CARTA ORGANISASI KEDUDUKA4.1 4.2 Carta Organisasi Unit Penilaian dan Peperiksaan Sekolah

Carta Organisasi Setiausaha Peperiksaan

N PEGAWAI

5. 6.

SENARAI TUGAS/ KUASA DAN HUBUNGAN SETIAUSAHA PEPERIKSAAN UPSR DENGAN PEGAWAI LAIN PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN 6.1 Syarat Pendaftaran Peperiksaan UPSR 6.2 Bayaran Yuran Peperiksaan 6.3 Proses Pendaftaran Calon Sekolah 6.4 Kod Agama 6.5 Calon Istimewa 6.6 Calon Cicir 6.7 Perpindahan Calon 6.8 Mata Pelajaran Yang Ditawarkan 6.9 Pelaksanaan Pentaksiran Berasaskan Sekolah 6.10 Pusat Peperiksaan

5 10

iii iii iii

16 6.9 Pengurusan Calon Hospital atau Calon Tahanan 7.14 6.10 Pengurusan Penangguhan atau Pembatalan Peperiksaan Calon 7.4 Pengurusan Perpindahan Calon 7.2 Pengurusan Pendaftaran Calon Istimewa 7.6 Pengurusan Kemasukan Markah Peperiksaan Percubaan 7. 8.13 6.15 6.11 6.7 Pengurusan Bahan Peperiksaan Bertulis 7.17 6.11 Pengurusan Pengeluaran Keputusan Peperiksaan 7.3 Pengurusan Pendaftaran Calon Cicir 7.12 6.12 Pengurusan Pentadbiran UPP Sekolah CARTA ALIR KERJA 19 37 iv iv iv .8 Pengurusan Peperiksaan Bertulis 7.18 Alatan Dan Perkakasan Peperiksaan Salah Laku Dalam Peperiksaan Pengumuman Keputusan Peperiksaan Rayuan Semak Semula atau Kes ‘T’ Kehilangan atau Kerosakan Slip Keputusan Calon Hospital Penyimpanan Bahan Dan Dokumen Kes Luar Jangka 7. PROSES KERJA 7.1 Pengurusan Pendaftaran Calon Peperiksaan UPSR 7.6.5 Pengurusan Kemasukan Markah PEKA Dan PAFA 7.

1 Pengurusan Pendaftaran Calon Peperiksaan UPSR 9.5 Pengurusan Kemasukan Markah PEKA Dan PAFA 8.10 Pengurusan Penangguhan atau Pembatalan Peperiksaan Calon 9.2 Pengurusan Pendaftaran Calon Istimewa 9.8 Pengurusan Peperiksaan Bertulis 8.9 Pengurusan Calon Hospital atau Calon Tahanan 9. 8.2 Pengurusan Pendaftaran Calon Istimewa 8. 10.6 Pengurusan Kemasukan Markah Peperiksaan Percubaan 8.4 Pengurusan Perpindahan Calon 9. 13.5 Pengurusan Kemasukan Markah PEKA Dan PAFA 9.3 Pengurusan Pendaftaran Calon Cicir 8.3 Pengurusan Pendaftaran Calon Cicir 9.11 Pengurusan Pengeluaran Keputusan Peperiksaan 8.12 Pengurusan Pentadbiran UPP Sekolah SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN SENARAI JAWATANKUASA YANG DIANGGOTAI SENARAI BORANG NORMA KERJA SENARAI TUGAS HARIAN AKRONIM LAMPIRAN 53 69 70 71 72 73 74 75 v v v . 12.11 Pengurusan Pengeluaran Keputusan Peperiksaan 9.7 Pengurusan Bahan Peperiksaan Bertulis 8.10 Pengurusan Penangguhan atau Pembatalan Peperiksaan Calon 8. 11.9 Pengurusan Calon Hospital atau Calon Tahanan 8. 14.8 Pengurusan Peperiksaan Bertulis 9.7 Pengurusan Bahan Peperiksaan Bertulis 9.12 Pengurusan Pentadbiran UPP Sekolah SENARAI SEMAK 9.6 Pengurusan Kemasukan Markah Peperiksaan Percubaan 9.4 Pengurusan Perpindahan Calon 8.9.1 Pengurusan Pendaftaran Calon Peperiksaan UPSR 8.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful