FAIL MEJA SETIAUSAHA PEPERIKSAAN UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH

OBJEKTIF SEKOLAH

1 2. OBJEKTIF UNIT PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN 1 3. CARTA ORGANISASI SEKOLAH 2 4. CARTA ORGANISASI KEDUDUKA4.1 4.2 Carta Organisasi Unit Penilaian dan Peperiksaan Sekolah

Carta Organisasi Setiausaha Peperiksaan

N PEGAWAI

5. 6.

SENARAI TUGAS/ KUASA DAN HUBUNGAN SETIAUSAHA PEPERIKSAAN UPSR DENGAN PEGAWAI LAIN PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN 6.1 Syarat Pendaftaran Peperiksaan UPSR 6.2 Bayaran Yuran Peperiksaan 6.3 Proses Pendaftaran Calon Sekolah 6.4 Kod Agama 6.5 Calon Istimewa 6.6 Calon Cicir 6.7 Perpindahan Calon 6.8 Mata Pelajaran Yang Ditawarkan 6.9 Pelaksanaan Pentaksiran Berasaskan Sekolah 6.10 Pusat Peperiksaan

5 10

iii iii iii

16 6.18 Alatan Dan Perkakasan Peperiksaan Salah Laku Dalam Peperiksaan Pengumuman Keputusan Peperiksaan Rayuan Semak Semula atau Kes ‘T’ Kehilangan atau Kerosakan Slip Keputusan Calon Hospital Penyimpanan Bahan Dan Dokumen Kes Luar Jangka 7. PROSES KERJA 7.7 Pengurusan Bahan Peperiksaan Bertulis 7.9 Pengurusan Calon Hospital atau Calon Tahanan 7.2 Pengurusan Pendaftaran Calon Istimewa 7.11 6.1 Pengurusan Pendaftaran Calon Peperiksaan UPSR 7.3 Pengurusan Pendaftaran Calon Cicir 7.6 Pengurusan Kemasukan Markah Peperiksaan Percubaan 7.10 Pengurusan Penangguhan atau Pembatalan Peperiksaan Calon 7.17 6.13 6.4 Pengurusan Perpindahan Calon 7.6. 8.15 6.12 6.8 Pengurusan Peperiksaan Bertulis 7.11 Pengurusan Pengeluaran Keputusan Peperiksaan 7.12 Pengurusan Pentadbiran UPP Sekolah CARTA ALIR KERJA 19 37 iv iv iv .14 6.5 Pengurusan Kemasukan Markah PEKA Dan PAFA 7.

10.6 Pengurusan Kemasukan Markah Peperiksaan Percubaan 9.4 Pengurusan Perpindahan Calon 8.8 Pengurusan Peperiksaan Bertulis 8.1 Pengurusan Pendaftaran Calon Peperiksaan UPSR 9.1 Pengurusan Pendaftaran Calon Peperiksaan UPSR 8.2 Pengurusan Pendaftaran Calon Istimewa 8. 12.3 Pengurusan Pendaftaran Calon Cicir 8.5 Pengurusan Kemasukan Markah PEKA Dan PAFA 9. 8.11 Pengurusan Pengeluaran Keputusan Peperiksaan 9.9.5 Pengurusan Kemasukan Markah PEKA Dan PAFA 8.9 Pengurusan Calon Hospital atau Calon Tahanan 9.11 Pengurusan Pengeluaran Keputusan Peperiksaan 8.12 Pengurusan Pentadbiran UPP Sekolah SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN SENARAI JAWATANKUASA YANG DIANGGOTAI SENARAI BORANG NORMA KERJA SENARAI TUGAS HARIAN AKRONIM LAMPIRAN 53 69 70 71 72 73 74 75 v v v .6 Pengurusan Kemasukan Markah Peperiksaan Percubaan 8.3 Pengurusan Pendaftaran Calon Cicir 9.12 Pengurusan Pentadbiran UPP Sekolah SENARAI SEMAK 9.7 Pengurusan Bahan Peperiksaan Bertulis 8.4 Pengurusan Perpindahan Calon 9. 13. 14.10 Pengurusan Penangguhan atau Pembatalan Peperiksaan Calon 9. 11.2 Pengurusan Pendaftaran Calon Istimewa 9.8 Pengurusan Peperiksaan Bertulis 9.10 Pengurusan Penangguhan atau Pembatalan Peperiksaan Calon 8.9 Pengurusan Calon Hospital atau Calon Tahanan 8.7 Pengurusan Bahan Peperiksaan Bertulis 9.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful