Anda di halaman 1dari 17

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI TAHUN 3, 2013 PENGGAL : Semester Pertama

MINGGU TARIKH Minggu 1 02 01 2013 04 01 2013 TEMA TOPIK TMK Menaip teks dan animasi teks a. Penjajaran tengah dan penjajaran penuh b. Bullet dan penomboran c. Membuat animasi pada teks Minggu 2 7/1/2013 11/1/2013 TMK Menghasilan persembahan dengan menggunakan animasi dan video a. Teknik animasi slide dalam persembahan 2.0 Memilih dan mengaplikasikan sumber TMK yang bersesuaian 1.0 Menggunakan TMK secara bertanggungjawab STANDARD KANDUNGAN 2.0 Memilih dan mengaplikasikan sumber TMK yang bersesuaian STANDARD PEMBELAJARAN ( Murid boleh :- ) 2.1 Menyediakan teks dengan penjajaran tengah dan penjajaran penuh serta membuat senarai menggunakan Bullets dan Numbering. 2.2 Membuat animasi pada teks dan imej dalam perisian persembahan (MS PowerPoint). 2.3 Membuat animasi menggunakan objek mudah menggunakan teknik animasi slaid. 1.1 Memastikan perkakasan komputer berfungsi dengan baik 2.4 B5 DT1 E1 B3 DT1 E1 B3 DT2 E1 B4 DT1 E1 B4 DT1 E2 B4 DT1 E3 B4 DT2 E1 B4 DT2 E2 PENTAKSIRAN / AKTIVITI

Minggu Tarikh

Tema Topik

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran

Pentaksiran Aktiviti B2 DT1 E1 B2 DT1 E2

dan beretika b. memasukkan video c. animasi teks dan imej

Menyisip video dalam perisian persembahan (MS PowerPoint). 1.4 Mengamalkan penjimatan tenaga dengan mengurangkan kecerahan paparan monitor dan bunyi.

Minggu 3 14 01 2013 18 01 2013

TMK Belajar membuat jadual menggunakan microsoft excel

2.0 Memilih dan mengaplikasikan sumber TMK yang bersesuaian 3.0 Menggunakan TMK untuk mencari, mengumpul, memproses dan menggunakan maklumat

2.5 Membentuk jadual 2 lajur X 3 baris dengan memasukkan teks dan nombor berpandukan sel yang diberikan. 3.2 Mempersembahkan data dalam bentuk carta pai berdasarkan jadual yang dibina dalam hamparan elektronik (MS Excel). 3.1 Menggunakan fungsi Autosumuntuk menjumlah secara automatik dalam hamparan elektronik (MS Excel).

B3 DT3 E1 B3 DT3 E2 B3 DT3 E3 B5 DT2 E1

Menggunakan Microsoft excel untuk mengira jumlah satu pengiraan jumlah

B3 DT4 E1

Minggu Tarikh

Tema Topik

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran

Pentaksiran Aktiviti

Minggu 4 21 01 2013 25 01 2013

TMK Microsoft excel untuk mengira a. Penambah

6.0 Menggunakan TMK untuk meningkatkan produktiviti dan pembelajaran

6.1 Menggunakan kemahiran perisian hamparan elektronik (MS Excel) dengan menggunakan rumus (tambah dan tolak) bagi membuat analisa mudah seperti membuat perbandingan terhadap sesuatu data yang diperolehi.

B6 DT1 E1 B6 DT1 E2

24 Jan 2013 (Khamis) Maulidur Rasul


Minggu 5 28 01 2013 01 02 2013 TMK Penghasilan produk elektronik yang Kreatif a. memasukkan hyperlink dalam persembahan Microsoft Minggu 6 04 02 2013 08 02 2013 TMK Melampirkan fail pada e-mail atau membuka fail yang dilampirkan dalam e-mel a. Melampirkan fail 1.0 Menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan beretika 4.0 Menggunakan TMK untuk 3 7.0 Menggunakan TMK untuk mengemukakan idea dan maklumat secara kreatif dan inovatif 7.1 Menghasilkan produk digital yang mengintegrasikan perisian hamparan elektronik dan perisian persembahan (MS Excel dan MS PowerPoint) secara kreatif . B6 DT2 E1 B6 DT2 E2 B6 DT2 E3

1.3 Menyatakan sumber maklumat yang diperolehi dalam talian. 4.1 Mengepil fail melalui e-mel.

B1 DT1 E1 B3 DT5 E1 B3 DT6 E1

Minggu Tarikh

Tema Topik

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran

Pentaksiran Aktiviti

dalam e-mel b. Membuka fail yang dilampirkan dalam emel

memperoleh dan berkongsi maklumat

4.2 Membuka fail yang dikepil melalui e-mel. 5.1 B5 DT3 E1 B5 DT3 E2

5.0 Menggunakan TMK untuk penyelesaian masalah dan membuat keputusan

Menggunakan perisian aplikasi yang bersesuaian (MS Excel, MS PowerPoint atau MS Word) untuk dikepilkan melalui e-mel bagi menyelesaikan sesuatu tugasan dalam penyebaran maklumat. 1.2 Mengamalkan langkah keselamatan siber dengan menggunakan Daftar Masuk dan Daftar Keluar keahlian sesuatu akaun e-mel.

