Anda di halaman 1dari 21

Topik 3  Kurikulum

HASIL PEMBELAJARAN

Di akhir topik ini, anda seharusnya dapat:


1. Menyatakan ciri-ciri motor halus dan contoh kemahiran
motor halus
2. Menyatakan ciri-ciri motor kasar dan contoh kemahiran
motor kasar ; dan
3. Menyatakan ciri-ciri manipulatif dan contoh kemahiran
manupulatif

PENGENALAN
Tajuk seterusnya ini kita akan melihat dengan lebih terperinci dari
aspek kurikulum tiga kemahiran yang asas dalam pergerakan fizikal
kanak-kanak. Ketiga-tiga kemahiran yang akan kita akan lihat adalah
kemahiran motor halus, motor kasar dan penggunaan manipulatif
gerakan anggota badan. Seperti yang telah dijelaskan dalam topik
sebelum ini, kemahiran motor halus merujuk kepada kebolehan kanak-
kanak menggunakan anggota seperti tangan dan kaki untuk membuat
gerakan. Antara contoh gerakan ini adalah seperti memegang,
mengenggam dan menggunakan jari mereka.

Selain kemahiran motor halus, kemahiran motor kasar juga penting


bagi kanak-kanak membuat gerakan. Dalam topik sebelum ini, kita
telah lihat bagaimana motor kasar kanak-kanak berkembang. Dalam
topik ini kita akan lihat ciri-ciri gerakan motor kasar. Antaranya seperti
gerakan membaling atau menendang bola. Kedua-dua gerakan ini
memerlukan kemahiran motor kasar dan beberapa kemahiran lain
seperti koordinasi kaki/tangan dengan mata.
TOPIK 3 KURIKULUM  2

Oleh itu kita juga dalam bab ini akan melihat perkembangan
manipulatif kanak-kanak. Kemahiran ini amat penting bagi kanak-
kanak dapat memanipulasi kemahiran, koordinasi, keseimbangan dan
kestabilan bagi membuat gerakan. Pergerakan kanak-kanak bukan
hanya bergantung kepada kekuatan fizikalnya sahaja tetapi juga
kemahirannya memanipulasikan otot dan anggota untuk membuat
gerakan.

Menurut Kurikulum Prasekolah Kebangsaan (2003), pertumbuhan dan


perkembangan murid yang sihat, selamat dan ceria dapat memupuk
keyakinan dan membentuk personaliti yang positif. Komponen
perkembangan fizikal memberi fokus kepada empat aspek penting
iaitu:

• Perkembangan motor halus


• Perkembangan motor kasar
• Kesihatan
• Keselamatan
(Pusat Perkembangan Kurikulum, 2003)

Kemahiran motor pada amnya melibatkan hubungan antara otak,


sistem saraf dan otot yang kerja secara bersama. Oleh itu, penguasaan
kemahiran motor sama ada motor halus, kasar dan manipulatif ini
amat penting dalam pergerakan asas untuk membolehkan murid
melibatkan diri dalam aktiviti fizikal dan aktiviti pembelajaran dengan
penuh yakin. Aktiviti fizikal yang dijalankan di kelas prasekolah dan
sekolah juga dikenali sebagai pendidikan fizikal.

Menurut Doherty dan Brennan (2008),

“Pendidikan fizikal yang merupakan sebahagian daripada


keseluruhan proses pendidikan adalah bidang yang
memberi fokus terhadap pembelajaran fizikal, intelektual,
sosial dan emosi yang berlaku melalui pengalaman
aktiviti fizikal dalam pelbagai keadaan”.

Oleh itu menurut mereka antara ciri-ciri pendidikan fizikal yang


dicadangkan oleh mereka adalah;

a) Sesuai untuk semua kanak-kanak


b) Memberi fokus terhadap anggota badan dan
pergerakannya
c) Digabungjalin dengan perkembangan keseluruhan kanak-
kanak
TOPIK 3 KURIKULUM  3

d) Meningkatkan kapasiti fizikal seperti kemahiran, kelajuan,


stamina, pergerakan dan gerak balas fizikal
e) Pusat bagi keseluruhan proses pembelajaran
f) Menambahkan pemahaman dan penghargaan terhadap
fungsi anggota badan
g) Melibatkan pembelajaran kemahiran fizikal, refleksi kritik,
perincian dan pembaharuan

AKTIVITI 3.1

Sebelum anda teruskan pembacaan anda, cuba imbas kembali


contoh aktiviti yang melibatkan kemahiran motor halus, motor
kasar dan manipulatif seperti yang telah dijelaskan dalam Topik 2.

