Anda di halaman 1dari 8

!.

ran~formO$j LapJoce
Matel110tika Tel<ni\( 2-0'2. -tr. Agqs ,R\.Homo, MT

Adhi~Q Sct1riQ Pratama -

NPM 1D~e,5997S

-:- rekniK

flel<tro

ieoremo Perses~ra n

TransfOrmasi Laploce.

-7jl'J~Q

~ '> I<

PertalYlO ..:; rer,ge.seran or.


pUTl.5lQ trans formqsj FeS) dimano

t (fo)

FCs-a)

eat

r'IQkq

elima1'lQ

I,('{e

Qt

Lt) pVI1JO iransformasi


s-a > k .

f [t) J

-a)

(s

(onto h :

J.{f}

35-137

s 2. +2 5 of 40 I

J :: l-1 { 3[5.,. 1) -140

. cen+oh .

(5'+ , )

f ::J,.-1 i
f ::3 J.- f
r
a-s

(0-1)

,
-

S-o

LineOritos

{!Ct).,. b L l.9Lt)},

--1:1coS" at

= i
Z

t e at + e -a-t: )

t40
CSff)'2-+

1, _

1.S+ll"-t-40

7,J..-I

.q.oo

1..0

'

r
}

($+1)~400

s-a

Clot

coswt}:;

(s-a)~+w!1
==

c..s-lO

2.+

(.02-

tv1oka:

:f

Qt}

_,/...-1 {

~ _ (S of- l)

i ::3.e t Cos 20 t

COntoh :
tcosh

1.

(S+I/'+4ro j

,t { ea~si" wt }

J. {aftt) +bjt-b>l=-

i).L

~-+400

3C5-t-1)

=P Ka re4)Q

L{

et. ( 3 to>

_ 7 ~t sfn

zoe :- 7 s(h

20

ZOt

of; ) If

TrOnst0m1Qs; Laplo ce poda difer@/)5iCli.

[1 t f'}
l{fn))

~ S .[en - f

;0) =!Fm -f(O)/

... S,nL{fJ-sn-'jCo)_sn-2jcoJ_
--.

(I)-I)

(0)

<rrahSf0tn1Qsi Laplace fada iflte9rasi :

[ .e. { (fCL)dt } =

1 Fes)

. ftlngsi step tteaviside


- Ir-. f-flt)

H H:):: lilt) .

{O

....

_.1..----7/

t;zt

0 ; t <'0
f-H-b,-a)::: l t i t~a

fI et-a) :: {O

Li)
j. .

. TransfOrmasi

'. t

f (i:)

a
un Nk ftin.9si Jtep :

Lqpla.cf>

J ~ tt-cl)

..L {H (t-4))

:-;

Jo 0 e Sidt + J
Q

:=:

;:::P&ija q =0

-Si::

--,5

-7

t ~

-:Si;

., Amhil

dt

0;

Po.

~(5),

(f(~}o::.

~ e-as Fcs) ]

.t1j(t-a)ff{i-a)

-7

Adanya soya fmpUl5if -7 rnilQlnya J(ehoikon


te9angcm secoro mencfadak padCi flliflrval

-tEt+enN
"";)-rvloder ~ondisl:
f

1~Ct .-q) -=
.,lmpuJs

-Jt

~-eIQ;l")n~ a .

inte9 rol

adalah

pada jn1ervql

a$t~Q+k.

Q ~

/C'

'005

11<

=r

Gttk

:.f

K
Q

!JQ~Q ~an9 beke'10-

t $Q +1< ; k son!Jot Keel/.

a+~
lc1~cor
I<

~ unNk' tvlelihat qpa ~an9 aka,) teryadi pada


soat k r SCl'190t Ked', makO ctmbt} Ir'rnit k
I'tlende/(Qti

-==

IffY)
1<.70

fk

~ (~ -a)

no;
{ 6

l1K CA

="

I sel a inn~a

eo &' C{; -0) dt :: I.

f*.9

et:) do~ !J

ti) :::

00

-to

tt'li:)

tf:-)

f et) 9 (t-1:)

d"C

.r

r...-.
~ Di~eM sebo,9oi inte9raJ Konvol'-lsi Irnte,9ral
n.(perpoliSj / 1Il1P9raJ DC/h arneJ
t.9*jtt).
-7'f*.9l
)::
~ I< on \10 ltls I pada lronsformas;

;.i ~f
= 1.

