Anda di halaman 1dari 3

Contoh borang penilaian Borang Penyeliaan Kemahiran Variasi Ransangan Tahun : .......................... Mata pelajaran : ................................................... Aktiviti : .................................................

Tarikh : ........................... Tandakan ( / ) dalam ruangan yang berkenaan. Sangat baik ( 4 ), Baik ( 3 ), Sederhana baik ( 2 ), Lemah ( 1 ) BIL KOMPONEN KEMAHIRAN 1 2 3 4 1 Pergerakan Guru Aktif Sentiasa memantau murid 2 Konteks Dan Pergerakan Mata Sentiasa memandang murid ketika memberikan penerangan Sentiasa menjawab soalan murid serta kontaks mata 3 Interaksi Interaksi guru dan kumpulan murid Interaksi murid dan murid Interaksi guru dan bahan Interaksi murid dan bahan 4 Bentuk Penglibatan Penglibatan murid secara verbal dan fizikal Penglibatan guru secara verbal dan fizikal

Borang Penyeliaan Kemahiran Teknik Menyoal Tahun : .......................... Mata pelajaran : ................................................... Aktiviti : ................................................. Tarikh : ........................... Tandakan ( / ) dalam ruangan yang berkenaan. Sangat baik ( 4 ), Baik ( 3 ), Sederhana baik ( 2 ), Lemah ( 1 ) BIL KOMPONEN KEMAHIRAN 1 2 3 4 1 Kemahiran Teknik Menyoal Jelas, tepat dan ringkas Fokus kepada satu idea Hentian Mencungkil focus kepada pelbagai idea Alih hala soalan Melayan jawapan dengan baik Menyebarkan soalan kepada keseluruhan kelas 2 Aras Kognitif Soalan Ingat kembali Kefahaman

Aplikasi dan analisis Sintesis dan penilaian Borang Penyeliaan Kemahiran Peneguhan Tahun : .......................... Mata pelajaran : ................................................... Aktiviti : ................................................. Tarikh : ........................... Tandakan ( / ) dalam ruangan yang berkenaan. Sangat baik ( 4 ), Baik ( 3 ), Sederhana baik ( 2 ), Lemah ( 1 ) BIL KOMPONEN KEMAHIRAN 1 2 3 4 1 Lisan positif Guru menggunakan bahasa formal Guru member penerangan dengan jelas 2 Gerak gaya positif Guru menggunakan pelbagai gaya Guru memberikan peneguhan beserta gaya 3 Dampingan dan sentuhan Guru mendekati murid ketika memberikan peneguhan Guru membantu murid menghasilkan karya 4 Lisan dan gerak isyarat negative Guru menggunakan bahasa rojak dandialek Guru tidak memberikan penerangan Guru tidak menggunakan gaya untuk peneguhan Borang Penyeliaan Kemahiran Set Induksi Tahun : .......................... Mata pelajaran : ................................................... Aktiviti : ................................................. Tarikh : ........................... Tandakan ( / ) dalam ruangan yang berkenaan. Sangat baik ( 4 ), Baik ( 3 ), Sederhana baik ( 2 ), Lemah ( 1 ) BIL KOMPONEN KEMAHIRAN 1 2 3 4 1 Menarik perhatian Nada suara Penggunaan bahan bantu mengajar Pergerakan badan (body contact) Aktiviti luar biasa / kejutan 2 Mewujudkan motivasi Membangkitkan rasa ingin tahu Teknik menyeronokkan Aktiviti yang bermanfaat Soalan yang mencabar 3 Membuat perkaitan

Perkaitan dengan pengetahuan sedia ada Perkaitan dengan isi pembelajaran baharu Perkaitan dengan minat dan pengalaman murid 4 Menstukturkan Menyatakan had tugasan yang dijalankan Menyatakan cara menjalankan tugas Menyatakan satu siri soalan yang berkaitan Mencadangkan cara menjalankan tugas Mengemukakan soalan yang berkaitan