B2 DT2 E1 B2 DT2 E2

Minggu 7 11 02 2013 15 02 2013 Minggu 8 Pengenalan kepada Sains ulangkaji dan pentaksiran TMK

10 dan 11 Feb 2013 (Ahad dan Isnin) Cuti Tahun Baru Cina
B3 DS1 E1 1.1 Memahami kemahiran proses sains 1.1.1 Memerhati 1.1.2 Mengelas B3 DS1 E2 4

Minggu Tarikh

Tema Topik

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran

Pentaksiran Aktiviti B3 DS1 E3

18 02 2013 22 02 2013

1. Kemahiran Saintifik

1.1.3 Mengukur dan menggunakan nombor

B3 DS1 E4 Minggu 9 25 02 2013 01 03 2013 1.1.4 Meramal 1.1.5 Membuat inferens 1.1.6 Berkomunikasi 1.1.7 Berkomunikasi Menjelaskan kemahiran proses sains melalui lakaran, penulisan, TMK atau lisan. B3 DS1 E5 B3 DS1 E6

Minggu 10 04 03 2013 08 03 2013 Minggu 11 11 03 2013 15 03 2013 Pengenalan kepada Sains 1. Kemahiran Saintifik 1.2 Memahami kemahiran manipulatif Ulangkaji dan pentaksiran

1.2.1 Menggunakan dan mengendalikan peralatan dan bahan sains dengan betul. 1.2.2 Mengendalikan spesimen dengan betul dan selamat. 1.2.3 Melakar spesimen, peralatan dan bahan sains dengan tepat. 1.2.4

B3 DS2 E1

B3 DS2 E2 B4 DS1 E1 B5 DS1 E1 5

Minggu Tarikh

Tema Topik

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran

Pentaksiran Aktiviti

Membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul. 1.2.5 Menyimpan peralatan dan bahan sains dengan betul dan selamat. Minggu 12 18 03 2013 22 03 2013 Minggu 13 25 03 2013 29 03 2013 Sains Hayat pertama Minggu 14 2. Manusia 01 04 2013 05 04 2013 Kenali gigi kita Ulangkaji dan pentaksiran

B5 DS1 E2

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 29 Mac (Jumaat) Good Friday


2.1 Memahami pengetahuan tentang kegigian manusia 2.1.1 Mengenal pasti jenis gigi iaitu gigi kacip, gigi taring dan gigi geraham. 2.1.2 Menghubungkaitkan jenis gigi dan fungsi. 2.1.5 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan. B1 DS1 E1 B2 DS1 E1

Minggu Tarikh

Tema Topik Sains Hayat pertama

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran

Pentaksiran Aktiviti B3 DS3 E1

Minggu 15 08 04 2013 12 04 2013

2. Manusia Kenali gigi kita

2.1 Memahami pengetahuan tentang kegigian manusia

Sains Hayat pertama Minggu 16 15 04 2013 19 04 2013 2. Manusia Kenali gigi anda

2.1 Memahami pengetahuan tentang kegigian manusia

2.1.3 Membanding dan membezakan set gigi susu dengan set gigi kekal daripada aspek bilangan, kekuatan dan jangka hayat. 2.1.5 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan. 2.1.4 Melabelkan struktur gigi iaitu enamel, dentin, saraf, salur darah dan gusi. 2.1.5 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan. 2.2.1 Mempraktikkan amalan harian terhadap kesihatan gigi daripada aspek:a. pemakanan b. penjagaan 3.1.1 Mengenal pasti ciri haiwan iaitu: litupan badan: bercangkerang, berbulu, berbulu pelepah, bersisik anggota badan: berkaki, bersayap, berekor, bertanduk, berparuh, berkuku tajam

B3 DS3 E2

Sains Hayat pertama Minggu 17 2. Manusia 22 04 2013 26 04 2013 Jadilah askar kecil mempertahankan gigi anda Sains Hayat kedua 3. Haiwan Ciri-ciri haiwan

2.2 Mengamalkan penjagaan gigi

B6 DS1 E1 B6 DS1 E2

3.1 Memahami ciri haiwan

B1 DS2 E1

Minggu 18 29 04 2013 03 05 2013

B1 DS2 E2

Minggu Tarikh

Tema Topik

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran

Pentaksiran Aktiviti

3.1.4 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan.