3.1 MOTOR HALUS

Perbincangan seterusnya kita akan lihat motor halus dari aspek ciri,
contoh aktiviti bagi kemahiran ini dan matlamat dalam kurikulum.
Kemahiran motor halus adalah kemahiran yang melibatkan
pengawalan otot-otot kecil pada tangan, pergelangan tangan, jari-jari
tangan, kaki, jari kaki, bibir dan lidah. Seperti yang telah dijelaskan
sebelum ini motor halus juga melibatkan koordinasi pergerakan otot
kecil dan organ deria seperti pergerakan pada jari tangan dan
koordinasinya dengan mata.

Gambar kanak-kanak sedang


melukis dan mewarna
Gambar kanak-kanak sedang
melukis dan mewarna
TOPIK 3 KURIKULUM  4

Rajah 3.1: kemahiran motor halus membantu kanak-kanak menulis,


melukis dan mewarna

Dalam meningkatkan kemahiran motor halus ini, kanak-kanak akan


berkebolehan melakukan aktiviti harian mereka sendiri. Contohnya
kanak-kanak yang berumur 3 tahun dapat menggunakan sudu dengan
betul. Bagi kanak-kanak yang lebih besar seperti berumur 5 tahun,
mereka mugkin telah dapat menggunakan gunting untuk memotong
kertas dan membuat bentuk. Mankala kanak-kanak yang berumur 6
tahun mereka berkebolehan mengikat tali kasut mereka.

Kemahiran kanak-kanak menggunakan gerakan tangan dan jari untuk


melakukan sesuatu aktiviti dinamakan ‘dexterity’. Kemahiran ini turut
melibatkan kebolehan mengkoordinasi mata dengan otot kecil tangan.
Kemahiran ini paling banyak digunakan dalam proses tumbesaran
kanak-kanak. Semasa kecil kanak-kanak telah mula belajar untuk
memegang sesuatu pada tapak tangan mereka. Perkembangan ini
berterusan sehingga mereka dapat menulis, melukis atau melakukan
tugasan seperti memasang butang baju atau mengikat tali kasut
dengan baik.

Ciri motor halus ini penting bagi kita khususnya dalam memahami
perkembangan motor halus kanak-kanak. Selain itu, kita sebagai guru
juga harus mengetahui ciri. Guru perlu tahu faktor-faktor yang harus
dipertimbangkan dalam membuat perancangan pembelajaran kanak-
kanak. Sebagai contoh pembelajaran kemahiran menulis, adalah
penting kita memahami perkembangan motor halus dalam pengawalan
pensil untuk kanak-kanak ini menulis. Guru harus tahu cara
pengawalan gengaman jari tangan kanak-kanak. Sekiranya guru
mengetahui bahawa kanak-kanak masih di peringkat mengembangkan
kemahiran mereka, guru ini akan mempertimbangkan beberapa
penyelarasan dan penyesuaian bagi membantu kanak-kanak ini
menulis dengan baik. Contohnya guru harus mempertimbangkan saiz,
bentuk dan panjang pensil yang sesuai untuk kanak-kanak ini mula
menulis.

Bagi kemahiran melukis pula, kajian yang telah dijalankan oleh Rhonda
Kellogg, khususnya bagi kanak-kanak berumur 2 – 8 tahun mendapati
bakat artis kanak-kanak bermula dengan lakaran simbol yang tertentu.
Pada peringkat awal kanak-kanak akan melukis simbol sepert bentuk
bulat, empat segi dan garisan lurus. Apabila kanak-kanak ini berumur 3
tahun mereka mula membuat bentuk muka, umur 4 tahun melukis
gambar orang. Umur 5 tahun lukisan orang ini lebih baik dengan
TOPIK 3 KURIKULUM  5

lukisan kaki dan tangan yang lebih lengkap beserta baju dan seluar.
Pada tahap ini juga mereka telah dapat melukis objek lain seperti
rumah, haiwan dan pokok.

Oleh itu, kanak-kanak ini memerlukan bantuan kita bagi


memperkembangkan kemahiran menulis dan melukis mereka. Kita
harus merangka strategi yang sesuai bagi membantu meningkatkan
kemahiran kanak-kanak ini. Contohnya di sekolah kita membantu
kanak-kanak yang baru mula menulis huruf dengan meminta mereka
menulis huruf tersebut berulang kali sehingga mereka mahir dengan
gerakan motor menulis huruf itu. Selepas itu baru kita kembangkan
kemahiran ini dengan meminta mereka menulis satu perkataan yang
lengkap dengan menggabungkan huruf – huruf tersebut bermula
dengan perkataan yang memerlukan tiga atau empat huruf sahaja.