Lt)

Lapla ce ;

9 <:}

[f*.9

(t)

J = to) .6el)

Netod e El<spansi pecahan Pqrsia I


conto~'
FCS)::

f.

2.eSf" '0)

cs + r) ( s +1)
f)"TI)

(>+1)
1;.

<:tela/oh 'Nn9s{ p'-eceWlle


I<Onflnv, makO Kon'JolVsj f et) don 9 If;) :

MisaJ

-a)

fUn9s1 r>eltQ Dlrqe

tf(t) .d t:

"on\lol~sj

~
(t

f:

:=

dt

nol r k '0) , makQ 1(lYIitn~a:

({of:l' -;J

ClS.'

O(f;) = d .l-Ht)

fK(t-q)dt

{:

1:: eflY1p\.lJ.5 :

.-

f tln9si Pe/to DfrQc

o clan 3vnakan L'HBsrN-ClJ

amara ~n.9s; unit step HealltJid~

H (t)

unNk Kons1a/rla

POSH'f ~

makd

l/lYlit- k -7

clan Nn9si

pergfseran 1<edl./Q -; 'teorema Delay


atat.{ Teorema HecJViJide :

i..

kS

fftJDUh!}an

Teorema
-7J1ka

;se-

-os

U it -(a+k)J

J. {Olt-a)

. e
a
S
{HC-t)} =- J.

[e -a,S_ elO+IOS J .

=- e-ast'

Ii\)

Lapla ce f (t -a)

*ll:ll~-q-

f/d~-q)

~ k~

e-steft

::

7 [{

~ropr~)

O'Ct-,,:>:cur_:. 8 Ut)

U;;)

fl< ( t-~)

<Q

of; ~

~"

rrQnstorma5i

~ sifa t MemOah c. sifHn9

;t<o

1 i

HLt).:

,-

FCS)

2eS+
,

s=~.

-+

S f- f

B
S

+1

.?-01"fO) . ~
CJ;f11 cs +4) .

'0) _

Cs +-4)

""1

A +

-7(st~) FCs) = 2.0+ fO) . =


(stl)

AS"-tl

B (Sf-I)
Cs f"4)
-+

B.

'J

Mendapafl<an

A ;SQat S::: -I .

A ::(S-r,)FCS) . t::

-?

+ '0)

2 ( -1

:: 2.

(-1+4)

r(5)

soot s

C -4-t 10)

2.

.]

pecClhan parsial

-4

'2.

-,

=-1-

16"-

- ~

J. -1{

=-4

'2.

+t

[.!.] _ -

. + J.

:2S-

, . .1 '=

cs.,. V'tS~1) J ~

2 C 5+ (0)_

(Si-I)

(S+"4)

clan

t(f:)

4
S+-i-'

~TI

~'J.-f{

:: rCS)

'e-

f-

j~)FCJ)

...,.

J ~) FCs) 1

3. PctsQn,901)

sederhanq

A ~

-= a -Jt"

I
-.2.

POle sallng 8erkon-

A = (s-P)

:2

F(5)

=-

== .'

Itr..f

15 ~
C -==

('>+1)

tJenN /(

- r

AI<.

CS

- P)

Nurnera tur

I<

-7 AI<

Fcs)

==

-I. -3
==1> Frs)

. +.. . +

I 1< :: I, _ .

r.
r-k

!L-

= ~

(r-I<)I d Sf-I<

r
CS-F)

- '/2

-5

$;P.

---.--

Is

..~

=-1

J
3

Vb
$-2

Fes)

--.l.~

=-

h
50 C~-2)

I ~=r .

Ar-I

3.2..

