FIZIK AMALI 1: DAYA DAN GERAKAN

1

2

3 .

FIZIK AMALI 2: HABA 4 .

5 .

6 .

FIZIK AMALI 3: STATIK 7 .

8 .

9 .

10 .

11 .

12 .

FIZIK AMALI 4: ELEKTRIK 13 .

14 .

15 .

16 .

17 .

FIZIK AMALI 5: OPTIK 18 .

19 .

20 .

21 .