Satu lagi cara untuk membantu kanak-kanak mengembangkan motor


halus mereka adalah dengan menggunakan bahan bantu yang
bersesuaian. Contohnya bagi kanak-kanak yang baru hendak melukis
penggunaan pensil krayon mungkin kurang sesuai memandangkan saiz
pensil krayon yang agak kecil. Oleh itu kita seharusnya memberikan
kanak-kanak saiz pensil warna yang agak besar bagi memudahkan
mereka memegang pensil tersebut. Pensil yang berbentuk tiga segi
juga dapat membantu kanak-kanak memegang pensil dengan kemas.
Kemahiran gengaman seperti ini secara tidak langsung dapat
meningkatkan keyakinan diri kanak-kanak dalam pengawalan motor
halus mereka.

Selain itu, cara postur kedudukan tangan dan badan yang betul juga
dapat meningkatkan kemahiran motor halus. Kedudukkan tangan, kaki
dan badan ini sangat penting dalam melaksana tugas yang
memerlukan kemahiran motor halus. Craig dan Digdon (2001), menyatakan
.kanak-kanak seharusnya dididik cara duduk yang betul dengan
punggung, lutut dan kaki berada dalam kedudukan 90˚ dengan kedudukan
badan mereka agak ke depan sedikit. Kedudukan meja pula seharusnya 2 inci dari siku
ketika tangan mereka dalam kedudukan rehat. Sekiranya kerusi mereka terlalu tinggi dan
kaki mereka tergantung, letakkan alas kaki agar mereka selesa. Apabila keadaan selesa
kanak-kanak dapat mengerakkan tangan, lengan, dan jari dengan stabil.

Cadangan Bagi Aktiviti Motor Halus

Membentuk plastisin menjadi bola menggunakan kedua tapak


TOPIK 3 KURIKULUM  6

tangan.

Membentuk plastisin menjadi biji menggunakan jari.

Menggunakan penyepit membuat pelbagai corak pada plastisin.

Memotong plastisin dengan pisau plastic bagi menghasilkan


pelbagai bentuk.

Mengoyakkan kertas surat khabar kepada jalur dan


mengumpalkannya menjadi bola.

Meronyokkan sehelai surat khabar dengan satu tangan.

Menggunakan penyembur air untuk membasahkan kain atau surat


khabar (atau membentuk corak tertentu).

Mencabut tau mengambil objek menggunakan penyepit.

Mengocak dadu menggunakan genggaman tapak tangan.

Menggunakan pemutar skru kecil utuk membuka skru pada alat


mainan.

Membuat aktiviti mengait dan menjahit seperti memasukkan manic


pada benang.

Menggunakan penitik mata untuk membuat corak warna pada kertas.


Melekatkan objek pelbagai bentuk pada kertas manila untuk
membuat kad.
TOPIK 3 KURIKULUM  7

Menterbalikkan objek seperti kad, siling, butang dan pin tanpa


membawanya di tepi meja.

Membuat gambar menggunakan kertas pelekat.

Bermain permainan seperti "puppet " – dengan menggunakan ibu


jari, jari tengah dan jari kelengkeng.

(Diadaptasi dari
http://www.shrewsburyma.gov/schools/beal/readiness/finemoto
ractivities.html)

Matlamat Pembelajaran Motor Halus PPK (2003)

Pusat Perkembangan Kurikulum (2003) telah mengariskan beberapa


matlamat dan hasil pembelajaran motor halus bagi kanak-kanak dalam
Kurikulum Kebangsaan Prasekolah. Matlamat umum perkembangan
motor halus adalah kanak-kanak dapat menguasai kemahiran motor
halus. Secara lebih khusus, matlamat penguasaan kemahiran motor
halus ini adalah dapat menggunakan jari untuk melakukan beberapa
aktiviti. Jadual 3.1 di bawah berikut menunjukkan kandungan dan hasil
pembelajaran motor halus. Hasil pembelajaran ini memberikan fokus
perkembangan penggunaan jari tangan kanak-kanak bagi membuat
aktiviti motor halus.