1 MAY 2013 ( Rabu ) Hari Pekerja


Sains Hayat kedua Minggu 19 06 05 2013 10 05 2013 3. Haiwan Ciri-ciri haiwan Habitat dan pembiakan haiwan Sains Hayat kedua Minggu 20 13 05 2013 17 05 2013 3. Haiwan Ciri-ciri haiwan 3.1 Memahami ciri haiwan 3.1 Memahami ciri haiwan 3.1.1 Mengenal pasti ciri haiwan iaitu: cara membiak: bertelur, melahirkan anak habitat: hidup di air, di darat, di darat dan air 3.1.4 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan. 3.1.3 Mengenal pasti ciri-ciri yang terdapat pada satu haiwan yang dipilih. 3.1.2 Mengelaskan haiwan berdasarkan ciri pengelasan yang dipilih. 3.1.4 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan. 3.2.1 Menyatakan tabiat makan haiwan: herbivor, karnivor, omnivor 3.2.2 Menghubungkaitkan kegigian herbivor, karnivor dan omnivor dengan makanan yang dimakan. B1 DS2 E3 (Aktiviti) B1 DS2 E4 (Aktiviti)

B3 DS4 E1

B2 DS2 E1 (Aktiviti)

Sains Hayat Kedua Minggu 21 20 05 2013 24 05 2013 3. Haiwan Gigi haiwan Tabiat makan haiwan

3.2 Memahami kegigian haiwan

B1 DS3 E1 B2 DS3 E1 (Aktiviti)

Minggu Tarikh

Tema Topik

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran

Pentaksiran Aktiviti

3.2.3 Meramalkan jika semua haiwan mempunyai satu jenis tabiat makan sahaja. 3.2.4 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan.

24 MAY 2013( Jumaat ) Hari Wesak


Minggu 22 27 05 2013 31 05 2013 Minggu 23 03 06 2013 07 06 2013

Cuti Pertengahan Tahun 2013 30 & 31 May 2013 (Khamis & Jumaat) Pesta Kaamatan 1 Jun 2013 Hari Keputeraan DYMM SPB YDP Agung Cuti Pertengahan Tahun 2013

PENGGAL : Semester kedua


Minggu 24 10 06 2013 14 06 2013 Sains Hayat Kedua 4. Tumbuhan Ciri-ciri tumbuhan 4.1 Memahami ciri tumbuhan. 4.1.1 Mengenal pasti ciri tumbuhan iaitu: daun: jenis urat daun batang: berkayu, tidak berkayu B1 DS4 E1 ( Aktiviti ) B1 DS4 E4 ( Aktiviti ) 9

Minggu Tarikh

Tema Topik Daun, batang dan akar tumbuh-tumbuhan semua kelihatan sama? Sains Hayat Kedua 4. Tumbuhan Ciri-ciri tumbuhan

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran

Pentaksiran Aktiviti B1 DS4 E5 ( Aktiviti )

akar: akar tunjang, akar serabut 4.1.5 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, penulisan, TMK atau lisan. 4.1.1 Mengenal pasti ciri tumbuhan iaitu: bunga: berbunga, tidak berbunga buah: berbuah, tidak berbuah

4.1 Memahami ciri tumbuhan.

B1 DS4 E2

Minggu 25 17 06 2013 21 06 2013

Semua tumbuhan berbunga? Tumbuhan akan menentukan keputusan itu?

B1 DS4 E3 B1 DS4 E7

habitat: hidup di air, di darat, bawah tanah. cara membiak: melalui biji benih, spora, daun, keratan batang, anak pokok, batang 4.1.5 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, penulisan, TMK atau lisan. 4.1.2 Mengelaskan tumbuhan berdasarkan ciri pengelasan yang dipilih.

B1 DS4 E6

Minggu 26 24 06 2013 -

Sains Hayat Kedua 4. Tumbuhan

4.1 Memahami ciri tumbuhan.

B2 DS4 E1 ( Aktiviti )

10

Minggu Tarikh

Tema Topik Pengelasan tumbuhan

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran

Pentaksiran Aktiviti

28 06 2013

Sains Fizikal 5. Magnet Misteri magnet Minggu 27 01 07 2013 05 07 2013 Pelbagai bentuk magnet Magnet untuk menarik objek?

