Anda di halaman 1dari 7

Struktur KDPM KDC Kemas Pengajian Prasekolah

Ambilan Mei 2006


Agihan Tajuk Berdasarkan Interaksi dan Modul

Tajuk Interaksi Modul Jam Catatan Nama Pensyarah

1.0 Falsafah dan Perkembangan PAK (15jam)


1.1 Pendidikan Awal kanak-kanak √ 2 Modul 1:
1.2 Matlamat Pendidikan Prasekolah √ 1 Modul 1
1.3 Falsafah dan Pandangan Tokoh-tokoh Pengasas √ 6 1. Pn. Hjh Normah bt Mat Daut (MPBP)
PAK Peringkat 2. Pn. Haslina bt Hanapi (MPTB)
1.4 Hak Asasi kanak-kanak √ 1 1 3. Pn. Hjh Fatimah bt Adam (MPKT)
1.5 Perkembangan Pendidikan Prasekol ah √ 3
1.6 Transisi rumah ke Prasekolah √ 1
1.7 Akta Pendidikan 1996 (fasal 15, 20, 21, 22, 23 √ 1
Dan 24)
2.0 Perkembangan Awal Kanak-kanak (45 jam)
2.1 Konsep Perkembangan Awal Kanak-kanak Modul 2:
2.1.1 Konsep semula jadi lawan pemupukan √ 2 Modul 2 1. En. Muhammad bin Sulaiman (MPRM)
2.1.2 Perkembangan fizikal √ 7 dan 2. Pn. Wan Ziraiza bt Wan Ismail (MPIslam
2.1.3 Perkembangan kognitif √ 7 modul 3 3. Pn. Halimah bt Jusoh (MPIK)
2.1.4 Perkembangan bahasa √ 7 (1 buku)
2.1.5 Perkembangan emosi √ 7 Modul 3:
2.1.6 Perkembangan social √ 7 Peringkat 1. Pn. Maimunah bt Ropar (MPKT)
2.1.7 Perkembangan moral dan kerohanian √ 4 1 2. Pn. Siti Mislia bt Selamat (MPTI)
2.2 Implikasi pelbagai kecerdasan √ 4 3.
3.0 Pendekatan dn teknik pengajaran dan pembelajaran dalam pendidikan awal kanak-
kanak (30 jam)
3.1 Konsep pengajaran dan pembelajaran awal kanak- √ 2
kanak. Peringkat
3.2 Konsep jenis-jenis amalan Bersesuaian dengan √ 2 1
Perkembangan kanak-kanak (ABP)
3.3 Penedekatan Pengajaran dan Pembelajaran √ 8
Pendidikan Prasekolah
3.4 Teknik pengajaran dan pembelajaran prasekolah √ 18
4.0 Perancangan, penubuhan dan pengurusan program prasekolah (105 jam) Modul 4:(4.2 dan 4.7)
4.1 Perancangan program pendidikan awal kanak- √ 8 1.Pn. Wan Norhayati bt Wan Md
kanak Modul 4, Nor(MPSM)
4.2 Model-model program pendidikan awal kanak- √ 7 Modul 5 2.Tn Hj Mazlan bin Talib (MPSM)
kanak dan 3.Pn. Hjh Fauziah bt Mohd Zain (MPKB)
4.3 Perancangan pusat pendidikan awal kanak-kanak √ 15 Modul 6
4.4 Penubuhan pusat Pendidikan awal kanak-kanak √ 18 (1 buku) Modul 5. (4.3)
4.5 Pengurusan Pusat Prasekolah √ 30 1. Pn. Kasnani bt Ab Karim (IBMM)
4.6 Pengurusan tingkah laku kanak-kanak √ 14 Peringkat 2. Pn. Norbee bt Mohd Nor (IBMM)
4.7 Pengurusan Penyayang dalam pengajaran dan √ 8 ll 3. Cik Zainab bt Nawab Khan (MPKgau)
Pembelajaran
4.8 Transisi ke tahun 1 √ √ 5
5.0 Kurikulum Kebangsaan Prasekolah (105 jam) Modul 6: (4.6)
5.1 Pengenalan Kurikulum Kebangsaan Prasekolah √ 3 1. En. Lim Keat Hing (MPTAR)
dan huraian Kurikulum Kebangsaan Prasekolah 2. Pn. Lee Yoke Yee (MPGaya)
5.2 Komponen KurikulumKebangsaan Prasekolah 3. Datu Rahman b Datu Kauman(MPKent)
5.2.1 Komponen bahasa dan komunikasi √ 45
5.2.2 Komponen perkembangan kognitif √ 15
Modul 7: (6.1, 6.2 dan 6.7)
5.2.3 Komponen kerohanian dan moral √ 30
1. Pn. Sharifah Izhar bt Syed
5.2.4 Komponen Perkembangan sosioemosi √ 8
Ahmad(IPDA)
5.2.5 Komponen Perkembangan Fizikal √ 2 2. Pn. Sharina bt Shabudin (IPDA)
5.2.6 Komponen Kreativiti dan estetika √ 2 3. En. Mustaffar bin Ahmad(MPBL)
6.0 Pengesanan Perkembangan Kanak-kanak (60 jam)
6.1 Pengesanan perkembangan kanak-kanak keperluan √ 2 Modul 7
Khas
Peringkat
lll
6.2 Pemerhatian sebagai satu cara pengesanan √ 5 Modul 8 (7.1, 7.2, 7.3, dan 7.4)
6.3 Mengumpul data melalui pemerhatian dengan √ 12 1. Pn. Hjh Rahmah bt Hanapi (IPDA)
menggunakan alat 2. Pn. Intan Azlina bt Abdullah(IPDA)
6.4 Mengumpul data melalui hasil kerja kanak-kanak √ 18 3. En Mohd Jasni bin Sanusi
6.5 Tindakan susulan √ 8 (MPRajang)
6.6 Penilaian dan rekod perkembangan murid √ 7
6.7 Peningkatan potensi kanak-kanak √ 8
7.0 Penglibatan ibu bapa dan guru (30 jam)
7.1 Penglibatan ibu bapa √ 6 Modul 8 Modul 9 (7.5, 7.6, dan 7.7)
7.2 Komunikasi dan perhubungan √ 4 1.En Tan Lay Yen (MP Sarawak)
7.3 Cara menyampaikan maklumat kepada ibu bapa/ √ 2 Peringkat 2.En.Wan Madehi bin Wan Ali (MPR)
penjaga. lV 3. Pn Puteh bt Othman (MP Perlis)
7.4 Pembentukan kumpulan ibu bapa kanak-kanak √ 2
7.5 Keibubapaan √ 4 Modul 10. (8.1 dan 8.2)
7.6 Keperluan dan kehendak kanak-kanak √ 2 Modul 9 1.Pn. Rashidah bt Elias (MP Miri)
7.7 Harga diri √ 8 & 2. Pn. Ewe Mee King (MPTB)
7.8 Isu-isu dalam Pendidikan kanak-kanak prasekolah √ 2 3. Cik Latifah bt Monnas (MP Tawau)
8.0 Profesionalisme Insan guru Pendidikan Awal kanak-kanak (75 jam)
8.1 Konsep profesionalisme pendidikan awal kanak- √ 5 Modul 10 Modul 11 (8.3.1 (a)
kanak. (1 buku) 1. Pn. Hjh Rahmah bt Hanafi (IPDA)
8.2 Kod ettika perlakuan guru pendidikan awal kanak- √ 10 2. Pn. Mazni bt Ahmad (Kemas)
Kanak Peringkat
8.3 Perkembangan kecekapan lV
8.3.1 Kesihatan, pemakanan dan keselamatan Modul 12 (8.3.1 (b dan c)
a. kesihatan √ 15 Modul 11 1. Dr Siti Zaleha bt Reduan (MP Bt
b. keselamatan √ 5 Lintang)
c. pemakanan √ 10 Modul 12 2. En. Suraini bin Hj Mohd Sukindar
8.3.2 Pendidikan teknologi maklumat dan √ 15 (MP Keningau)
komunikasi Peringkat
V
8.3.3 Pengurusan Projek √ 12
8.3.4 Murid keperluan khas √ 3 Peringkat
8.3.5 Pendidikan seksualitis √ 4 V
8.3.6 Pengurusan stok dan sumber kewangan √ 6
8.3.7 Pertolongan cemas √ 5 8.3.5
9.0 Refleksi pasca praktikum (15 jam) 8.3.6 Tiada dalam sukatan
9.1 Berkongsi pengalaman praktikum mengikut √ 3 Peringkat 8.3.7
sekolah masing-masing VI
9.2 Membuat refleksi ke atas latihan praktikum √ 10
9.3 Prasekolah berkesan √ 2
PERANCANGAN MENGIKUT PERINGKAT