Jadual 3.1: Kandungan dan Hasil Pembelajaran Motor Halus

KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN

Perkembangan – Motor Halus 1.1.1 Menggunakan jari untuk


aktiviti seperti:
1.1 Menguasai kemahiran motor - Meramas
halus - Menggentel
TOPIK 3 KURIKULUM  8

- Mengoyak
- Mencubit
- Menguli
- Memicit
- Merenyuk
- Melipat
- Menguntai
- Menjentik
- Merenjis

AKTIVITI 3.2
(a) Apakah ciri-ciri kemahiran motor halus yang ditunjukkan oleh
kanak-kanak berumur 6 tahun dalam pembelajaran di kelas tadika
/ prasekolah?

Masalah Penguasaan Kemahiran Motor Halus

Gerakan motor halus merupakan salah satu perkembangan yang


penting dalam pergerakan anggota badan kanak-kanak. Semasa di
peringkat perkembangan ini, gerakan motor halus seperti meminta
kanak-kanak mengikat tali kasut atau memasang butang baju
merupakan cabaran yang besar bagi kanak-kanak berbanding gerakan
motor kasar. Pada peringkat ini sistem saraf pusat mereka masih belum
mencapai tahap kematangan yang sepenuhnya. Oleh itu proses
penghantaran maklumat dalam sistem saraf ke jari tangan masih agak
sukar. Selain itu, otot kecil juga lebih cepat letih berbanding otot besar.
Jari yang masih kecil juga menyukarkan kanka-kanak ini untuk
mengawalnya. Semua cabaran penggunan motor halus ini memerlukan
lebih kesabaran bagi kanak-kanak yang secara umumnya belum lagi
memiliki sikap sabar ini.

Kemahiran gerakan motor halus juga boleh menjadi lambat disebabkan


beberapa faktor antaranya; kecederaan, penyakit, stroke atau keadaan
tidak normal sejak lahir. Kanak-kanak yang berumur 5 tahun dan ke
TOPIK 3 KURIKULUM  9

atas tetapi tidak menunjukkan perkembangan motor halus yang


baharu kemungkinan mengalami masalah dalam membuat gerakan
motor halus. Masalah ini juga boleh berkait dengan keadaan kesihatan
kanak-kanak seperti penyakit sawan, terencat akal, buta, pekak atau
disebabkan diabetes. Kanak-kanak yang menunjukkan perkembangan
yang lambat dalam kemahiran motor halus ini juga akan mempunyai
masalah dalam mengawal koordinasi pergerakan badan khususnya
bahagian muka, tangan dan jari.

Sesetengah tanda terencat perkembangan motor boleh dilihat semasa


kanak-kanak ini berumur 2 tahun. Tanda-tanda ini adalah seperti
kesukaran untuk duduk atau mengangkat kepala, sukar berdiri jika
tidak dibantu, sukar untuk bergerak seperti merangkak, atau tempoh
berjalan yang agak lambat. Perkembangan lambat bagi motor halus
pula kadang kala dapat dilihat ketika kanak-kanak berada di peringkat
prasekolah. Contohnya kanak-kanak ini sukar untuk memegang pensil,
sukar untuk melukis atau sukar memasang butang baju. Oleh itu ibu
bapa, penjaga dan guru harus faham tentang perkembangan dan
keperluan motor halus kanak-kanak agar perkembangan mereka dapat
dibantu dengan sebaiknya.

Oleh itu, bagi membantu kanak-kanak menguasai kemahiran motor


halus memerlukan perancangan, masa, dan pelbagai bahan bantu.
Perkembangan motor halus dapat digalakkan dengan aktiviti yang
seronok, termasuk seperti permainan kraf, jigsaw, dan membina blok
lego. Meminta kanak-kanak membantu ibubapa membuat kerja rumah
seperti memotong buah, atau mengacau tepung juga merupakan
aktiviti yang baik untuk perkembangan motor halus mereka. Selain itu
ia juga dapat meningkatkan kebolehan koordinasi tangan-mata. Oleh
kerana perkembangan motor halus memainkan peranan yang penting
dalam persediaan kanak-kanak memasuki sekolah dan perkembangan
kognitif maka kemahiran ini seharusnya diberi perhatian dalam
kurikulum prasekolah.

3.2 MOTOR KASAR


TOPIK 3 KURIKULUM  10

Seperti yang telah kita ketahui, kemahiran motor adalah tindakan yang
melibatkan pergerakan otot-otot badan. Bagi motor halus, seperti yang
telah dijelaskan sebelum ini ia melibatkan tindakan otot kecil yang
minima seperti mengenggam jari tangan atau mengerakkan lidah bagi
merasa sesuatu. Pada bahagian ini kita akan membincangkan lebih
lanjut tentang pergerakan bagi motor kasar.