5.1 Menganalisis pengetahuan tentang tindakan magnet.

4.1.3 Mengenal pasti ciri-ciri yang terdapat pada satu tumbuhan yang dipilih. 4.1.4 Menyatakan kepentingan tumbuhan kepada manusia dan haiwan. 4.1.5 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, penulisan, TMK atau lisan. 5.1.1 Mengenal pasti bentuk magnet seperti magnet bar, silinder, ladam, bentuk U, butang dan cincin. 5.1.2 Mengitlak tindakan magnet ke atas pelbagai objek dengan menjalankan penyiasatan. 5.1.3 Mengelas objek berdasarkan tindakan magnet ke atasnya. 5.1.4 Menyatakan bahan yang diperbuat daripada besi adalah bahan magnet. 5.1.7 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, penulisan, TMK atau lisan.

B3 DS5 E1

B5 DS2 E1

B1 DS5 E1

B3 DS6 E1 ( Aktiviti ) B3 DS6 E2 ( Aktiviti )

B4 DS2 E1

11

Minggu Tarikh

Tema Topik Sains Fizikal 5. Magnet

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran

Pentaksiran Aktiviti B4 DS2 E2 ( Eksperimen )

5.1 Menganalisis pengetahuan tentang tindakan magnet.

Minggu 28 08 07 2013 12 07 2013

Misteri Magnet Daya Magnetik sesebuah magnet

Sains Fizikal Minggu 29 15 07 2013 19 07 2013 5. Magnet Magnet disisi anda Kehidupan seharian bersama magnet

5.2 Mereka cipta objek berasaskan penggunaan magnet.

Sains Bahan Minggu 30 22 07 2013 26 07 2013 6. Penyerapan Bolekah ia menyerap air itu? Objek menyerap air

6.1 Menganalisis pengetahuan tentang keupayaan bahan menyerap air.

5.1.5 Mengitlak kekuatan magnet dengan menjalankan aktiviti menggunakan magnet pelbagai saiz. 5.1.6 Membuat kesimpulan tentang daya tarikan dan tolakan dengan kutub magnet dengan menjalankan aktiviti. 5.1.7 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, penulisan, TMK atau lisan. 5.2.1 Memberi contoh kegunaan magnet dalam kehidupan. 5.2.2 Mencipta objek berasaskan penggunaan magnet. 5.2.3 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, penulisan, TMK atau lisan. 6.1.1 Mengenal pasti objek yang boleh menyerap air dan kalis air dengan menjalankan aktiviti. 6.1.2 Mengenal pasti bahan yang boleh menyerap air dan kalis air dengan menjalankan aktiviti.

B5 DS3 E1 ( Eksperimen )

B4 DS2 E3 B6 DS2 E1

B2 DS5 E1 ( Aktiviti ) B2 DS5 E2 ( Aktiviti )

12

Minggu Tarikh

Tema Topik dan objek kedap air Bahan penyerap dan bahan telap air

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran

Pentaksiran Aktiviti

Minggu 31 29 07 2013 02 08 2013

Minggu 32 05 08 2013 09 08 2013 Minggu 33 12 08 2013 16 08 2013 Minggu 34 19 08 2013

B3 DS7 E1 6.1.3 Mengelas bahan yang boleh ( Aktiviti ) menyerap air dan kalis air dengan menjalankan aktiviti. 6.1.6 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, penulisan,TMK atau lisan. B4 DS3 E1 Sains Bahan 6.1 6.1.4 Menganalisis Membuat urutan jenis bahan ( Eksperimen ) 6. Penyerapan pengetahuan tentang mengikut keupayaan menyerap air keupayaan bahan dengan menjalankan penyiasatan. Kapasiti air yang menyerap air. B5 DS4 E1 6.1.5 diserap oleh bahan Menaakul kepentingan bahan yang boleh menyerap air dan bahan yang kalis air dalam kehidupan. 6.1.6 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, penulisan,TMK atau lisan. Tiada P&P DST kerana Cuti penggal 2 bermula pada hari rabu 8 & 9 Ogos 2013 ( Khamis & Jumaat ) Hari Raya Puasa

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2


Sains Bahan 6. Penyerapan 6.2 Mereka cipta objek berdasarkan kebolehan 6.2.1 Mencipta objek dengan menggunakan bahan yang B6 DS3 E1

13

Minggu Tarikh

Tema Topik

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran

Pentaksiran Aktiviti

menyerap air. 23 08 2013 Merekacipta yang boleh menyerap air atau telap air

menyerap atau kalis air.