P)
CS-p) r-(
r-::P, + rl C J) .
l1nNk r-etlap pOle r roda Fes). Jengan orde r;
ClKqn ado r kali pecqhan .tatsial den90n
CS"

(~ + I)

IV0)
f) 1 C}) [s-p)r

r s - ~~ )
-I=(s)

S:: (5 -.

e =-CS-2)rCS)

p pasan9

f)

I(

f>ol l<OTlN8Qsj ~ompleksJ


P:::'0(+3P,
r~::o{-J'~ pClda FCS),
Cfda
.4.-t
,A-It
"diman Cl

rs-

~Vf)a.si 1<omprekS.

~ un N k re+\o

f5-2.,{St I)
12.

c
S'+1

S-2

~+J(3

2i;

2~

f'cahon pania/ :

A:: s 1=(5)::
S::

0(

Srn

(05

--.!...+

,S-Ol-tj

= r s --0{-

g:: r s -

{cs -2.) CS+I)

~+

ReQ! sederhcJnCl
S-"'-J~

-f-

~ E-kspansi

't e..
..~-t .

i:: -

.....

e-e fe-t.t -J
So

-= .t- 1 {fCO}.

(of:)::

2.

'>

2-

-:r==.'25 s =+2 2 ,-0 S'J.-tz.'-

S..Ht/

- ~

F(S)=~.

,4

+ t)
-'

(-4+,)

$hin
9,9(.(

~pans;

6.

2 C5+/0)

=:

(S

B -=

.9":

'

If

.) M~t\dqpcttKan '5

B ~ cs+4)

(~-t1J ~[S2.+~)

$=-1

0 .

::

r. J. -1 {

(S+4)

Q9 Qr

1. Pote

Z 0+ 10)

A=

Contoh

'/.3
S+1

=_

3. f="CS)

"7 x

CS .,..2)

(Sf"f)2

C S"2+!>S

=t> A-::

< >+Il' res)

+ b)

""

X 0) =

0) :: _

X (S) = ~ ~ ~

3-

:='~-f

S1"1

97 B =

!i
cl>

3 -.

CS +!)2.~

? \1\ V{'t)

(s+ 2) C.J+I'~ _. s ~ _I

ol-1

-.3
.s

C>+I)'l-

--L _
(5+1)2-

(>+1)

of- -L

t>

.5

2 _ '2..
5+2

SforlVlQS;

LQ

zt

rer-scBY'laah DlferensiQ I
7

Pen90n Mefude

1"ranSfOflYlas; lap/aCe

lrer.somaan

P(fertlldall

.J;, - trrJn'Sfo
ma5i
r

[per.samoan

L.QpIQ

ce

BrJeSuato/\]

fErSOmaq'i]

[SO{\!Si
~

Invets 'trc;msjC>rrYlCl SI

--p-f

r.Sorus i .D_

L-Q.plaC

COIiDh :

d2.x
d-t 2. +
KondBi

$" ~~

ClWQ J

of G

x::

x = J.

t ~ J -t- s :

..p J.

2 e -t (t; ~ 0 )

don

i:::

saa

t-=-o

{ ~ } + G,ql<}d.e[ze"'t}

[S2.X(5 )-S)({O)_X(o)]'

+SlS-X'CS)-XCo)

+ G Xc.s) ~ ~
$

-7(S-2.+5S~)XCs)

+(
0;:. ~

Sf"

+CS1-5)Xlo)+X'C~)

-.l~

lJ Lt) .

~"!

~~~

-= 0(s) u (5)

X(i:-)

het)

x (t:) =

(s+2.)

t_
3e-t-f..3e-

3te-

==

r la ce

i:TI :

"

==t> fCE:)

5+3

St-J

:3

rQ~iClI :

i= (5) :: e-t -re _zt -e.

X CS)

-=t> FCs):::

(ST3)Cf+ 2.)

I _

;;2

S 1- S

tiCs) ~~C~).
= -2.

c:.

trun

~ada slstem

-L

'9>Co;:.()T2.)f"CS)=

S+ 5

2.

2.

5+1 5+2

It -=-

x' co) =. 0,

(S+I)(J-t2CS+3)
~ f)(.s~n&i rtqhQn

(>-tr)

(S+I)'2.

S 1-1

~ EI\spcmsi recahan ra r.lia I .

co) ;

I
J~-;)..r

1I ~ h tt:).