Anda di halaman 1dari 4

Penilaian (Penilaian & Pengukuran PJ)

Dan

Pengukuran

PJ

Konsep Dan Definisi Penilaian & Pengukuran 1) Pengenalan Penilaian adalah sebahgian proses P&P untuk mengesan perkembangan, kebolehan, kemajuan dan pencapaian murid Penilaian sangat perlu dilaksanakan bagi merealisasikan FPK Penilaian mata pelajaran PJ termasuk dalam kategori PKS bersifat formatif 2) Definisi Ujian Instrumen (alat) yang digunakan untuk mengukur sesuatu yang spesifik atau mengumpul maklumat Ujian boleh dilaksanakan dalam beberapa kaedah seperti soalan bercetak, soalan lisan, bateri ujian, pemerhatian tingkah laku melalui senarai semak dan rekod anekdot. 3) Definisi Pengukuran Proses mengumpul maklumat untuk digunakan bagi membuat keputusan. Ditadbirkan dalam bentuk ujian bagi mendapat skor atau maklumat. Boleh juga ditakrifkan sebagai membina, mentadbir dan memberi nilai kepada ujian 4) Definisi Penilaian Suatu proses untuk menganalisis dan mentafsir data yang dikumpul Interpretasi ke atas skor ujian Biasanya dinyatakan dalam bentuk kualiti, kebaikan, merit atau nilai 5) Dua Jenis Penilaian

Formatif Berterusan dalam proses P&P Kelemahan dan kekuatan murid diketahui untuk tindakan susulan Sumatif Penilaian pada akhir penggal Pencapaian murid digunakan untuk membuat pilihan 6) Tujuan Penilaian Menilai prestasi setiap murid Menentukan status semasa (Kirkendal, Grubel & Johnson 1987) Pemberian gred Mengecualikan pelajar daripada sesuatu aktiviti Maklum balas untuk meningkatkan prestasi Menempatkan individu dalam kumpulan Menentukan aktiviti tertentu Membekal maklumat untuk kajian Memilih wakil sekolah Memotivasikan murid Menilai P&P 7) Prinsip Pengukuran & Penilaian Pengukuran & penilaian lebih berkesan sekiranya dilakukan penuh bermakna. Menepati objektif dan matlamat PJ

Meningkatkan kualiti kaedah pengajaran Teknik pengukuran & penilaian bersifat objektif (kuantitatif) dan subjektif (kualitatif) Dilaksanakan oleh personel terlatih Murid menjalani latihan dan mengetahui prosedur lebih awal Maklumat diproses menggunakan rujukan kriteria dan norma 8) Contoh Bateri Ujian Kecergasan Berasaskan Kesihatan Komponen Kecergasan Daya tahan kardiovaskular Bateri Ujian Cooper (larian/berjalan 12 minit) Kekuatan Otot Daya tahan otot Kelenturan Komposisi badan Bangkit tubi berperingkat Tekan tubi Duduk jangkau Ukuran lilitan badan Tkn 3 hingga Tkn 5 Tahun 4 hingga Tkn 5 Tahun 1 hingga Tkn 5 Tahun 1 hingga Tkn 5 Kumpulan Sasaran Tahun 1 hingga Tkn 5

9) Contoh Bateri Ujian Kecergasan Berasaskan Perlakuan Motor Komponen Kecergasan Kelajuan Imbangan Ketangkasan Bateri Ujian Lari pecut 30m Dirian bangau Lompat kuadron Kumpulan Sasaran Tahun 3 hingga 6 Tahun 4 hingga Tkn 5 Tahun 1 hingga kn 5

Illinois Kuasa Lompat jauh berdiri Lontar bola keranjang Masa tindak balas Nelson Choice-ResponseMovement Kordinasi Menggelecek bola dengan tangan Menggelecek bola dengan kaki 10) Contoh Bateri Ujian Kemahiran Sukan Badminton: Ujian French short-serve (Scott et. Al 1941) Bola Keranjang (AAHPERD Basketball Skill Test 1984) Bola sepak (Yeagley, 1972) Bola Tampar (Ujian servis bola tampar Beumbach, 1967) Lecturer: Abd Rahman bin Zakaria Abd Rahman Lecturer: siti ramlah bakar

Tahun 1 hinga Tkn 5 Tahun 1 hingga Tkn 5 Tahun 1 hingga Tkn 5 Tahun 4 hingga Tkn 5

Tahun 1 hingga 5