Bumi dan alam semesta 7. Tanah Minggu 35 26 08 2013 30 08 2013 Tanah mengandungi bahan-bahan? Kebolehtelapan air pada tanah

Bumi dan alam semesta Minggu 36 7. Tanah 02 09 2013 06 09 2013 Tanah Liat, loam dan tanah berpasir sesuai untuk menanam jenis tumbuh apa?

6.2.2 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, penulisan, TMK atau lisan. B3 DS8 E1 7.1 7.1.1 Menganalisis kandungan Mengenal pasti kandungan yang ( Aktiviti ) tanah. terdapat di dalam beberapa jenis tanah seperti tanah liat, tanah kebun dan pasir dengan cara menjalankan penyiasatan. B4 DS4 E1 7.1.2 Membuat urutan jenis tanah ( Eksperimen ) mengikut keupayaan air mengalir melaluinya dengan menjalankan penyiasatan. 7.1.4 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, penulisan, TMK atau lisan. 31 Ogos 2013 ( Sabtu ) Sambutan Hari Kemerdekaan B4 DS4 E2 7.1 7.1.3 Menganalisis kandungan Mengitlak jenis tanah yang sesuai ( Aktiviti ) tanah. untuk menanam pokok berdasarkan penyiasatan di atas. 7.1.4 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, penulisan, TMK atau lisan.

14

Minggu Tarikh

Tema Topik Bumi dan alam semesta 7. Tanah Teknologi dan kehidupan lestari 8. Asas Teknologi Membaca dan memahami manual bergambar Untuk mempastikan komponen yang dipilih adalah tepat

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran

Pentaksiran Aktiviti

Minggu 37 09 09 2013 13 09 2013 Minggu 38 16 09 2013

7.1 Menganalisis kandungan tanah. 8.1 Memasang dan membuka set binaan berfungsi secara mekanikal berpandukan manual yang mempunyai konsep asas mesin ringkas.

Aktiviti, eksperimen, kajian, penilaian

8.1.1 Memilih set binaan berfungsi yang hendak dibina. 8.1.2 Membaca dan menerangkan manual. 8.1.3 Mengenal pasti komponen model berpandukan manual. 8.1.5 Memilih komponen model berpandukan manual bergambar. 8.1.6 Memasang komponen model berpandukan manual bergambar.

B1 DS6 E1

B1 DS6 E3 B1 DS6 E2

20 09 2013

B3 DS9 E1

B3 DS9 E2

16 September 2013 ( Isnin ) Hari Malaysia Minggu 39 23 09 2013 27 09 2013 Teknologi dan kehidupan lestari 8. Asas Teknologi 8.1 Memasang dan membuka set binaan berfungsi secara mekanikal berpandukan manual yang mempunyai konsep 8.1.4 Mengenal pasti sistem pergerakan model. 8.1.7 Melakarkan hasil binaan menggunakan bentuk asas. B2 DS6 E1 B4 DS5 E1

15

Minggu Tarikh

Tema Topik

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran

Pentaksiran Aktiviti B5 DS5 E1

asas mesin ringkas.

Teknologi dan kehidupan lestari 8. Asas Teknologi Minggu 40 30 09 2013 04 10 2013


Dengan langkah-langkah yang betul untuk membuka komponen Komponen yang disimpan di situ

8.1 Memasang dan membuka set binaan berfungsi secara mekanikal berpandukan manual yang mempunyai konsep asas mesin ringkas.

8.1.8 Menceritakan hasil binaan secara lisan. 8.1.9 Membuka hasil binaan mengikut urutan. 8.1.10 Menyimpan komponen model yang telah dibuka ke bekas penyimpanan.

B6 DS4 E1

B6 DS4 E2

5 Oktober 2013 ( Sabtu ) Harijadi TYT Sabah Minggu 41 07 10 2013 11 10 2013 Minggu 42 14 10 2013 18 10 2013 Minggu 43 21 10 2013 Latihan

Latihan, Ulangkaji dan Pentaksiran 15 Oktober 2013 ( Selasa ) - Hari Raya Haji Ulangkaji dan Pentaksiran 16

Minggu Tarikh

Tema Topik

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran

Pentaksiran Aktiviti

25 10 2013 Minggu 44 28 10 2013 01 11 2013 Minggu 45 04 11 2013 08 11 2013 Minggu 46 11 11 2013 15 11 2013 Ulangkaji dan Pentaksiran 3 November 2013 ( Ahad ) - Depavali Ulangkaji dan Pentaksiran 5 November 2013 ( Selasa ) Awal Muharram Ulangkaji dan Pentaksiran

17