Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN [PPKI]

Kelas : Kumpulan 4 Mawar


Mata Pelajaran : Kemahiran Hidup (Jahitan)
Tarikh : 1 November 2011
Hari : Selasa
Masa : 8.30 9.30 pagi (60 minit)
Bilangan Murid : 6 orang
Kumpulan A : 2 orang Slow Learner dan 1 orang Terencat Akal Minima
Kumpulan B : 1 orang Hyper-active dan 2 orang Autisme
Tajuk : Mengenalpasti alatan jahitan
Kemahiran Fokus : Mengenal, membaca, memadan
Hasil Pembelajaran : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat :
Kumpulan A :
1) Mengenal dan membaca sekurang-kurangnya enam dari sembilan
jenis alatan jahitan dengan betul.
2) Mengecam dan memadankan sekurang-kurangnya enam dari
sembilan jenis alatan jahitan pada kegunaannya dengan betul.
Kumpulan B :
1) Mengenal dan membaca sekurang-kurangnya empat dari
sembilan jenis alatan jahitan dengan betul.
2) Mengecam dan memadankan sekurang-kurangnya enam dari
sembilan jenis alatan jahitan pada kegunaannya dengan betul.
Pengetahuan Sedia Ada : Murid pernah mengenal dan menggunakan alatan jahitan dalam
kehidupan seharian.


Penerapan Nilai : Kerjasama, Keberanian, Kejujuran, Kerajinan
M : Muzik, Bahasa, ntrapersonal, Kinestetik, Seni
KBf : Menghubungkait, mencirikan, menjana idea, menilai
Unsur Terapi : Muzik, Motor halus, Pertuturan
Bahan Bantu Mengajar : LCD, Laptop, CD, Kad imbasa, Lembaran kerja, Pensel warnam
Pelekat
Langkah Penyampaian :

Langkah / Masa Isi Kandungan Aktiviti Pengajaran dan
PembeIajaran

Catatan
Set nduksi
(5 minit)
Tayangan video
- Video "Alatan
Jahitan
1. Guru menayangkan
tayangan video "Alatan
Jahitan kepada murid-
murid.
2. Murid menonton
tayangan video dan
mengenalpasti alatan
jahitan bersama-sama
diiringan alunan muzik.
MI : Muzik, Bahasa
Terapi : Muzik, Kinestetik
NiIai : Kerjasama
KBf : Menjana idea
BBM : LCD, Laptop, CD
Langkah 1
(10 minit)
Pengenalan Alatan
Jahitan

1. Guru memaparkan kad
imbasan alatan jahitan
kepada murid.
a. Jarum
b. Benang
c. Kain
d. Gunting
e. Butang
f. Penetas Jahitan
g. Jarum Peniti
h. Pita Pengukur
i. Kapur Penanda
MI : ntrapersonal,
Bahasa,
Terapi : Motor halus,
Pertuturan
NiIai : Kerjasama,
keberanian
KBf : Menghubung kait,
Mencirikan
BBM : Kad imbasan
2. Murid diminta
menyebut gambar
alatan jahitan yang
ditunjukkan berulang
kali.

Langkah 2
(15 minit)
Mengenal alatan
jahitan sebenar
1. Guru memperkenalkan
alat jahitan sebenar
kepada murid-murid
2. Guru menjelaskan
kegunaann alat jahitan
yang ditunjukkan
kepada murid-murid.
3. Murid menunjukkan
dan menyebut alatan
jahitan yang diketahui.
4. Murid memegang
sendiri alatan jahitan
tersebut.
MI : ntrapersonal,
Kinestetik
Terapi : Motor halus
NiIai : Kejujuran
KBf : Membanding beza,
mencirikan
BBM : Kad imbasan,
Alatan Jahitan jarum,
benang, kain, gunting,
butang, penetas jahitan,
jarum peniti, pita
pengukur, kapur penanda.
Langkah 3
(10 minit)
Memadankan
gambar alatan
jahitan pada
kegunaanya
1. Guru mengedarkan
lembaran kerja kepada
murid-murid.
2. Murid memadankan
gambar alatan jahitan
pada kegunannya yang
betul.
MI : ntrapersonal
Terapi : Motor halus
NiIai : Kejujuran,
Kerajinan
KBf : Menghubungkait,
Mencirikan
BBM : Lembaran kerja,
pensel warna
Langkah 4
(10 minit)
Mewarna gambar
alatan jahitan
1. Guru memberikan
kertas lembaran kerja
dan pensel warna
kepada murid.

2. Murid mewarnakan
alatan jahitan
berdasarkan nama
MI : Seni, Bahasa,
nterpersonal
Terapi : Motor halus
NiIai : Kejujuran,
Kerajinan
KBf : Membanding beza,
mencirikan
BBM : Pensel warna,
yang diberikan.
3. Murid menyiapkan
tugas yang diberi.
lembaran kerja
Penutup
(5 minit)
Pengukuhan
- Tayangan
video "Alatan
Jahitan
1. Guru menayangkan
kembali tayangan
video "Alatan Jahitan
kepada murid-murid.
2. Murid menonton
tayangan video dan
mengenalpasti alatan
jahitan bersama-sama
diiringan alunan muzik.
3. Murid menamakan kad
imbasan yang
ditunjukkan oleh guru.
4. Murid yang berjaya
akan mendapat
ganjaran.

MI : ntrapersonal, Logik
Matematik
Terapi : Motor halus,
Pertuturan
NiIai : Kejujuran, Berdikari
KBf : Menghubung kait,
Menilai
BBM : Kad imbasan,
Video, LCD, Laptop

Refleksi Guru
.........................................
.........................................
..

Anda mungkin juga menyukai