Motor kasar adalah tindakan yang melibatkan pergerakan yang besar


seperti gerakan anggota tangan, lengan, kaki atau keseluruhan
bahagian badan. Contohnya kanak-kanak yang merangkak, pergerakan
ini melibatkan gerakan tangan, kaki, punggung dan bahagian badan
yang lain. Oleh itu dalam pergerakan seperti ini, kita akan lihat
koordinasi berlaku antara motor kasar dan motor halus. Selain itu,
gerakan motor kasar ini juga memerlukan pengawalan keseimbangan
dan koordinasi dengan organ deria yang lain seperti mata dan
sentuhan.

Gerakan motor kasar kanak-kanak dapat ditingkatkan dengan memberi


peluang kepada mereka melakukan pelbagai aktiviti. Aktiviti yang
dirancang tersebut perlu melibatkan kanak-kanak melakukannya
dalam keadaan yang berbeza keadaan kedudukan badan mereka.
Selain itu tahap kesukaran aktiviti tersebut juga boleh ditingkatkan
berdasarkan penguasaan kanak-kanak itu. Kanak-kanak akan berasa
seronok sekiranya aktiviti yang dirancang tersebut mencabar dan
berbeza sedikit dari kemahiran yang telah telah mereka peroleh.

AKTIVITI 3.3

Kenal pasti aktiviti motor kasar yang sesuai dijalankan oleh


kanak-kanak di taman permainan..

Cadangan Bagi Aktiviti MotorKasar


TOPIK 3 KURIKULUM  11

(diadaptasi dari Berk, 2005)


Bahagian Motor Kasar Kriteria

Berlari Kanak-kanak dapat berlari dengan seimbang, boleh


bertukar arah dengan mudah, seronok dengan
pelbagai jenis aktiviti seperti berlari, skipping,
melompat dan sebagainya. Rancangkan aktiviti yang
memerlukan kebolehan bergerak dengan pantas.

Melompat Kanak-kanak dapat melompat secara menegak lebih


kurang 4 inci, boleh melompat sejauh 3 kaki, boleh
melompat dengan tepat ke kotak yang disediakan.
Semasa melompat mereka juga dapat
mengembangkan pengawalan kesimbangan badan.

Memanjat Memanjat merupakan sifat semulajadi kanak-kanak


ini sejakdari kecil lagi. Mereka akan cuba untuk
memanjat meja dan berusaha sehingga mereka
berjaya.

Membaling Boleh membaling dengan ketepatan, kelajuan dan


jarak yang memadai.

Bermain bola Bermain bola melibatkan aktiviti menendang,


mengolekkan, membaling dan menangkap bola.
Pelbagai saiz bola boleh digunakan dalam aktiviti ini.
Contohnya kanak-kanak boleh menangkap bola yang
kecil dari jarak yang lebih jauh.

Memukul bola Boleh memukul bola dengan tepat dan kelajuan yang
sesuai. Pada peringkat permulaan kayu pemukul
yang lebih besar atau tebal saiznya boleh digunakan.
Kita juga boleh menggunakan pelbagai bentuk kayu
pemukul seperi raket tenis, raket badminton, kayu
kriket dsbnya.

Melantunkan bola Dapat melantunkan bola dari lantai dengan kawalan


yang lancar dan koordinasi yang baik

Masalah Motor Kasar


TOPIK 3 KURIKULUM  12

Kemahiran motor merupakan kemahiran yang bergantung kepada


kecekapan otak, tulang, sendi dan sistem saraf berfungsi. Oleh itu
perkembangan motor adalah perkembangan gerakan dan koordinasi
selain daripada memerlukan seseorang menggunakan kekuatan otot,
pengawalan kedudukan, keseimbangan dan kemahiran persepsi diri.

Perkembangan koordinasi yang lambat merupakan salah satu masalah


dalam gerakan motor. Kanak-kanak yang mempunyai masalah ini
mengalami kesukaran untuk melakukan aktiviti seperti berjalan dengan
betul, menunggang basikal, malah untuk bermain bola. Kanak-kanak
seperti ini menunjukkan pergerakan yang tidak teratur, perlahan dan
agak pelik. Kanak-kanak yang mempunyai masalah perkembangan
dalam koordinasi ini juga mempunyai masalah bagi menyiapkan tugas
yang melibatkan pergerakan otot secara berurutan. Sebagai contoh,
kanak-kanak ini tidak dapat membuat aktiviti ini dalam urutan,
membuka almari pakaian dan menanggalkan jaket baju.

