Anda di halaman 1dari 17

1.

PENGENALAN

Dalam matematik, segi tiga Pascal adalah suatu aturan geometri pada pekali binomial dalam sebuah segi tiga. Ia dinamakan sempena Blaise Pascal dalam kebanyakan dunia barat, walaupun ahli matematik lain telah mengkajinya berabad-abad sebelum dia di India, Parsi, China, dan Itali. Barisan segi tiga Pascal secara kebiasaannya dihitung bermula dengan barisan kosong, dan nombor-nombor dalam barisan ganjil biasanya diatur supaya berkait dengan nombor-nombor dalam barisan genap.

Pembinaan mudah pada segi tiga dilakukan dengan cara berikut. Di barisan sifar, hanya tulis nombor 1. Kemudian, untuk membina unsur-unsur barisan berikutnya, tambahkan nombor di atas dan di kiri dengan nombor secara terus di atas dan di kanan untuk mencari nilai baru. Jikalau nombor di kanan atau kiri tidak wujud, gantikan suatu kosong pada tempatnya. Contohnya, nombor pertama di barisan pertama adalah 0 + 1 = 1, di mana nombor 1 dan 3 dalam barisan ketiga ditambahkan untuk menghasilkan nombor 4 dalam barisan keempat.

Lima barisan pertama pada segi tiga Pascal

2.0

SEJARAH RINGKAS

Gambaran awal tentang sebuah segi tiga pekali binomial muncul pada abad ke-10 dengan ulasan dalam Chandas Shastra, sebuah buku India purba dalam prosodi bahasa Sanskrit yang ditulis oleh Pingala antara abad ke-5ke2 SM. Karya Pingala pula hanya muncul tentang pecahan, yang diulas oleh Halayudha, sekitar 975, menggunakan segi tiga itu untuk menjelaskan rujukan kabur pada Meru-prastaara, "Tangga Gunung Meru". Ia juga disedari bahawa pepenjuru pada jumlah segi tiga itu wujud pada nombor Fibonacci. ahli matematik India Bhattotpala (kk. 1068) kemudian memberikan barisan 016 pada segi tiga tersebut.

Pada waktu yang sama, ia telah dibincangkan di Parsi (Iran) oleh ahli matematik Al-Karaji (9531029) dan penyajak-ahli nujum-matematik Omar Khayym (1048-1131); oleh itu segi tiga dirujukkan sebagai "segi tiga Khayyam" di Iran. Beberapa teorem berkaitan dengan segi tiga untuk diketahui, termasuk teorem binomial. Ternyata kita boleh memastikan bahawa Khayyam menggunakan suatu cara mencari punca ke-n berasaskan pengembangan binomial, dan juga pada pekali binomial.

Pada abad ke-13, Yang Hui (1238-1298) menyampaikan segi tiga aritmetik, yang sama dengan Segi tiga Pascal. Hari ini segi tiga Pascal digelar "segi tiga Yang Hui" di China.

Akhirnya, di Itali, ia dirujuk sebagai "segi tiga Tartaglia", dinamakan untuk ahli algebra Itali Niccol Fontana Tartaglia yang hidup seabad sebelum Pascal (1500-1577); Tartaglia dikreditkan dengan rumus umum untuk menyelesaikan polinomial kubik (yang mungkin dari Scipione del Ferro tetapi diterbitkan oleh Gerolamo Cardano 1545).

Petrus Apianus ( 1495 -1552 ) menerbitkan Segi tiga itu pada ilustrasi depan bukunya tentang perniagaan 1531/32 dan suatu versi asal pada 1527 yang merupakan rekod pertamanya di Eropah.

Pada 1655, Blaise Pascal menulis sebuah Trait du triangle arithmtique (Perjanjian pada segi tiga aritmetik), iaitu dia mengumpul beberapa penilaian kemudian diketahui mengenai segi tiga itu, dan menggunakannya untuk menyelesaikan masalah teori kebarangkalian. Segi tiga itu kemudian dinamakan sempena nama Pascal oleh Pierre Raymond de Montmort (1708) dan Abraham de Moivre (1730).