Peringkat Tajuk Masa


Peringkat 1: 2.1.1 Konsep semula jadi lawan pemupukan 2 jam
60 jam 2.17 Perkembangan moral dan kerohanian 4 jam
2.2 Implikasi Pelbagai Kecerdasan 4 jam

3.1 Konsep pengajaran dan pembelajaran 2 jam


awal kanak-kanak
3.2 Konsep jenis-jenis amalan Bersesuaian 2 jam
dengan Perkembangan kanak-kanak (ABP)
3.3 Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran 8 jam
Pendidikan Prasekolah
3.4 Teknik pengajaran dan pembelajaran 18 jam
Prasekolah
4.1 Perancangan program pendidikan awal 8 jam
kanak-kanak
4.4.Penubuhan pusat pendidikan awal kanak- 12 jam 4.4 (i) sampai (iv)
kanak

Peringkat 2 4.4 Penubuhan pusat pendidikan awal kanak- 6 jam 4.4 (v) sampai (vi)
kanak.
75 jam 4.5 Pengurusan Pusat Prasekolah 30 jam
4.8 Transisi ke tahun 1 5 jam

5.1 Pengenalan dan huraian kurikulum 3 jam


Prasekolah Kebangsaan
5.2.1 Komponen Bahasa dan komunikasi 31 jam
Peringkat 3 5.2.1 Komponen Bahasa dan komunikasi 15 jam
45 jam 5.2.2 Komponen perkembangan kognitif 15 jam
5.2.3 Komponen kerohanian dan moral 15 jam

Peringkat 4 5.2.3 Komponen kerohanian dan moral 15 jam


30 jam 5.2.4 Komponen Perkembangan sosio-emosi 8 jam
5.2.5 Komponen perkembangan fizikal 2 jam
5.2.6 Komponen Kreativiti dan estetika 2 jam

6.3 Mengumpul data melalui pemerhatian 3 jam Senarai semak sahaja.


dengan menggunakan alat..

Peringkat 5 6.3 Mengumpul data melalui pemerhatian 9 jam


75 jam dengan menggunakan alat
6.4 mengumpul data melalui hasil kerja 18 jam
6.5 Tindakan susulan 8 jam
6.6 Penilaian dan rekod perkembangan 7 jam
8.3.2 Pendidikan Teknologi maklumat 15 jam
8.3.3 Pengurusan projek 12 jam
8.3.4 Murid keperluan khas 3 jam
9.0 Refleksi praktikum 15 jam

Disediakan oleh:
ZULKIPLY BIN HJ YAAKOB
Zulky54@yahoo.com
zulkiplyyaakob@oum.edu.my