Seperti motor halus, masalah dalam perkembangan motor kasar


kanak-kanak juga dapat dikesan di awal tumbesaran kanak-kanak
tersebut. Pada peringkat awal ini kita dapat lihat perkembangan kanak-
kanak dari aspek keseimbangan, koordinasi dan pengawalan
kedudukan badan memerlukan gerakan badan mereka pada suatu
tempat ( Shumway-Cook & Woollacott, 1985). Keinginan kanak-kanak
untuk bergerak dan meneroka persekitaran mereka merupakan
rangsangan awal bagi gerakan motor kasar. Apabila kanak-kanak ini
menghadapi masalah bergerak balas dengan rangsangan seperti ini
kita akan sedar bahawa mereka mempunyai masalah dalam
perkembangan motor kasar mereka.

Aktiviti fizikal yang dirancang dengan baik akan dapat memastikan


perkembangan motor kasar yang berkesan. Menurut Moore (1984);
“At this age a child needs several hours of physical activity a day. This
helps to build the body, purify the blood, promote good digestion and
calm the nerves.”
(Raymond Moore, Homegrown Kids, p113)

Oleh itu kanak-kanak perlulah diberikan masa yang mencukupi bagi


melibatkan diri dengan aktiviti luar seperti bermain, berlari, memanjat
TOPIK 3 KURIKULUM  13

atau aktiviti membantu ibubapa seperti membasuh kereta,


membersihkan kawasan rumah atau aktiviti luar yang lain.

Matlamat Pembelajaran Motor Kasar PPK (2003)

Perkembangan motor kasar seorang kanak-kanak bermula sejak


mereka lahir. Perkembangan ini berterusan sehingga mereka mahir dan
selesa dengan sesuatu kemahiran dan gerakan tersebut. Menurut PPK
(2003) matlamat dalam perkembangan motor kasar kanak-kanak
adalah mereka dapat menguasai kemahiran ini dengan berkesan.
Jadual 3.2 di bawah menunjukkan kemahiran pergerakan motor kasar
seperti yang disarankan oleh Kurikulum Prasekolah Kebangsaan (2003).

Jadual 3.2: Kandungan dan Hasil Pembelajaran Motor Kasar

KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN


TOPIK 3 KURIKULUM  14

Perkembangan motor kasar 2.1.1 Berjalan ke hadapan, ke kiri,


2.1 Menguasai kemahiran motor ke kanan dan mengundur
kasar
2.1.2 Mengimbangkan badan
dengan
berdiri sebelah kaki

2.1.3 Berjengket beberapa


langkah

2.1.4 Melompat dengan kedua-


dua belah
kaki

2.1.5 Meloncat berterusan selama


1 minit

2.1.6 Berlari ke arah yang


ditentukan
sejauh dua puluh lima
meter tanpa
berhenti

2.1.7 Naik dan turun tangga


tanpa bantuan
dengan gerak langkah
selang seli

2.1.8 Mengimbang badan secara


berjalan
atau meniti

2.1.9 Skip berterusan


TOPIK 3 KURIKULUM  15

Rajah3.3: Kemahiran motor kasar penting bagi gerakan, koordinasi dan


pengawalan keseimbangan semasa kanak-kanak menunggang basikal

SEMAK KENDIRI 1.3


Bandingkan hasil pembelajaran bagi kemahiran motor halus
dan motor kasar seperti yang dicadangkan oleh Kurikulum
Prasekolah Kebangsaan (2003).

SEMAK KENDIRI
1.4
3.3 KEMAHIRAN MANIPULATIF

Perkembangan kemahiran manipulatif seorang kanak-kanak bermula


sejak mereka lahir seiring dengan perkembangan motor halus dan
motor kasar. Kemahiran manipulatif merupakan pengembangan dari
kemahiran motor halus dan motor kasar dan penting untuk pergerakan
kanak-kanak.