3.0

RUMUS SEGITIGA PASCAL

(x+y)^n

I. II.

x dan y mewakili nombor yang tidak dapat diketahui nilainya. manakala, n pula mewakili nilai kuasa (^)

4.0

POLA NOMBOR SEGITIGA PASCAL

Pepenjuru

Simetri

Nombor Ganjil Dan Genap Pola Nombor

Nombor Fibonacci

Penambahan Mendatar Exponents Of 11

GAMBAR RAJAH 3.0 : POLA NOMBOR

4.0.1 PEPENJURU

Sesetengah corak

amat jelas kelihatan dalam pepenjuru segi tiga

Pascal seperti pepenjuru yang menuju sepanjang sisi kiri dan kanan hanya mempunyai satu 1. Pepenjuru bersebelahan dengan pepenjuru sisi mengandungi nombor asli mengikut turutan.pepenjuru yang seterusnya mempunyai nombor segi tiga mengikut turutan. Dan selepas daripada pepenjuru nombor asli berurutan, terdapat nombor tetrahedron.

4.0.2 NOMBOR GANJIL DAN GENAP

Di dalam segitiga pascal, ia terdapat nombor genap dan nombor ganjil. Contoh nombor genap ialah, 2,4,6,8 dan seterusnya. Manakala nombor ganjil ialah seperti nombor 3, 5, 9, 11 dan seterusnya. Apabila nombor genap diwarnakan dengan warna lain dan nombor ganjil diwarnakaan dengan warna lain, ia akan menghasilkan bentuk seperti segitiga sirpinski.

4.0.3 PENAMBAHAN MENDATAR

Pada segitiga pascal, terdapat nombor di dalmnya mengikut ketinggian masing-masing. Ia dimulakan dengan nombor satu (1) diatasnya dan seterusnya dari nombor satu ia akan berkembang kepada jumlah yang lebih besar lagi. Dalam konsep penambahan mendatar ini,

penambahan dilakukan secara mendatar dari kiri ke kanan atau dari kanan kiri. Sebagai contoh nombor pada barisan kedua dari atas

mempunyai nombor 1 dan 1. Apabila ia ditambah kita akan mendapat hasilnya iaitu 2.

4.0.4 PENDARABAN SENDIRI (EXPONENTS OF 11)

Setiap baris pada segitiga pascal mempunyai exponents of 11. Exponents of 11 adalah gandaan bagi 11 contoh 110, 111, 112, 113, 114 dan seterusnya. Pada baris yang pertama mempunyai exponents 110 dan nilainya ialah 1. Pada baris yang kedua mempunyai exponents 111 dan nilainya ialah 11. Begitu juga pada baris yang seterusnya.

4.0.5 NOMBOR FIBONACCCI

Nombor Fibonacci adalah siri nombor: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, ... Pada segitiga pascal terdapat nombor Fibonacci. Ia terhasil daripada nombor-nombor didalamnya. Kita mengira nombor dengan

menggunakan pepenjuru di sebelah kanan dari atas ke bawah. Dengan menambah nombor tersebut kita akan mendapat nombor Fibonacci seperti yang disenaraikan di atas.

4.0.6 SIMETRI

Segitiga pascal juga adalah simetri. Ia menjadi simetri kerana di sebelah kiri mempunyai padanan nombor pada sebelah kanan, seperti imej cermin. Simetri yang paling mudah adalah Pantulan Simetri (kadang-kadang dipanggil Simetri Talian atau Simetri Cermin). Ia

adalah mudah untuk mengiktiraf, kerana setengah mencerminkan separuh yang lain. Talian Simetri tidak perlu atas-bawah atau kiri kanan, ia boleh berada di mana-mana arah.

4.1

APLIKASI DALAM BIDANG MATEMATIK SERTA KEHIDUPAN MANUSIA 4.1.1 Kepala dan Bunga Segitiga Pascal boleh menunjukkan kepada anda berapa banyak cara kepala dan bunga boleh bergabung. Ini kemudiannya boleh menunjukkan kepada anda "kemungkinan" (atau kebarangkalian) mana-mana kombinasi. Sebagai contoh, jika anda melambung syiling tiga kali, terdapat hanya satu gabungan yang akan memberi anda tiga kepala (HHH), tetapi terdapat tiga yang akan memberikan dua kepala dan satu bunga (HHT, HTH, THH), juga tiga yang memberikan satu kepala dan dua bunga (htt, THT, TTH) dan satu untuk semua ekor (TTT). Ini adalah corak "1,3,3,1" di Segitiga Pascal.

Lambungan Keputusan Kemungkinan (Dikategorikan) Segitiga Pascal


1 H T HH HT TH TT HHH HHT, HTH, THH HTT, THT, TTH TTT HHHH HHHT, HHTH, HTHH, THHH HHTT, HTHT, HTTH, THHT, THTH, TTHH HTTT, THTT, TTHT, TTTH TTTT 1, 1

1, 2, 1

1, 3, 3, 1

1, 4, 6, 4, 1

4.1.2 Konsep segitiga pascal pada bangunan Konsep segitiga pascal ini terdapat pada bangunan candi prambanan. Candi tersebut memiliki latar belakang sejarah . Candi Prambanan adalah candi terbesar di Jawa Tengah, candi yang di temukan kembali dalam keadaan runtuh dan hancur serta di tumbuhi semak belukar, ini disebabkan kerana ditinggalkan manusia pendukungnya beratus-ratus silam. Konsep seni binanya adalah simetri, bentuk bangunannya yang indah menjulang tinggi dan struktur bangunannya yang kukuh. Bentuk bangunannya menggunakan konsep simetri. Simetri merupakan sebuah ciri dari bidang geometri, persamaan dan objek lainnya. Kita dapat katakan bahawa objek yang simetri akan mematuhi operasi simetri, ketika diperlakukan ke objek tidak akan berlakunya perubahan.

Bentuk bangunan itu juga mempunyai persamaan dengan segitiga pascal. Contoh gambar adalah seperti berikut.

5.0

VISUAL/GAMBAR RAJAH POLA NOMBOR YANG TERHASIL 5.1 PEPENJURU ( DIAGONALS)

GAMBAR RAJAH 5.1.1 Pepenjuru yang pertama semestinya bernombor 1 dan pepenjuru yang seterusnya mempunyai turutan nombor seperti (1,2,3, dll).

Turutan nombor adalah nombor bulat tetapi ia tanpa nombor kosong 0. Nombor kosong tidak dapat dikira jadi nombornya adalah 1,2,3,4,5 dan seterusnya. Pepenjuru ketiga mempunyai nombor segi tiga. Ini adalah Urutan Nombor segi tiga: 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, 36, 45, ... Rentetan ini dihasilkan dari corak titik yang membentuk segitiga.Dengan menambah satu lagi deretan titik dan mengira semua titik kita boleh mencari nombor urutan seterusnya seperti rajah dibawah :

10

GAMBAR RAJAH 5.1.2

Pepenjuru yang keempat adalah selepas pepenjuru yang ketiga. Pepenjuru tersebut mempunyai nombor tetrahedron. Nombor

Tetrahedron boleh mudah difahami jika anda berfikir timbunan guli dalam bentuk sebuah Tetrahedron. Kita hanya perlu menghitung berapa banyak guli yang diperlukan untuk timbunan ketinggian tertentu.Untuk ketinggian yang pertama, anda hanya memerlukan satu guli. Untuk ketinggian yang kedua, anda akan memerlukan 4 biji guli (1 di atas dan 3 di bawah). Untuk ketinggian yang ketiga anda akan memerlukan 10 biji guli. Manakala, untuk ketinggian keempat anda akan memerlukan 20 biji guli.. Dan berapa banyak untuk ketinggian kelima (seperti ilustrasi) ?