Mainan merupakan objek yang paling baik bagi aktiviti kemahiran


manipulatif jari dan tangan kanak-kanak. Kemahiran manipulatif
melibatkan koordinasi mata bagi menentukan apa yang tangan perlu
lakukan seterusnya. Mata akan mengesan rangsangan dan
merangsang perkembangan motor halus kerana mereka perlu untuk
menggunakan otot tangan dan jari. Sesetengah alat mainan misalnya
puzzle hanya membenarkan pergerakan dalam satu cara sahaja.
Mainan seperti ini mengkehendaki kanak-kanak mencuba sehingga
mereka berjaya.
TOPIK 3 KURIKULUM  16

Perkembangan kemahiran manipulatif kanak-kanak membolehkan


kanak-kanak melakukan aktiviti yang bermakna dengan sesuatu objek.
Contohnya kanak-kanak diminta menangkap dan melontar bola yang
pelbagai saiz dan bentuk seperti bola sepak, bola takraw, bola baling,
bola tampar, bola ragbi dan bola tenis.

Kanak-kanak akan mengembangkan kebolehan manipulatif sesuatu


objek dengan meningkatakan tahap kesukaran seperti menggunakan
jari untuk memusingkan objek, menarik benang, menyelak buku atau
melakar gambar dengan menggunakan pensil krayon. Pada peringkat
ini juga kita akan lihat sama ada tangan kanan atau tangan kiri yang
dominan dalam pergerakan manipulatif kanak-kanak.

Kemahiran manipulatif melibatkan gerakan loco-motor dan bukan loco-


motor. Gerakan bukan loco-motor adalah gerakan setempat seperti
membongkok, meregang dan memusingkan badan. Manakala gerakan
loco-motor adalah gerakan yang melibatkan pergerakan badan pada
pelbagai arah seperti berlari, melompat dan memanjat. Oleh itu
gerakan manipulatif motor kasar melibatkan aktiviti yang
menggunakan otot besar. Contohnya penggunaan tangan atau kaki
untuk berhubung dengan objek.

Bagi kemahiran manipulatif, kanak-kanak akan mengembangkan


kemahiran motor mereka, koordinasi mata-tangan, meningkatkan daya
tumpuan, menambah persepsi visual, dan dapat mengukuhkan konsep
saiz, bentuk, warna dan corak. Contohnya kebolehan untuk mengawal
otot kecil badan biasanya dikaitkan dengan kebolehan koordinasi bagi
tindakan mata dan tangan bersama dalam menghasilakan gerkan
manipulatif yang tepat.gerakan yang

Gambar kanak-kanak sedang


bermain bola keranjang
TOPIK 3 KURIKULUM  17

Rajah3.3: Kemahiran kanak-kanak memasukkan bola melibatkan kemahiran


manipulatif
Cadangan Aktiviti Kemahiran Manipulatif

Aktiviti bagi kemahiran manipulatif melibatkan penggunaan motor


halus dan motor kasar. Kanak-kanak akan meningkatkan kemahiran
manipulatif mereka dengan penglibatan penggunaan objek atau alat
tertentu. Manipulatif adalah berkaitan hubungan dengan objek sama
ada mengenakan tindakan atau menerima gerak balas darinya. Oleh
itu anggota kaki dan tangan merupakan anggota yang paling kerap
digunakan dalam kemahiran manipulatif.

Penggunaan tangan dalam kemahiran manipulatif dapat dilihat


misalnya dalam aktiviti menulis, mewarna atau memegang objek.
Contohnya kanak-kanak dapat memegang pensil dengan kemas.
Kanak-kanak juga dapat mengenakan tekanan yang sesuai semasa
menulis. Seterusnya dengan kemahiran mengenggam dan
mengenakan tekanan tersebut kanak-kanak dapat menulis dengan
lebih cantik dan cepat. Kemahiran memegang objek ini juga boleh
dikembangkan kepada gerakan lain dalam mengendalikan objek di
dalam kelas.

Penggunan motor kasar pula dapat dilihat misalnya semasa kanak-


kanak terlibat dengan aktiviti yang melibatkan penggunaan bola. Bola
ini bertindak sebagai objek untuk meningkatkan kemahiran manipulatif
kanak-kanak tersebut. Melalui penggunaan bola kanak-kanak boleh
melontar, menangkap, menendang, mengawal, mengolekkan,
melantunkan, atau melompat melepasi bola tersebut.

Aktiviti gerakan dan kemahiran manipulatif juga boleh meningkatkan


tahap kecerdasan dan kesihatan kanak-kanak. Contohnya kanak-kanak
berlari sambil malantunkan bola di lantai atau berlari sambil bermain
tali skipping. Aktiviti seperti ini akan mengembangkan fungsi dan
aktiviti jantung dan paru-paru mereka.

Justeru bagi meningkatkan kemahiran manipulatif kanak-kanak ini,


guru seharusnya membuat perancangan uang baik dalam
menggunakan sumber yang sedia ada di sekolah. Guru harus
mengenal pasti tempat yang sesuai dan boleh digunakan untuk
melatih kemahiran manipulatif. Contohnya gelanggang tenis,
gelenggang badminton atau di padang bola. Perancangan dan strategi
ini penting agar kita dapat menggunakan ruang yang ada dengan
sebaiknya. Guru juga seharusnya mengenal pasti dan menggunakan
alatan sukan untuk menggalakkan penglibatan kemahiran manipulatif.
TOPIK 3 KURIKULUM  18

Contohnya raket tenis, kayu hoki dan pemukul softball dalam


merancang aktiviti bagi meningkatkan kemahiran manipulatif mereka..

Matlamat Pembelajaran Kemahiran Manipulatif PPK (2003)

Perkembangan manipulatif merupakan sebahagian daripada kemahiran


yang penting dalam gerakan motor kanak-kanak. Oleh itu dalam
membuat perancangan kemahiran motor halus dan motor kasar,
aktiviti kemahiran manipulatif juga perlu diberi tumpuan. Menurut PPK
(2003) kemahiran manipulatif ini melibatkan gerakan dan koordinasi
antara anggota badan. Jadual 3.3 berikut menunjukkna hasil
pembelajaran yang melibatkan kemahiran manipulatif berdasarkan
saranan PPK (2003)

Jadual 3.2: Kandungan dan Hasil Pembelajaran Motor Kasar

KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN

2.2 Menguasai kemahiran 2.2.1 Mengerakkan kepala ke


manipulatif pelbagai arah
Kemahiran motor kasar-
koordinasi otot 2.2.2 Menanduk objek
leher – kepala

2.3 Menguasai kemahiran 2.3.1 Membaling objek ke sasaran


manipulatif
Menguasai kemahiran 2.3.2 Menyambut objek
koordinasi mata menggunakan dua belah tangan
– tangan
2.3.3 Membaling, menangkap dan
melambung objek besar dan kecil

2.3.4 Melantun dan menangkap

2.3.5 Melompat menggunakan tali


skipping
TOPIK 3 KURIKULUM  19

2.4 Menguasai kemahiran 2.4.1 Memanjat


manipulatif
Menguasai koordinasi anggota 2.4.2 Bergayut
badan
2.4.3 Membuat pergerakan
menggunakan seluruh anggota
badan

2.4.4 Membuat pergerakan


berguling

2.4.5 Membuat pergerakan alam


semulajadi seperti haiwan,
tumbuh-tumbuhan, angin dan air.

• Kemahiran motor halus dan motor kasar penting dalam perkembangan gerakan
kanak- kanak

• Motor halus penting bagi kanak-kanak membuat aktiviti yang melibatkan otot
kecil seperti pada tangan, jari tangan, pergelangan tangan, kaki, mulut dan lidah

• Motor kasar penting khususnya yang melibatkan otot besar seperti pada tangan,
kaki dan badan.

• Kemahiran manipulatif penting untuk kanak-kanak mengendalikan objek yang


terdapat di persekitaran mereka

• Kemahiran motor penting untuk kanak-kanak bergerak, berinteraksi dengan


persekitaran dan meneroka sesuatu yang baru dalam pembelajaran mereka
TOPIK 3 KURIKULUM  20

• Guru harus membuat perancangan yang rapi dalam memperkembangkan


kemahiran motor kanak-kanak ini. Perancangan yang baik membolehkan kana-
kanak berkongsi, berinteraksi dan bergerak balas dalam pembelajaran mereka.

Motor halus
Motor kasar
Kemahiran manipulatif
Koordinasi tangan-mata
Koordinasi kaki-mata
‘Dexterity’

• Berk, l.E. (2005) Infants, Children and Adolescents (5th ed.) Boston : Pearson
Allyn and Bacon.

• Craig, G., Kermis, M. & Digdon, N. (2001) Children today, 2nd Ed. Prentice
Hall: Toronto

• Doherty, J. & Brenan, P. (2008). Physical education and development 3-11: London:
Routledge

• Moore, R. (1984), Homegrown Kids: A Practical Handbook for Teaching Your


Children at Home.

• Shumway-Cook, A. & Woollacott, M.H. (1985). The growth of stability:


Postural control from a developmental perspective. Journal of Motor Behavior,
17, 131-147
TOPIK 3 KURIKULUM  21

• http://www.shrewsbury-
ma.gov/schools/beal/readiness/finemotoractivities.html

Anda mungkin juga menyukai