GAMBAR RAJAH 5.1.3

11

Setiap lapisan dalam tetrahedron guli adalah sebenarnya sebahagian Urutan Nombor segi tiga (1, 3, 6, dll). Dan kedua-dua nombor segi tiga dan nombor tetrahedron berada di Segitiga Pascal. Jadual ini menunjukkan nilai-nilai bagi beberapa lapisan pertama:

n
(Height) 1 2 3 4 5 6

Triangular Number
(Marbles in Layer) 1 3 6 10 15 21

Tetrahedral Number
(Total Marbles) 1 4 10 20 35 56

JADUAL 5.1.4 Jika anda melihat pada nombor dia atas anda boleh melihat sesuatu yang menarik: jika anda mengambil mana-mana nombor dan menambah bilangan di bawah dan ke kiri, anda akan mendapat nombor seterusnya dalam urutan. (Contoh Untuk 6 +4 = 10).

12

5.2

NOMBOR GANJIL DAN NOMBOR GENAP

GAMBAR RAJAH 5.2.1 Jika anda mewarnakan nombor ganjil dan nombor genap, ia berakhir dengan pola yang sama seperti Segitiga Sierpinski. Dibawah adalah contoh bagi segitiga sirpinski.

GAMBAR RAJAH 5.2.2 Cara untuk membuat segitiga sirpinski adalah seperti berikut : 1.Mulakan dengan segi tiga. 2. Kecutkan segitiga kepada separuh, dan letakkan satu salinan dalam setiap tiga penjuru 3. Ulangi langkah 2 untuk segi tiga yang lebih kecil, lagi dan lagi, selama-lamanya!

13

GAMBAR RAJAH 5.2.3

5..3

PENAMBAHAN MENDATAR (HORIZONTAL SUMS)

GAMBAR RAJAH 5.3.1

Apa yang anda perasan tentang penambahan mendatar (horizontal sums) ? Terdapat pola didalamnya dan ia menakjubkan kerana nombor berganda setiap masa dengan kuasa 2. Nombor yang terhasil dari penambahan mendatar di atas ialah 2,4,8,16,32,64 dan 128. Dari nombor yang terhasil, kita dapat melihat bahawa terdapat gandaan disitu dengan menggunakan kuasa 2.

14

5.4

EXPONENTS OF 11

GAMBAR RAJAH 5.4.1

Setiap baris mempunyai kuasa (exponents) 11: 110 = 1 (baris pertama adalah hanya "1") 111 = 11 (barisan kedua ialah "1" dan "1") 112 = 121 (barisan ketiga adalah "1", "2", "1") 113 = 1331 (barisan keempat adalah 1, 3, 3, 1) 114 = 14641 (barisan kelima adalah 1, 4, 6, 4, 1)

Pada nombor 115 ia berlainan pula dengan yang atas. Digitnya bertindih seperti ini :

Perkara yang sama akan berlaku pada 116.

15

5.5

NOMBOR FIBONACCI

GAMBAR RAJAH 5.5.1 Cuba ini: Buat pola dengan menaik dan kemudian bersama-sama, kemudian tambah nilai (seperti yang digambarkan) ... anda akan mendapat nombor Fibonacci. (Turutan Fibonacci bermula "1, 1" dan kemudian terus dengan menambah dua nombor sebelumnya, sebagai contoh 3 contoh 5 = 8, maka 5 +8 = 13, dan sebagainya) Nombor Fibonacci adalah siri nombor: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, ... Nombor yang berikutnya terhasil dengan menambah dua nombor sebelum ia.Nombor 2, didapati dengan menambah dua nombor sebelum nya iaitu (1 +1).Begitu juga, nombor 3 didapati dengan menambah dua nombor sebelumnya (1 +2), dan 5 (2 +3), dan seterusnya.

16

5.6

SIMETRI

GAMBAR RAJAH 5.6.1

Segitiga juga adalah simetri. Nombor di sebelah kiri mempunyai sama padanan nombor pada sebelah kanan, seperti imej cermin. Simetri yang paling mudah adalah Pantulan Simetri (kadang-kadang dipanggil Simetri Talian atau Simetri Cermin). Ia adalah mudah untuk mengiktiraf, kerana setengah mencerminkan separuh yang lain. Talian Simetri tidak perlu atas-bawah atau kiri kanan, ia boleh berada di mana-mana arah.

17